Archiv pro rubriku: O členech SBB | On BBA Members

Plakáty: Jan Rajlich st. a Jan Młodożeniec

 Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
V rámci 2. ročníku Festivalu CZ-PL / Náchod CZ a Kudowa Zdrój PL (26.>29. 7. 2017) se uskuteční výstava plakátů významných představitelů českého a polského plakátu 2. pol. 20. stol. Jana Rajlicha st. (1920−2016) a Jana Młodożence (1929−2000). Kurátorkou výstavy je Beata Pawelczyk-Błasiak z Varšavy.
Festival probíhá pod záštitou ministrů kultury Polska a Česka, Českých center a velvyslanectví ČR v Polsku…
Výstava bude slavnostně zahájena (jako i celý festival) ve středu 26. 7. 2017 v 18.00 h na Náměstí TGM v Náchodě za účasti synů autorů, též grafiků Jana Rajlicha ml. a Piotra Młodożence, kteří celkem 35 plakátů svých otců na výstavu vybrali. Podle sdělení polských pořadatelů bude výstava později ke zhlédnutí i v Polsku (Kudowa Zdrój).

Z vystavených plakátů Jana Rajlicha
Z vystavených plakátů Jana Mlodozience

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Markéta Prachatická Kolíbalová & spol. v Litomyšli

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl připravila „rodinnou“ výstavu: Stanislava Kolíbala, Vlasty Prachatické a Markéty Prachatické s názvem ILUSTRACE A PORTRÉTY (instalace a koncepce Stanislav Kolíbal, text k výstavě Mel Gooding).
Vernisáž v sobotu 17. 6. 2017 v 16 h. v prostorách Galerie uvádějí Martin Kubík, Mel Gooding a Stanislav Kolíbal.
Výstava trvá celé léto až do 2. 9. 2017, kdy se v rámci dernisáže uskuteční komentovaná prohlídka, křest katalogu a zahájení 5. ročníku Sympozia Litomyšl s českou a italskou účastí umělců.
Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl, Smetanovo nám. 71, Litomyšl CZ, www.galerie-mk.cz

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Encyklopedie členů SBB | Encyclopaedia of members of the BBA

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Encyklopedie 123 členů SBB vyšla v rámci Zpráv SBB č. 62 / ročenky 2016 – k oslavě 25. výročí Sdružení Bienále Brno!!!
Encyclopaedia of 123 members of the BBA has been issued as a part of the BBA Newsletter No, 62 / Yearbook 2016 to celebrate the 25th anniversary of the Brno Biennale Association!!!
Stránky z SBB_cislo62_Rocenka2016_web-om

SBB založil Jan Rajlich st. v roce 1991 jako občanské sdružení určené k záchraně Bienále Brno, začátkem roku 1992 pak bylo SBB potvrzeno první valnou hromadou členů – grafiků, designérů, ilustrátorů, teoretiků, organizačních a propagačních pracovníků , jichž se do SBB přihlásilo kolem 100.
Protože však již Bienále Brno opět vzalo pod svá finanční křídla Ministerstvo kultury, z SBB se od počátku stalo profesní občanské sdružení oborů grafického designu, grafiky, ilustrace a propagace. SBB tak také od roku 1994 po rozkolu v české výtvarnické obci zastupovalo Unii výtvarných umělců ČR v celosvětové grafické organizaci Icograda a po roce 2000 již tuto roli převzalo jako samostatný subjekt.
V roce 1996 byli první domácí i zahraniční kolegové, kteří se v minulosti o Bienále Brno zasloužili jak organizačně, tak jeho podporou doma i ve světě, prohlášeni čestnými členy SBB.
V ročence SBB 2016 je uveřejněno 123 medailonů všech aktuálních členů SBB, kterých bylo v roce 2016 v ČR a SR 46 řádných a 11 čestných a v zahraničí 66 členů čestných.

Ročenku SBB 2016 s „encyklopedií“ v pdf naleznete v záložce Zpravodaj SBB.
The BBA Yearbook 2016 with „the encyclopaedia“ in pdf has been posted into the BBA Newsletter folder.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Afričan Petr Kubín

Bienále Brno (SBB) reportuje | Brno Biennale (BBA) reports 
Akademický malíř Petr Kubín (62), člen SBB, je v posledních letech často k nezastižení. Stal se fanouškem jižní Afriky, kam se vydává za krajinou, zvířaty i lidmi …a modrým nebem… V květnu 2017 byste ho museli vyhledat někde v Malawi, Zambii, Botswaně či Jižní Africe. Z Johannesburgu se vrací až v polovině června…
V SBB jsme neodolali a sdílíme tu několik kouzelných záběrů z jeho letošní africké cesty, na jednom i samotný Afričan P. K. IMG_7269 IMG_7389 IMG_7540 IMG_7643 IMG_7656 IMG_8001 IMG_8156

Petr Kubín: Emperoku Discovery Tours, plakát, 2016
Petr Kubín: Emperoku Discovery Tours, plakát, 2016

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Aubrecht & Dobeš: užitě i volně, art & craft

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Letošní společná výstava Karla Aubrechta (grafika) a Marka Dobeše (keramika) nese název Užitě i volně, art & craft a bude zahájena v zapamatovatelném datu 6. 6. v šest (18.00; 2017) v Galerii ABF, Václavské nám. 31, Praha 1. Na vernisáži promluví Ing. arch Jan Fibiger, CSc. a doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. a zapěje Jana Koubková za doprovodu Ondřeje Kabrny (klávesy).
Výstava je otevřena v pracovní dny (10.00−16.30 h) a potrvá do >30. 6. 2017.

e-pozvánka_aubrecht+dobeš

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE