Výstava Čínskeho plagátu na Slovensku | China Graphic poster 2018

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava Čínskeho plagátu 2018 na Slovensku je kolekcia štyroch výnimočných výstav, ktoré sa v ostatných rokoch uskutočnili v Číne:
• “Cool Words” words Art and Design Exhibition 2016
• 50 posters invitation exhibition 2018
• The international exhibition of modern designs on ink painting 2016
• Chinese excellent designer poster exhibition of international visual events 2017
Táto výstava na Slovensku v sebe syntetizuje to najlepšie z čínskeho plagátu, grafického dizajnu a typografie. Zachytáva štýl súčasnej tvorby a myslenia čínskych dizajnérov. Na sto dvadsiatich siedmych plagátoch zachytáva rukopis sto šestnástich autorov.
Kurátormi výstavy sú: Peter Javorík and Li Xu.
Kláštorný park, Bardejov, SK, vernisáž 25. 5. 2018 v 18.00 h. Výstava sa potrvá do 31. 8. 2018.

„Slovakia Outdoor poster Design Exhibition —China Graphic Poster 2018“ is a collection of 4 outstanding poster exhibitions that took place in China recently.
This exhibition synthesizes the best from Chinese poster, graphic design and typography. It expresses style and design thinking of contemporary Chinese designers. About 116 authors from China were chosen to show their works on about 127 posters. The posters will be exposed at Monastery Park, Bardejov, Slovakia. Exhibition will be held from 26th May 2018—31th August 2018.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Joseph Binder Award 2018 – Colour and form are inseparable / NEW DEADLINE

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:

Již po čtrnácté organizuje v roce 2018 DesignAustria mezinárodní soutěž grafického designu a ilustrace Joseph Binder Award. Do této bi-anuální soutěže je možno přihlásit práce vytvořené v posledních dvou letech, od r. 2016.
Deadline s nižším účastnickým poplatkem je 28. 2. 2018, regulární deadline 15. 4. 2018
.
!!!NOVÝ DEADLINE 1. 5. 2018!!!
Letošní motiv soutěže zní Colour and form are inseparable (Barva a forma jsou neoddělitelné).
Přihlášky – online registrace & detailnější info viz: www.designaustria.at/jba18 
Kontakt: Heidi Resch, MA, Project Manager, designaustria | Wissenszentrum & Interessenvertretung / knowledge centre & interest organization | im designforum Wien, MQ, Museumsplatz 1, 1070 Wien; T (+43-1) 524 49 49-25; www.designaustria.atwww.facebook.com/designaustriatwitter.com/designaustria

Colour and form are inseparable
JOSEPH BINDER AWARD 2018 – Apply now!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Sudarshan Dheer, čestný člen SBB zemřel | BBA honorary member has died

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) regretfully informs:
6. 4. 2018 ráno zemřel v Mumbai IN ve věku 80 let čestný člen SBB, indický designér Sudarshan Dheer. Narodil se v Punjabu IN 5. 7. 1937. Vystudoval J J ( Sir Jamsetjee Jeejeebhoy) School of Art (malba & design) v Mumbai a poté působil jako art director a grafický designér. V r. 1972 založl GCC Graphic Communication Concepts design studio. Jeho specializací byly projekty JVS (jednotného vizuálního stylu) pro indické i nadnárodní společnosti.
Svoji grafickou tvorbu vystavoval na mnoha mezinárodních i domácích výstavách, mj. od 70. let XX. stol i několikrát na Bienále Brno, které jako porotce a přednášející na sympoziu osobně s rodinou navštívil dvakrát, v roce 1986 a 1998. V roce 1982 získal na X. Bienále Brno bronzovou medaili. Byl jedním z nejvlivnějších a ve světě nejznámějších indických designérů, obdržel desítky ocenění.
Čest jeho památce!

Sudarshan Dheer se věnoval designu i po své osmdesátce…. (foto courtesy of Reva Hart)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Noga v Polsku

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava z plakátové tvorby člena SBB doc. Pavla Nogy byla pod názvem PLAKATY PAVLA NOGI slavnostně zahájena ve středu 28. 3. 2018 v 15 h.
Místem konání je GALLERIA 101/121, ASP Łódź, Pawilon B, I piętro, ul. Wojska Polskiego 12191-726 Łódź PL; gim@asp.lodz.pl; tel: 42 2547 408.
Výstavu pořádá Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łódźi, Wydział Grafiki i Malarstwa, Katedra Projektowania Graficznego PL a FMK UTB Zlín CZ, v rámci programu „visiting professor“.
Otevřeno denně mimo nedělí až do 30. 4. 2018.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Johanusova retrospektiva v Táboře

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava člena SBB Václava Johanuse RETROSPEKTIVA v táborské Galerii u Radnice byla slavnostně zahájena ve středu 21. 3. 2018 v 17 h.
Výstava je průřezem uplynulých zhruba 50 let autorovy výtvarné činnosti − výběrem ze všech výtvarných disciplin, jimiž se autor průběžně zabývá: volné a užité grafiky, knižní a novinové ilustrace, koláže a kresleného humoru. K výstavě byl vydán obsáhlý katalog.
Výtvarný teoretik Jan Paul charakterizuje autorovu tvorbu takto: „Obsah volných, převážně snově romantických prací, je založený na uvolněné fantazii a hře. Ryby, voda, stromy a věci denní potřeby člověka mezi nimi v překvapivých kombinacích a setkáváních. Například petrolejka má podobu lidského obydlí, jehož okna září do měsíční tmy. Navýsost poetické jsou i drobné kresebné hříčky, v nichž používá písmo, například minuska písmene ,a‘ je v jeho pojetí pohodlným křeslem, v němž sedí čtoucí si postava. To vše je dobré, a z výtvarné tvorby Václava Johanuse je zřejmé, že vyjádření dobra je pro něho základní lidskou potřebou, jakousi nutností přitakat životu v té nám tolik chybějící poetické podobě. Ostatně, jak jinak může smýšlet lyrik plnosti obyčejného života a básník jeho čisté formy?“
Výstavu pořádá město Tábor v Galerii u Radnice, Martínka Húsky 54. Otevřeno denně mimo pondělí až do 11. 5. 2018.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


2018 Taiwan International Student Design Competition

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v studentské soutěži | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the student competition
Pro 11. ročník 2018 TISDC / Taiwan International Student Design Competition / Mezinárodní tchajwanské soutěže studentského designu bylo zvoleno téma „Breakthrough and Innovation“ (Průlom a inovace).
Sdružení Bienále Brno se již počtvrté stává jednou z oficiálních spolupracujících mezinárodních organizací této největší soutěže studentského designu na světě (do minulého 10. ročníku 2017 TISDC bylo přihlášeno takřka 20 000 studentských prací z celého světa).
Práce bude lze přihlašovat ve 4 kategoriích: produktový design, vizuální design, digitální animace a služební design. Termín zaslání přihlášek bývá vždy na závěr měsíce července.

Sledujte web sbb, tato zpráva bude ještě aktualizována.

Další informace také viz web TISDC
www.tisdc.org/en/news/index.php

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


26. mezinárodní bienále plakátu Varšava 2018

Bienále Brno (SBB)  informuje o akci | Brno Biennale (BBA) informs on an event:
1. 3. 2018 byl uveřejněn vizuál 26. mezinárodního bienále plakátu Varšava 2018 (26. Międzynarodowe Biennale Plakatu / International Poster Biennale: Igor Kubik, Ania Wieluńska, Mateusz Machalski, Piotr Dudek) a oznámena data konání IPBW.
IPBW se bude konat 9. 6.>15. 7. 2018 na půdě Akademie Sztuk Pieknych w Warszawie. Více info viz web pořadatelů z ASP ve Varšavě www.warsawposterbiennale.com/ 
Z dále dne 5. 3. 2018 uveřejněných informací vyplývá, že by letošní varšavské bienále mělo být opět po 4 letech otevřenou mezinárodní soutěžní přehlídkou plakátů autorů všech generací a různých zemí světa… Organizátoři navíc sdělují, že vypisují speciální soutěž na plakáty k oslavě 100 let nezávislosti řady evropských zemí 1918-2018 (Polsko, Československo, Litva, Estonsko, Lotyšsko a v r. 1917 Finsko).

Tato informace bude ještě aktualizována, sledujte web SBB!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Proč se grafici téměř neangažují?

Pavel Beneš s Renatou Kalenskou

Bienále Brno informuje / Brno Biennale informs:
Náš člen, grafik Pavel Beneš, si povídal na Seznamu o angažovanosti grafiků v současné, politicky vyhraněné době. Rozhovor s ním vedla Renata Kalenská.

Video celého takřka půlhodinového rozhovoru najdete na TV Seznam Zprávy dne 24. 2. 2018 s úvodním článkem pod titulkem Výzva: Chybí v Česku politicky angažované umění? Nechápu, proč výtvarníci mlčí, říká grafik Beneš (viz odkaz zde).

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Dušan Junek: DJ = 100-25

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee
Neúprosná rovnice v titulku napovídá, že kolega Dušan Junek, (nar. 26. 2. 1943), dlouholetý místopředseda ŘV SBB (a také již 20 let náš čestný člen a dřívější člen organizačního výboru několika ročníků Bienále Brno), má právě 75 − nebo-li celé třičtvrtěstoletí za sebou a do stovky při zrychlujícím se životním tempu je už jen chvilka…

Dušan Junek: plakát/pozvánka k vlastní výstavě v HaDi Brno, 2008

Nic nemusíme měnit na slovech, která na vernisáži plakátové tvorby Dušana Junka v HaDivadle v Brně přednesl před 10 lety kolega prof. Stanislav Stankoci:
Tvorbu Dušana Juneka poznám od čias môjho stredoškolského štúdia, ale od konca osemdesiatych rokov, kedy som mal česť ho aj osobne poznať a priateliť sa s ním, som pri našich vzájomných rozhovoroch na akúkoľvek tému nikdy nenadobudol pocit, že by povedal viac, než bolo potrebné. A taká je aj jeho tvorba. Dokonale zrkadlí povahu jeho ducha.
Dušan Junek ako autor tvoriaci v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie vo svojom neopakovateľnom a neopakovanom spôsobe myslenia, majstrovsky a stále sviežo narába s typografickými a výtvarno-grafickými výrazovými prostriedkami v pre neho tak typickej vizuálno-komunikačnej reči a artikulácii. Jeho vystavené práce dávajú jasne najavo, že svoju profesiu s neuveriteľnou ľahkosťou brilantne ovláda, a že ho popri tom tvorivá činnosť doslova aj zabáva.
Uvažujem, ako by som sa mojim krátkym príspevkom o autorovi a jeho práci najviac priblížil povahe jeho analytického myslenia v grafickej a typografickej tvorbe. Je mi nanajvýš jasné, že by to mala byť úvaha veľmi krátka a výstižna. Dušan Junek má schopnosť skoncentrovať román do jednej vety. Do jednej jednoduchej vizuálnej vety. Ak je to potrebné, vytvorí ešte silnejší koncentrát – vetu zmáčkne do jedného pismena a ono nam vyrozpráva celý príbeh. Veľmi účinný komunikačný spôsob, ako recipientovi povedať všetko podstatné, ušetriť mu čas a pritom mu ešte dopriať primeranú dávku kvalitnej vizuálnej chute a vône. A pritom je to tak jednoduché – dokonalý súzvuk len troch ingrediencií – farebnej redukcie, grafickej esencie a typografickej syntetiky. Avšak túto komunikačnú alchýmiu ovláda len málo grafických dizajnérov. Dušan Junek je podľa môjho názoru jedným z nich.
Okrem zrelých profesionálnych kvalít si na Dušanovi Junekovi vážim vlastnosti, ktoré sa uňho s pribudajúcim vekom ľudsky prehlbujú. Múdrosť, nefalšovanú skromnosť a pokoru.
Na autorskom plagáte k tejto jeho výstave priznal jednu trefu mimo terč, ktorým je bod mimo plochu plagátu v ploche plagátu. Veľmi rafinovaný, ale úprimný spôsob profesnej sebareflexie, bez ktorej sa v komunikačnom dizajne dá len veľmi ťažko zdokonaľovať.
Autor nám vyslal jasný signál, že aj prípadný omyl, či neúspech mal vždy pod absolútnou kontrolou. Ja síce o takejto „trefe mimo“ neviem, a na tejto výstave ju tiež nevidím. Dušan Junek sa s nami zrejme na topografii jeho typografie v komunikačnom dizajne s tajomným úsmevom na tvári pohráva.
Stanislav Stankoci, v Bratislave, 14. marca 2008

Dušan Junek v Trnavě na podzim 2016 (foto J. Rajlich ml.)

JUNEK / BRNO
Vzťah k tomuto mestu sa začal od chvíle, keď som jedného dňa ako budúci nádejný maturant kúpil v piešťanskej novinovej službe malý, ale už na prvý pohľad veľmi zaujímavý literárny časopis – brnenský HOST DO DOMU.
Pootvoril sa mi dovtedy len tušený svet myšlienok, príbehov, obrazov, kresieb – svet umenia a kultúry vrchovate naplnený menami, blízkymi po celý môj ďalší život. Vtedy, koncom 50. rokov minulého storočia, som samozrejme nemohol tušiť, že Brno oveľa neskôr, bude na mojej ceste miestom i mestom mnohých návštev, udalostí, príbehov, stretnutí – jednoducho: že tu zažijem dôležité, príjemné, ľudsky i profesionálne výrazné životné úseky. Nezabudnuteľný architekt prof. V. Karfík nám ako zeleným vysokoškolákom objasňoval princípy modernej architektúry, medzi inými aj skvelú brnenskú vilu Tugendhat od Miesa Van der Rohe. Nemohol som sa nazdať, že o 35 rokov neskôr, mi ako členovi medzinárodnej poroty Bienále Brno ‘96 spolu so zahraničnými kolegami, organizátori Bienále umožnia túto ikonu funkcionalistickej architektúry navštíviť a s mojimi živými spomienkami na pána profesora podrobne prezrieť. To však trochu predbieham. V 60. rokoch sa moje kresby objavili v zmienenom Hostovi do domu – tá skvelá spoločnosť ma veľmi potešila, a ilustrácie v časopise Věda a život, ktorý tiež vydávali v Brne. To stále boli len letmé dotyky s mestom. To hlavné začalo v časoch existencie medzinárodného Bienále grafického designu v Brne, vystavovania mojej tvorby na ňom, zoznámenia sa s jeho zakladateľom, legendou československého a svetového designu Janom Rajlichom sen. Pozvanie k práci na Bienále. Desať rokov úzkej spolupráce ktorá v mnohých ďalších projektoch stále trvá. Nespočetné pracovné i priateľské návštevy mesta. Výstavy, akcie, prednášky ktoré som tu organizoval alebo množstvo ktorých som sa zúčastnil. To všetko znamená, že nemalý kus života som vlastne prežil v Brne. Napriek spomenutému by to tak nebolo, keby som práve tu nestretol mnoho kolegov z celého sveta a nenadviazal ja s nimi a oni so mnou dodnes trvajúce priateľstvá. Brno sa stalo mojou celoživotnou oázou, kde si príjemne oddýchnem, poteším sa, vždy nájdem tých ktorých si vážim, obdivujem a ktorých mám rád. Jan starší i mladší, Alena, pani Boženka, brnenské zázemie, kníhkupectvá, Bienále, Jan Skácel, Ludvík Kundera, Moravská galerie, atmosféra, sympóziá, výstavy, prepáčte – aj moje ocenenia, Bolek, Pierre Bernard a jeho obdivné „this is beautiful girl“ vtedy našej päťročnej dcére, radosti mojej Věruny, rozhovory, Subrata, Paul Ibou, István, Phil Risbeck, poroty, Chermayeff, Joāo, pani Elżbieta, mnoho legiend, Shigeo, aktivity, World of Friends, spomienky, Místodržitelský palác… To všetko je pre mňa Brno. Znamená naozaj veľa.
Dušan Junek, marec 2008

Těmito dvěma připomínkami z brněnské výstavy v roce 2008 (zdá se však jako by to bylo včera….) holdujeme za celé SBB kolegovi Dušanu Junkovi a přejeme mu výdrž do shora zmíněné stovky!!! Živijoooo!

Dva plakáty Dušana Junka pro Galerii Sumec v Bratislavě (2007-2008)
Dušan Junek má stále co říci, a to i dotěrným médiím (foto J. Rajlich ml.)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Michal Wein: ZNAKZNACKAZNAMENI.CZ

Grafičtí designéři, členové SBB, nejen kreslí, ale i píšou | Graphic designers, BBA members not only draw but they write (in this case in Czech only…)
Encyklopedie členů SBB uveřejněná ve Zpravodaji/ročence SBB č. 62 z roku 2016 je zdrojem mnoha užitečných informací o jednotlivých autorech. Dostaneme se přes ně i na osobní stránky členů/autorů.

Najdeme zde i webovou stránku www.znakznackaznameni.cz už léta na krkonošské stráni přikrčeného autora. Ten, kdo umí, kreslí. Ten, kdo neumí, tak o tom píše. I tak tvrdě a zjednodušeně by se dala nahlížet letos patnáctiletá publicistická činnost autorova (především v časopise FONT). Na zmíněné stránce provozuje procházky za nejrůznějšími konkrétními figurami/fenomény (počínaje hesly Anděl, Běh, Beran atd., Zuby a Zvon konče), jak se odrážejí v astronomii, přírodě, folkloru, heraldice, státní prezentaci, politice, sportu, výtvarném umění, designu atd. apod., od pravěku po současnost. Metodou „už staří Řekové“ nebo „od Adama“ hledá, co se za konkrétním obrazem-symbolem skrývá, jakou proměnou prochází v různých dobách v různých aplikacích.
Kdo zná Panoptikum symbolů, značek a znamení od Milana Myslivečka, najde na www.znakznackaznameni.cz jakousi jeho obdobu a pokračování. Oproti knižní podobě plocha webové stránky umožňuje rozsáhlé ilustrování příslušného hesla. Autor této možnosti obžerně využívá. A občas jako příslovečné slepé kuře najde i zrnéčko.
Přijďte si taky zazobat!
M. Wein

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE