Archiv autora: sbb

Miloslav Fulín 1928-2019

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) regretfully informs:
Významný český grafik a typograf Miloslav Fulín, člen SBB od roku 1996, zemřel v Praze 23. 7. 2019 ve věku 91 let (narodil se 15. 2. 1928 v Praze). 
Zprávu o jeho odchodu ze života jsme se dozvěděli z umělcovy rodiny teprve nyní (a nepřinesla ji dříve žádná média ani weby)… Proto i tento opožděný nekrolog… Čest jeho památce!
Jak jsme uvedli v medailonku k  devadesátinám před 3 lety (viz http://sbb-bienale-brno.cz/miloslav-fulin-90/)  Miloslav Fulín byl zejména grafikem a typografem stovek titulů knih a mj. také pravidelně vystavoval na Bienále Brno (1966, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992).

Některé obálky z knih upravovaných Miloslavem Fulínem:KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Světový den grafiky / 27. 4. 2021

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Světový den grafiky SDG, který je výročním dnem vzniku Mezinárodní rady organizací grafického designu Icograda (27. 4. 1963) doznal v posledních 10 letech několika změn. Jednak Icograda se přejmenovala na ico-D (Mezinárodní rada designu) a ze Světového dne grafiky se následně stal Světový den komunikačního designu a v posledních 5 letech Světový den designu, ač „konkurenční“ organizace ICSID (Mezinárodní rada společností průmyslového designu) také přejmenovaná (před 6 lety) na WDO (World Design Organization) má od roku 2007 rovněž „svůj“ Světový den průmyslového designu – 29. 6. – viz https://wdo.org/icsid-aims-to-redefine-design-this-world-industrial-design-day/).
O historii a účelu SDG viz také speciální záložka našeho webu SDG/SDKD/WCDD.
Dámy a pánové v řídících složkách ico-D však asi nemají co lepšího na práci, než že pro letošek „den“ opět pozměnili a nyní má název Mezinárodní den designu (IDD – International Design Day).

Design: Peter Bankov CZ/RU, 2021 (banner nahoře je rovněž od Petera Bankova z před 5 let)


Jako obvykle je při této příležitosti našeho světového (nyní mezinárodního) dne možno vyjádřit svou podporu naší profesi i podporou tohoto svátku svými originálními příspěvky a jejich zasláním přímo na facebook ico-D  IDD Facebook group (viz https://www.ico-d.org/…day; https://preview.mailerlite.com/…g0/).
V SBB se připojujeme letos také takto online, neb nebude zatím stále umožněno již obvyklé tradiční setkání SBB v Brně na přelomu dubna a května (ale plánujeme je možná o měsíc dva později).
Vyzýváme členy (ale i nečleny SBB), pokud uskutečníte nějakou akci nebo vytvoříte grafický pozdrav k SDG – informujte/zašlete jej také na e-mail naší stránky info-SBB@email.cz. Sejde-li se vašich grafických pozdravů více, tak obdržené příspěvky od členů SBB věnované SDG (SDD/MDD) 27. 4., to jest grafické motivy, kaligrafie, ilustrace, plakáty apod., se pokusíme zde níže postupně zveřejnit (od nečlenů samozřejmě po jurování)  – POSÍLEJTE!!!

Pozdravy k MDD/IDD 2021:

František Borovec
Fero Jablonovský

 

František Borovec
Andrej Haščák
Jan Rajlich ml.
František Borovec
Dušan Junek

František Borovec
František Borovec

 

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

4-yj Blok Charkov | zahájení a ceny

Bienále Brno (SBB informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) inform about the competition/event:
22. 4. 2021  na zahájení 11. Mezinárodního trienále ekologického plakátu 4-yj  Blok v Charkově UA (The 11th International Eco-Poster Triennial “The 4th Block”/ Changes) byly oznámeny ceny vybrané Mezinárodní porotou. 
Grand prix Jouri Toreev BY
(A) Chernobyl-Fukushima: 35-10
International Jury Honorary Award / Organizing Committee Prize Luk Zwolan PL, International Jury Honorary Award Agnieszka Dajczak PL, Ivan Kashlakov BG
(B) Ecological awareness
International Jury Honorary Award / Organizing Committee Prize Kai Xu CN,International Jury Honorary Award Ruifeng Wang CN, Pavel Pisklakov RU
(C) Isolation
International Jury Honorary Award / Organizing Committee Prize 
Katarzyna Nachman PL, International Jury Honorary Award Jouri Toreev BY, Klaczkiewicz Damian PL
(D) Hudprom 100
International Jury Honorary Award / Organizing Committee Prize 
Michael Braley US, International Jury Honorary Award Jouri Toreev BY, Dmytro Shevchenko UA
Animated Poster
International Jury Honorary Awards: David Naniashvili / Ukraine Organizing Committee Prize watch now
Marek Maciejczyk / Poland watch now 
Julian Present and Fiona Tatschl / Austria watch now 
Výstava je otevřena v  CCA “YermilovCentre”. Více viz web a facebook pořadatelů https://www.facebook.com/the4thblock; http://the4thblock.org/


23. 4. 2021 byla dále v Charkově otevřena výstava plakátové akce “35 + 10”, hvězd grafického designu, na které je ze SBB zastoupen mj. J. Rajlich. tímto plakátem: 

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich st. na 2. bienále Chakana

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Bienal Universitaria de Diseño Gráfico Chakana (Univerzitní bienále grafického designu Chakana) – II. Bienále grafiky a vizuální komunikace v Latinské Americe a Karibiku – na Universidad de Las Américas Quito EC – letos  v květnu vstupuje již do 2. ročníku. V jeho záhlaví stojí doslova toto: Život nám dává příležitost být znovuzrozen jako slunce, které každý den znovu svítí. CHAKANA je most, který povede k naší konsolidaci, je to spojení mezi nehmotným, které se nakonec stane hmatatelným prostřednictvím grafického designu a vizuální komunikace.

Titulek této naší zprávy je sice mírně zavádějící, ale jeden z čestných hostů a přednášejících na Bienále Chakana – íránský grafik Mehdi Saeedi, který byl v Brně na Bienále osobně v roce 2018 – se tu představuje mj. i svým plakátem, který vytvořil v akci SBB Jan Rajlich 100×100 (https://fb.watch/51f8Y3cgqv/).
Bienále Chakana se v Quitu EC koná 25.>28. 5. 2021 a zahrnuje 12 přednášek, 6 workshopů a 4 diskuse.
Kontakty: https://www.udla.edu.ec/bienalchakana/; pabloiturralde@mac.com; tel. +593 99 555 7063.

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

BICeBé 2021 – oznámen výběr plakátů

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
Bienal del Cartel Bolivia (Bolívijské mezinárodní bienále plakátu) BICeBé 2021 v La Paz BO oznámilo 18. 3. 2021, že do soutěže bylo přihlášeno 11 521 plakátů autorů z 89 zemí.
Výběr plakátů na výstavu uskutečnila výběrová porota do 12. 4. 2021, kdy byly oznámeny výslledky selekce na BICeBé 2021. Celkem bylo vybráno 397 plakátů – viz https://www.bicebebolivia.com/cartel-selected-2021?field_categoria_value=a
V kategorii A 143 kulturích plakátů, z SSB John Gravdahl US, Uwe Loesch DE, Peter Javorík SK, Lech Majewski PL, István Orosz HU, Jan Rajlich CZ, Niklaus Troxler CH (2 plak.).
V kategorii B 109 sociálních plakátů, z SBB Peter Javorík SK, Leo Lin TW, István Orosz HU, Kari Piippo FI, Jan Rajlich CZ, dále z CZ Wojciech Osuchowski, Uyanga Undarmaa a z SK Veronika Barrera.
V kategorii C 35 reklamních plakátů, z SBB Felipe Taborda BR.
V kategorii D 55 nevydaných plakátů na téma No course to the interior space.
V kategorii E 65 animovaných plakátů.
Dotazy: info@bicebebolivia.com.
BICeBé 2021 v La Paz BO se uskuteční 15.>19. 11. 2021.
Více info viz http://www.bicebebolivia.com/KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Století Jana Rajlicha st. | sbírky online Moravské galerie v Brně

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs 

Století Jan Rajlicha st. a sbírky online Moravské galerie v Brně
Jan Rajlich ml., 9. 4. 2021
10. dubna 2021 končí „století Jana Rajlicha“… Díky výstavám  v Moravské galerii v Brně (a coronaviru) jsme si sté výročí mého tatínka připomínali celý rok a při tom stále ještě nic nekončí. Výstavy Jan Rajlich 100 musely být prodlouženy (do 8. 8.), a v den 101. roku od narození Jana Rajlicha st. (sobota 10. 4.) je oficiálně spouštěn i webový přístup k jeho dílu a dokumentaci uložené ve sbírkách a Archivu Jana Rajlicha v MG.
Stále více si uvědomuji, že zejména mladším generacím webový virtuální online svět docela stačí ke štěstí. Pro jistou orientaci je dnes už nezbytností i pro nás starší, ale my přece jen věci raději zažíváme skutečné a ve skutečnosti.
Poslání státní galerie sbírat, archivovat a ukazovat, tedy vystavovat, originální umění, myšleno původní velikost, formát a materiál s vyzařováním jeho textury, barevnosti i vůně, zůstává v stále více digitálním světě důležitější a důležitější pro zachovávání kulturní paměti…
Doufejme, že v takovémto duchu vykročí za rok do dalších let své už skoro 60leté historie i jedno z dítek mého otce – Bienále Brno – po loňské výjimečné pauze. Poslední slova, která Jan Rajlich st. v roce 2015 věnoval také organizátorům příštích Bienále, zněla: Protože grafický design byl stranou celkového zájmu veřejnosti, tak jsem se snažil vzbudit zájem, zájem o něj jako o určitou profesi, která může zpětnou vazbou veřejnosti něco taky poskytnout. Význam Bienále byl pro veřejnost v tom, že vlastně grafický design prostupoval celou kulturu a neomezoval se jenom na nějaké, abych tak řekl, výkřiky… Mně šlo vždycky o to, aby to mělo nějaký smysl, všechno to konání, a umělecká činnost aby byla nějak postižitelná a měla pro samotnou existenci lidskou nějaký význam.
Můj otec se ještě v posledních desetiletích svého života dotknul digitálního světa ve své práci – v psaní i ve výtvarné tvorbě. NFT ho už minulo a většina jeho autorské tvorby je „skutečná“. Byl si ovšem vědom nezadržitelného a stále rychlejšího vývoje, řekněme progresu, v různých disciplínách, sledoval jej, sledoval ekologické aspekty tohoto vývoje, kde neskrýval značné obavy z dopadu na člověka a jeho život na Zemi. Neodmítal ale průnik počítačů do výtvarné tvorby, s čímž i dost narazil při vzniku Fakulty výtvarných umění VUT (1992) – tehdy počítače v umění byly vesměs odmítány a brány jen jako jakési netvůrčí nutné zlo. Sám používal PC od svých osmdesáti let už jen pro psaní, u některých už ojedinělých pozdních prací grafického designu byl závislý na lidech v grafických studiích (což je nakonec bohužel vidět i na těchto pracích v Archivu JR). 
Berme za velké pozitivum, že se jednak podařilo část jeho tvorby ze sbírek MG živě vystavit a jednak také to, že od nynějška je tvorba Jana Rajlicha st. přístupná virtuálně všem i prostřednictvím webových online sbírek MG.
Doufejme, že po uvolnění pandemických restrikcí budou výstavy Rajlich 100 ještě přístupné návštěvníkům MG a že celý Archiv Jana Rajlicha v MG bude v budoucnu k dispozici nejen badatelům, ale i veřejnosti.
——Informace na stránkách MG k 101. výročí Jana Rajlicha st.: http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/tiskovy-servis/2021/online-archiv-jana-rajlicha-st.aspx 
Tisková zpráva MG ke spuštění AJR: http://moravska-galerie.cz/media/2222789/tz_janrajlich_onlinekatalog.docx
Online Archiv Jana Rajlicha v MG obsahuje aktuáně 2 134 položek – odkaz na AJR v MG zde: http://bit.ly/JanRajlichstOnline

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Trienále 4-yj Blok „Changes“ Charkov 2021 – výběr oznámen

Bienále Brno (SBB informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) inform about the competition/event:
Výběrová porota 11. Mezinárodního trienále ekologického plakátu 4-yj  Blok v Charkově UA (The 11th International Eco-Poster Triennial “The 4th Block”/ Changes) oznámila 30. 3. 2021 výsledky výběru na výstavu. Selektováno z více než 3 000 online zaslaných přihlášek plakátů bylo výběrovou porotou 1 000 plakátů z 51 zemí (viz tzv. long list)!!!
Z long listu budou organizátory vytištěny na výstavu jen vybrané plakáty jejichž výběr oznámen dosud nebyl, všech cca 1 000 plakátů bude ale vystaveno online.
Z členů SBB byly vybrány do long listu plakáty těchto designérů: František Borovec CZ (1 plakát), John Gravdahl US (1), Andrej Haščák (1), Vladimir Chaika RU (2), Peter Javorík SK (3), Kari Piippo FI (1), Jan Rajlich CZ (3); z CZ dále Peter Bankov (1) a Radoslava Boor / Peter Nešić (1), ze SK Lenka Sisak (1), Peter Eliáš (8) a Štefánia Hajsáková (2).
Více viz https://www.facebook.com/the4thblock; http://the4thblock.org/
Výstava bude jako obvykle v Charkově otevřena ve dnech výročí havárie 4. bloku černobylské atomové elektrárny, tj. koncem dubna 2021 (letos je tomu 35 let!, havárie byla 26. 4. 1996 v 1.24 hod. ráno; 1. ročník Trienále 4-yj Blok se konal v Charkově v roce 1991 před 30 lety).
Program 11. Trienále zahrnuje (výběr):
22. 4. 2021, 18:00 – zahájení hlavní výstavy “XI International Triennial of Ecological Poster – The 4th Block | Changes“ a vyhlášení vítězů / 
CCA “YermilovCentre” / Online; 19:00 – Performance “Doing what happens anyway” designer/composer Seppo Gründler AT / Online
23. 4. 2021, 14:00 – zahájení plakátové akce “35 + 10”, hvězd grafického designu; 14:15 – zahájení obnovené ýstavy “Chernobyl: People – Places – Solidarity – Future», koordinátorka projketu – Lubov Negatina. / Chernobyl Historical Workshop, st. Bagalia, 1
18:30 – zahájení dětského programu “Ark” / Galerie Henry Semiradsky
26. 4. 2021, 12:00. – tisková konference a zahájení výstavy mezinárodní jury; 12:30 – zahájení výstav plakátů “Khudprom 100”, studentských projektů “Future” a multimediálního projektu “Helloworld” v museu – laboratoři “4th Block”, Kharkiv State Academy of Design and Arts
28. 4. 2021 ZOOM-meetings členů jury members se studenty a designéry: Jonathan Barnbrook a Anil Aykan UK, Anabella Salem AR, Olga Severina US, Biong Il San KR, Sergei Serov RU, Ilya Pavlov AU/UA.

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


27. Bienále plakátu Varšava – 6 000 plakátů

Bienále Brno (SBB informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) inform about the competition/event:
Na 27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021,
které se bude konat 12. 6.-28. 8. 2021 v prostorách Akademie Sztuk Pieknych w Warszawie PL, bylo zasláno na 6 000 tištěných plakátů od 3 200 přihlašovatelů (autorů).
Výběrová porota 27. Mezinárodního bienále plakátu ve Varšavě ve složení: Błażej Ostoja Lniski, Lech Majewski, Mariusz Knorowski, Sławomir Kosmynka, Agnieszka Ziemiszewska, Justyna Czerniakowska, Marcin Władyka a Mateusz Machalski oznámila 30. 4. 2021 výsledky výběru na výstavu. V kategorii hlavní bylo selektováno 270 plakátů, v kategorii tematické 90 plakátů.
Z členů SBB byli „na Varšavu“ vybrány plakáty těchto designérů: Melchior Imboden CH (2 plakáty), Peter Javorík SK (1), Mykola Kovalenko SK/UA (3), Uwe Loesch DE (2), István Orosz HU (2), Kari Piippo FI (2), Jan Rajlich CZ (3) a Niklaus Troxler CH (2); z CZ dále Karel Míšek (1). Více viz https://warsawposterbiennale.com/en/2021/03/30/the-announcement-of-the-pre-selection-results/?fbclid=IwAR2RgzxiDKCKjJFDTKYZmdQ9yVWKLmddQQ9LKufitn2bTnTtF6DemWI9hq8

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Peru Design Biennale 2021

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to the competition/event:

Peru Design Biennial ( la Bienal de Diseño de Perú, www.labienal.pe) je podle organizátorů nejvýznamější akcí svého druhu v Americe, protože postihuje širokou oblast různých sfér designu. Doslova uvádějí, že první Bienále v Peru, kterého se zúčastnilo 78 zemí světa ze čtyř kontinentů, se s více než 500 vystavovateli stalo největší expozicí bienále v Americe a jedním z nejpočetnějších na světě.
Peru Design Biennial 2021 se bude konat v rámci oslav 200. výročí nezávislosti Peru (Bicentenario de la Independencia del Perú / the Bicentennial of the Independence of Peru).
Předchozí ročník se uskutečnil v roce 2018, takže další letošní ročník Bienále je kvůli pandemii o rok posunut a i tak se bude konat tzv. hybridní formou. To znamená, že jen kolem 5% vybraných hlavně vítězných prací bude vystaveno v galeriích a muzejích v Limě a dalších místech v Peru a větší část selektovaných prací bude vystavena pouze online. Online bude také pracovat mezinárodní jury.
Do soutěže jsou přijímány práce z uplynulých 3 let v těchto 9 kategoriích:
– JVS jednotný vizuální styl (corporate identity)
– redakční grafika (editorial design)
– plakát (poster design)
– obalový design (packaking)
– design výrobků (product design)
– digitální ilustrace
– UX uživatelský design ( User eXperience design)
– typografie (typographic design)
– móda (fashion design).
Soutěž byla vyhlášena 31. 3. 2021, práce v jednotlivých kategoriích se za stanovených podmínek jednotlivých kategorií zasílají online i spolu se stručným popisem práce (týká se např. i plakátů) do 29. 5. 2021, viz www.labienal.pe.
V červenci práce vyhodnotí online Mezinárodní porota, jejímž členem je i náš předseda SBB Jan Rajlich, dále Niklaus Troxler CH, Kye-soo Myung KR, Marat Guelman RU, Ovidiu Hrin RO, Elizabeth Resnick US, Cao Fang CN a Walter Sardonini IT.
Časový rozvrh:
Začátek příjmu soutěžních prací: 7. 4. 2021.
Deadline: 29. 5. 2021.
Selektované práce a projekty: 15. 6. 2021.
Vhylášení finalistů: 15. 7. 2021.
Vyhlášení cen: 28. 7. 2021.
Zahájení: 29. 8. 2021.
Výstava: 29. 8.>15. 9. 2021.
Kontakty – A: La Bienal de Diseño de Perú, Av. Santo Toribio 115, San Isidro, Lima, Perú; T: (51) 916 414 807; comunicaciones@labienal.pe

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

The 4th Shenzhen International Poster Festival – výstava a ceny

 
Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
Na 4. ročníku mezinárodní soutěže plakátu 2020SIPF (Šenčenský mezinárodni plakátový festival) mezinárodní porota ocenila tyto autory:
Grand Prix: Götz Gramlich DE;
V kategorii A (kulturní plakát) Martin Woodtli CH, Daniel Wiesmann DE, Erich Brechbühl CH;
v kategorii B (sociální plakát) Shengli Zha CN, Seif Hesham EG, Kai Xu CN;
v kategorii C (komerční a reklamní plakát) Yuan Wang CN, Yekou Lin TW/CN, TODOT DESIGN MC/CN;
v kategorii D (studentský plakát) Luka Matić YU, Malena Kronschnabl DE, Peitao Chen CN;
v kategorii E (zvláštní téma: Symbol of City) SungHwan Jang KR, Hongyong Mo CN, Kai Huang CN;
v kategorii F (100 Best HANZI Posters) Guojing Liang TW/CN, Guo Chen CN, Liangfen HONG CN;
v kategorii G (animovaný plakát) Thonik TW/CN, Erich Brechbühl CH, 杨田田、张礼勉、董兆坤 CN.
Výstava všech 317 vybraných prací byla otveřena v Národním muzeu v Šenčenu CN (National Museum − Shenzhen Guan Shanyue Art Museum) 23. 3.>5. 4. 2021.

 
Grand Prix: Götz Gramlich DE, Nationaltheater Darmstadt Season 19 / 20

 

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE