O SBB | About BBA


Sdružení Bienále Brno®, z. s. (SBB)

SBB je profesní sdružení (od roku 2014 „spolek“) designu vizuálních komunikací (grafického designu), které v sekci autorské sdružuje designéry a umělce a v sekci organizační teoretiky a reprezentanty příbuzných profesí a firem; kolektivními členy mohou být profesní instituce, studia, firmy a školy
SBB je členem Unie výtvarných umělců ČR a členem ICOGRADA (Mezinárodní rada komunikačního designu se sídlem v Montrealu CA)
SBB působí jako koordinátor IBCC (International Biennales Coordination Committee / Koordinační výbor mezinárodních bienále)
SBB má za cíl propagaci grafického designu jako moderního uměleckého prostředku soudobých vizuálních komunikací a podpora jeho plnohodnotného začlenění do života společnosti

Bienále Brno je registrovaná ochranná známka SBB

Stanovy SBB


  • rok vzniku | the year of foundation 1991
  • sídlo – adresa | headquartes – the address: 
    SBB, Jiráskova tř. 4, 602 00 Brno, Czech Republic
  • IČO | DIČ – 188 29 139 | 288-18829139 – FÚ Brno I, č. j. 1102/93/R.
  • registrace SBB – občanské sdružení registr. MV ČR 18. 6. 1991, č. j. VSC/1-6946/91-R; od roku 2014 „zapsaný spolek“
  • bankovní spojení – Komerční banka Brno-město, č. ú. 79738-621/0100

Více o Bienále Brno zde.


 Brno Biennale Association
(= Sdruzení Bienále Brno® = SBB/BBA)

SBB/BBA is a professional organization of visual communication design (graphic design) associating the designers, artists and theoreticians in its creative section, and the representatives of adjoining professions, institutions, firms, and schools directly related to the graphic arts, organisers, executors, administrators of the exhibitions of visual communication and their graphic forms, as well as friends of graphic forms of visual communication in its organization section. The aim of the SBB/BBA is to propagate the graphic design as a modern artistic medium of contemporary visual communication and to promote its full-scale incorporation into the social life
SBB/BBA is a member of the Union of the Visual Artists of the Czech Republic, and a member of the ICOGRADA (International Council of Communication Design).
SBB/BBA fulfils coordinating role for the IBCC (International Biennales Coordinating Committee)