Archiv rubriky: Z ČR a SR | Czechia and Slovakia

Výber pre 16. Ekoplagát ’23 Žilina

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
Dňa 23. júna 2023 zasadala na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne výberová porota (Dana Doricová – kurátor trienále, historik umenia, Peter Pisár – akademický maliar a grafický dizajnér, Ivan Bíly – akademický maliar a grafický dizajnér, Ján Kadlečík – zástupca Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI), Viktória Ihringová – grafička, Štátna ochrana prírody SR, Soňa Novotná – zástupca za Považskú galériu umenia v Žiline a prebehol výber z prihlásených plagátov pre kolekciu 16. ročníka súťažného trienále Ekoplagát ´23.
Do súťažnej prehliadky Ekoplagát ´23 postúpilo 247 plagátov od 148 autorov z 26 krajín sveta. Z SBB: František Borovec CZ, Andrej Haščák SK, Peter Javorík PL, Pavel Noga CZ a Jan Rajlich jr. CZ.
Tu si môžete pozrieť Zoznam postupujúcich plagátov a autorov: https://www.ekoplagat.sk/pozname-postupujuce-plagaty-ekoplagat-23

František Borovec: Help me!, Ekoplagát Žilina 2023


Ekoplagát ´23 bude vystavený 28. 9.-11. 11. 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline SK.
Kontakt: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, SK, e-mail: ev.npmalafatra@gmail.com; https://www.ekoplagat.sk/aktualny-rocnik/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

iD 23 aneb diplomové práce OPD ÚK FSI VUT Brno po dvacáté první

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition:
Odbor průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně a Technické muzeum v Brně pořádají 21. výstavu diplomových prací absolventů na Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně pod názvem iD 23.
28. 6.–17. 9. 2023 v Malé galerii TMB, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole.
Na vernisáži 26. 6. 2023 promluvili  Ing. Alena Selucká, náměstkyně ředitele TMB, doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD., vedoucí OPD ÚK FSI VUT, a text Designová posedlost (viz závěr článku) přednesl doc. Ing. arch. Jan Rajlich. Vernisáže se zúčastnil také děkan FSI doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
■ Výstavy diplomových prací absolventů OPD ÚK FSI VUT v Brně se v TMB konají pravidelně každým rokem od r. 2004 (s výjimkou let 2019 a 2020, kdy byly ve školním ateliéru).
■ Designérské diplomové projekty – postery zobrazující vizualizace navržených výrobků, designérské modely produktů a ukázky 3D animací – představuje letos těchto 13 diplomantů oboru Průmyslový design ve strojírenství:
■ Seznam vystavených prací (autor, název, vedoucí DP):
1/ Demchuk Yana, Design portálového obráběcího centra s posuvným portálem a příčnou osou 3000 mm, David John
2/ Kuchárik Martin, Design autonomního robota na čištění solárních panelů, Ladislav Křenek
3/ Balajová Andrea, Design transportního novorozeneckého inkubátoru, Ladislav Křenek
4/ Tupá Anna, Design automatu na čištění koberců, Josef Sládek
5/ Korábová Anežka, Design kyslíkového koncentrátoru, Josef Sládek
6/ Jun Michal, Design automatizovaného stroje pro servis lyží a snowboardů, Dana Rubínová
7/ Grygerek Jan, Design lunárního vozidla, Ladislav Křenek
8/ Rýznarová Adéla, Design městského motocyklu na elektrický pohon, Ladislav Křenek
9/ Dvořák Jan, Design víceúčelového elektrického skútru, Ladislav Křenek
10/ Gettová Barbora, Design vodního rotopedu, Josef Sládek
11/ Hájková Karolína, Design terapeutického laseru pro veterinární účely, Dana Rubínová
12/ Petlachová Alena, Design vrtné soupravy, Ladislav Křenek
13/ Górová Simona, Design poloautonomní travní sekačky, Ladislav Křenek
———
Průmyslový design na ÚK FSI VUT Brno
30 let výuky průmyslového designu na FSI VUT Brno: Na podzim 2021 jsme si připomínali 30 let od založení Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT Brno, na jaře 2022 třicet let od zahájení výuky průmyslového designu v tzv. nultých ročnících a v říjnu roku 2023 to bude 30 let od započetí řádné výuky akreditovaného oboru Průmyslový design.
Odbor průmyslového designu v roce 1991 založil a jeho vedoucím byl Ing. arch. Miloš Klíma, CSc. V letech 1996–2014 Odbor PD 18 let vedl doc. Ing. arch. Jan Rajlich a od září 2014 je již devátým rokem vedoucím OPD doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (Podrobněji o historii OPD v článku J. Rajlicha „Design na FSI VUT a co předcházelo…“ publikovaném v r. 2003 v almanachu Krásné stroje, viz http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/PD/PD_almanach_krasne_stroje_I.pdf)
Profil studia průmyslového designu na ÚK FSI VUT v Brně je zaměřen na komplexní navrhování designu produktů různého typu – od nástrojů, nářadí, drobných předmětů a domácích přístrojů přes dopravní, stavební, zemědělskou, lékařskou atp. techniku až po obráběcí stroje, energetická zařízení i větší výrobní jednotky. Ve 3letém bakalářském a 2letém navazujícím magisterském stupni studenti procházejí základním teoretickým studiem požadovaným pro odborníka strojaře (matematika, fyzika, statika, pružnost a pevnost, konstrukce atp.) i základy výtvarných disciplín jako kresba, modelování, teorie designu, ergonomie, dějiny umění a designu, marketing, typografie, počítačová grafika a animace apod. Podstata jejich designérského školení tkví v ateliérové tvorbě, kde nabývají zkušenosti s designérským přístupem při navrhování řešení velké škály různých zadání.
■ Studenti designu ÚK FSI VUT získali již na 130 významných ocenění, v poslední době to byly např. ceny a finálová umístění v prestižních českých i mezinárodních soutěžích jako např. NCSD – Národní cena za studentský design, Best in Design, Mezinárodní bienále studentského designu Design.S, C-IDEA Design Award, Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo, BIO Lublaň a další. Třikrát již získali Red Dot Design Award. Na podzim 2011 byla brněnská škola designu na ÚK FSI VUT také vybrána mezi 100 světových škol designu, které byly představeny na výstavě u příležitosti světového kongresu IDA (International Design Aliance).
Výstavy studentů průmyslového designu z ÚK FSI VUT v TMB i jinde… První tři velké výstavy projektů studentů designu FSI VUT Brno se konaly v Galeriích Design centra České republiky v Brně a Praze v letech 1996, 1997 a 2004. V Technickém muzeu v Brně se poprvé výstava diplomových prací uskutečnila v roce 2004. Studentské práce byly ale představeny veřejnosti i na mnoha desítkách dalších výstav v ČR i v zahraničí, významnou událostí byla např. brněnská výstava Design My Love v galerii ikonického National Institute of Design v indickém Ahmedabadu v roce 2011, naposledy se uskutečnila výstava diplomových posterů v Galerii Lvovské národní akademie umění na Ukrajině (březen 2023).
■ V současnosti v 1. až 3. ročníku bakalářského studia a v 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia studuje na OPD design kolem 80 studentů.
■ Magisterský obor „Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design“ absolvovalo na ÚK FSI VUT Brno od r. 1997 již přes 380 mladých designérů. Letošní magisterské státnice (červen 2023) jsou v pořadí dvacáté sedmé.
V akad. roce 2022/2023 na Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT Brno působili – jako interní pracovníci Ing. et Ing. arch. Vladimír Haltof, PhD.; doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.;
doc. Ing. arch. Jan Rajlich; Ing. Dana Rubínová, Ph. D.; akad. soch. Josef Sládek, ArtD.; doc. Ing. Jiří Tauber, PhD.
– jako externisté akad. soch. Tamara Buganská; Ing. Eva Fridrichová, PhD.; doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.; Ing. David John; PhDr. Dagmar Koudelková; MgA. Michaela Roudnická; Ing. Jaroslav Štigler; Mgr. Michal Trávníček; Ing. Filip Uhlíř; Ing. Mgr. Anna Vávrová
– a doktorandi Ing. Richard Sovják, Ph.D.; Ing. Pavol Lupták, Ing. Darina Zelenitca a Ing. Jan Vítek (studující na FaVU).
■ Architektonické řešení výstavy, design posterů, pozvánek, katalogu a výstavního objektu: Ing. Pavol Lupták a Ing. Darina Zelenitca
Text TZ: doc. Ing. arch. Jan Rajlich 
■ Kurátor výstavy za OPD ÚK FSI VUT Brno: Akad. soch. Josef Sládek, ArtD., tel. +420 541 142 892, josef.sladek@vut.cz
Pořadatelé: ■ Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT Brno, Technická 2896/2, 616 69 Brno; Vedoucí odboru doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD., tel. +420 541 143 213; ladislav.krenek@vut.cz; https://www.facebook.com/opdukfsivut/
■ Technické muzeum v Brně www.technicalmuseum.cz  
   


Designová posedlost
My jsme hoši designéři / život náš to není peří
My jsme holky designérky / nežijeme na baterky
Navrhujem čisté linky, / nesnášíme kudrlinky
Za svět lepší bez chaosu, / v pořádku jsme našli krásu
Obrušujem ostré hrany / rádius na všechny strany
V korpusu přiznáme spáry / jak magické siločáry
Organika – když se hodí / pružina nám neuškodí
statika je naše sféra / na znak kladem ATO pera
Animujem, modelujem / jenom design, ten milujem
Design to je naše všechno / Umění věda i techno
Dizajnujem co se dá / nefunkčnost nás nadzvedá
Máme estetiku v merku / ergona i marketerku
Zdroje máme v antice, / z sémantiky matice
konstruujem svou perspektivu / v polymorfním kolektivu
My jsme holky designérky / uměnímilovné dcérky
My jsme hoši designéři / putativní hazardéři
Inženýr a designér / nebloudí jak Ahasvér
stvoří si svět podle sebe / někdy peklo někdy nebe
Když zadání vhodné schází / to nás vskutku nerozhází
Problem solving prostě známe / Za design svůj život dáme!
(J. R., 26. 6. 2023)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Václav Houf: Magorie v G13

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Václav Houf
: Magorie (2.0) aneb nové mýty…, Galerie G13 (Zadní trakt), Brno, Dominikánské nám. 6/7,
vernisáž 15. 6. 2023.




Foto z vernisáže: Jan Rajlich a Karel Červinka


Text básníka Zeno Kaprála (1941–2020) k Magorii a výtvarné tvorbě Václava Houfa (z roku 2018):

TU MÁŠ KOHOUTA…
Realismus Václava Houfa neusiloval nikdy o přidanou hodnotu. To třeba mít na paměti jako přirozené jevy kruhů v obilí, slet talířů ufo nad bermudským trojúhelníkem, či nenadálé projevy mobility v Lurdech. Neboť čistý realista mezi umělci je jako altruista mezi psychopaty. Jeho postavení je proto vratké, když odmítá domina ismů, jež deformují do líbivých kreací figury v reji masek na maškarním plese. Žádný samozvaný úředník na celém světě nesplňuje potom roli arbitra zcela, než s pomocí hůlky ukazující na ony atributy přidané pokoutně k realismu a narušující tak jeho původní nevinnost. V té věci je Václav Houf tvrdošíjně staromódní a zranitelný. Což nehnal by jej z definice socialistického realismu Ždanov na Sibiř a otec surrealismu Breton s očima ulepenými spánkem, nezabouchl mu před nosem dveře noclehárny svých somnambulních souputníků? Ani Zolův román v křížovkách na čtyři, ač vyluštěn, neodpovídá Václavově naturelu. Ten ovládán je kutilskou zručností při rozborce a sborce; zbraň skutečnosti toliko zkoumá. Nestřílí z ní. I to mu mají za zlé militantní nedočkavci popohánějící pokrok do utopických poloh očekávané budoucnosti. Zapomínají, že nelze předjímat povětrnost příštích věků přes časový limit několika dnů, což dávno vědí meteorologové při sestavování zpráv o počasí. Houf spoléhá na pohled z okna a nemýlí se. Jeho analýza toho co je, pak umožňuje syntézu toho co není. A tehdy se objevují důležité okolnosti : Václav Houf není krajinář. Jeho paleta sice umí nakládat s lněným olejem, hennou, duběnkou, okrem, potažmo terpentýnem, když rozmazává šeps po plátěné vyhlídce z rámu, ale  stejně tak odborně mávne rukou od stolku z útulné kavárny. A tady pozor! Byla to krabička zápalek, která v době kdy se to ještě smělo, ležela vyzývavě mezi popelníkem a cukřenkou jako ohnivá výzva Sola Lipnik pro satisfakci žhářů hlubokých nádechů a výdechů inspirativního tabakismu. Odtud Václav, ač sám nekuřák, nastoupil svoji ilustrativní cestu leporel. Také sirky druhdy české provenience jež stály u jeho zasvěcení, prodělaly podivuhodnou pouť až kamsi do indických džunglí. Jejich osud však není předmětem našeho výzkumu. Nadále nás bude zajímat jen důvtipný vstup V.H. do reality. Pozdější, ale z hlediska iniciace neméně důležitý, je jeho cyklus Hlav. Varholská škola nestřídmého konzumu jako obžaloba nereálnosti trvale udržitelného růstu ze strnulé stagnace celku, pracuje z podobných výchozích pozic, její vyústění je však povýtce komerční. Houfovy hlavy naproti tomu sledují detaily samostatných výjevů faktografie výlučné individuality vezdejší reality v pohybu.Navazují tím na kresby jeho předchůdců v altamitrské jeskyni i v ateliéu Leoparda da Vinci. Zkrátka a dobře, přes veškerou akademičnost pozemní tvorby, Duch vane si kam chce a kdo se mu neprotiví, stává se jeho fámulem, spoluautorem čirého realismu. A možná ani vítr nezná pohnutky pomocníka přispět k ševelu listí na osikách, orfický zpěv a skřípot dveří od lidských domů zavíraných rukou co hladí mělká lůžka zvířat po venku rozptýlených. Jako by se mu všechno vzdalo. Jen obilnina zajíkavě, kým kolébaná, vyptává se. Mona Lisa se usmívá. Ještě že tak.
Zeno Kaprál (2018)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

 

Jan Rajlich jr. / Autorské plakáty 2018–2023

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Z výstavy „Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023“ ve foyer a kavárně Univerzitního kina Scala v Brně (22. 4. – 30. 6. 2023) přinášíme několik záběrů z vernisáže (22. 4. 2023) a z komentované prohlídky v rámci Brněnské muzejní noci 2023 (20. 5. 2023).
Více info o výstavě viz naše předešlá zpráva o výstavě http://sbb-bienale-brno.cz/jan-rajlich-jr-vystavuje-plakaty-ve-scale/
Vernisáž 22. 4. 2023:
 


Komentovaná prohlídka (20. 5. 2023):
Fotografovali: Vlasta Brímová, Karel Červinka, Petr Dubjak, Andrej Haščák, Alena Rajlichová, Jan Rajlich ml…
Katalogový dvoulist k výstavě naleznete zde: http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/04/JanRajlich-Scala-2023-Katalog-fin-wr.pdf 

Vernisážový proslov od Karla Aubrechta:
(Z přihrádek mládí)
k výstavě JR-jr-v brněnském kině Scala, 22. 4. 2023
Sešli jsme se dnes na překvapivě první zcela samostatné výstavě Jana Rajlicha mladšího v Brně v kině Scala, kam se část výstavních aktivit našeho SBB „přestěhovala“ již před několika lety z foyer, rovněž brněnského, HaDivadla.
Tam se teď ve vzpomínce na okamžik vrátím: Schylovalo se tehdy k vernisáži spolkové výstavy „Novoročenky – PF06!“. Postával jsem se dvěma mladými dámami, působícími v divadle, před plakátem, který navrhl právě Honza. Plakát nese v tiráži údaj „Design: Jan Rajlich, Jr. 2005“. A dámy ho komentovaly: „To je hezké, že Váš spolek dává příležitost také dětem…“ V tu chvíli po schodech přicházeli oba pánové Rajlichové a já jsem dívkám vysvětlil, že se musím jít pozdravit s panem Rajlichem starším a jeho (tehdy pětapadesátiletým) dítětem a smál jsem se. Ony se začaly překotně omlouvat, ale zbytečně. Objevily nebo jen správně vycítily jednu (velmi podstatnou) z vrstev, která se Honzovou výtvarnou prací vine jako jedna z jeho „červených nití“. Mám na mysli tu vrstvu, která si ve své mladistvé, někdy až bezstarostně dětské hravosti zachovává „věčné“ mládí.
Když jsem před třemi lety, na Honzovo přání, chystal podobný text do knihy Mikrosvět/Makrosvět, která vyšla k jeho sedmdesátinám, měl jsem možnost se poprvé seznámit s ukázkami jeho rané i velmi rané tvorby. Odhlédnuto od několika dílek, která jsou vlastní snad většině dětí, obsahují tyto „skicáky“ počáteční krajinářské záznamy, které se po celou dobu mísí s portréty (převážně otce a dalších rodinných příslušníků, v dobách pozdějších pak budoucí – nyní už řadu let současné – manželky Aleny); dále kresbami, kde se to figurami a figurkami jen hemží, a to i když ony třeba jen leží. Podle používané techniky a materiálů jsou v nich rychlé, jen jakoby psané záznamy tenkými či robustními tahy a jemnými či ostrými barevnými plochami a skvrnami. Vedle nich jsou ovšem zcela jasně vymezené kompozice, opět kreslené i malované, které svojí stavbou již nesou znaky zcela dokončených listů. (Při záznamech z cest je v jejich přesném vnímání prostoru už patrný odkaz k jeho pozdějším studiím architektury a designu.) A zase hned vedle vidíme vyjmuté prvky předešlého, které ve svém vyabstrahovaném zdůraznění, opět ať lineárním nebo plošném, vytváří zcela nové kompoziční dojmy. A také je mnohé z toho velmi brzy doplňované vlastními texty, myšlenkami a sentencemi, jež působí jako jakési vzkazy pro sebe, ale i pro nás ostatní. Tyto (a možná jsem některé přehlédl) „přihrádky mládí“ jsou zárukou, že do nich může autor kdykoli sáhnout, bez toho, že by podstupoval podstatné riziko „sáhnutí vedle“.
Po seznámení s nimi je mnohem zřetelnější autorův kontinuální vývoj myšlenkový i formální v jeho pozdější a současné plakátové tvorbě, na kterou v posledních létech sám klade důraz. A tyto počátky jsou také zárukou, že je s léty získanými zkušenostmi a svojí pracovitostí může a dokáže i nadále volně rozvíjet. Toho je důkazem i zde vystavený výběr plakátů z posledních pěti let.
  Ano, je to tak. Jan Rajlich v červnu tohoto roku oslaví třiasedmdesátiny, v plné svěžesti tvůrčí, pedagogické a řadě dalších činností, např. neúnavně organizační, dokumentační a dalších…
Ale nejenom proto se mu i v tomto věku nadále říká mladší nebo junior.  To už mu zůstane na celý život. A je tomu tak pro to, že se již v opravdu mladém věku vydal na obdobnou profesní dráhu jako jeho otec, jehož stotřetí výročí narození jsme si 10. dubna připomněli, a který se dožil úctyhodného věku devadesáti šesti let. Práce obou Rajlichů je sice dobře rozlišitelná, ale protože se léta oba dva současně účastnili řady mezinárodních bienále, trienále i spolkových výstav (SBB, Sdružení Q) a uskutečnili i několik výstav společných ve dvojici, či skupině více tvůrců rodu Rajlichů; zkrátka pro „brněnské J. R.“ se rozlišení starší a mladší zcela přirozeně vžilo a je tak také uváděno v desítkách a stovkách katalogů a dalších dokumentů.
Teď už mi ale opravdu nezbývá než znovu popřát, a věřím, že nejen za sebe: Honzo, nechť Ti přídomek „mladší“, ve fyzickém i tvůrčím smyslu toho slova vydrží alespoň tak dlouho, jako Tvému tatínkovi dodatek „starší“! Jsem rád, že jsem ho znal, že znám Tebe i Alenku. A děkuji za to!
Karel Aubrecht (v Praze a Brně, v dubnu 2023)

Článek k výstavě  od Dany Doricové:
Jan Rajlich jr. – autorské plagáty 2018-2023
Pod týmto vecným titulom bola v známom priestore foyer Univerzitného kina Scala na Moravskom námestí v Brne 22. apríla otvorená výstava najnovšej tvorby brnianskeho autora, grafického dizajnéra Jana Rajlicha ml. Potrvá ešte do konca júna.
V jej úvode nás však najprv privíta, možno trochu prekvapivo, plagát s reprodukciami pozdravných plagátov 15 autorov, členov Združenia Bienále Brno, k 60. výročiu organizácie Icograda (Medzinárodná rada designu) a ku Medzinárodnému dňu designu (27.4.) s témou
Peace.Love.Design!. Nie je to náhoda. Jan Rajlich ml. je už roky predsedom tohto Združenia (SBB), neúnavným organizátorom jeho akcií a vydavateľom Aktualít s informáciami zo sveta grafického designu doma i vo svete. Táto aktivita a práca neoddeliteľne patrí k jeho obrazu.
Do kolekcie autorských plagátov J. Rajlicha ml. z rokov 2018-2023 nás už potom uvádza výstavný plagát s jej názvom a ústrednou farebnou kresbou stojacej postavy autora. Je jeho osobnou výpoveďou. V náruči a so spokojnosťou v tvári drží rolky plagátov. Teplom srdca na hrudi rozpúšťa ostne špirály drôtu, ktorá ho obkolesuje a mení sa potom do jeho tvaru. Zázemie mu tvoria pevné symboly jeho domova – dom na Jiráskovej ulici v Brne a chalupa v Chvalaticiach.
Tridsaťjeden vystavených plagátov J. Rajlicha ml. z obdobia ostatných piatich rokov pokračuje v tvorbe z predchádzajúcich období. Avšak tak, ako je autorovi vlastné, nie sú opakovaním, ale objavovaním ďalších ciest, v ktorých hľadá nové výpovede k témam a prednes pre nové úvahy, obrazy, metafory.
Prvý plagát, nainštalovaný na začiatku celej kolekcie, je pootočením a pripomenutím  komornej autorskej výstavy Jan Rajlich jr. – „Neviditeľné hranice“ pri trienále plagátu v Trnave v roku 2018. Zároveň zastupuje originalitu jeho  prácu s rukou písaným textom, ktorý ďalej v počítači výtvarne spracováva a tým mu v kompozícii plagátu dodáva ďalšie obsahy, významy a výraz. K tejto línii jeho tvorby patria aj plagáty „Ivan Turgenev 1818-2018, 2018“ a „Jan Rajlich 100, 2020“. V nich
dokázal počítačovou úpravou prejsť vo výraze až k technike „pastelu“ a jej sile vyjadrenia citu.
Päť plagátov s témou jazzu, vybraných z rokov 2018-2022, tu zastupuje a umožňuje nám vidieť zasa autorov vývoj vnímania námetu jednej témy, následne spojeného aj s premenami jej výtvarného
stvárnenia.
Dvojica plagátov s témou Chernobylu a Fukushimy (oba 2021), ktoré vytvoril v jednom čase, zastupujú jeho odvahu paralelne hľadať výpoveď pre myšlienky aj v smelšom a väčšom kontraste výberu formy. V pokoji klasickej kompozície jedného a v dramatickej expresívnej podobe druhého plagátu.
V plagáte „No/Yes. Demokratie vor Allem!, 2018“ zasa spracovávaním v počítači zvolil spojenie plošnej maľby v jemnosti obrysov jej čistých tvarov s krúženými líniami v priestore okolo nich. Okrem toho vytvoril farebné i kompozičné varianty plagátu, ktorými prehĺbil ich výpoveď a vyjadril povahu demokracie. Na rovnomennej výstave v Lipsku odmenili tieto práce udelením ocenenia.
Živé a krehké líniové kresby kompozícií zo zhlukov ľudských nahých postáv patria u J. Rajlicha ml. k základu jeho tvorby a  v priebehu vývoja sa často stali súčasťou kompozícií plagátov. V ostatných
dvoch desaťročiach ich významovo i výtvarne dotvára farebným autorským písmom i symbolmi a ich pulzujúci život vkladá do pokoja monochrómneho farebného podkladu plagátu. Na tejto výstave ich
zastupuje plagát „Milton Glaser Tribute“ z roku 2021.
Do autorovej tvorby stále patrí aj zmysel pre humor a vtip, ktorý zastupujú plagáty „Folk´n Roll, 2021“ a „Bom (Jaro/Ohlédnutí). Vidak, 2022“. Priniesli opäť niečo nové. Tentoraz mu vystačili jedna – dve
postavy v celej ploche plagátu, dynamický pohyb postáv i v celej kompozícii, sýta farebnosť a robustnejší prednes.
Pri dvojici plagátov so zamyslením nad vážnosťou témy „Tradícia“ (oba 2022) mu stačila už len čiernobiela farebnosť a symbolika obrazu bez slov.
V závere spomienky na autorovu výstavu sa zastavím ešte pri  plagáte s témou priestoru „Design Space. Vidak, 2022“. J. Rajlich, ml. v ňom prešiel k pestrosti kolorovanej drobnokresby, aby z nadhľadu a z výšky v naoko lákavom, stlačenom zhluku mestských motívov vyjadril charakter priestoru nášho bytia. Tento plagát ho bude reprezentovať na prestížnom výberovom medzinárodnom bienále plagátu v Bolívii na jeseň tohto roka.
Oblúk inštalácie kolekcie uzatvára plagát „Môj dom je mi svetom, 2023“, ktorý dopovedá myšlienky plagátu k tejto výstave. Je inšpirovaný sentimentom kuchynských závesných výšiviek z 1. polovice 20. storočia, ale autor ho premenil so sebe vlastným humorom, spomienkami a rozprávaním v hravej kresebnej kompozícii v jemných pastelových tónoch. Ním sa s nami na výstave pomyselne lúči.
Kto zatiaľ nestihol, môže sa prísť potešiť, pokochať a premýšľať pri obsahom i formou bohatej tvorbe Jana Rajlicha ml. do foyer Univerzitného kina Scala v Brne ešte do 28. júna tohto roka.
Dana Doricová

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

16. EKOPLAGÁT ´23 Žilina | Výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov na tému ochrany prírody a životného prostredia.
Súťažná prehliadka plagátov EKOPLAGÁT začala ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu vo svete v roku 1978 vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie a svojim zameraním je jedinečnou medzinárodnou aktivitou, ktorá prostredníctvom plagátovej tvorby prispieva k zvýšeniu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.
Súťažiaci svoje prihlášky a plagáty (z rokov 2020 až 2023) môžu posielať na 16. ročník Ekoplagátu (online) do 5. 6. 2023.
TERMÍN BOL PREDĹŽENÝ DO 12. 6.!
Organizátormi sú Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline, Karpatskou iniciatívou pre mokrade, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Nad podujatím EKOPLAGÁT ´23 v Žiline prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Do súťaže sa môžu zapojiť svojimi plagátmi autori alebo kolektívy autorov z rôznych umleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych organizácií, alebo jednotlivci zo Slovenska a zahraničia, a svojimi ateliérovými prácami študenti umeleckých škôl, akadémií a univerzít.
Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´23 v Žiline stanovuje ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK. Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, preto je potrebné si ich pozorne prečítať. Prihlasovanie je len online na https://www.ekoplagat.sk/aktualny-rocnik/ v slovenskej verzii, resp. v anglickej verzii na https://www.ekoplagat.sk/en/current-year/ .
Organizátori si dovoľujú upozorniť, že plagáty v digitálnej verzii pre tlač do katalógu je potrebné posielať samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.
Účastnícky poplatok: žiadny
Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:
Hlavná cena EKOPLAGÁT ´23, 1. cena EKOPLAGÁT ´23, 2. cena EKOPLAGÁT ´23, 3. cena EKOPLAGÁT ´23. Súčasťou cien sú len diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.
Vybrané plagáty budú vystavené 28. 9.-11. 11. 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline.
Kontakt: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika, e-mail: ev.npmalafatra@gmail.com

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Zemřel Ing. Josef Kubíček

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat


Ing. Josef Kubíček zemřel 27. 4. 2023 ve věku 82 let (narodil se 24. 8. 1940 v Bavorově). 
Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě v r. 1964 pracoval jako oborový inženýr v ostravském Domě techniky. Odtud přišel do Domu techniky ČSVTS Brno, kde působil do r. 2001. Od počátku 80. let 20. stol. v Domě techniky a po roce 1990 jako tajemník profesního sdružení MOSPRA organizoval řadu čtyřsemestrálních a dvousemestrálních kurzů pro další vzdělávání propagačních pracovníků z celé republiky. U svých „studentů“ byl vždy nesmírně oblíben.
Členem SBB byl Ing. Josef Kubíček od r. 1996, pracoval jako člen revizního a kontrolního výboru.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Vernisáž SBB (Plakáty Radka Postla) v HaDvadle, zprava PhDr. V. Svoboda, Ing. J. Kubíček a J. Rajlich ml., 19. 1. 2007
Vernisáž SBB v kině Scala, zprava Ing. J. Kubíček, PhDr. V. Svoboda a J. Rajlich ml., 2017

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

15. Valná hromada SBB | 15th General Assembly Of The Brno Biennale Association

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
22. 4. 2023 se v Brně  sešla 15. Valná hromada Sdružení Bienále Brno.
SBB je profesní organizace českých i slovenských grafiků, vzniklá roku 1991. V současnosti má 50 členů v ČR a SR a 59 zahraničních čestných členů.
VH SBB přijala toto usnesení:

USNESENÍ 15. VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO KONANÉ DNE 22. 4. 2023 
Valná hromada:
1. schvaluje zprávu řídícího výboru SBB o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období, tj. od 19. 6. 2021 do 22. 4. 2023
2. schvaluje předložený návrh dílčích změn stanov SBB a rovněž úpravu hospodářských zásad SBB; tím vchází upravené stanovy v platnost a nahrazují dosavadní verzi stanov SBB z roku 2016
3. zvolila na následující 2leté období 7 členů řídícího výboru včetně 3členného předsednictva a dále zvolila 5 náhradníků ŘV
4. vyzývá členy k aktivní spolupráci (kurátorství a organizování výstav, publikační činnost a příspěvky na internetovou stránku SBB…)
5. potvrzuje, že SBB bude podporovat všechny snahy o obnovení Bienále grafického designu v Brně
6. dává na vědomí, že změnou stanov se četnost konání valných hromad zvyšuje na minimálně 1krát ročně, tzn. že příští 16. valná hromada SBB bude svolána nejpozději za rok
V Brně dne 22. 4. 2023         15. VH SBB

Na 15. VH SBB navazovala vernisáž výstavy Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018-2023 v Univerzitním kině Scala Brno (viz samostatná zpráva).
Několik záběrů z 15. Valné hromady SBB a z vernisáže ve Scale 22. 4. 2023 (fotografovali Vlasta Brímová, Karel Červinka, Andrej Haščák, Zbyněk Maděrič a Jan Rajlich ml.):


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich jr. vystavuje plakáty ve Scale

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava „Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023“ je možná na dlouhou dobu poslední výstava, která je instalována ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně (to má být totiž na delší neurčitou dobu zrušeno). Řadu let zde probíhaly výstavy plakátů ze sbírek Pavla Rajčana z pražské plakátové galerie Terryho ponožky. Výstavu „Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023“ připravilo Sdružení Bienále Brno jako 81. výstavu cyklu Brno – hlavní město grafického designu.
Výstava je věnována 60. výročí vzniku Mezinárodní rady designu ICoD, jejímž je SBB / Sdružení Bienále Brno jediným českým členem.
Na výstavě jsou vedle 24 plakátů tištěných ofsetem od Jana Rajlicha jr. z let 2018–2023 k vidění i grafické pohlednicové pozdravy 15 českých a slovenských členů SBB k 60. výročí vzniku Mezinárodní rady designu ICoD – viz naše samostatná zpráva (a webová výstava). 
Výstava „Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023“ má vernisáž v sobotu 22. 4. 2023 v 17 hod. (promluví na ní kromě autora i akad. mal. Karel Aubrecht a na viloncello zahraje Štěpán Filípek) a je v Univerzitním kině Scala, Moravské nám. 3, Brno, přístupna denně od 14 do 24 hodin až do 30. 6. 2023, kdy má být kino uzavřeno.
V rámci Brněnské muzejní noci 2023 se zde ještě  uskuteční komentovaná prohlídka s autorem (sobota 20. 5. 2023 v 18.20 hod.).
Vystavené plakáty vznikaly vesměs jako autorovy reakce na různé mezinárodní výzvy zahraničních organizátorů (Polsko, Německo, Jižní Korea, Čína, Rusko, Bolívie, Ukrajina atd.) k aktuální kulturní a sociální tematice. 
Katalogový dvoulist k výstavě naleznete zde: http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/04/JanRajlich-Scala-2023-Katalog-fin-wr.pdf
Jan Rajlich jr. (nar. 10. 6. 1950 ve Vyškově) ač prakticky celý život žije v Brně, tak aktuální výstava je jeho první samostatnou výstavou plakátu v Brně. V poslední době jeho plakáty byly k vidění v Brně pouze na společné výstavě s otcem Janem Rajlichem st. v HaDivadle (2010) a v tzv. intervenci do expozice Moravské galerie v Brně spolu se staršími olejomalbami a kresbami (2020). Jan Rajlich jr. vystavoval plakáty, grafický design, serigrafie, kresby a malbu na 38 individuálních výstavách doma i v zahraničí (Ahmedabad, Bratislava, Emmerich, Fort Collins, Charkov, Moskva, Olomouc, Ósaka, Praha, Varšava, Vídeň, Vyškov, Zlín, Žilina aj.) a na 170 domácích a 230 zahraničních kolektivních výstavách. Je laureátem Ceny města Brna (2001).
Jan Rajlich jr. je vzděláním architekt, ale od počátku své profesionální dráhy vedle 7letého intermezza v interiérové architektuře (Státní projektový ústav obchodu) inklinoval ke kresbě a malbě a zároveň se zabýval grafickým designem, který v jeho práci získal dominantní postavení. Ten také od roku 1983 vyučoval na brněnské „šuřce“ a od 90. let podnes na Odboru průmyslového designu FSI VUT Brno. V posledním dvacetiletí převažuje v Rajlichově výtvarné práci tvorba afišistická, ve které úročí své celoživotní zkušenosti s kresbou, písmem a také s počítačovou grafikou, jejímž byl u nás jedním z průkopníků (od r. 1987).
Motivy z plakátů a kreseb Jana Rajlicha jr. na tričkách apod. – https://janrajlich.t-shock.eu/cs/
Motiv z pozvánky na vernisáž https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10231432014129628&set=a.1826687033026&type=3

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Grafické pozdravy SBB ke 60. výročí ICoD | ‘Peace. Love. Design!’

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
ICoD (dříve Ico-D, Icograda) − International Council of Design (Mezinárodní rada designu) − připomíná již mnoho let výroční den svého vzniku (27. 4. 1963 v Londýně) jako Světový den grafiky, v posledních cca 8 letech nejdříve jako World Design Day a nyní již několik let jako International Design Day (Mezinárodní den designu). 
ICoD zvolilo pro letošní Mezinárodní den designu  (27. 4.) téma  ‘Peace. Love. Design!’  – viz: https://www.theicod.org/en/activities/international-design-day.
SBB vyzvalo své členy v ČR a SR, aby vytořili svůj pozdrav K 60. výročí Icogrady / ICoD (a tedy i k Mezinárodnímu dni designu) s tím, že zaslané pozdravy budou uveřejněny jednak na webové výstavě (což tímto činíme − viz dále) a vybrané práce budou dále ve formátu pohlednicovém umístěny na jednom posteru v Univerzitním kině Scala (22. 4.—30. 6. 2023).
Své práce poslali do této akce SBB následující výtvarníci (seznam je vytvořen v chronologickém pořádí došlých prací):
1 Pavel Beneš, Praha
2 Vladimír Netolička, Přibyslavice
3 František Borovec, Brno
4 Michal Wein, Horní Štěpanice
5 Jiří Eliška, Brno
6 Daniela Danielová, Praha
7 Jan Rajlich jr., Brno
8 Karel Aubrecht, Praha
9 Andrej Haščák, Košice
10 Václav Houf, Brno
11 Dušan Junek, Dunajská Lužná
12 Jaroslav Pejčoch, Praha
13 Dagmar Kučerová Lanatová, Hodonín
14 Petr Kubín, Praha
15 Pavel Noga, Vělopolí

Grafické pozdravy k 60. výročí vzniku Icogrady  (Ico-D, ICoD)
1 Pavel Beneš, Praha:


2 Vladimír Netolička, Přibyslavice:


3 František Borovec, Brno:



4 Michal Wein, Horní Štěpanice:


5 Jiří Eliška, Brno:


6 Daniela Danielová, Praha:


7 Jan Rajlich jr., Brno:


8 Karel Aubrecht, Praha:


9 Andrej Haščák, Košice:


10 Václav Houf, Brno:


11 Dušan Junek, Dunajská Lužná:


12 Jaroslav Pejčoch, Praha



13 Dagmar Kučerová Lanatová, Hodonín:


14 Petr Kubín, Praha:


15 Pavel Noga, Vělopolí


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Plakátová akce City of Bardejov 2

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
Peter Javorík oznámil výzvu k nové plakátové akci: City of Bardejov 2 / Shit happens!
Tématikou je zajímavá plastika pozadí človíčka na bardejovské historické radnici – více viz
bardejov.travel/en/has_a_few_curiosities
Do akce je možno do 31. 6. 2023 zasílat plakáty formátu
70 × 100 cm na pqb@pqb.sk.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE