Archiv autora: sbb

Jan Rajlich jr. / Autorské plakáty 2018–2023

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Z výstavy „Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023“ ve foyer a kavárně Univerzitního kina Scala v Brně (22. 4. – 30. 6. 2023) přinášíme několik záběrů z vernisáže (22. 4. 2023) a z komentované prohlídky v rámci Brněnské muzejní noci 2023 (20. 5. 2023).
Více info o výstavě viz naše předešlá zpráva o výstavě http://sbb-bienale-brno.cz/jan-rajlich-jr-vystavuje-plakaty-ve-scale/
Vernisáž 22. 4. 2023:
 


Komentovaná prohlídka (20. 5. 2023):
Fotografovali: Vlasta Brímová, Karel Červinka, Petr Dubjak, Andrej Haščák, Alena Rajlichová, Jan Rajlich ml…
Katalogový dvoulist k výstavě naleznete zde: http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/04/JanRajlich-Scala-2023-Katalog-fin-wr.pdf 

Vernisážový proslov od Karla Aubrechta:
(Z přihrádek mládí)
k výstavě JR-jr-v brněnském kině Scala, 22. 4. 2023
Sešli jsme se dnes na překvapivě první zcela samostatné výstavě Jana Rajlicha mladšího v Brně v kině Scala, kam se část výstavních aktivit našeho SBB „přestěhovala“ již před několika lety z foyer, rovněž brněnského, HaDivadla.
Tam se teď ve vzpomínce na okamžik vrátím: Schylovalo se tehdy k vernisáži spolkové výstavy „Novoročenky – PF06!“. Postával jsem se dvěma mladými dámami, působícími v divadle, před plakátem, který navrhl právě Honza. Plakát nese v tiráži údaj „Design: Jan Rajlich, Jr. 2005“. A dámy ho komentovaly: „To je hezké, že Váš spolek dává příležitost také dětem…“ V tu chvíli po schodech přicházeli oba pánové Rajlichové a já jsem dívkám vysvětlil, že se musím jít pozdravit s panem Rajlichem starším a jeho (tehdy pětapadesátiletým) dítětem a smál jsem se. Ony se začaly překotně omlouvat, ale zbytečně. Objevily nebo jen správně vycítily jednu (velmi podstatnou) z vrstev, která se Honzovou výtvarnou prací vine jako jedna z jeho „červených nití“. Mám na mysli tu vrstvu, která si ve své mladistvé, někdy až bezstarostně dětské hravosti zachovává „věčné“ mládí.
Když jsem před třemi lety, na Honzovo přání, chystal podobný text do knihy Mikrosvět/Makrosvět, která vyšla k jeho sedmdesátinám, měl jsem možnost se poprvé seznámit s ukázkami jeho rané i velmi rané tvorby. Odhlédnuto od několika dílek, která jsou vlastní snad většině dětí, obsahují tyto „skicáky“ počáteční krajinářské záznamy, které se po celou dobu mísí s portréty (převážně otce a dalších rodinných příslušníků, v dobách pozdějších pak budoucí – nyní už řadu let současné – manželky Aleny); dále kresbami, kde se to figurami a figurkami jen hemží, a to i když ony třeba jen leží. Podle používané techniky a materiálů jsou v nich rychlé, jen jakoby psané záznamy tenkými či robustními tahy a jemnými či ostrými barevnými plochami a skvrnami. Vedle nich jsou ovšem zcela jasně vymezené kompozice, opět kreslené i malované, které svojí stavbou již nesou znaky zcela dokončených listů. (Při záznamech z cest je v jejich přesném vnímání prostoru už patrný odkaz k jeho pozdějším studiím architektury a designu.) A zase hned vedle vidíme vyjmuté prvky předešlého, které ve svém vyabstrahovaném zdůraznění, opět ať lineárním nebo plošném, vytváří zcela nové kompoziční dojmy. A také je mnohé z toho velmi brzy doplňované vlastními texty, myšlenkami a sentencemi, jež působí jako jakési vzkazy pro sebe, ale i pro nás ostatní. Tyto (a možná jsem některé přehlédl) „přihrádky mládí“ jsou zárukou, že do nich může autor kdykoli sáhnout, bez toho, že by podstupoval podstatné riziko „sáhnutí vedle“.
Po seznámení s nimi je mnohem zřetelnější autorův kontinuální vývoj myšlenkový i formální v jeho pozdější a současné plakátové tvorbě, na kterou v posledních létech sám klade důraz. A tyto počátky jsou také zárukou, že je s léty získanými zkušenostmi a svojí pracovitostí může a dokáže i nadále volně rozvíjet. Toho je důkazem i zde vystavený výběr plakátů z posledních pěti let.
  Ano, je to tak. Jan Rajlich v červnu tohoto roku oslaví třiasedmdesátiny, v plné svěžesti tvůrčí, pedagogické a řadě dalších činností, např. neúnavně organizační, dokumentační a dalších…
Ale nejenom proto se mu i v tomto věku nadále říká mladší nebo junior.  To už mu zůstane na celý život. A je tomu tak pro to, že se již v opravdu mladém věku vydal na obdobnou profesní dráhu jako jeho otec, jehož stotřetí výročí narození jsme si 10. dubna připomněli, a který se dožil úctyhodného věku devadesáti šesti let. Práce obou Rajlichů je sice dobře rozlišitelná, ale protože se léta oba dva současně účastnili řady mezinárodních bienále, trienále i spolkových výstav (SBB, Sdružení Q) a uskutečnili i několik výstav společných ve dvojici, či skupině více tvůrců rodu Rajlichů; zkrátka pro „brněnské J. R.“ se rozlišení starší a mladší zcela přirozeně vžilo a je tak také uváděno v desítkách a stovkách katalogů a dalších dokumentů.
Teď už mi ale opravdu nezbývá než znovu popřát, a věřím, že nejen za sebe: Honzo, nechť Ti přídomek „mladší“, ve fyzickém i tvůrčím smyslu toho slova vydrží alespoň tak dlouho, jako Tvému tatínkovi dodatek „starší“! Jsem rád, že jsem ho znal, že znám Tebe i Alenku. A děkuji za to!
Karel Aubrecht (v Praze a Brně, v dubnu 2023)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

16. EKOPLAGÁT ´23 Žilina | Výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov na tému ochrany prírody a životného prostredia.
Súťažná prehliadka plagátov EKOPLAGÁT začala ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu vo svete v roku 1978 vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie a svojim zameraním je jedinečnou medzinárodnou aktivitou, ktorá prostredníctvom plagátovej tvorby prispieva k zvýšeniu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.
Súťažiaci svoje prihlášky a plagáty (z rokov 2020 až 2023) môžu posielať na 16. ročník Ekoplagátu (online) do 5. 6. 2023.
Organizátormi sú Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline, Karpatskou iniciatívou pre mokrade, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Nad podujatím EKOPLAGÁT ´23 v Žiline prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Do súťaže sa môžu zapojiť svojimi plagátmi autori alebo kolektívy autorov z rôznych umleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych organizácií, alebo jednotlivci zo Slovenska a zahraničia, a svojimi ateliérovými prácami študenti umeleckých škôl, akadémií a univerzít.
Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´23 v Žiline stanovuje ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK. Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, preto je potrebné si ich pozorne prečítať. Prihlasovanie je len online na https://www.ekoplagat.sk/aktualny-rocnik/ v slovenskej verzii, resp. v anglickej verzii na https://www.ekoplagat.sk/en/current-year/ .
Organizátori si dovoľujú upozorniť, že plagáty v digitálnej verzii pre tlač do katalógu je potrebné posielať samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.
Účastnícky poplatok: žiadny
Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:
Hlavná cena EKOPLAGÁT ´23, 1. cena EKOPLAGÁT ´23, 2. cena EKOPLAGÁT ´23, 3. cena EKOPLAGÁT ´23. Súčasťou cien sú len diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.
Vybrané plagáty budú vystavené 28. 9.-11. 11. 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline.
Kontakt: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika, e-mail: ev.npmalafatra@gmail.com

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Zemřel bývalý prezident Icogrady, čestný člen SBB Rob L. Peters

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat

Rob Peters


Čestný člen SBB Robert L. Peters (nar. 26. 5. 1954, Steinbach
MB, CA) zemřel 8. 5. 2023 ve Winnipegu CA ve věku nedožitých 69 let.
Rob vystudoval grafický design na Red River College Steinbach.
38 let byl prezidentem designérské společnosti Circle ve Winnipegu.
Byl i pedagogem kreativních komunikací a designu (Red River College a University of Manitoba, School of Art) a publicistou (články v Communication Arts Magazine a editor GDC Graphic Design Journal, vydal knihu R. L. P.: Worldwide Identity, Rockport 2005).
Byl členem výkonného výboru Icogrady (1999–2005) a jejím prezidentem (2001–2003). V této funkci navštívil i v roce 2002 Brno (20. Bienále Brno, mezinárodní konference Identity/Integrity).
V r. 2009 Rob Peters získal ICoD President’s Award  a v r. 2013 ICoD Achievement Award. 

Z předávaní zvláštních cen Icograda českým a slovenským designérům na 20. Bienále Brno 2002. Zprava Rob Peters, Jan Rajlich st., Guy Schockaert. překladatelka pí. Hanušová a v pozadí vlevo Karel Kobosil


Nekrolog viz https://www.ethicaldeathcare.com/peters-rob
Život a tvorba Roba Peterse je systematicky zachycena na vlastním webu https://robertlpeters.com/news/about/ 

K akci 100 let Jana Rajlicha nám Rob poslal v r. 2020 tento svůj příspěvek/plakát:


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Zemřel Ing. Josef Kubíček

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat


Ing. Josef Kubíček zemřel 27. 4. 2023 ve věku 82 let (narodil se 24. 8. 1940 v Bavorově). 
Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě v r. 1964 pracoval jako oborový inženýr v ostravském Domě techniky. Odtud přišel do Domu techniky ČSVTS Brno, kde působil do r. 2001. Od počátku 80. let 20. stol. v Domě techniky a po roce 1990 jako tajemník profesního sdružení MOSPRA organizoval řadu čtyřsemestrálních a dvousemestrálních kurzů pro další vzdělávání propagačních pracovníků z celé republiky. U svých „studentů“ byl vždy nesmírně oblíben.
Členem SBB byl Ing. Josef Kubíček od r. 1996, pracoval jako člen revizního a kontrolního výboru.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Vernisáž SBB (Plakáty Radka Postla) v HaDvadle, zprava PhDr. V. Svoboda, Ing. J. Kubíček a J. Rajlich ml., 19. 1. 2007
Vernisáž SBB v kině Scala, zprava Ing. J. Kubíček, PhDr. V. Svoboda a J. Rajlich ml., 2017

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

15. Valná hromada SBB | 15th General Assembly Of The Brno Biennale Association

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
22. 4. 2023 se v Brně  sešla 15. Valná hromada Sdružení Bienále Brno.
SBB je profesní organizace českých i slovenských grafiků, vzniklá roku 1991. V současnosti má 50 členů v ČR a SR a 59 zahraničních čestných členů.
VH SBB přijala toto usnesení:

USNESENÍ 15. VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO KONANÉ DNE 22. 4. 2023 
Valná hromada:
1. schvaluje zprávu řídícího výboru SBB o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období, tj. od 19. 6. 2021 do 22. 4. 2023
2. schvaluje předložený návrh dílčích změn stanov SBB a rovněž úpravu hospodářských zásad SBB; tím vchází upravené stanovy v platnost a nahrazují dosavadní verzi stanov SBB z roku 2016
3. zvolila na následující 2leté období 7 členů řídícího výboru včetně 3členného předsednictva a dále zvolila 5 náhradníků ŘV
4. vyzývá členy k aktivní spolupráci (kurátorství a organizování výstav, publikační činnost a příspěvky na internetovou stránku SBB…)
5. potvrzuje, že SBB bude podporovat všechny snahy o obnovení Bienále grafického designu v Brně
6. dává na vědomí, že změnou stanov se četnost konání valných hromad zvyšuje na minimálně 1krát ročně, tzn. že příští 16. valná hromada SBB bude svolána nejpozději za rok
V Brně dne 22. 4. 2023         15. VH SBB

Na 15. VH SBB navazovala vernisáž výstavy Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018-2023 v Univerzitním kině Scala Brno (viz samostatná zpráva).
Několik záběrů z 15. Valné hromady SBB a z vernisáže ve Scale 22. 4. 2023 (fotografovali Vlasta Brímová, Karel Červinka, Andrej Haščák, Zbyněk Maděrič a Jan Rajlich ml.):


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich jr. vystavuje plakáty ve Scale

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava „Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023“ je možná na dlouhou dobu poslední výstava, která je instalována ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně (to má být totiž na delší neurčitou dobu zrušeno). Řadu let zde probíhaly výstavy plakátů ze sbírek Pavla Rajčana z pražské plakátové galerie Terryho ponožky. Výstavu „Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023“ připravilo Sdružení Bienále Brno jako 81. výstavu cyklu Brno – hlavní město grafického designu.
Výstava je věnována 60. výročí vzniku Mezinárodní rady designu ICoD, jejímž je SBB / Sdružení Bienále Brno jediným českým členem.
Na výstavě jsou vedle 24 plakátů tištěných ofsetem od Jana Rajlicha jr. z let 2018–2023 k vidění i grafické pohlednicové pozdravy 15 českých a slovenských členů SBB k 60. výročí vzniku Mezinárodní rady designu ICoD – viz naše samostatná zpráva (a webová výstava). 
Výstava „Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023“ má vernisáž v sobotu 22. 4. 2023 v 17 hod. (promluví na ní kromě autora i akad. mal. Karel Aubrecht a na viloncello zahraje Štěpán Filípek) a je v Univerzitním kině Scala, Moravské nám. 3, Brno, přístupna denně od 14 do 24 hodin až do 30. 6. 2023, kdy má být kino uzavřeno.
V rámci Brněnské muzejní noci 2023 se zde ještě  uskuteční komentovaná prohlídka s autorem (sobota 20. 5. 2023 v 18.20 hod.).
Vystavené plakáty vznikaly vesměs jako autorovy reakce na různé mezinárodní výzvy zahraničních organizátorů (Polsko, Německo, Jižní Korea, Čína, Rusko, Bolívie, Ukrajina atd.) k aktuální kulturní a sociální tematice. 
Katalogový dvoulist k výstavě naleznete zde: http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/04/JanRajlich-Scala-2023-Katalog-fin-wr.pdf
Jan Rajlich jr. (nar. 10. 6. 1950 ve Vyškově) ač prakticky celý život žije v Brně, tak aktuální výstava je jeho první samostatnou výstavou plakátu v Brně. V poslední době jeho plakáty byly k vidění v Brně pouze na společné výstavě s otcem Janem Rajlichem st. v HaDivadle (2010) a v tzv. intervenci do expozice Moravské galerie v Brně spolu se staršími olejomalbami a kresbami (2020). Jan Rajlich jr. vystavoval plakáty, grafický design, serigrafie, kresby a malbu na 38 individuálních výstavách doma i v zahraničí (Ahmedabad, Bratislava, Emmerich, Fort Collins, Charkov, Moskva, Olomouc, Ósaka, Praha, Varšava, Vídeň, Vyškov, Zlín, Žilina aj.) a na 170 domácích a 230 zahraničních kolektivních výstavách. Je laureátem Ceny města Brna (2001).
Jan Rajlich jr. je vzděláním architekt, ale od počátku své profesionální dráhy vedle 7letého intermezza v interiérové architektuře (Státní projektový ústav obchodu) inklinoval ke kresbě a malbě a zároveň se zabýval grafickým designem, který v jeho práci získal dominantní postavení. Ten také od roku 1983 vyučoval na brněnské „šuřce“ a od 90. let podnes na Odboru průmyslového designu FSI VUT Brno. V posledním dvacetiletí převažuje v Rajlichově výtvarné práci tvorba afišistická, ve které úročí své celoživotní zkušenosti s kresbou, písmem a také s počítačovou grafikou, jejímž byl u nás jedním z průkopníků (od r. 1987).
Motivy z plakátů a kreseb Jana Rajlicha jr. na tričkách apod. – https://janrajlich.t-shock.eu/cs/
Motiv z pozvánky na vernisáž https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10231432014129628&set=a.1826687033026&type=3

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Zdeněk Ziegler zemřel

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Čestný člen SBB profesor Zdeněk Ziegler zemřel 18. 4. 2023 v Praze ve věku 90 let.
Čest jeho památce!
Více o Z. Zieglerovi viz medailonek, který jsme v říjnu 2022 uveřejnili k jeho 90. jubileu…. http://sbb-bienale-brno.cz/zdenek-ziegler-devadesatilety-ve-svetozorzu/

Na kongresu AGI (Alliance Graphique Internationale) v Izraeli v roce 1988, zleva Jan Rajlich, Zdeněk Ziegler, Waldemar Świerzy a Šigeo Fukuda
Prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler
KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Plakátová akce: Women of all countries – unite | Plakat-sozial Lipsko DE

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
Women of all countries – unite / Frauen aller Länder – verbündet Euch / Ženy všech zemí – spojte se – to je motto VI. Mezinárodní výstavy plakátů (IPA) Lipsko 2023. Pořadatelem je německé sdružení grafiků plakat-sozial e.V. v Lipsku a to ve spolupráci s akcí „Tage der Industriekultur 2023“ (Dny průmyslové kultury).
Všichni víme, že v mnoha zemích se ženy stále nemohou zúčastnit veřejného života na stejné úrovni. Jejich práva, která my považujeme za samozřejmost, jsou jinde omezena a určena mužskou dominancí. V mnoha zemích světa ženy za svá rovná práva bojují. Sdružení plakat-sozial e.V. chce touto plakátovou akcí dát znamení, že stojíme na straně těchto žen a že naším cílem je dosáhnout pro všechny ženy rovných práv.
Na akci jsou zváni profesionální výtvarníci – grafici z celého světa, účast studentů není povolena. Pořadatelé apelují především také na ženy, plakátové umělkyně, aby se výstavy/akce zúčastnily.
Na akci VI. Mezinárodní výstavy plakátů Lipsko 2023 je možno poslat maximálně 2 plakáty. Soubor – plakát musí být přihlášen s údaji v tomto pořadí: Mr./Mrs., příjmení, jméno, národnost, stát, e-mail, název plakátu (viz přihláška níže).
Pro výběr je třeba zaslat plakát zmenšený elektronicky e-mailem na submissions@plakat-sozial.de o rozměru  A4, 150 dpi, RGB, JPG nebo PDF.
Deadline je 30. 5. 2023.
(V případě výběru na výstavu, který bude účastníiům oznámen do začátku července, bude třeba plakát poslat opět elektronicky o rozměru A1, 300 dpi, PDF/JPEG, RGB.)
Mezinárodní porota na IPA Leipzig 2023 zvolí ze selektovanch prací také již tradiční Lipskou plakátovou cenu. VI. Mezinárodní výstava plakátů (IPA) Lipsko 2023 se bude konat 28. 8. až 15. 9. 2023.

Podmínky a přihláška v angličtině:


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Grafické pozdravy SBB ke 60. výročí ICoD | ‘Peace. Love. Design!’

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
ICoD (dříve Ico-D, Icograda) − International Council of Design (Mezinárodní rada designu) − připomíná již mnoho let výroční den svého vzniku (27. 4. 1963 v Londýně) jako Světový den grafiky, v posledních cca 8 letech nejdříve jako World Design Day a nyní již několik let jako International Design Day (Mezinárodní den designu). 
ICoD zvolilo pro letošní Mezinárodní den designu  (27. 4.) téma  ‘Peace. Love. Design!’  – viz: https://www.theicod.org/en/activities/international-design-day.
SBB vyzvalo své členy v ČR a SR, aby vytořili svůj pozdrav K 60. výročí Icogrady / ICoD (a tedy i k Mezinárodnímu dni designu) s tím, že zaslané pozdravy budou uveřejněny jednak na webové výstavě (což tímto činíme − viz dále) a vybrané práce budou dále ve formátu pohlednicovém umístěny na jednom posteru v Univerzitním kině Scala (22. 4.—30. 6. 2023).
Své práce poslali do této akce SBB následující výtvarníci (seznam je vytvořen v chronologickém pořádí došlých prací):
1 Pavel Beneš, Praha
2 Vladimír Netolička, Přibyslavice
3 František Borovec, Brno
4 Michal Wein, Horní Štěpanice
5 Jiří Eliška, Brno
6 Daniela Danielová, Praha
7 Jan Rajlich jr., Brno
8 Karel Aubrecht, Praha
9 Andrej Haščák, Košice
10 Václav Houf, Brno
11 Dušan Junek, Dunajská Lužná
12 Jaroslav Pejčoch, Praha
13 Dagmar Kučerová Lanatová, Hodonín
14 Petr Kubín, Praha
15 Pavel Noga, Vělopolí

Grafické pozdravy k 60. výročí vzniku Icogrady  (Ico-D, ICoD)
1 Pavel Beneš, Praha:


2 Vladimír Netolička, Přibyslavice:


3 František Borovec, Brno:4 Michal Wein, Horní Štěpanice:


5 Jiří Eliška, Brno:


6 Daniela Danielová, Praha:


7 Jan Rajlich jr., Brno:


8 Karel Aubrecht, Praha:


9 Andrej Haščák, Košice:


10 Václav Houf, Brno:


11 Dušan Junek, Dunajská Lužná:


12 Jaroslav Pejčoch, Praha13 Dagmar Kučerová Lanatová, Hodonín:


14 Petr Kubín, Praha:


15 Pavel Noga, Vělopolí


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


BIPB | 2. Mezinárodní bienále plakátu Korea

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
The 2nd B.I International Poster Art Biennale (2. mezinárodní bienále umění plakátu) bylo vyhlášeno!
Hlavním organizátorem BIPB je B.I Gallery v Seoulu KR, iniciátorem a prezidentem BIPB je Byoungil Sun, známý korejský grafik a emeritní profesor Namseoul University.
Na Bienále je možno přihlásit až 3 plakáty do 10. 6. 2023 v prvním kole online – výška 960 px, RGB, 72dpi, jpeg – prostřednictvím webového přihlášení a aplikace na stránce: www.gallerybi.com
Finalisté budou po výběru národní jury oznámeni 3. 7. 2023, druhé kolo s mezinárodní jury proběhne do 24. 7., kdy bude zveřejněn konečný výběr 100 plakátů, které budou vystaveny, a oznámeni vítězové (Grand Prix, Gold, Silver, Bronz, čestná uznání).
V mezinárodní jury budou Agnieszka Ziemiszewska PL, Dogan Arslan TR, Elmer Sosa MX, Peter Bankov RU, Péter Pocs HU, Rikke Hansen DK, Hyungjoo A. Kim US a Scottt Laserow US.
Výstava bude otevřena 21. 8.-15. 9. 2023 na Purdhue University US a 1. 10.-1. 11. 2023 v B.I Gallery v Seoulu KR.
Galerie bude uzavírat s finalisty smlouvy a nabízet plakáty k prodeji, výtvarník obdrží z prodeje 10% (což je cca 25% zisku).

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE