Archiv rubriky: Akce / Events

Plakáty Women’s Rights v Praze

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Mezinárodní plakátovou akci zorganizovala skupina ARTtention v Praze na téma Women’s Rights / Práva žen. 
Za novým projektem ARTtention stojí dvě dámy – Jitka Zárubová z BKI v Praze jako organizátorka a Radoslava Boor jako kurátorka. Jejich partnery v tomto úsilí jsou někteří společní přátelé z Mezinárodního trienále scénického plakátu v Sofii a osobně Albena Spasová. Spojily své síly s nejčistší touhou dělat výstavy na důležitá témata, která nás zajímají a jsou důležitá pro společnost, ve které žijeme.
Cílem organizátorek bylo spojit pohledy umělců z různých zemí, kteří mají odlišné pocity z nedodržování ženských práv. 
Na výstavu bylo zasláno 678 plakátů od 347 umělců ze 49 zemí. Výstavy ARTtention na téma Práva žen se od 7. 5. 2024 konají v Praze. Na výstavu bylo vybráno a vytištěno 150 plakátů. Z SBB jsme zatím zaznamenali plakáty Mykoly Kovalenka a Jana Rajlicha ml.
První výstava je instalována v Galerii BKI-Praha (Bulharský kulturní institut) na Klimentské ulici 6 od 7. 5. do 26. 5. 
Na tuto výstavu naváže další od 28. 5. do 28. 7. 2024 ve vstupní hale Národní technické knihovny v Praze 6, Dejvicích, kde bude vernisáž 28. 5. v 18 hodin.

Snímky z vernisáže 7. 5. 2024 od BKI:


 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

IDD | Mezinárodní den designu 2024 o laskavosti v designu

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs 
27. 4. 2024 budeme oslavovat Mezinárodní den designu (IDD International Design Day), dříve Světový den designu, dříve Světový den designu vizuálních komunikací a původně a nejlépe Světový den grafiky…
Publikujeme zde překlad a originální znění výzvy k letošnímu IDD, tak jak ji vydala ICoD Intenational Council of Design (Mezinárodní rada designu, dříve – a lépe – Icograda).

Co kdyby se designéři nejprve zeptali, je to laskavé? Co kdyby měřítkem designu bylo spíše to, jak dobře se stará o lidi a jejich vztahy, než jak je ziskový?
🌿 Téma Mezinárodního dne designu pro rok 2024, 𝙞𝙨 𝙞𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙? je o zabudování laskavosti do designové praxe.
Téma, 𝙞𝙨 𝙞𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙? navrhuje novou metriku laskavosti designu: standard laskavosti. A definuje, co je to „laskavý design“. Letos se členů ptáme, jak navrhují transformaci současných systémů na možnosti, které lze navrhovat s laskavostí – aby zajistili laskavější budoucnost pro všechny.
→ Zjistěte více o letošním tématu a stáhněte si sadu nástrojů IDD2024 a plakát ve vysokém rozlišení >> https://bit.ly/IDD2024_ICoD
ICoD by také ráda poděkovala Egle Zvirblyte a Taktika Studio za ilustraci a produkci letošního tematického plakátu a vizuálů!
#isitkind #kinddesign #design #internationaldesignday #IDD2024 #theicod #internationalcouncilofdesign

What if designers first asked, is it kind? What if the measure of design was how well it cared for people and their relationships rather than how profitable it was?
🌿 The International Design Day theme for 2024, 𝙞𝙨 𝙞𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙? is about building kindness into design practice.
The theme, 𝙞𝙨 𝙞𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙? proposes a new metric of design kindness: the kindness standard. And defines what ‚kind design‘ is. This year we ask Members how they are designing to transform current systems into possibilities to design with kindness — to ensure a kinder future forall.
→ Learn more about this year’s theme and download the IDD2024 toolkit and high-resolution poster >> https://bit.ly/IDD2024_ICoD
ICoD would also like to thank Egle Zvirblyte and Taktika Studio for illustrating and producing this year’s theme poster and visuals!
#isitkind #kinddesign #design #internationaldesignday #IDD2024 #theicod #internationalcouncilofdesign   

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Mezinárodní výstava plakátu TPDA / STOP

Bienále Brno (SBB) informuje  o akci/výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about  event:/exhibition
Taiwan Poster Designers Association (TPDA) uspořádalo každoroční mezinárodní výstavu plakátů, tentokrát na téma STOP. (2023 Taiwan Poster Design Association Annual Exhibition and International Poster Invitational)
Na výstavu jsou vždy selektováni tchajwanští členové TPDA  a jednak jsou osobně pozváni vybraní designéři plakátu z různých zemí světa. Díky již více než 10leté spolupráci mezi TPDA a SBB, bývá pozváno i několik členů SBB.
Návrhy plakátů byly shromažďovány do 22. 12. 2023 a výběr domácích účastníku proběhl začátkem roku 2024. Výstava se tentokrát koná v Tchajpeji (Taipei Bopiliao Historic Block, No. 21+23). Je otevřena 15.>17. 3. 2024. 
Info: http://www.taiwanposter.com/
https://www.facebook.com/taiwan.poster
Několik fotografií z akce zde, z plakátů členů SBB jsou tu zachyceni Andrej Haščák, Jan Rajlich, Nikllaus Troxler:


台 灣 海 報 設 計 協 會
Taiwan Poster Design Association
▐ 聯絡方式 Contact us ▐
連絡電話 TEL:(+886) – 2- 2377-0102 轉 28
電子郵件 E-mail:tpdataiwan.poster@gmail.com
通訊地址 Add:106台北市大安區敦化南路二段172巷7號1樓
   

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Šestnácté bienále grafického designu a plakátu Golden Bee 2024

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) informs you about exhibition/competition
16. globální bienále grafického designu a plakátu Golden Bee 2024 v Moskvě s prezidentem Sergejem Serovem vypsalo podmínky účasti v 16 kategoriích pro práce vytvořené v letech 2022–2024.
Deadline online zasílání přihlášek a prací je 16. 4. 2024. Počet prací není omezen.
Soutěžní / výstavní kategorie:
(1) GLOBAL POSTER LANGUAGE (Všeobecný jazyk plakátu) plakát bez omezení, hlavní kategorie Bienále / kurátor Serge Serov
(2) GLOBAL TRANSFIGURATION (Globální přeměna), plakáty k procesům změn od univerzialismu ke křesťanství
(3) GLOBAL EMPATHY (Obecné porozumění), význam empatie v designu a v životě
(4) ANOTHER LIFE (Jiný život), plakáty k aktuálním změnám ve společnosti, negativní i pozitivní 
(5) HALLELUJAH (Aleluja), plakáty k religiozním otázkám všeho druhu (spiritualismus, svátky, poutě…)
(6) MUSIC OF THE FUTURE (Hudba budoucnosti), plakáty pro experimenty v hudbě všech žánrů
(7) CYRILLIC TIME (Čas cyrilice), plakáty vytvořené cyrilicí (azbukou)
(8) ART ARCTIC (Arktické umění), plakáty pro estetický rozvoj Arktidy
(9)  ISRAEL 75, plakáty k výročí státu Izrael
(1O) STEPANOVA 130, plakáty k výročí Varvary Stepanovové, amazonky ruské avantgardy a grafického designu
(11) RACHMANINOFF 150, plakáty k výročí Sergeje Rachmaninova a obecně k světové hudební kultuře
(12) PUSHKIN 225, plakáty k výročí Alexandra Puškina a obecně k poezii
(13) KANT 300, plakáty k výročí Immanuela Kanta a obecně k filozofickým otázkám
(14) GLOBAL (CO)MMUNICATION (Globální komunikace), plakáty věnované problémům moderní komunikace
(15) ART DIGITAL DESIGN, volné téma – designové a umělecké projekty v různých oblastech – v digitálním prostředí
(16) DESIGNER + ARTIFICIAL INTELLIGENCE, plakáty a projkety designu a umění vytvořené za pomoci AI (neurálních sítí).
Podmínky účasti viz  https://2024.goldenbee.org/en/
Účast je zdarma (není zatížena poplatkem), přihlašovat lze práce z let 2022−2024.
Výsledky výběru na výstavu budou oznámeny 16. 8. 2024. Slavnostní vyhlášení výsledků Golden Bee 16 se uskuteční v pondělí 16. 9. 2024 v Moskvě.
Výběrová porota: Edik Boghosian AM, Valentina Udintseva CZ, Ksti Hu (Kristina Huber) DE, Denis Maslov RU, Tanya Metelik RU, Diana Yaroslavtseva RU, Dmitry Retkin RU, Igor Gurovich RU, Katerina Terekhova RU, Maria Afonchikova RU, Nikolay Shtok RU, Olga Terekhova RU, Pavel Pisklakov RU, Sergey Shanovich RU, Yuri Gulitov RU.
Mezinárodní jury: Ken Cato AU, Félipe Taborda BR, Marian Bantjes CA, Jean-Michel Géridan FR, Jumping He DE, Subrata Bhowmick IN, Ebrahim Haghighi IR, Katsuhiko Shibuya JP, Mitya Kharshak RU, Slobodan Štetić RS, Ahn Sang-soo KR, Sabina Oberholzer CH, Sophia Linghung Shih TW, Sadik Karamustafa TR, Keith Kitz US.
Více info viz https://2024.goldenbee.org/en/#jury

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


VIDAK: plakáty „War and Peace, and Now“

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event:
Korejská asociace informačního designu VIDAK (Visual Information Design Association of Korea) pozvala letos na podzim opět světové designéry k tvorbě plakátu – tentokrát na téma “War and Peace, and Now: the Beginning of Peace Beyond Borders”.
Akci vedle asociace VIDAK spoluorganizuje Seoul Design Foundation (DDP). Výstava se koná 9.—15. 12. 2023 v DDP Museum, Design Dulegil (Section C, 3rd – 4th Floor), Seoul KR, již tradičně spolu se stejnojmennou mezinárodní designérskou konferencí (v DDP Design Lab 3rd Floor, Design Hall).
Této mezinárodní akce/výstavy se zúčastňují jednak domácí grafici, členové VIDAK, jejichž práce podléhají výběru a pak pozvaní zahraniční autoři. Vloni — před rokem — to bylo celkem 129 designérů z 38 zemí a 84 designérů domácích, letošní počty ještě nejsou k dispozici (bude do zprávy doplněno)…
Info viz www.vidak.or.kr

Plakát Make Love not War od Jana Rajlicha ml.:

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

5th Emirates International Poster Festival (EIPF) / Design for Climate Change

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci / Brno Biennale (BBA) informs on the exhibition/event:
K podpoře mezinárodní klimatické konference Spojených národů COP 28 UAE koncem listopadu 2023 v Dubaji byl věnován 5. ročník mezinárodního festivalu plakátů Emirates (EIPF).
Design for Climate Change, COP 28 SAE – UN Climate Change
Conference 2023
„Udržitelný hospodářský rozvoj a opatření v oblasti klimatu jsou úzce propojeny a jsou nezbytné pro lepší kvalitu života pro všechny.“
Prezident SAE, JH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
„Změna klimatu je největší globální výzvou budoucnosti, která vyžaduje vážné, skutečné a trvalé úsilí,“
Viceprezident a premiér SAE JH Sheikh Mohammed bin Rashidthe


5. ročník mezinárodního festivalu plakátů Emirates (EIPF) se soustředil na téma „Design for Climate Change“, kde se kreativita a inovace sbližují, aby řešily naléhavý globální problém změny klimatu. Tento ročník EIPF souvisí s pořádáním 28. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP28) v SAE v listopadu 2023 na Expo City Dubai. Tento ročník EIPF ukazuje významnou roli designu při zvyšování povědomí o klimatických problémech a poskytování inovativních řešení pro budování udržitelného a odolného světa.
Mezinárodní festival plakátu Emirates (EIPF) představuje výraznou a kreativní platformu v regionu MENA, která se věnuje prezentaci a ocenění současného plakátového designu z celého světa. Tento festival, který iniciovala Kulturní a vědecká asociace (NADWA) v Dubaji, si klade za cíl podporovat a umocňovat kreativní vyjádření a zároveň prosazovat postupy grafického designu a inovativní myšlení v rámci regionu MENA. Plakáty ve své neocenitelné schopnosti vizuální komunikace slouží k předávání informací, lidských myšlenek, reakcí na místní a globální záležitosti a k propagaci produktů nebo služeb.
Tváří v tvář eskalujícím klimatickým dopadům, od extrémních povětrnostních jevů až po ztrátu biologické rozmanitosti, byli designéři z celého světa vyzváni, aby využili své tvůrčí schopnosti a vypořádali se s touto naléhavou krizí. Prostřednictvím podmanivých vizuálů a přesvědčivých konceptů slouží EIPF jako mocná platforma, která inspiruje k pozitivní akci a mobilizuje jednotlivce, komunity a tvůrce politiky ke společnému poslání: chránit naši planetu pro budoucí generace.
Tyto plakáty se nezaměřují pouze na estetiku, ale také účinně vyjadřují důležitost řešení změny klimatu a jejího dopadu na naše životní prostředí a společnost. Prostřednictvím vizuálních interpretací důsledků globálního oteplování a zhoršování životního prostředí nutí plakáty diváky konfrontovat realitu našeho měnícího se světa.
EIPF je víc než jen přehlídka výzev; je to oslava naděje a inovace. Každý plakát představuje neomezený potenciál designu řídit transformační změny. Od revolučních myšlenek v oblasti obnovitelné energie a udržitelného zemědělství po městské plánování odolné vůči klimatu a uhlíkově neutrální technologie, tyto návrhy jsou příkladem toho, jak může kreativní myšlení vést k čistší a zelenější budoucnosti.
Klimatická spravedlnost a inkluzivita jsou hlavními principy, které jsou do návrhů integrovány. Výstava zdůrazňuje význam začlenění spravedlnosti do procesu navrhování, což umožňuje marginalizovaným komunitám hrát roli při utváření klimatických řešení. Tím, že dáváme každému možnost přispět k řešení, vytváříme inkluzívnější a efektivnější přístup k řešení změny klimatu.
Spojené arabské emiráty kladou velký důraz na klíčové klimatické priority, jako je např. vytvoření národního systému pro řízení emisí skleníkových plynů, provádění programů pro přizpůsobení se změně klimatu a povzbuzování ekonomická diverzifikace vedená soukromým sektorem prostřednictvím příznivých předpisů a pobídek. Řešením výzev spojených se změnou klimatu se Spojené arabské emiráty snaží dosáhnout odolného a ekologicky šetrného hospodářství a zlepšit kvalitu života občanů. Národní plán změny klimatu SAE na období 2017 až 2050 je komplexní rámec, který efektivně řídí emise skleníkových plynů a zároveň podporuje ekonomický růst.
Zapojení do akce těchto podnětných uměleckých děl, představuje osobní příspěvek k boji proti změně klimatu. Každý design slouží jako výzva k akci, nabádá vás k přijetí udržitelných postupů ve vašem každodenním životě, obhajuje politiku upřednostňující životní prostředí a podporuje iniciativy, které prosazují odpovědnost za životní prostředí.
Pojďme společně využít kreativní sílu plakátu, abychom inspirovali změnu, podnítili konverzace a vytvořili cestu k udržitelné budoucnosti. Přidejte se k nám na této společné cestě do světa, kde inovativní designová řešení a neochvějné odhodlání dláždí cestu ke zdravější a odolnější planetě pro příští generace.
Na výstavu poslalo svá díla 227 designérů z 59 zemí – celkem 343 návrhů plakátů. Z SBB jsme našli jen Petera Javoríka (který reprezentuje PL) a Jana Rajlicha ml. (CZ), z CZ je zastoupen ještě Wojciech Osuchowski (též za PL) .
Více informací o konferenci viz:
United Nations Climate Action
COP28 UAE
Climate Change Knowledge Portal
Organizátoři výstavy EIPF:
The Cultural and Scientific Association (NADWA), Dubai, UAE
Partneři: COP28 UAE, / American University in the Emirates / Poster Blog PL / Worldwide Graphic Designers (Wgd) / tDA Asia
Místo a datum konání výstavy EIPF: NADWA, Dubai, UAE, 29. 11.– 31. 12. 2023
EIPF Team: 
Chairman of NADWA and EIPF HE Bilal Rabai Al Bodour
EIPF Director/ Founder / Coordinator Prof. Arafat Al-Naim
Kurátoři: Prof. Arafat Al-Naim, Dr. Najat Makki
International Committee: Prof. Agnieszka Ziemiszewska PL, Prof. Daniel Meier DE, Prof. Evripides Zantides CY, Hajime Tsushima JP, Prof. Irwan Harnoko Indonesia, Prof. Kelly Salchow MacArthur US, Prof. Kye-soo Myung KR, Prof. Liwei Liu CN, Prof. Orhan Ardahanlı TR, Dr. Péter Bence Simon HU, Thiago Lacaz BR, William Harald-Wong Malaysia

Life in Danger, plakát Jana Rajlicha pro EIPF 2023

 
Původní výzva k účasti na 5. EIPF 2023 zněla v angličtině takto:
Design for Climate Change, COP 28 UAE – UN Climate Change
Conference 2023
“Sustainable economic development and climate action are closely linked and essential for a better quality of life for all.”
UAE President, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
“Climate change is the greatest global challenge in the future, which requires serious, real and continuous efforts,”
UAE Vice President and Prime Minister HH Sheikh Mohammed bin Rashidthe
The 5th Emirates International Poster Festival (EIPF) centered around the theme “Design for Climate Change,” where creativity and innovation converge to address the pressing global concern of climate change. This edition of EIPF coincides with the UAE’s hosting of the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP28) in November 2023 at Expo City Dubai. This
edition of EIPF showcases the significant role of design in raising awareness about climate issues and providing innovative solutions to construct a sustainable and resilient world.
The Emirates International Poster Festival (EIPF) stands as a distinctive and creative platform in the MENA region, dedicated to presenting and honoring contemporary poster design from across the globe. Initiated by the Cultural and Scientific Association (NADWA) in Dubai, this festival aims to foster and amplify creative expression while advancing graphic design practice and innovative thinking within
the MENA region. Posters, in their invaluable capacity for visual communication, serve to convey information, human thoughts, responses to local and global matters, and promote products or services.
In the face of escalating climate impacts, from extreme weather events to biodiversity loss, designers from around the world are invited to harnesses their creative prowess to tackle this pressing crisis head-on. Through captivating visuals and compelling concepts, EIPF serves as a powerful platform to inspire positive action and mobilize individuals, communities, and policymakers towards a shared mission: safeguarding our planet for future generations.

These posters not only focus on aesthetics but also effectively convey the importance of addressing climate change and its impact on our environment and society. Through visual representations of the consequences of global warming and environmental degradation, these designs compel viewers to confront the realities of our changing world.
EIPF is more than just a showcase of challenges; it is a celebration of hope and innovation. Each poster represents the limitless potential of design to drive transformative change. From revolutionary ideas in renewable energy and sustainable agriculture to climate-resilient urban planning and carbonneutral technologies, these designs exemplify how creative thinking can lead the way towards a cleaner, greener future.
Climate justice and inclusivity are core principles integrated into these
designs. The exhibition highlights the significance of incorporating equity into the design process, enabling that marginalized communities play a role in shaping climate solutions. By empowering everyone to contribute to the solution, we establish a more inclusive and effective approach to addressing climate change.
The UAE places great importance on key climate priorities, such as
establishing a national system to manage greenhouse gas emissions,
implementing programs to adapt to climate change, and encouraging
economic diversification led by the private sector through favorable
regulations and incentives. By addressing the challenges of climate change, the UAE aims to achieve a resilient and environmentally friendly economy, improving the citizens’ quality of life. The National Climate Change Plan of the UAE for the period from 2017 to 2050 is a comprehensive framework that effectively manages greenhouse gas emissions while supporting economic growth.
As you engage with these thought-provoking artworks, we encourage you to envision your contribution to the battle against climate change. Each design serves as a call to action, urging you to adopt sustainable practices in your everyday life, advocate for policies that prioritize the environment, and support initiatives that promote environmental responsibility.
Together, let us harness the creative power of poster to inspire change, spark conversations, and forge a path towards a sustainable future. Join us in this collective journey towards a world where innovative design solutions and unwavering determination pave the way for a healthier, more resilient planet for generations to come.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Podzimní setkání řídícího výboru SBB

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Na setkání ŘV SBB 30. 11. 2023 na Zelném trhu a v Hospůdce U Bosé nohy v Brně se nás dostavilo šest Vlasta Brímová, Jiří Eliška, Václav Houf, Dagmar Kučerová-Lanatová, Pavel Noga, Jan Rajlich a jako host Alena Rajlichová…
O čem jsme mluvili?     
Že v roce 2024 budeme pokračovat ve webu SBB, kam každý člen SBB může dávat zprávy, ale ročenku SBB 2023/2024 plánujeme už jen v pdf, neb o tiskovou formu je malý zájem.
Že v dubnu navštívíme Košice a vernisáž Andreje Haščáka „A posteriori“ (18. 4. 2024) ve Východoslovenském múzeu.
Že v květnu 2024 budeme opět vystavovat 24 plakátů v brněnské Scale a vernisáž naplánujeme ve spojitosti s BMN 2024 (předpoklad sobota 25. 5. 2024), měla by to být výstava nových plakátů členů SBB za poslední 2 roky event. z archivu… Jiří Eliška navrhl její název: „Přeživší – Survivors“.
Že doporučujeme jako odborný garant vydání monografie Dušana Junka JUNEK – DESIGN:FOR:UM, kterou má v roce 2024 vydat Slovenské centrum dizajnu a VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.
Že Pavel Noga se začátkem prosince stane prvním profesorem grafického designu na Moravě (původem brněnský P. Babák se nepočítá, neb už je 30 let Pražákem)
Že by byla možnost vystavování pro SBB v Praze v pasáži U Nováků – Jaroslav Pejčoch a Jan Rajlich jednali 6. 11. s provozovatelem 3KinoFest (jeho zájem), výstavu by pak zajistila „Pražská sekce SBB“, výborné výstavní místo je i věž v Novém Jíčíně, což doporučují a poptají se Václav Houf a Pavel Noga
Že je vypsána mezinárodní akci protiválečného plakátu „STOP WAR“, na kterou získal kontakt Václav Houf (podmínky k účasti dáváme na web jako zvláštní zprávu) 
Že 4minutová animace 4 žákyň z devítiletky v Brně-Slatině o Janu Rajlichovi ml. v programu Post bellum / Pamět národa, získala nedávno 1. cenu za animaci v soutěží filmový Kraťas DDMJM, pro zájemce o zhlédnutí zde link: https://www.pribehynasichsousedu.cz/jizni-morava/jizni-morava-2022-2023/rajlich-jan-ml/
Že Jiří Eliška všem dělá radost vydáním publikace „Vizuální komunikace, grafický design (proměny_vývoj_kulturní kontexty)“; autor předal po výtisku přítomným (o publikaci podáme v příštích dnech ještě podrobnější zprávu)
Že Vlasta Brímová opět nezklamala a všem přítomným předala vlastní výrobek z Bílovic – zavařený dřišťál, coby životabudič do příštích dnů (a to v pytlících s přiléhavým textem: Das Leben ist schön – Schön ist, wenn die kleinen Dinge das Größte sind). 
A jinak jsme popili Březňáka, Zlosina a krušovického Bohéma a nějaké vínko a pojedli například marinovaná žebírka, grilovaný hermelín či kung-pao… Pohoda!

Fotografovali V. Brímová a J. Rajlich

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Mezinárodní plakátová akce Stop War

 Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition/event:
Výstava a akce plakátů „STOP WAR“:
V reakci na výzvu k uspořádání mezinárodní výstavy plakátů s názvem „STOP WAR“ jsme s myšlenkou souhlasili a rozhodli jsme se jako PIN International (= Peace loving Innovators of Nations) připojit  jako jedna z pořádajících organizací. 
Mezinárodní výstavní kancelář PIN Hitoshi Miura JP

Open Call (otevřená výzva):
Výstavní akce plakátů s názvem „STOP WAR“ je sociální projekt proti všem formám válek a masových vražd po celém světě. Tento projekt obhajuje mír a svobodu v celosvětovém měřítku.
Ve 21. století jsme svědky válek, jako jsou konflikty Ukrajina-Rusko a Izrael-Gaza, které vedou k utrpení a dokonce zabíjení velkého počtu civilistů z různých důvodů. Civilní děti, senioři, mladí lidé, ženy a muži jsou nevinní a mají základní lidská práva. Nikdo by neměl být zabit ve válce z jakéhokoli důvodu.
Jako umělci a grafici v dnešní době je naprosto nezbytné, abychom světu vyslali zprávu: „STOP WAR (Zastavte válku)“. Tento humánní požadavek vyžaduje, abychom spolupracovali na vytvoření silných plakátů.
Poznámka: Rasistické nebo proválečné návrhy jakéhokoli druhu nejsou tolerovány a budou odmítnuty. Plakáty pro-Hamas, pro-Izrael, pro-Putin, pro-Zelenskij, pro-válečné, nebo jakýkoli druh propagandy režimu, nejsou přijatelné.
Účastníci obdrží certifikát se svým jménem.
Technické požadavky: Všechny druhy návrhů a technik jsou přípustné.
Termín: 1. 1. 2024 – poslat na stopwarposter@gmail.com
Informace o souboru: velikost plakátu pro online výstavu: 30×42 cm, RGB, 300dpi, po online výstavě může být plakát vystaven v tištěné podobě, proto nezapomeňte poslat i data ve formátu 70×100 cm, CMYK, 300 dpi.
Pojmenování souboru: Jméno_Příjmení_Název_plakátu.

Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů – Mezinárodní výstavní kancelář PIN Hitoshi Miura JP

Více info: http://stopwarposters.42web.io/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

GDA 2023: Between Creativity and Individuality

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
Výstavy plakátů jihokorejské asociace designu GDA (Gyeonggi Design Association) se konají již řadu let každoročně ve spolupráci se sousedním východočínským regionem. 
GDA International Invitational Exhibition byla v roce 2023 organizována na téma Between Creativity and Individuality (Mezi kreativitou a individualitou). Prezidentem Gyeonggi Design Association Korea je Bonyoung Koo.
Na výstavu bylo vybráno celkem 130 plakátů (od 130 designérů) z 24 zemí, které jsou ke zhlédnutí i online na https://gda.or.kr/wp/xhb2023iie/, vydán byl rovněž tištěný katalog se všemi vystavenými plakáty a fotoportréty vystavujících.
Stejně jako loni (a v několika uplynulých letech) byl na výstavu GDA z SBB pozván J. Rajlich ml.
Between Creativity and Individuality, 2023 GDA International Invitational Exhibition, Huanggang Normal University Art Hall, Hubei, Čína, 20.–27. 8. 2023.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE