Archiv rubriky: O členech SBB | On BBA Members

Miloslav Fulín 1928-2019

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) regretfully informs:
Významný český grafik a typograf Miloslav Fulín, člen SBB od roku 1996, zemřel v Praze 23. 7. 2019 ve věku 91 let (narodil se 15. 2. 1928 v Praze). 
Zprávu o jeho odchodu ze života jsme se dozvěděli z umělcovy rodiny teprve nyní (a nepřinesla ji dříve žádná média ani weby)… Proto i tento opožděný nekrolog… Čest jeho památce!
Jak jsme uvedli v medailonku k  devadesátinám před 3 lety (viz http://sbb-bienale-brno.cz/miloslav-fulin-90/)  Miloslav Fulín byl zejména grafikem a typografem stovek titulů knih a mj. také pravidelně vystavoval na Bienále Brno (1966, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992).

Některé obálky z knih upravovaných Miloslavem Fulínem:KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Světový den grafiky / 27. 4. 2021

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Světový den grafiky SDG, který je výročním dnem vzniku Mezinárodní rady organizací grafického designu Icograda (27. 4. 1963) doznal v posledních 10 letech několika změn. Jednak Icograda se přejmenovala na ico-D (Mezinárodní rada designu) a ze Světového dne grafiky se následně stal Světový den komunikačního designu a v posledních 5 letech Světový den designu, ač „konkurenční“ organizace ICSID (Mezinárodní rada společností průmyslového designu) také přejmenovaná (před 6 lety) na WDO (World Design Organization) má od roku 2007 rovněž „svůj“ Světový den průmyslového designu – 29. 6. – viz https://wdo.org/icsid-aims-to-redefine-design-this-world-industrial-design-day/).
O historii a účelu SDG viz také speciální záložka našeho webu SDG/SDKD/WCDD.
Dámy a pánové v řídících složkách ico-D však asi nemají co lepšího na práci, než že pro letošek „den“ opět pozměnili a nyní má název Mezinárodní den designu (IDD – International Design Day).

Design: Peter Bankov CZ/RU, 2021 (banner nahoře je rovněž od Petera Bankova z před 5 let)


Jako obvykle je při této příležitosti našeho světového (nyní mezinárodního) dne možno vyjádřit svou podporu naší profesi i podporou tohoto svátku svými originálními příspěvky a jejich zasláním přímo na facebook ico-D  IDD Facebook group (viz https://www.ico-d.org/…day; https://preview.mailerlite.com/…g0/).
V SBB se připojujeme letos také takto online, neb nebude zatím stále umožněno již obvyklé tradiční setkání SBB v Brně na přelomu dubna a května (ale plánujeme je možná o měsíc dva později).
Vyzýváme členy (ale i nečleny SBB), pokud uskutečníte nějakou akci nebo vytvoříte grafický pozdrav k SDG – informujte/zašlete jej také na e-mail naší stránky info-SBB@email.cz. Sejde-li se vašich grafických pozdravů více, tak obdržené příspěvky od členů SBB věnované SDG (SDD/MDD) 27. 4., to jest grafické motivy, kaligrafie, ilustrace, plakáty apod., se pokusíme zde níže postupně zveřejnit (od nečlenů samozřejmě po jurování)  – POSÍLEJTE!!!

Pozdravy k MDD/IDD 2021:

František Borovec
Fero Jablonovský

 

František Borovec
Andrej Haščák
Jan Rajlich ml.
František Borovec
Dušan Junek

František Borovec
František Borovec

 

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Václav Bláha 99 let

10. dubna 2021 slaví své 99. narozeniny excelentní grafik a typograf, profesor Václav Bláha!
Velká gratulace na dálku, pane profesore, jste úžasný člověk, a co vím a umím, tak především díky Vám!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Století Jana Rajlicha st. | sbírky online Moravské galerie v Brně

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs 

Století Jan Rajlicha st. a sbírky online Moravské galerie v Brně
Jan Rajlich ml., 9. 4. 2021
10. dubna 2021 končí „století Jana Rajlicha“… Díky výstavám  v Moravské galerii v Brně (a coronaviru) jsme si sté výročí mého tatínka připomínali celý rok a při tom stále ještě nic nekončí. Výstavy Jan Rajlich 100 musely být prodlouženy (do 8. 8.), a v den 101. roku od narození Jana Rajlicha st. (sobota 10. 4.) je oficiálně spouštěn i webový přístup k jeho dílu a dokumentaci uložené ve sbírkách a Archivu Jana Rajlicha v MG.
Stále více si uvědomuji, že zejména mladším generacím webový virtuální online svět docela stačí ke štěstí. Pro jistou orientaci je dnes už nezbytností i pro nás starší, ale my přece jen věci raději zažíváme skutečné a ve skutečnosti.
Poslání státní galerie sbírat, archivovat a ukazovat, tedy vystavovat, originální umění, myšleno původní velikost, formát a materiál s vyzařováním jeho textury, barevnosti i vůně, zůstává v stále více digitálním světě důležitější a důležitější pro zachovávání kulturní paměti…
Doufejme, že v takovémto duchu vykročí za rok do dalších let své už skoro 60leté historie i jedno z dítek mého otce – Bienále Brno – po loňské výjimečné pauze. Poslední slova, která Jan Rajlich st. v roce 2015 věnoval také organizátorům příštích Bienále, zněla: Protože grafický design byl stranou celkového zájmu veřejnosti, tak jsem se snažil vzbudit zájem, zájem o něj jako o určitou profesi, která může zpětnou vazbou veřejnosti něco taky poskytnout. Význam Bienále byl pro veřejnost v tom, že vlastně grafický design prostupoval celou kulturu a neomezoval se jenom na nějaké, abych tak řekl, výkřiky… Mně šlo vždycky o to, aby to mělo nějaký smysl, všechno to konání, a umělecká činnost aby byla nějak postižitelná a měla pro samotnou existenci lidskou nějaký význam.
Můj otec se ještě v posledních desetiletích svého života dotknul digitálního světa ve své práci – v psaní i ve výtvarné tvorbě. NFT ho už minulo a většina jeho autorské tvorby je „skutečná“. Byl si ovšem vědom nezadržitelného a stále rychlejšího vývoje, řekněme progresu, v různých disciplínách, sledoval jej, sledoval ekologické aspekty tohoto vývoje, kde neskrýval značné obavy z dopadu na člověka a jeho život na Zemi. Neodmítal ale průnik počítačů do výtvarné tvorby, s čímž i dost narazil při vzniku Fakulty výtvarných umění VUT (1992) – tehdy počítače v umění byly vesměs odmítány a brány jen jako jakési netvůrčí nutné zlo. Sám používal PC od svých osmdesáti let už jen pro psaní, u některých už ojedinělých pozdních prací grafického designu byl závislý na lidech v grafických studiích (což je nakonec bohužel vidět i na těchto pracích v Archivu JR). 
Berme za velké pozitivum, že se jednak podařilo část jeho tvorby ze sbírek MG živě vystavit a jednak také to, že od nynějška je tvorba Jana Rajlicha st. přístupná virtuálně všem i prostřednictvím webových online sbírek MG.
Doufejme, že po uvolnění pandemických restrikcí budou výstavy Rajlich 100 ještě přístupné návštěvníkům MG a že celý Archiv Jana Rajlicha v MG bude v budoucnu k dispozici nejen badatelům, ale i veřejnosti.
——Informace na stránkách MG k 101. výročí Jana Rajlicha st.: http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/tiskovy-servis/2021/online-archiv-jana-rajlicha-st.aspx 
Tisková zpráva MG ke spuštění AJR: http://moravska-galerie.cz/media/2222789/tz_janrajlich_onlinekatalog.docx
Online Archiv Jana Rajlicha v MG obsahuje aktuáně 2 134 položek – odkaz na AJR v MG zde: http://bit.ly/JanRajlichstOnline

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Výstavy Jan Rajlich 100 prodlouženy do 8. 8. 2021

Bienále Brno (SBB) informuje o prodloužení výstav | Brno Biennale (BBA) informs about prolongation of exhibitions – All the three JR100 exhibitions will open In the Moravian Gallery in Brno.again from December 9, 2020, and they will be prolonged until August 8, 2021!!! 
Jan Rajlich 100 – Mr. Brno
1) Jan Rajlich Art & Design
2) Jan Rajlich & Bienále Brno
3) Hommage: Jan Rajlich 100×100
Všechny tři výstavy JR100 v Moravské galerii v Brně, které byly zahájeny 24. 9. 2020, ale po 3 týdnech uzavřeny kvůli dočasným omezením pohybu při virové pandemii, budou opět otevřeny od 9. 12. 2020 a budou prodlouženy až do 8. 8. 2021!!! 😃
Hommage: Jan Rajlich 100+
Rovněž druhá část mezinárodní výstavy plakátů Hommage JR100+ ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně bude prodloužena, datum ukončení dosud nebylo stanoveno.
Jan Rajlich 70
Také výstavní intervence Jana Rajlicha ml. do stále expozice Moravské galerie v Pražákově paláci Art is Here, která byla zahájena 9. 6. 2020, bude prodloužena – počítá se prozatím s jejím zpřístupněním až do konce ledna 2021.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Zemřel Volker Pfüller

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) regretfully informs:
Čestný člen SBB, profesor Volker Pfüller, německý ilustrátor, plakátista a scénograf, narozený 7. 6. 1939 v Lipsku, zemřel 23. 10. 2020 v Rudolstadtu (město jihozápadně od Jeny) ve věku 81 let.
Volker Pfüller absolvoval Fachhochschule für Angewandte Kunst Berlin-Schöneweide (1960) a Hochschule für bildende und angewandte Kunst Berlin (1965). V roce 1990 byl profesorem na Kunsthochschule Kassel, 1992-1997 na Kunsthochschule Berlin-Weißensee  a v letech 1997-2005 na Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.
Jeho plakáty a ilustrace získaly různé ceny na oborových přehlídkách v Německu i v zahraničí. Získal mj. stříbrnou medaili na Pražském quadrienále (1983), státní cenu za kulturu v NDR (1986), stříbrnou medaili na Bienále plakátu v Lahti FI (1987) aj.
Volker Pfüller byl členem mezinárodní jury Bienále Brno v roce 1988.
Čest jeho památce!

Volker Pfueller - Berlin 2005
Volker Pfüller (vpravo) s Janem Rajlichem st. na vernisáži svých prací u příležitosti berlínského kongresu AGI v roce 2005

Volker Pfüller: Novoročenka 2016

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Mikrosvěty Jana Rajlicha mladšího

Bienále Brno (SBB) informuje  o knihách | Brno Biennale (BBA) informs about  books
Sdružení Bienále Brno je spoluvydavatelem dvou publikací, které vyšly v letošním roce 2020, roce kulatých narozenin Jana Rajlicha ml., a které obě zredigoval autor ve vlastní grafické úpravě.

Jan Rajlich Jr.: Plakát / Poster, obálka

Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster, 2 
Knížka „Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster, 2“ je malou monografií plakátové tvorby brněnského grafika Jana Rajlicha mladšího (nar. 1950), která vychází 10. 6. 2020 u příležitosti jeho 70. narozenin a jeho výstav k tomuto jubileu v Brně, Vyškově, Praze, Českém Těšíně, Žilině a ve Zlíně. Obsahem je výběr kulturních a společenských plakátů z posledních 20 let, které byly z velké části autorovou reakcí na různé mezinárodní výzvy a plakátové akce a byly tak vystavovány po celém světě. Tvůrčí rukopis autorských plakátů Jana Rajlicha ml. je rozpoznatelný a pro autora typický svou drobnopisnou kresbou výjevů a vesměs automaticky tvořených textů mnohdy nonsensového charakteru.
Obrazová část je doplněna několika krátkými citacemi z textů k autorově tvorbě publikovaných v posledních letech (Vít Jakubíček, Jiří Hlušička, Jan Rajlich ml., Jan Rajlich st., Bohumil Hlaváček, Filip Krutek a Jan Tomandl) a stručnou českou a anglickou biografií.
Knížka volně navazuje na obdobně pojatou autorovu monografii „Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster“, kterou Sdružení Bienále Brno vydalo v roce 2001. Kniha vychází s finanční podporou statutárního města Brna.
Počet ilustrací: 105, rozměr: 160 × 160 mm, počet stran: 64. Vydalo Sdružení Bienále Brno, ISBN 978-80-86830-32-2, spoluvydavatelem je Miroslav Klepáček – Sursum Tišnov, ISBN 978-80-7323-350-1. 
Doporučená prodejní cena: 120 Kč.

Jan Rajlich ml.: Maikrosvět, obálka

Jan Rajlich ml. Maikrosvět 
plakáty / grafika, posters / graphics
Výtvarná monografie Jana Rajlicha ml., absolventa architektury na Fakultě stavební VUT Brno a dlouholetého docenta designu na Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, mapuje 66 let jeho tvorby. V knize na 224 stranách velkého formátu (248 × 335 mm) jsou představeny v chronologickém sledu všechny polohy jeho uměleckého projevu – od dětské kresby přes kresby a malby, počítačovou grafiku a serigrafie po grafický design. Monografie je však zejména zaměřena na Rajlichovy autorské plakáty od 70. let 20. století do současnosti.
Typickou součástí mnohých autorových serigrafií a plakátů jsou rukopisné automatické nonsensové či absurdní dialogy, slova a věty, které jsou ve většině případů v monografii přepsány jako samostatné kratší i delší texty (je jich 34) u příslušných reprodukcí.
V knize jsou publikována nová i starší pojednání o autorově tvorbě od 17 autorů (mj. Karel Aubrecht, Jiří Hlušička, Ondřej Chrobák, Ludvík Kundera, Sergej Serov, Zdzislaw Schubert, Marta Sylvestrová…). Původní obšírné texty o Janu Rajlichovi ml. do monografie napsali umělečtí historici Dana Doricová ze Žiliny a Vít Jakubíček ze Zlína. Do knihy je začleněn i výběr z textů autora o designu, grafickém designu, o plakátu a typografii, včetně jeho habilitační přednášky z roku 1995. Publikace je dále vybavena podrobným životopisným přehledem, soupisem samostatných a kolektivních domácích i mezinárodních výstav a úplnou bibliografií, kterou zpracovala Alena Rajlichová.
Podstatnou částí monografie jsou ale obrázky – reprodukce a fotografie, kterých je celkem 548.          
Kniha vychází nákladem nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM v koedici se Sdružením Bienále Brno. V prodeji je od poloviny října za 720 Kč.

Ukázky dvoustran z monografie Jana Rajlicha ml. Maikrosvět

   

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Labradosti!!!

Konečně spatřily světlo světa!

Náš člen Pavel Beneš se dvacet let věnuje kreslení pro Pomocné tlapky. Jakýmsi „odpadem“ z návrhů se stal základem stále ještě nekonečné série Labradostí, která v srpnu vyšla knižně. Kniha obsahuje víc jak 1500 kreseb „událostí a činů slušných lidí, kteří se tváří jako labradoři“. Knihu (210×200 mm, 192 stran, křída, 4/4, V4) si lze objednat za cenu 350 korun na mailu labradost@gmail.com (s uvedením poštovní adresy a komu knihu věnovat).
Kompletní Labradosti byly od srpna do konce září vystaveny v maloskalské Galerii Josefa Jíry, včetně plakátové tvorby autora.

Kniha Labradosti vyšla vlastním nákladem autora

Jedním z vystavených plakátů byla i tato alegorie komunismu (2020)

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich 100 – Mr. Brno

Bienále Brno (SBB) informuje  o knize | Brno Biennale (BBA) informs about  book
Dlouho očekávaná a více než rok připavovaná publikace „Jan Rajlich 100 – Mr. Brno“ byla čerstvě dovežena z brněnské tiskárny Helbich v den vernisáže výstav JR100 v Moravské galerii v Brně  24. 9. 2020. MG je současně vydavatelem knihy, která na 367 + 57 stranách přináší v 10 kapitolách pohledy na většinu oblastí rozsáhlého díla malíře a grafika Jana Rajlicha st. (1920-2016), zakladatele Bienále Brno, sepsané 5 historiky umění (Pavel Coufalík, Vít Jakubíček, Pavel Ryška, Markéta Svobodová a Marta Sylvestrová, odborná editorka knihy). Součástí je i Život Jana Rajlicha očima jeho syna Jana Rajlicha ml. a obsáhlá bibliografie zpracovaná Alenou Rajlichovou.
Kniha jako zasloužená pocta Janu Rajlichovi se stává významným edičním počinem, který umocňuje i atraktivní, ale přitom střídmá a přehledná typografická úprava (
Kolektiv Studio, Lukáš Kijonka a Michal Krůl), u které jedinou vadou na kráse je problematická práce s obrázky (např. prázdné východové stránky, chybné návaznosti k textům, kompoziční bezradnost mnohých dvoustránek aj.). 
Rozměr 180 × 250 mm, brož. vazba V4, ISBN 978-80-7027-334-0, v prodeji za 790 Kč. 

Na obálce knihy JR100 je použit piktogram od Jana Rajlicha, který navrhl pro Hotel Morava Pohořelice, 1977. Ten se stal symbolem výstav JR v Moravské galerii Brno


Jak editorka M. Sylvestrová listuje knihou viz: https://www.youtube.com/watch?v=hP9QPEh7dbc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1twjDYpujxkhVdldzuWSZ3DajyA1oWfWFMt7dCDUchq6HZhisu8OblxYs

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


František80rovec tváření 2020

Bienále Brno (SBB) blahopřeje a zve na výstavu k jubileu  | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee, and invites you to the exhibition to the jubilee:
Brněnský grafik, ilustrátor, scénograf a vizuální aktivista František Borovec oslavuje letos krásných 80 let (nar. 14. 7. 1940 ve Veselí na Moravě). Současně má i malé jubileum v našem Sdružení Bienále Brno, ve kterém aktivně pracuje již 20 let a to i jako člen řídícího výboru SBB.


Jubileum „nestor“ brněnské grafiky oslavuje slavnostním otevřením výstavy v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, Brno.
A to v pátek 4. 9. 2020 od 16 h (trvání výstavy se předpokládá do konce měsíce září).
MgA. Ondřej Chalupský, ředitel Divadla Bolka Polívky, v pozvání na výstavu zve na Borovcovu pozoruhodnou tvorbu – kresby, portréty a grafiky.
Výstava je již 77. výstavou dlouhodobého cyklu výstav „Brno – hlavní město grafického designu“.
Řídící výbor SBB se na svém již loňském jednání v Českých Budějovicích rozhodl ocenit 20 let činnosti „občana Borovce Františka“ v SBB udělením titulu čestného člena SBB k datu jeho osmdesátkového jubilea.

BLAHOPŘEJEME!!!

Pozvánka 80rovec

Připojujeme malou fotoreportáž z vernisáže:

Vernisážové trio: desetiminutový řečník Klepetko, jazzový doprovázeč Kašuba a autor Borovec
Uvedení výstavy se ujal i samotný principál divadla Bolek Polívka
Franta a Bolek si připíjejí v dobré náladě na lepší zítřky
K osmdesátinám se hodíi kytice
Z grafik Franty Borovce shlíží desítky postav brněnské kultury
Naživo doc. Jiří Eliška a bratr Dalibor Borovec
Zde uprostřed i Jan Rajlich st.
Předání čestného členství SBB Františku Borovcovi Vlastou Brímovou a Janem Rajlichem bylo zachyceno asi jen na tomto fotu Karla Červinky


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE