Archiv rubriky: O členech SBB | On BBA Members

500 plagátov Ruská revolúcia 1917–2017 Bardejov SK

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava Ruská revolúcia 1917–2017 / 500 plagátov .
Vernisáž: 14. 9. 2018, výstava potrvá: 15. 9–31.10.2018
Bašta – Kultúrno-komunitné centrum, Na hradbách 3, Bardejov SK
Sduženie Bienále Brno je jednou zo spolupracujúcich organizácií.

Výstava 1917–2017 je autorským kurátorským projektom prezidenta moskovského medzinárodného Bienále Golden Bee Sergeja Serova, ktorý v roku 2016 pozval 100 svetových uznávaných plagátistov, aby vytvorili autorský plagát na túto tému.
Pre veľký záujem sa výzva otvorila aj pre výtvarníkov z celého sveta.
Pozvaní autori reagovali a poslali približne 70 plagátov. Ďalších 1500 plagátov z 50 krajín sveta bolo prihlásených do otvorenej výzvy. Z týchto plagátov vybral Sergej najlepších 500, ktoré tvoria long list pre rôzne výstavne koncepcie, pre viacerých
kurátorov sveta.
Projekt 1917–2017 vyvolal veľký záujem verejnosti a teší sa mnohým výstavám po svete: Kotor / Moskva / Krasnojarsk / Šibenik / Berlín / Moskva / Praha / Norilsk / Weimar / Barnaul / Brusel / Moskva / Archangelsk / Kijev / Bardejov…
Po minuloročnej úspešnej výstave plagátov Poster Quadrennial Bardejov (PQB) som sa rozhodol pripraviť aspoň jednu kurátorskú svetovú výstavu v Bardejove aj v roku 2018. Pre tento rok som si vybral práve sériu plagátov 1917–2017.
Tým, že máme k dispozícii dostatočne veľké výstavné priestory, rozhodol som sa ako kurátor bardejovskej výstavy využiť túto výhodu a vystaviť kompletnú sériu 500 plagátov.
Mgr. art. Peter Javorík, ArtD.
Kurátor a grafický dizajnér

Peter Javorík: plagát k výstave
Peter Javorík s katalógom

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich Jr. – Neviditelné hranice | Invisible borders / 33 plakátů / posters

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Jan Rajlich ml.: Neviditeľné hranice
Mestská veža, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava, Slovakia /  13. 9.– 25. 11. 2018

Samostatná výstava plagátovej tvorby Jána Rajlicha, usporiadaná pri príležitosti 100. výročia ČSR nie je poctou harmonického súžitia českého a slovenského národa, kritickou analýzou ich vzťahov, či sentimentálnym poohliadnutím za predošlými desaťročiami. Naopak, uvedenú národnú tému plagáty saturujú skôr náznakovo a je na recipientovi výstavy definovať v nich zrkadlenie tejto témy.
Vystavené plagáty vznikli v priebehu posledných piatich rokov a boli navrhnuté k odlišným podujatiam – kultúrnym, či spoločenským, alebo ako voľná téma. Názov výstavy Neviditeľné hranice poukazuje na jednej strane na negáciu striktných mentálnych, či fyzických hraníc medzi Čechmi a Slovákmi a na druhej strane je signifikantná z hľadiska formálneho vyznenia vystavených plagátov. Janovi Rajlichovi sa podarilo vytvoriť špecifický a rozpoznateľný rukopis, pre ktorý nie je ťažisková ekvilibristika s grafickým softvérom. Naopak, vzniku výsledného návrhu predchádza gestická práca a expresívne ťahy, teda prítomnosť mechanickej práce, ktoré následne definujú celkovú kompozíciu plagátov. Okrem drobných skíc a kresieb, ktoré často vznikajú a zanikajú na ploche plagátu tým, akým spôsobom a z akej vzdialenosti ich divák vníma, je to predovšetkým práca s písmom. Typografia v prípade vystavených diel nie je nahodilá, typizovaná a rozhodne nestojí v pozícii samoúčelovej maniery. Prostredníctvom textu autor buduje špecifickú priestorovú rytmiku plochy plagátu, ktorej prívlastky majú veľmi blízko k popisu architektonického priestoru – cyklickosť, rast zvnútra von, či kauzalita foriem.
Aj z tohto dôvodu majú často charakter fraktálu – teda fragmentovaného geometrického útvaru zloženého z častí, ktoré sa čiastočne alebo úplne tvarovo zhodujú s celkovým tvarom výsledného útvaru. Avšak hranice medzi parciálnymi časťami plagátu zostávajú stále len ťažko uchopiteľné, teda neviditeľné.
Prezentovaná výstava teda ukazuje prístup ku grafickému dizajnu, ktorý nepodlieha súčasnej prevládajúcej tendencii k explicitnej výpovednosti plagátu založenej na expresnom, v niektorých prípadoch doslova instantnom, zdelení informácie, ktorá reflektuje súčasnú (nie len vizuálnu) kultúru. Odmieta sa podriadiť presýtenosti vizuálnym smogom a preto autor do svojich plagátov zapracováva texty, pri ktorých sa človek musí pozastaviť a venovať im svoj “drahocenný” čas.
Filip Krutek, kurátor


Viac obrázkov na odkazu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10217983442603745&type=1&l=a39571fd49
Info viz : pr@gjk.sk; Galéria Jána Koniarka v Trnave | Jan Koniarek Gallery  in Trnava, Zelený kríček 3,  917 01 Trnava, SK

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Dušan Junek: Polslovo naposledy

Bienále Brno (SBB) informuje o akci | Brno Biennale (BBA) informs on an event:
Ve středu 12. 9. 2018 se uskutečnilo v Poľském inštitútě v Bratislavě poslední Polslovo – podvečerní rozhovor se zajímavými osobnosti slovenské kultury a společnosti za hudebního doprovodu. Dušan Junek zde tato svá talkshow připravoval pravidelně celých sedm let.
Tentokrát byl podvečer Polslovo věnovaný 100. výročí Československa a zároveň tu byla uvedena výstava polských legend plakátu u příležitosti jubilejního 10. Trienále plagátu Trnava 2018.
Hostem 31. závěrečného podvečera Polslovo byl brněnský grafik a pedagog Jan Rajlich ml. Rozhovor byl věnován jednak všemu tomu, co po více než 35 let přátelství spojovalo oba protagonisty (studia architektury, vztah k Janu Rajlichovi st., Bienále užité grafiky Brno, Sdružení Q, Sdružení Bienále Brno, výstava Jana Rajlicha st. v Bratislavě v roce 1987 s účastí např. Jana Skácela a Divadla na provázku, výstava Jana Rajlicha ml. v GMB v Bratislavě v roce 1995 atd. atd.) a jednak i polským impresím Jana Rajlicha ml. (pozitivní ovlivnění otcovou cestou do Polska v r. 1947 a jeho plavbou na školní plachetnici Dar Pomorza, prázdniny na Helské kose v Jastarnii 1962, mnohé návštěvy bienále grafiky v Krakově od r. 1961 a bienále plakátu ve Varšavě od 1966, „ilegální“ cesta vlakem manželů Rajlichových do Krakova a Varšavy v roce 1988 atd. atd.).
Program uvedl Jacek Gajewski, ředitel Poľského inštitútu v Bratislavě, a na klavír poslední Polslovo doprovázel Marián Fox Lucký. Mezi posluchači byli např. Vlado Rostoka, Ľubomír Krátky st., Ľubomír Feldek, Vladimír Kordoš, Fero Jablonovský a další…

Info: http://www.polinst.sk/pl/program/ine/3582-polske-legendy-na-trienale-plagatu-trnava-polslovo-jan-rajlich

Tato informace bude ještě aktualizována (fotoreport), sledujte web SBB!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Výstava plakátů | Poster show | Vision 100 | Opava

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Pavel Beneš: logo Vision 100, 1918-2018

Po brněnské výstavě v kině Scala, která skončila 30. 6. 2018 se bude od 12. 9. do 5. 10. 2018 výstava „Vision 100“ reprízovat v Opavě v rámci 61. ročníku festivalu Bezručova Opava, jenž letos nese podtitul Československá inspirace.
Výstavu ve středu 12. 9. v 18 hodin v Knihovně Petra Bezruče v Opavě zahájí František Borovec.
Výstava „Vision 100“ představuje nové plakáty ke 100. výročí vzniku Československa z dílen známých českých a slovenských grafických designérů − členů Sdružení Bienále Brno (SBB) a jejich hostů.
Plakátovou akci Vision 100 na jaře 2018 připravilo SBB s vyzvanými autory a vzniklá kolekce byla premiérově vystavena v Brně v rámci Festivalu Re:Publika 1918−2018.
SBB je svým názvem spojeno s Mezinárodním bienále grafického
designu, které je nejstarší cyklickou výstavou užité grafiky na světě
a založil je v roce 1963 grafik Jan Rajlich st. (1920−2016). Ten založil v Brně v roce 1991 rovněž SBB jako profesní sdružení
československých grafiků-designérů, ilustrátorů a odborníků dalších příbuzných profesí včetně teoretiků umění a reklamy. Dnes je SBB u nás největším „spolkem“ grafického designu, který kromě 60 členů v Česku a na Slovensku má i 65 čestných členů v různých zemích světa – významných světových grafiků.
Plakáty Vision100 vytvořili Karel Aubrecht (Praha), Ivana Babejová (Košice), Lenka Baroňová (Zlín), Pavel Beneš (Praha), František Borovec (Brno), Jiří Eliška (Brno), Andrej Haščák (Košice), Václav Houf (Brno), Pavel Choma (Martin), Peter Javorík (Bardejov), Václav Johanus (České Budějovice), Dušan Junek (Bratislava), Petr Kubín (Praha), Dagmar Kučerová Lanatová (Hodonín), Karel Míšek (Praha), Boris Mysliveček (Brno), Pavel Noga (Vělopolí), Jaroslav Pejčoch (Praha), Jan Rajlich ml. (Brno), Lucia Tomaschová (Košice), Stanislav Stankoci (Bratislava), Vladimír Vološin (Košice) a Jozef Vydrnák (Dubnica nad Váhom).
Výstavu „Vision 100“ v Opavě zařazuje SBB do dlouhodobého cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ jako 70. výstavu cyklu.

Plakát opavské výstavy..

Katalog plakátů Vision 100:

Pavel Beneš CZ
Peter Javorík SK
Peter Javorík SK
Vladimír Vološin SK
Jozef Vydrnák SK
Pavel Noga CZ
Pavel Noga CZ
Stanislav Stankoci SK
Jan Rajlich CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Karel Aubrecht CZ
Lenka Baroňová CZ
Lenka Baroňová CZ
Karel Míšek CZ
Petr Kubín CZ
Petr Kubín CZ
Jaroslav Pejčoch CZ
Ivana Babejová SK
Lucia Tomaschová SK
Andrej Haščák SK
Andrej Haščák SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Václav Johanus CZ
Pavel Choma SK
František Borovec CZ
Boris Mysliveček CZ
Václav Houf CZ
Evžen Jecho CZ, mimo katalog (došlo po uzávěrce)

*KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jiří Eliška visí u Polívky

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Výstavu kreseb a obrazů Jiřího Elišky V.I.P._kyborgové_idoly zahájil v sobotu 8. 9. 2018 ve foyer Divadla Bolka Polívky v Brně herec a principál Bolek Polívka.
Více info na www.jirieliska.cz a www.divadlobolkapolivky.cz

 

Doc. Jiří Eliška


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Borovec bronzový na Fake News!

Bienále Brno (SBB) informuje o cenách a výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about awards and exhibition:

Kuriózní bienále, které je každý rok (!), vyhlásila letos už po desáté AUG (Asociace užité grafiky a grafického designu) Praha.
Jde o soutěž v profesionální a studentské kategorii vždy na jedno téma − letos Fake News. Zasílány jsou e-mailem jenom černobílé návrhy formátu A4.
Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Vernisáž 13. 11. 2018 v 18.00 a výstava potrvá do 8. 12. 2018.
Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha 
Současně v Číně ve spolupráci s Li Xu. Viz www.mzv.cz/shanghai/cz/udalosti/virtualni_bienale_praha_predstavilo_v.html

František Borovec, bronzová cena

Mezinárodní porota − Dušan Junek SK, předseda, Eduardo Barrera Arambarri MX, Pekka Loiri FI, Li Xu CN a Laze Tripkov MC − již zvolila následující vítěze:
Grand Prix Barbora Němcová, FUD UJEP Ústí n. L. CZ
Profesionálové: Golden Prix Lex Drewinski DE, Silver Prix Jan Hora CZ, Bronze Prix František Borovec CZ, čestná uznání:Luis Angel Garcia, MX (KVK FUD UJEP in Ústí n. L.), Wojciech Osuchowski PL (Altán Klamovka), Li Qiuwen CN (AUG).
Studenti: Golden Prix Józef Kolaczyk, Uniwersytet Artystyczny w Ppoznaniu PL, Silver Prix Cheng Yun Lu, Canfzhou University Huaide College CN, Bronze Prix Katrin Bittnerová, FUD UJEP Ústí n. L., CZ, čestná uznání: Wenxuan Bi, Central China Normal University CN (AUG), Shitang Lin Qinghua Su, Nanfang College Sun Yet San University CN (Altán Klamovka).

Všechny soutěžní práce najdete na stránce pořadatelů:
http://www.aug.cz/virtualni-bienale/2018/virtual-gallery-virtualni-galerie3.html

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Architekt Zdeněk Lang: 90

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee:
Čestný člen SBB architekt  Ing. Zdeněk Lang se 29. 6. 2018 dožil 90 let. Srdečně blahopřejeme!!!
Zdeněk Lang dlouhá léta vytvářel výstavní design četných výstav a veletrhů doma i v zahraniční a jako organizátor sympozií, sborníků a výstav se zasloužil o propagaci československého výstavnictví.
V sobotu 30. 6. 2018 se v Brně uskutečnila oslava jubilea Zdeňka Langa, na kterou oslavenec pozval na 40 členů rodiny, bývalých spolupracovníků z BVV a přátel; z SBB přišli poblahopřát Dagmar Hlubučková a Jan Rajlich ml.

Na záběru Pavla Štursy z oslavy 30. 6. 2018 je vpravo fotograf Rudolf Štursa a vlevo oslavenec architekt Zdeněk Lang

Více o Z. L. viz předchozí zpráva „Architekt Zdeněk Lang čestným členem SBB“ z června 2016 http://sbb-bienale-brno.cz/architekt-zdenek-lang-cestnym-clenem-sbb/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia | Double transposition

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia
Otvorenie výstavy: 26. 6. 2018 o 18.00 hod.
Miesto konania: VSG, Hlavná 27, výstavný priestor B
Trvanie výstavy: 27. 6. – 21. 10. 2018
Kurátorka výstavy: PhDr. Gabriela Haščáková

Výstava vo Východoslovenskej galérii predstavuje výber z rozsiahleho diela jedného z najproduktívnejších autorov, ktorý sa počas svojho aktívneho života realizoval vo viacerých žánroch: od voľnej grafiky, ilustrácie, maľby až po scénografiu. Pri tvorbe používal rôzne výtvarné techniky, ich kombinácie a presahy. Pre aktuálnu výstavu zvolený výber, výhradne plošných, grafických a maliarskych diel, bol podmienený danosťami výstavného priestoru. Výstavou si v tomto roku zároveň pripomíname výročie nedožitých sedemdesiatin J. Haščáka.

Plagát ku výstave
Skladačka ku výstave
Totem ku výstave

Niekoľko fotografií z vernisáže a výstavy:

Viac na: http://www.vsg.sk/jozef-hascak-dvojita-transpozicia/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


13. Valná hromada SBB | 13th General Assembly of the Brno Biennale Association

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
12. 5. 2018 se v Brně opět po 2 letech sešla Valná hromada SBB, Sdružení Bienále Brno.
Účastnící, čeští a slovenští grafici a odborníci příbuzných profesí, se zabývali hlavně úspěchy i problémy oboru grafického designu jehož propagace je hlavní náplní činnosti SBB.
SBB je v současnosti s 55 členy v ČR a SR a 68 čestnými členy v zahraničí největším profesním sdružením oboru u nás.
SBB založil v roce 1991 zakladatel brněnského Bienále grafického designu, jehož první ročník se uskutečnil v r. 1964, Jan Rajlich st. (1920−2016).
Na závěr bylo přijato toto
USNESENÍ 13. VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO KONANÉ DNE 12. 5. 2018
Valná hromada:

  1. schvaluje zprávu řídícího výboru SBB za uplynulé období od 1. 5. 2016 do 11. 5. 2018
  2. schvaluje předloženou revizní zprávu SBB za stejné období
  3. potvrzuje členství nových členů SBB (Peter Javorík, Jaroslav Pejčoch) a jmenování čestného člena SBB (Pingbo Chen)
  4. zvolila 7 členů řídícího výboru, 5 náhradníků ŘV a 3 členy kontrolního a revizního výboru
  5. vyzývá členy k aktivní spolupráci (kurátorství a organizování výstav, publikační činnost, příspěvky na internetovou stránku a do ročenky SBB…)
  6. ukládá řídícímu výboru připravit pro rok 2020 mezinárodní akci k 100. výročí narození zakladatele Bienále Brno Jana Rajlicha st.
    V Brně dne 12. 5. 2018         13. VH SBB

Po ukončení VH SBB se účastníci odebrali do Univerzitního kina Scala, kde v podvečer navazovalo zahájení výstavy plakátů Vision 100, kterou SBB zorganizovalo  k 100. výročí Československa. Výstava je již 69. výstavou dlouhodobého cyklu Brno − hlavní město grafického designu.

Několik záběrů z 13. Valné hromady SBB a z vernisáže:

Jan Rajlich zahajuje výstavu Vision100
Vlasta Brímová, Hana Hudečková a Andrej Haščák
Zleva Karel Aubrecht, Vladimír Netolička, Petr Kubín a František Borovec
Zleva Bohumil Hlaváček, Michaela Labudová a Pavel Beneš
Dagmar Kučerová Lanatová,a Michal Žák
Zleva Pavel Noga, Jaroslav Pejčoch a Andrej Haščák

Fotografovali Jan Rajlich, Alena Rajlichová a Jaroslav Bobek.

Zpráva je fragment, bude dokončena v nejbližším možném čase, sledujte web SBB!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Vision 100 / Výstava plakátů | Poster show

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Pavel Beneš: logo Vision 100, 1918-2018

Výstavu „Vision 100“ zařazuje SBB do dlouhodobého cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ jako 69. výstavu cyklu.
Výstava „Vision 100“ představí 24 nových plakátů z dílen známých českých a slovenských grafických designérů − členů SBB a jejich hostů (Karel Aubrecht, Ivana Babejová, Lenka Baroňová, Pavel Beneš, František BorovecJiří Eliška, Andrej Haščák, Václav Houf, Pavel Choma, Peter Javorík, Václav Johanus, Dušan Junek, Petr KubínDagmar Kučerová Lanatová, Karel Míšek, Boris Mysliveček, Pavel Noga, Jaroslav Pejčoch, Jan Rajlich, Lucia Tomaschová, Stanislav Stankoci, Vladimír Vološin, Jozef Vydrnák).
Výstava „Vision 100“ se uskutečňuje ve spolupráci Sdružení Bienále Brno, Filmové galerie Terryho ponožky Praha a Univerzitního kina Scala v Brně.
Výstava „Vision 100“ bude zahájena ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně v sobotu 12. 5. 2018 v 17.30 h a potrvá do 30. 6. 2018.

Více o festivalu Re:publika 1918-2018 zde.
Web Filmové galerie Terryho ponožky zde.
Program Univerzitního kina Scala viz: http://www.kinoscala.cz/cz

Pozvánka se všemi plakáty

Z instalace ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně

Katalog plakátů Vision 100:

Pavel Beneš CZ
Peter Javorík SK
Peter Javorík SK
Vladimír Vološin SK
Jozef Vydrnák SK
Pavel Noga CZ
Pavel Noga CZ
Stanislav Stankoci SK
Jan Rajlich CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Karel Aubrecht CZ
Lenka Baroňová CZ
Lenka Baroňová CZ
Karel Míšek CZ
Petr Kubín CZ
Petr Kubín CZ
Jaroslav Pejčoch CZ
Ivana Babejová SK
Lucia Tomaschová SK
Andrej Haščák SK
Andrej Haščák SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Václav Johanus CZ
Pavel Choma SK
František Borovec CZ
Boris Mysliveček CZ
Václav Houf CZ
Evžen Jecho CZ, mimo katalog (došlo po uzávěrce)

*KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE