Bienále Brno | Brno Biennale


Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Česká republika

 • Bienále Brno je nejstarší cyklickou akcí grafického designu na světě.
 • Bienále Brno inicioval roku 1963 grafik Jan Rajlich st., který v letech 1964–1992 předsedal Organizačnímu výboru a poté byl čestným předsedou až do roku 2006 (kdy se čestného předsednictví na protest proti pochybné kvalitě výběru exponátů vzdal); od roku 2001 je čestným předsedou Sdružení Bienále Brno. V letech 1993–1998 předsedal třem ročníkům Bienále Brno Jan Rajlich ml., od roku 1999 do 2010 šestkrát Aleš Najbrt, v letech 2011–2016 vedla organizaci třech bienále skupina Radim Peško-Tomáš Celizna-Adam Macháček a naposledy v letech 2017–2018 skupina Okolo. Poté bylo Bienále nejdříve z důvodu rekonstrukce MG a v roce 2022 z finančích důvodů vedenim MG zastaveno…
 • Bienále Brno pořádala tradičně Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury ČR, za spolupráce dalších institucí, v letech 1992–2006 za spolupráce Sdružení Bienále Brno.
 • Bienále Brno bylo v minulosti schvalováno Mezinárodní radou organizací grafického designu Icograda, která na Bienále přebírala záštitu.
 • Bienále Brno je zakládajícím členem IBCC – Koordinačního výboru mezinárodních bienále.
 • Bienále Brno do roku 2010 střídalo dvě základní pravidelně alternující témata:
  1. plakát a podniková, informační a reklamní grafika (naposledy v roce 2010)
  2. design, ilustrace a typografie v knihách, novinách, časopisech a v nových médiích a písmo (naposledy v r. 2008)
 • Od 25. Bienále Brno 2012 noví organizátoři přerušili tuto tradici a kategorie exponátů nevyhlásil a v roce 2014 dokonce bylo Bienále vyhlášeno pouze jako studentská výstava školních prací.
 • Bienále Brno bylo do roku 2014 vždy otevřenou demokratickou soutěží, zvalo k účasti všechny zájemce – grafické designéry, kteří si mohli vyžádat přihlášky u organizátorů nebo je stáhnout z internetu. Přihlášené práce posuzovala Výběrová porota a vybrané vystavené práce Mezinárodní porota, která udělovala Velkou cenu, ceny v příslušných kategoriích a zvláštní ceny.
 • Bienále Brno vydávalo obsažný katalog každého ročníku výstavy s reprodukcí exponátů a krátkým medailónkem každého vystavujícího.
 • Bienále Brno současně s hlavní soutěžní výstavou pořádalo řadu doprovodných výstav, mezinárodní sympozium, národní dny atd.
 • Bienále Brno je registrovaná slovní ochranná známka Sdružení Bienále Brno.

Informace o Sdružení Bienále Brno zde.


The International Biennale of Graphic Design Brno, the Czech Republic

 • The Brno Biennale is the oldest permanent international cyclic exhibition of the graphic design in the World.
 • The Brno Biennale has been founded by a graphic designer, Jan Rajlich Sr., in 1963. He was taking the Presidency of the Biennale in 1964–1992. In 1991, he has founded the Brno Biennale Association, and was the President of until 1998 (since 2001 he has been the Honorary President of the Brno Biennale Association). In 1993–1998 his son, also a graphic designer Jan Rajlich Jr., was taking the Presidency of the Organisation Committee for three Brno Biennale exhibitions, and since 1999 he has been the President of the Brno Biennale Association. In 1999–2010 Aleš Najbrt was taking the Presidency of the Biennale organisation committee for 6 times, in 2011–2016 the Biennale has been led by a group of Radim Peško-Tomáš Celizna-Adam Macháček, and in 2017–2018 by the Okolo group.
 • The Brno Biennale was organized by the Ministry of Culture of the Czech Republic and by the Moravian Gallery in Brno; former it was organised in collaboration with the SBB / Brno Biennale Association, the City of Brno, the Design Centre of the Czech Republic and the Union of Visual Artists of the Czech Republic.
 • The Brno Biennale was being endorsed by Icograda (International Council of Graphic Design Associations), and it is a member of IBCC (International Biennales Co-ordinating Committee).
 • The Brno Biennale changed regularly two principal alternating themes (until 2010):
  1. Poster, and corporate, information and advertising design (2006, 2010)
  2. Book, editorial and screen design, illustration and typography, and typeface (2004, 2008).
  However, organisers of the 25th Biennale in 2012 have refused this scheme, and no categories were announced. In 2014 moreover the Biennale was organized only as a school works exhibition.
 • The Brno Biennale exhibition participation was open to all artists/designers before. Those interested in taking part in the Brno Biennale could apply for the entry forms by organisers or print them from a website. The dead line is usually 15 January (each even year). Submitted works are selected for the exhibition by a pre-selection committee, than the works on display are judged by the International Jury, which confers the Grand Prix, prizes (in the respective categories, if any) and special awards.
 • The Brno Biennale published a comprehensive catalogue for each Biennale, which contains short biographies of selected artists and reproduction of one of their works.
 • The Brno Biennale organised simultaneously with the main competitive exhibition, other accompanying exhibitions, an international symposium, national days etc.
 • The SBB / Brno Biennale Association is the owner of the registered trade mark “Bienále Brno” (Brno Biennale)

Information about the Brno Biennale Association here.


Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association