Archiv autora: sbb

2018 Taiwan International Student Design Competition

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v studentské soutěži | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the student competition
Pro 11. ročník 2018 TISDC / Taiwan International Student Design Competition / Mezinárodní tchajwanské soutěže studentského designu bylo zvoleno téma „Breakthrough and Innovation“ (Průlom a inovace).
Sdružení Bienále Brno se již počtvrté stává jednou z oficiálních spolupracujících mezinárodních organizací této největší soutěže studentského designu na světě (do minulého 10. ročníku 2017 TISDC bylo přihlášeno takřka 20 000 studentských prací z celého světa).
Práce bude lze přihlašovat ve 4 kategoriích: produktový design, vizuální design, digitální animace a služební design. Termín zaslání přihlášek bývá vždy na závěr měsíce července.

Sledujte web sbb, tato zpráva bude ještě aktualizována.

Další informace také viz web TISDC
www.tisdc.org/en/news/index.php

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


26. mezinárodní bienále plakátu Varšava 2018

Bienále Brno (SBB)  informuje o akci | Brno Biennale (BBA) informs on an event:
1. 3. 2018 byl uveřejněn vizuál 26. mezinárodního bienále plakátu Varšava 2018 (26. Międzynarodowe Biennale Plakatu / International Poster Biennale: Igor Kubik, Ania Wieluńska, Mateusz Machalski, Piotr Dudek) a oznámena data konání IPBW.
IPBW se bude konat 9. 6.>15. 7. 2018 na půdě Akademie Sztuk Pieknych w Warszawie. Více info viz web pořadatelů z ASP ve Varšavě www.warsawposterbiennale.com/ 
Z dále dne 5. 3. 2018 uveřejněných informací vyplývá, že by letošní varšavské bienále mělo být opět po 4 letech otevřenou mezinárodní soutěžní přehlídkou plakátů autorů všech generací a různých zemí světa… Organizátoři navíc sdělují, že vypisují speciální soutěž na plakáty k oslavě 100 let nezávislosti řady evropských zemí 1918-2018 (Polsko, Československo, Litva, Estonsko, Lotyšsko a v r. 1917 Finsko).

Tato informace bude ještě aktualizována, sledujte web SBB!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Dušan Junek: DJ = 100-25

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee
Neúprosná rovnice v titulku napovídá, že kolega Dušan Junek, (nar. 26. 2. 1943), dlouholetý místopředseda ŘV SBB (a také již 20 let náš čestný člen a dřívější člen organizačního výboru několika ročníků Bienále Brno), má právě 75 − nebo-li celé třičtvrtěstoletí za sebou a do stovky při zrychlujícím se životním tempu je už jen chvilka…

Dušan Junek: plakát/pozvánka k vlastní výstavě v HaDi Brno, 2008

Nic nemusíme měnit na slovech, která na vernisáži plakátové tvorby Dušana Junka v HaDivadle v Brně přednesl před 10 lety kolega prof. Stanislav Stankoci:
Tvorbu Dušana Juneka poznám od čias môjho stredoškolského štúdia, ale od konca osemdesiatych rokov, kedy som mal česť ho aj osobne poznať a priateliť sa s ním, som pri našich vzájomných rozhovoroch na akúkoľvek tému nikdy nenadobudol pocit, že by povedal viac, než bolo potrebné. A taká je aj jeho tvorba. Dokonale zrkadlí povahu jeho ducha.
Dušan Junek ako autor tvoriaci v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie vo svojom neopakovateľnom a neopakovanom spôsobe myslenia, majstrovsky a stále sviežo narába s typografickými a výtvarno-grafickými výrazovými prostriedkami v pre neho tak typickej vizuálno-komunikačnej reči a artikulácii. Jeho vystavené práce dávajú jasne najavo, že svoju profesiu s neuveriteľnou ľahkosťou brilantne ovláda, a že ho popri tom tvorivá činnosť doslova aj zabáva.
Uvažujem, ako by som sa mojim krátkym príspevkom o autorovi a jeho práci najviac priblížil povahe jeho analytického myslenia v grafickej a typografickej tvorbe. Je mi nanajvýš jasné, že by to mala byť úvaha veľmi krátka a výstižna. Dušan Junek má schopnosť skoncentrovať román do jednej vety. Do jednej jednoduchej vizuálnej vety. Ak je to potrebné, vytvorí ešte silnejší koncentrát – vetu zmáčkne do jedného pismena a ono nam vyrozpráva celý príbeh. Veľmi účinný komunikačný spôsob, ako recipientovi povedať všetko podstatné, ušetriť mu čas a pritom mu ešte dopriať primeranú dávku kvalitnej vizuálnej chute a vône. A pritom je to tak jednoduché – dokonalý súzvuk len troch ingrediencií – farebnej redukcie, grafickej esencie a typografickej syntetiky. Avšak túto komunikačnú alchýmiu ovláda len málo grafických dizajnérov. Dušan Junek je podľa môjho názoru jedným z nich.
Okrem zrelých profesionálnych kvalít si na Dušanovi Junekovi vážim vlastnosti, ktoré sa uňho s pribudajúcim vekom ľudsky prehlbujú. Múdrosť, nefalšovanú skromnosť a pokoru.
Na autorskom plagáte k tejto jeho výstave priznal jednu trefu mimo terč, ktorým je bod mimo plochu plagátu v ploche plagátu. Veľmi rafinovaný, ale úprimný spôsob profesnej sebareflexie, bez ktorej sa v komunikačnom dizajne dá len veľmi ťažko zdokonaľovať.
Autor nám vyslal jasný signál, že aj prípadný omyl, či neúspech mal vždy pod absolútnou kontrolou. Ja síce o takejto „trefe mimo“ neviem, a na tejto výstave ju tiež nevidím. Dušan Junek sa s nami zrejme na topografii jeho typografie v komunikačnom dizajne s tajomným úsmevom na tvári pohráva.
Stanislav Stankoci, v Bratislave, 14. marca 2008

Dušan Junek v Trnavě na podzim 2016 (foto J. Rajlich ml.)

JUNEK / BRNO
Vzťah k tomuto mestu sa začal od chvíle, keď som jedného dňa ako budúci nádejný maturant kúpil v piešťanskej novinovej službe malý, ale už na prvý pohľad veľmi zaujímavý literárny časopis – brnenský HOST DO DOMU.
Pootvoril sa mi dovtedy len tušený svet myšlienok, príbehov, obrazov, kresieb – svet umenia a kultúry vrchovate naplnený menami, blízkymi po celý môj ďalší život. Vtedy, koncom 50. rokov minulého storočia, som samozrejme nemohol tušiť, že Brno oveľa neskôr, bude na mojej ceste miestom i mestom mnohých návštev, udalostí, príbehov, stretnutí – jednoducho: že tu zažijem dôležité, príjemné, ľudsky i profesionálne výrazné životné úseky. Nezabudnuteľný architekt prof. V. Karfík nám ako zeleným vysokoškolákom objasňoval princípy modernej architektúry, medzi inými aj skvelú brnenskú vilu Tugendhat od Miesa Van der Rohe. Nemohol som sa nazdať, že o 35 rokov neskôr, mi ako členovi medzinárodnej poroty Bienále Brno ‘96 spolu so zahraničnými kolegami, organizátori Bienále umožnia túto ikonu funkcionalistickej architektúry navštíviť a s mojimi živými spomienkami na pána profesora podrobne prezrieť. To však trochu predbieham. V 60. rokoch sa moje kresby objavili v zmienenom Hostovi do domu – tá skvelá spoločnosť ma veľmi potešila, a ilustrácie v časopise Věda a život, ktorý tiež vydávali v Brne. To stále boli len letmé dotyky s mestom. To hlavné začalo v časoch existencie medzinárodného Bienále grafického designu v Brne, vystavovania mojej tvorby na ňom, zoznámenia sa s jeho zakladateľom, legendou československého a svetového designu Janom Rajlichom sen. Pozvanie k práci na Bienále. Desať rokov úzkej spolupráce ktorá v mnohých ďalších projektoch stále trvá. Nespočetné pracovné i priateľské návštevy mesta. Výstavy, akcie, prednášky ktoré som tu organizoval alebo množstvo ktorých som sa zúčastnil. To všetko znamená, že nemalý kus života som vlastne prežil v Brne. Napriek spomenutému by to tak nebolo, keby som práve tu nestretol mnoho kolegov z celého sveta a nenadviazal ja s nimi a oni so mnou dodnes trvajúce priateľstvá. Brno sa stalo mojou celoživotnou oázou, kde si príjemne oddýchnem, poteším sa, vždy nájdem tých ktorých si vážim, obdivujem a ktorých mám rád. Jan starší i mladší, Alena, pani Boženka, brnenské zázemie, kníhkupectvá, Bienále, Jan Skácel, Ludvík Kundera, Moravská galerie, atmosféra, sympóziá, výstavy, prepáčte – aj moje ocenenia, Bolek, Pierre Bernard a jeho obdivné „this is beautiful girl“ vtedy našej päťročnej dcére, radosti mojej Věruny, rozhovory, Subrata, Paul Ibou, István, Phil Risbeck, poroty, Chermayeff, Joāo, pani Elżbieta, mnoho legiend, Shigeo, aktivity, World of Friends, spomienky, Místodržitelský palác… To všetko je pre mňa Brno. Znamená naozaj veľa.
Dušan Junek, marec 2008

Těmito dvěma připomínkami z brněnské výstavy v roce 2008 (zdá se však jako by to bylo včera….) holdujeme za celé SBB kolegovi Dušanu Junkovi a přejeme mu výdrž do shora zmíněné stovky!!! Živijoooo!

Dva plakáty Dušana Junka pro Galerii Sumec v Bratislavě (2007-2008)
Dušan Junek má stále co říci, a to i dotěrným médiím (foto J. Rajlich ml.)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Designisté na PDF Pune Design Festivalu 2018

Bienále Brno (SBB) informuje o festivalu | Brno Biennale (BBA) informs on the design festival
V kongresovém centru hotelu Hyatt Regency v Ishanya, Pune IN se konal 16.>17. 2. 2018 největší festival designu v Indii.
Letošní 12. festival měl v záhlaví jako název novotvar Designism – jakožto ideologii jež definuje designérskou praxi. Hlavní otázka pro účastníky zněla: Jste také designisté?
Jednou z tváří PDF 2018 byl čestný člen SBB Subrata Bhowmick z Ahmedabadu (viz obr.). V programu dvoudenního kongresu na festivalu vystoupilo 30 řečníků, mezi kterými byl i další čestný člen SBB Sudarshan Dheer, který byl jako čestný zástupce ADI (Asociace designérů Indie) poctěn hlavním proslovem na úvod kongresu.
PDF je spojen také s veletrhem Design Expo, který je prezentován jako první indické „Design Ecosytem Expo“ a s  12. ADI Mezinárodní studentskou soutěží designu (International Students Design Competition ISDC) „Battle of Projects Awards“.

Více info viz www.punedesignfestival.org/

Subrata Bhowmick (první zleva) mezi hlavními osobnostmi na festivalových billboardech

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Miloslav Fulín: 90

Bienále Brno (SBB) připomíná jubileum/výročí | Brno Biennale (BBA) recalls the jubilee/anniversary
Člen SBB, významný český grafik a typograf Miloslav Fulín, se narodil právě před 90 lety, 15. 2. 1928 v Praze.
Působil jako výtvarný redaktor v nakladatelstvích Mladá fronta (kde typograficky upravoval edice KapkaCestyDobrý vítr), Orbis a Svoboda. Upravoval mnoho let časopisy Světová literaturaKnižní kultura nebo Im Herzen Europas.
Od 60. do 90. let získal řadu ocenění v soutěžích o nejkrásnější knihy roku, vystavoval pravidelně i na Bienále Brno (1966, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992).

Miloslav Fulín na své poslední velké výstavě Písmoviny a písmovinky, Nová síň Praha, 2009, foto Jaroslav Kučera

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Mezinárodní výstava plakátů Keyword for Review, Taipei TW

Bienále Brno (SBB) informuje  o akci/výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about  event:/exhibition
Taiwan Poster Designers Association (TPDA) již několik let pořádá výstavy plakátů na určité téma. Jako účastníci jsou jednak selektováni tchajwanští členové TPDA a jednak jsou osobně pozváni vybraní designéři plakátu z různých zemí světa. Díky dlouhodobé již spolupráci mezi TPDA a SBB, je mezi pozvanými vždy i několik členů SBB.
Pro rok 2017 bylo zvoleno téma Keyword for Review (Klíčové slovo pro připomenutí),
Návrhy plakátů byly shromažďovány v průběhu listopadu 2017 a výběr domácích účastníku proběhl těsně před Vánoci 23. 12. 2017. Podle sdělení organizátorů se ale výstava samotná tentokrát nekonala ještě v prosinci jak obvykle, ale bude otevřena 7.>11. 2. 2018 v Kishu An Forest of Literature (viz http://kishuan.org.tw/) v Tchaj-peji TW. Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 10. 2. 2018.

Vlevo plakát Karla Aubrechta
Pavel Noga
Vpravo dva plakáty Jana Rajlicha
Andrej Haščák

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Vision 100 / Výstava plakátů | Poster show

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Pavel Beneš: logo Vision 100, 1918-2018

Výstavu „Vision 100“ zařazuje SBB do dlouhodobého cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ jako 69. výstavu cyklu.
Výstava „Vision 100“ představí 24 nových plakátů z dílen známých českých a slovenských grafických designérů − členů SBB a jejich hostů (Karel Aubrecht, Pavel Beneš, František Borovec, Jiří Eliška, Andrej Haščák, Václav Houf, Pavel ChomaDušan Junek, Petr KubínDagmar Kučerová Lanatová, Ľubomír LongauerBoris Mysliveček, Pavel Noga, Jan Rajlich, Vladimír RostokaZdeněk Ziegler atd.).
Výstava „Vision 100“ se uskutečňuje ve spolupráci Sdružení Bienále Brno, Filmové galerie Terryho ponožky Praha a Univerzitního kina Scala v Brně.

Více o festivalu Re:publika 1918-2018 zde.
Web Filmové galerie Terryho ponožky zde.
Program Univerzitního kina Scala viz: http://www.kinoscala.cz/cz

Tato informace o chystané výstavě bude ještě aktualizována, sledujte proto náš web.

Záběry z předchozí naší výstavy SBB POWER POSTER I ve Scale na jaře 2017:DSC02223 DSC02231 DSC02232

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


X. Trienále plagátu Trnava 2018 | Poster Triennale

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the event:
X. Trienále plagátu Trnava 2018 organizujú Galéria Jána Koniarka v Trnave a Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, Mestom Trnava, O. Z. POSTER a O. Z. PUBLIKUM.SK . Odborná spolupráca – Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, záštita – Medzinárodná rada dizajnu ico-D.
Plagáty do súťaže TPT 2018 je potrebné zaregistrovať online do 1. 5. 2018.
Kategórie A – profesionáli / B – študenti výtvarných škôl,
1) reklamný plagát, 2) kultúrno/spoločenský plagát, 3) voľná téma a technika.
Akceptované budú plagáty vytvorené od r. 2015 s rozmermi minimálne 70×100 cm .
Výber finalistov a udelenie ocenení (Grand Prix, Cena rektora VŠVU, cena ico-D, cena SCD, Cena Predsedu TTSK, Cena Primátora mesta Trnava atd.) zabezpečí medzi­národná porota, zložená z piatich profesionálov: Eduardo Barrera Arambarri MX, Johanna Biľak SK/NL, Justyna Czerniakowska PL, Yossi Lemel IL, Alain Le Quernec FR.
Viac info, štatút, podmienky a pokyny: http://tpt.sk/sk/news/sutaz/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


SBB POSTER POWER |2| Havířov

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě  | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

SBB POSTER POWER |2|
Plakáty grafiků-designérů Sdružení Bienále Brno a jejich hostů (výběr z plakátových akcí a výstav SBB), 68. výstavu cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ připravilo Sdružení Bienále Brno
Posters by graphic-designers of the Brno Biennale Association and their guests (a selection from poster events and exhibitions of the BBA/SBB). The 68th exhibition of the „Brno – the capital of graphic design“ cycle.
Výstavní síň Viléma Wünscheho, Kulturní dům Leoše Janáčka, Havířov
Vilém Wünsche Exhibition Hall, Leoš Janáček Cultural House, Havířov
Vernisáž v pondělí 8. 1. 2018 v 16.30 h uvedl kurátor výstavy Pavel Noga a František Borovec
Opening on Monday January 8, 2018 at 4:30 pm
Datum konání / Date 8. – 28. 1. 2018

Na výstavě SBB POSTER POWER |2| vystavuje 70 plakátů 56 grafiků z 20 zemí. SBB – Sdružení Bienále Brno jako profesní sdružení grafického designu – vzniklo již před více než čtvrtstoletím a dnes má přes 120 řádných i čestných členů nejen v ČR ale i na Slovensku a v různých zemích takřka celého světa. Za dobu své existence pořádalo a spolupořádalo na 100 výstav grafiky, plakátu, ilustrace apod. Současná výstava je výběrem plakátů jednak z posledních let a jednak z několika dřívějších plakátových akcí SBB (20, Divadlo svět aj.). Kurátor výstavy Pavel Noga do výstavy zařadil také jako hosty SBB několik dalších autorů, a to zejména z partnerské asociace TPDA z Tchaj-wanu i ze sousedního Polska.
56 graphic designers from 20 countries exhibit 70 posters at the SBB POSTER POWER | 2 | show. BBA (SBB) – Brno Biennale Association – was founded as a professional association of graphic design more than a quarter century ago, and today it has more than 120 regular and honorary members not only in the Czech Republic, but also in Slovakia and in various countries almost all over the world. In the course of its existence, SBB organized and co-organized about 100 exhibitions of graphics, posters, illustrations, etc. The current exhibition is a selection of posters from the last years and from several previous SBB poster events (20, Theatre World, etc.). Exhibition curator Pavel Noga has also included several other authors as guests of SBB, especially from the TPDA partner association in Taiwan and from nearby Poland.. 

Pozvánka, design Pavel Noga

FOTOGRAFIE z instalace a z vernisáže najdete ZDE / PHOTOS from an installation and from the opening of the exhibition are HERE

Konečný seznam vystavujících / A final list of exhibiting designers
Karel Aubrecht CZ
Peter Bankov RU/CZ (host)
Pavel Beneš CZ
Pierre Bernard † FR
Subrata Bhowmick IN
František Borovec CZ
Ben Bos † NL
Sudarshan Dheer IN
Jiří Eliška CZ
Jochen Fiedler DE
Shigeo Fukuda † JP
Andrej Haščák SK
Jozef Haščák † SK
Václav Houf CZ
Vladimir Chaika RU
Marek Chmiel PL (host)
Pavel Choma SK
Seymour Chwast US
Taddy Ho TW (host)
Dušan Junek SK
Piotr Karczewski PL (host)
Tomasz Kipka PL (host)
Łukasz Kłiś PL (host)
Sławomir Kosmynka PL (host)
Sebastian Kubica PL (host)
Petr Kubín CZ
Piotr Kunce PL (host)
Dagmar Kučerová CZ
Apex Lin Pang Soong TW
Leo Lin Chian Liang TW
Uwe Loesch DE‘
Lech Majewski PL
Yu Ming-Lung TW (host)
Karel Míšek  CZ (host)
Boris Mysliveček CZ
Kazumasa Nagai JP
Pavel Noga CZ
István Orosz HU
Kari Piippo FI
Santiago Pol YV
Radomír Postl CZ
Jan Rajlich ml. CZ
Jan Rajlich st. † CZ
Dan Reisinger IL
Phil Risbeck US
Vladislav Rostoka SK
Jan Schicker CZ
Sophia Shih Ling-hung TW (host)
Jan Solpera CZ
Niklaus Troxler  CH
Ken Tsai Lee TW (host)
Todor Vardjiev BG
Leslie Wing Kai HK (host)
Gert Wunderlich DE
Jiří Zhibo † CZ
Zdeněk Ziegler CZ

Poznámka: Seznam vystavujících byl upraven podle instalačních možností ve výstavní síni (8. 1. 2018).
Note: A list of exhibiting designers has been finalised by the date of the openning (January 8, 2018).

Katalogový list výstavy ke stažení v pdf zde.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


X. Trienále ekologického plakátu 4. BLOK Charkov UA – deadline posunut!

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the event:
V Charkově UA se bude v roce 2018 konat jubilejní desáté trienále ekologického plakátu 4. BLOK, jehož zakladatelem a prezidentem je prof. Oleg Veklenko, čestný člen SBB. Hlavním mottem nového ročníku je „ženský pohled na svět“ (nicméně účastnit se mohou pohlaví obě, ale jak ve výběrové, tak v mezinárodní porotě zasednou toliko ženy).
Plakáty z posledních 3 let zasílejte již nyní, deadline je 31. 12. 2017.

POZOR! DEADLINE BYL POSUNUT na 15. 1. 2018!!!

V první etapě digitálně v rozměru A4, 300 dpi, na association4block@gmail.com/
Témata jsou:
1) Ženy / svět
2) Děti / naděje
3) Kočky / láska
4) Speciální projekt „Art of Data“
Prostudujte si prosím podmínky účasti na webu trienále
4block-design.org!
Zahájení X. Trienále 4. BLOK v Charkově je plánováno tradičně na 26. 4. 2018 (výroční den černobylské tragédie).

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE