Archiv rubriky: Výstavy | Exhibitions

4-yj Blok Charkov | zahájení a ceny

Bienále Brno (SBB informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) inform about the competition/event:
22. 4. 2021  na zahájení 11. Mezinárodního trienále ekologického plakátu 4-yj  Blok v Charkově UA (The 11th International Eco-Poster Triennial “The 4th Block”/ Changes) byly oznámeny ceny vybrané Mezinárodní porotou. 
Grand prix Jouri Toreev BY
(A) Chernobyl-Fukushima: 35-10
International Jury Honorary Award / Organizing Committee Prize Luk Zwolan PL, International Jury Honorary Award Agnieszka Dajczak PL, Ivan Kashlakov BG
(B) Ecological awareness
International Jury Honorary Award / Organizing Committee Prize Kai Xu CN,International Jury Honorary Award Ruifeng Wang CN, Pavel Pisklakov RU
(C) Isolation
International Jury Honorary Award / Organizing Committee Prize 
Katarzyna Nachman PL, International Jury Honorary Award Jouri Toreev BY, Klaczkiewicz Damian PL
(D) Hudprom 100
International Jury Honorary Award / Organizing Committee Prize 
Michael Braley US, International Jury Honorary Award Jouri Toreev BY, Dmytro Shevchenko UA
Animated Poster
International Jury Honorary Awards: David Naniashvili / Ukraine Organizing Committee Prize watch now
Marek Maciejczyk / Poland watch now 
Julian Present and Fiona Tatschl / Austria watch now 
Výstava je otevřena v  CCA “YermilovCentre”. Více viz web a facebook pořadatelů https://www.facebook.com/the4thblock; http://the4thblock.org/


23. 4. 2021 byla dále v Charkově otevřena výstava plakátové akce “35 + 10”, hvězd grafického designu, na které je ze SBB zastoupen mj. J. Rajlich. tímto plakátem: 

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


BICeBé 2021 – oznámen výběr plakátů

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
Bienal del Cartel Bolivia (Bolívijské mezinárodní bienále plakátu) BICeBé 2021 v La Paz BO oznámilo 18. 3. 2021, že do soutěže bylo přihlášeno 11 521 plakátů autorů z 89 zemí.
Výběr plakátů na výstavu uskutečnila výběrová porota do 12. 4. 2021, kdy byly oznámeny výslledky selekce na BICeBé 2021. Celkem bylo vybráno 397 plakátů – viz https://www.bicebebolivia.com/cartel-selected-2021?field_categoria_value=a
V kategorii A 143 kulturích plakátů, z SSB John Gravdahl US, Uwe Loesch DE, Peter Javorík SK, Lech Majewski PL, István Orosz HU, Jan Rajlich CZ, Niklaus Troxler CH (2 plak.).
V kategorii B 109 sociálních plakátů, z SBB Peter Javorík SK, Leo Lin TW, István Orosz HU, Kari Piippo FI, Jan Rajlich CZ, dále z CZ Wojciech Osuchowski, Uyanga Undarmaa a z SK Veronika Barrera.
V kategorii C 35 reklamních plakátů, z SBB Felipe Taborda BR.
V kategorii D 55 nevydaných plakátů na téma No course to the interior space.
V kategorii E 65 animovaných plakátů.
Dotazy: info@bicebebolivia.com.
BICeBé 2021 v La Paz BO se uskuteční 15.>19. 11. 2021.
Více info viz http://www.bicebebolivia.com/KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Století Jana Rajlicha st. | sbírky online Moravské galerie v Brně

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs 

Století Jan Rajlicha st. a sbírky online Moravské galerie v Brně
Jan Rajlich ml., 9. 4. 2021
10. dubna 2021 končí „století Jana Rajlicha“… Díky výstavám  v Moravské galerii v Brně (a coronaviru) jsme si sté výročí mého tatínka připomínali celý rok a při tom stále ještě nic nekončí. Výstavy Jan Rajlich 100 musely být prodlouženy (do 8. 8.), a v den 101. roku od narození Jana Rajlicha st. (sobota 10. 4.) je oficiálně spouštěn i webový přístup k jeho dílu a dokumentaci uložené ve sbírkách a Archivu Jana Rajlicha v MG.
Stále více si uvědomuji, že zejména mladším generacím webový virtuální online svět docela stačí ke štěstí. Pro jistou orientaci je dnes už nezbytností i pro nás starší, ale my přece jen věci raději zažíváme skutečné a ve skutečnosti.
Poslání státní galerie sbírat, archivovat a ukazovat, tedy vystavovat, originální umění, myšleno původní velikost, formát a materiál s vyzařováním jeho textury, barevnosti i vůně, zůstává v stále více digitálním světě důležitější a důležitější pro zachovávání kulturní paměti…
Doufejme, že v takovémto duchu vykročí za rok do dalších let své už skoro 60leté historie i jedno z dítek mého otce – Bienále Brno – po loňské výjimečné pauze. Poslední slova, která Jan Rajlich st. v roce 2015 věnoval také organizátorům příštích Bienále, zněla: Protože grafický design byl stranou celkového zájmu veřejnosti, tak jsem se snažil vzbudit zájem, zájem o něj jako o určitou profesi, která může zpětnou vazbou veřejnosti něco taky poskytnout. Význam Bienále byl pro veřejnost v tom, že vlastně grafický design prostupoval celou kulturu a neomezoval se jenom na nějaké, abych tak řekl, výkřiky… Mně šlo vždycky o to, aby to mělo nějaký smysl, všechno to konání, a umělecká činnost aby byla nějak postižitelná a měla pro samotnou existenci lidskou nějaký význam.
Můj otec se ještě v posledních desetiletích svého života dotknul digitálního světa ve své práci – v psaní i ve výtvarné tvorbě. NFT ho už minulo a většina jeho autorské tvorby je „skutečná“. Byl si ovšem vědom nezadržitelného a stále rychlejšího vývoje, řekněme progresu, v různých disciplínách, sledoval jej, sledoval ekologické aspekty tohoto vývoje, kde neskrýval značné obavy z dopadu na člověka a jeho život na Zemi. Neodmítal ale průnik počítačů do výtvarné tvorby, s čímž i dost narazil při vzniku Fakulty výtvarných umění VUT (1992) – tehdy počítače v umění byly vesměs odmítány a brány jen jako jakési netvůrčí nutné zlo. Sám používal PC od svých osmdesáti let už jen pro psaní, u některých už ojedinělých pozdních prací grafického designu byl závislý na lidech v grafických studiích (což je nakonec bohužel vidět i na těchto pracích v Archivu JR). 
Berme za velké pozitivum, že se jednak podařilo část jeho tvorby ze sbírek MG živě vystavit a jednak také to, že od nynějška je tvorba Jana Rajlicha st. přístupná virtuálně všem i prostřednictvím webových online sbírek MG.
Doufejme, že po uvolnění pandemických restrikcí budou výstavy Rajlich 100 ještě přístupné návštěvníkům MG a že celý Archiv Jana Rajlicha v MG bude v budoucnu k dispozici nejen badatelům, ale i veřejnosti.
——Informace na stránkách MG k 101. výročí Jana Rajlicha st.: http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/tiskovy-servis/2021/online-archiv-jana-rajlicha-st.aspx 
Tisková zpráva MG ke spuštění AJR: http://moravska-galerie.cz/media/2222789/tz_janrajlich_onlinekatalog.docx
Online Archiv Jana Rajlicha v MG obsahuje aktuáně 2 134 položek – odkaz na AJR v MG zde: http://bit.ly/JanRajlichstOnline

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Trienále 4-yj Blok „Changes“ Charkov 2021 – výběr oznámen

Bienále Brno (SBB informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) inform about the competition/event:
Výběrová porota 11. Mezinárodního trienále ekologického plakátu 4-yj  Blok v Charkově UA (The 11th International Eco-Poster Triennial “The 4th Block”/ Changes) oznámila 30. 3. 2021 výsledky výběru na výstavu. Selektováno z více než 3 000 online zaslaných přihlášek plakátů bylo výběrovou porotou 1 000 plakátů z 51 zemí (viz tzv. long list)!!!
Z long listu budou organizátory vytištěny na výstavu jen vybrané plakáty jejichž výběr oznámen dosud nebyl, všech cca 1 000 plakátů bude ale vystaveno online.
Z členů SBB byly vybrány do long listu plakáty těchto designérů: František Borovec CZ (1 plakát), John Gravdahl US (1), Andrej Haščák (1), Vladimir Chaika RU (2), Peter Javorík SK (3), Kari Piippo FI (1), Jan Rajlich CZ (3); z CZ dále Peter Bankov (1) a Radoslava Boor / Peter Nešić (1), ze SK Lenka Sisak (1), Peter Eliáš (8) a Štefánia Hajsáková (2).
Více viz https://www.facebook.com/the4thblock; http://the4thblock.org/
Výstava bude jako obvykle v Charkově otevřena ve dnech výročí havárie 4. bloku černobylské atomové elektrárny, tj. koncem dubna 2021 (letos je tomu 35 let!, havárie byla 26. 4. 1996 v 1.24 hod. ráno; 1. ročník Trienále 4-yj Blok se konal v Charkově v roce 1991 před 30 lety).
Program 11. Trienále zahrnuje (výběr):
22. 4. 2021, 18:00 – zahájení hlavní výstavy “XI International Triennial of Ecological Poster – The 4th Block | Changes“ a vyhlášení vítězů / 
CCA “YermilovCentre” / Online; 19:00 – Performance “Doing what happens anyway” designer/composer Seppo Gründler AT / Online
23. 4. 2021, 14:00 – zahájení plakátové akce “35 + 10”, hvězd grafického designu; 14:15 – zahájení obnovené ýstavy “Chernobyl: People – Places – Solidarity – Future», koordinátorka projketu – Lubov Negatina. / Chernobyl Historical Workshop, st. Bagalia, 1
18:30 – zahájení dětského programu “Ark” / Galerie Henry Semiradsky
26. 4. 2021, 12:00. – tisková konference a zahájení výstavy mezinárodní jury; 12:30 – zahájení výstav plakátů “Khudprom 100”, studentských projektů “Future” a multimediálního projektu “Helloworld” v museu – laboratoři “4th Block”, Kharkiv State Academy of Design and Arts
28. 4. 2021 ZOOM-meetings členů jury members se studenty a designéry: Jonathan Barnbrook a Anil Aykan UK, Anabella Salem AR, Olga Severina US, Biong Il San KR, Sergei Serov RU, Ilya Pavlov AU/UA.

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


27. Bienále plakátu Varšava – 6 000 plakátů

Bienále Brno (SBB informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) inform about the competition/event:
Na 27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021,
které se bude konat 12. 6.-28. 8. 2021 v prostorách Akademie Sztuk Pieknych w Warszawie PL, bylo zasláno na 6 000 tištěných plakátů od 3 200 přihlašovatelů (autorů).
Výběrová porota 27. Mezinárodního bienále plakátu ve Varšavě ve složení: Błażej Ostoja Lniski, Lech Majewski, Mariusz Knorowski, Sławomir Kosmynka, Agnieszka Ziemiszewska, Justyna Czerniakowska, Marcin Władyka a Mateusz Machalski oznámila 30. 4. 2021 výsledky výběru na výstavu. V kategorii hlavní bylo selektováno 270 plakátů, v kategorii tematické 90 plakátů.
Z členů SBB byli „na Varšavu“ vybrány plakáty těchto designérů: Melchior Imboden CH (2 plakáty), Peter Javorík SK (1), Mykola Kovalenko SK/UA (3), Uwe Loesch DE (2), István Orosz HU (2), Kari Piippo FI (2), Jan Rajlich CZ (3) a Niklaus Troxler CH (2); z CZ dále Karel Míšek (1). Více viz https://warsawposterbiennale.com/en/2021/03/30/the-announcement-of-the-pre-selection-results/?fbclid=IwAR2RgzxiDKCKjJFDTKYZmdQ9yVWKLmddQQ9LKufitn2bTnTtF6DemWI9hq8

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Peru Design Biennale 2021

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to the competition/event:

Peru Design Biennial ( la Bienal de Diseño de Perú, www.labienal.pe) je podle organizátorů nejvýznamější akcí svého druhu v Americe, protože postihuje širokou oblast různých sfér designu. Doslova uvádějí, že první Bienále v Peru, kterého se zúčastnilo 78 zemí světa ze čtyř kontinentů, se s více než 500 vystavovateli stalo největší expozicí bienále v Americe a jedním z nejpočetnějších na světě.
Peru Design Biennial 2021 se bude konat v rámci oslav 200. výročí nezávislosti Peru (Bicentenario de la Independencia del Perú / the Bicentennial of the Independence of Peru).
Předchozí ročník se uskutečnil v roce 2018, takže další letošní ročník Bienále je kvůli pandemii o rok posunut a i tak se bude konat tzv. hybridní formou. To znamená, že jen kolem 5% vybraných hlavně vítězných prací bude vystaveno v galeriích a muzejích v Limě a dalších místech v Peru a větší část selektovaných prací bude vystavena pouze online. Online bude také pracovat mezinárodní jury.
Do soutěže jsou přijímány práce z uplynulých 3 let v těchto 9 kategoriích:
– JVS jednotný vizuální styl (corporate identity)
– redakční grafika (editorial design)
– plakát (poster design)
– obalový design (packaking)
– design výrobků (product design)
– digitální ilustrace
– UX uživatelský design ( User eXperience design)
– typografie (typographic design)
– móda (fashion design).
Soutěž byla vyhlášena 31. 3. 2021, práce v jednotlivých kategoriích se za stanovených podmínek jednotlivých kategorií zasílají online i spolu se stručným popisem práce (týká se např. i plakátů) do 29. 5. 2021, viz www.labienal.pe.
V červenci práce vyhodnotí online Mezinárodní porota, jejímž členem je i náš předseda SBB Jan Rajlich, dále Niklaus Troxler CH, Kye-soo Myung KR, Marat Guelman RU, Ovidiu Hrin RO, Elizabeth Resnick US, Cao Fang CN a Walter Sardonini IT.
Časový rozvrh:
Začátek příjmu soutěžních prací: 7. 4. 2021.
Deadline: 29. 5. 2021.
Selektované práce a projekty: 15. 6. 2021.
Vhylášení finalistů: 15. 7. 2021.
Vyhlášení cen: 28. 7. 2021.
Zahájení: 29. 8. 2021.
Výstava: 29. 8.>15. 9. 2021.
Kontakty – A: La Bienal de Diseño de Perú, Av. Santo Toribio 115, San Isidro, Lima, Perú; T: (51) 916 414 807; comunicaciones@labienal.pe

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

The 4th Shenzhen International Poster Festival – výstava a ceny

 
Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
Na 4. ročníku mezinárodní soutěže plakátu 2020SIPF (Šenčenský mezinárodni plakátový festival) mezinárodní porota ocenila tyto autory:
Grand Prix: Götz Gramlich DE;
V kategorii A (kulturní plakát) Martin Woodtli CH, Daniel Wiesmann DE, Erich Brechbühl CH;
v kategorii B (sociální plakát) Shengli Zha CN, Seif Hesham EG, Kai Xu CN;
v kategorii C (komerční a reklamní plakát) Yuan Wang CN, Yekou Lin TW/CN, TODOT DESIGN MC/CN;
v kategorii D (studentský plakát) Luka Matić YU, Malena Kronschnabl DE, Peitao Chen CN;
v kategorii E (zvláštní téma: Symbol of City) SungHwan Jang KR, Hongyong Mo CN, Kai Huang CN;
v kategorii F (100 Best HANZI Posters) Guojing Liang TW/CN, Guo Chen CN, Liangfen HONG CN;
v kategorii G (animovaný plakát) Thonik TW/CN, Erich Brechbühl CH, 杨田田、张礼勉、董兆坤 CN.
Výstava všech 317 vybraných prací byla otveřena v Národním muzeu v Šenčenu CN (National Museum − Shenzhen Guan Shanyue Art Museum) 23. 3.>5. 4. 2021.

 
Grand Prix: Götz Gramlich DE, Nationaltheater Darmstadt Season 19 / 20

 

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 
 

4. Shenzhen IPF – z 9 680 PLAKÁTŮ vybráno 317

 
Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
Na 4. ročník mezinárodní soutěže plakátu 2020SIPF (Šenčenský mezinárodni plakátový festival), jenž je pořádán pod mottem „Design and Connection“, bylo zasláno 9 680 plakátů z 62 zemí (např. CN, US, CA, MX, CU, JP, KR, AU, GB, FR, DE, IT, ES, PT, NL, DK, CH, CZ, PL, RU, UA, IR, IL, TR, IN atd.). Z toho počtu bylo 8 534 prací validních a tak zařazeno do soutěže.
Výběrová porota vybrala na výstavu celkem 317 plakátů:
127 v kategorii A (kulturní plakát − z SBB Jan Rajlich CZ, Niklaus Troxler CH),
29 v kategorii B (sociální plakát),
25 v kategorii C (komerční a reklamní plakát),
29 v kategorii D (studentský plakát),
26 v kategorii E (zvláštní téma: Symbol of City),
31 v kategorii F (100 Best HANZI Posters),
50 v kategorii G (animovaný plakát − z CZ Wojciech Osuchowski).
Vybrané plakáty posoudí ještě mezinárodní porota a udělí  ceny a  všech 317 vybraných prací bude vystaveno v Národním muzeu v Šenčenu CN (National Museum − Shenzhen Guan Shanyue Art Museum) 23. 3.>5. 4. 2021.

Informace pořadatelů a 50 plakátů z výstavy můžete zhlédnout zde:
https://mp.weixin.qq.com/s/-w9nA983am2TTdaeBYK5BQ
 

Seznam selektovaných designérů
Category A
Cultural Poster / 文化推广
Agnieszka Ziemiszewska | 波兰 / Poland
Agnieszka Popek-Banach & Kamil Banach | 波兰 / Poland
Alejandro Rodriguez Fornes | 古巴 / Cuba
Alicja Kultys | 波兰 / Poland
André Baldinger & Toan Vu-Huu | 法国 / France
Anna Ranches | 德国 / Germany
Anna Haas | 瑞士 / Switzerland
Anna Kuzminskaya | 乌克兰 / Ukraine
Artur Skowronski | 波兰 / Poland
Bureau Est | 德国 / Germany
Christopher Scott | 厄瓜多尔 / Ecuador
Colin Droz | 瑞士 / Switzerland
Cybu Richli & Fabienne Burri (C2F) | 瑞士 / Switzerland
Chen Peitao 陈 沛涛 | 中国 / China
Daniel Wiesmann | 德国 / Germany
Dmitry Mirilenko | 俄罗斯 / Russia
Eduard Cehovin | 斯洛文尼亚 / Slovenia
Elmer Sosa | 墨西哥 / Mexico
Emran Abtahi | 伊朗 / Iran
Erich Brechbühl | 瑞士 / Switzerland
Götz Gramlich | 德国 / Germany
Gunter Rambow | 德国 / Germany
Guo Mengnan & LiWei 郭 梦楠 & 李 威 | 中国 / China
Hajime Tsushima | 日本 / Japan
Hu Menglei 胡 梦蕾 | 中国 / China
Ivan Kashlakov | 保加利亚 / Bulgaria
Ji Yan | 中国 / China
Jacob Hoving | 荷兰 / Netherlands
Jan Rajlich | 捷克 / Czech Republic
Jannete Mark | 荷兰 / Netherlands
Jerzy Skakun AndJoanna Górska | 波兰 / Poland
Jonas List | 德国 / Germany
José Maria Cunha | 葡萄牙 / Portugal
Jouri Toreev | 白俄罗斯 / Belarus
Karolina Grudzinska | 波兰 / Poland
Keith Kitz | 美国 / United States
Krzysztof Guzek | 波兰 / Poland
Kum-Jun Park | 韩国 / Korea
Kun Lam | 中国澳门 / Macao,China
Li Huizhou 李 辉周 | 中国 / China
Lex Drewinski | 德国 / Germany
Marc Engenhart | 德国 / Germany
Marcel Theinert | 德国 / Germany
Mark Bohle | 西班牙 / Spain
Martin Heynen | 瑞士 / Switzerland
Martin Woodtli | 瑞士 / Switzerland
Matthias Hofmann | 瑞士 / Switzerland
Mayuka Nanbu | 日本 / Japan
Mirosław Adamczyk | 波兰 / Poland
Mohammad Afshar | 伊朗 / Iran
Mai Guanlin 麦 观林 | 中国 / China
Nancy Skolos & Thomas Wedell | 美国 / United States
Niklaus Troxler | 瑞士 / Switzerland
Noriyuki Kasai | 日本 / Japan
Oded Ezer | 以色列 / Israel
Peng Zuobiao | 中国香港 / Hongkong,China
Pavel Pisklakov | 俄罗斯 / Russia
Peter Bence Simon | 匈牙利 / Hungary
Piotr Olejarz | 波兰 / Poland
Ralph Burkhardt | 德国 / Germany
Rikke Hansen | 丹麦 / Denmark
Robert Radziejewski | 德国 / Germany
Sara Cristina Moser | 德国 / Germany
Sebastian Bissinger | 德国 / Germany
Seif Hesham | 埃及 / Egypt
Sergio Alves | 葡萄牙 / Portugal
Seunghee Hwang | 韩国 / Korea
Shinnoske Sugisaki | 日本 / Japan
Slawomir Kosmynka | 波兰 / Poland
Studio Zwölf | 德国 / Germany
Sven Lindhorst-Emme | 德国 / Germany
Tai-Keung Kan 靳埭强 | 中国香港 / Hongkong,China
Thiago Lacaz | 巴西 / Brazil
Thomas Kühnen | 德国 / Germany
Toan Vu Huu | 法国 / France
Tomasz Kipka | 波兰 / Poland
Tian Jia 田 佳 | 中国 / China
Wang Chaoqun | 中国 / China
Weplaydesign | 瑞士 / Switzerland
又一山人 | 中国香港 / Hongkong,China
Yann Legendre | 法国 / France
Yuhei Sunai | 日本 / Japan
Yukihiko Aizawa | 日本 / Japan
Yuuri Mikami | 日本 / Japan
Zhao Chao 赵 超 | 中国 / China
Category B
Public Campaign Poster / 社会公益
Argyris Athanasiades | 希腊 / Greece
Cha Shengli 查 胜利 | 中国 / China
Eduardo Davit | 乌拉圭 / Uruguay
Emran Abdollahi | 伊朗 / Iran
Erick Ginard | 古巴 / Cuba
Gunter Rambow | 德国 / Germany
Huang He 黄 河 | 中国 / China
Han Rongxun 韩 荣勋 | 中国 / China
Hajime Tsushima | 日本 / Japan
Hua Wei 华 伟 | 中国 / China
Jouri Toreev | 白俄罗斯 / Belarus
Kei Sato | 日本 / Japan
Klaczkiewicz Damian | 波兰 / Poland
Luis Yañez | 墨西哥 / Mexico
Moises Romero | 墨西哥 / Mexico
Oded Ezer | 以色列 / Israel
Peter Bence Simon | 匈牙利 / Hungary
Qian Meiqi 钱 美岐 | 中国 / China
Rikke Hansen | 丹麦 / Denmark
Sara Cristina Moser | 德国 / Germany
Seif Hesham | 埃及 / Egypt
Sven Lindhorst-Emme | 德国 / Germany
Shi Cheng 时 澄 | 中国 / China
Wesam Mazhar Haddad | 美国 / United States
Xu Wei 徐 伟 | 中国 / China
Xu Kai 徐 凯 | 中国 / China
Zhao Gang 赵 刚 | 中国 / China
Category C
Commercial And Advertising Poster / 商业与广告
Alicja Kultys | 波兰 / Poland
Daniel Wiesmann | 德国 / Germany
Erich Brechbühl | 瑞士 / Switzerland
Erick Ginard | 古巴 / Cuba
Felix Kosok | 德国 / Germany
Giltae Lee | 日本 / Japan
Mao Huan | 中国 / China
Jalil Haghanipour | 土耳其 / Turkey
Jerry Luk Man | 中国香港 / Hongkong,China
Li Mingliang 李 明亮 | 中国 / China
Lin Yekou 林 野口 | 中国台湾 / Taiwan,China
Miao Wujun | 中国 / China
Noordyanto Naufan | 印度尼西亚 / Indonesia
Norikazu Kita | 日本 / Japan
Piotr Slizewski | 波兰 / Poland
T.I.N.A. – This Is Not America Elias Marques & Sérgio Correia | 葡萄牙 / Portugal
Taber Calderon | 美国 / United States
Todot Design | 中国澳门 / Macao,China
Wang Yuan 王 远 | 中国 / China
Yi Feifei 易 飞飞 | 中国 / China
Category D
Student Poster / 学生类
Adrian Taraszkiewicz | 波兰 / Poland
Bedrİye Nur Ayar | 土耳其 / Turkey
Christoph Reinicke | 德国 / Germany
Chen Peitao 陈 沛涛 | 中国 / China
Cai Weiqun 蔡 伟群 | 中国台湾 / Taiwan,China
Chen Xinyi 陈 心怡 | 中国 / China
Dimitrios Minoudis | 德国 / Germany
Deng Rui 邓 睿 | 中国 / China
Fu Yujun 傅 宇珺 | 中国 / China
Han Rongxun 韩 荣勋 | 中国 / China
Katarzyna Kowalczyk | 波兰 / Poland
Luka Matić | 南斯拉夫 / Yugoslavia
Lv Jie 吕 洁 | 中国 / China
Malena Kronschnabl | 德国 / Germany
Mehmet Diyaddin Sevindik | 土耳其 / Turkey
Mu Yuanyuan 穆 园园 | 中国 / China
Oliver Haeusle | 德国 / Germany
Qian Meiqi 钱 美岐 | 中国 / China
Qu Yipeng 瞿 贻朋 | 中国 / China
Rebeka Köves | 匈牙利 / Hungary
Stefan Ilić | 南斯拉夫 / Yugoslavia
Weronika Jaźwińska | 波兰 / Poland
Ying Han Loh 罗 颖涵 | 马来西亚 / Malaysia
Zhu Manxi 朱 曼熙 | 中国 / China
Zhang Tianqi 张 天齐 | 中国 / China
Zheng Ting 郑 婷 | 中国 / China
Category E
Special Theme: Symbol of City / 城市符号
Alejandro Rodriguez Fornes | 古巴 / Cuba
Anna Kolysheva | 俄罗斯 / Russia
Aylin Güngör | 土耳其 / Turkey
Chen Enci 陈 恩赐 | 中国 / China
Duan Yan 段 言 | 中国 / China
Eugeniusz Skorwider | 波兰 / Poland
Huang Kai 黄 凯 | 中国 / China
Hu Kaijun 胡 凯隽 | 中国香港 / Hongkong,China
He Mingjie 何 明浩 | 中国 / China
Juhyun Lee | 韩国 / Korea
Liu Zihui 刘 子辉 | 中国 / China
Liu Xijiang | 中国 / China
Lu Jianfei | 中国 / China
Lu Zhihao 陆 志豪 | 中国 / China
Lajos Nagy | 匈牙利 / Hungary
Luo Jintang 罗 锦棠 | 中国 / China
Mo Hongyong 莫 鸿勇 | 中国 / China
Olga Severina | 美国 / United States
Slawomir Kosmynka | 波兰 / Poland
Sunghwan Jang | 韩国 / Korea
Tai-Keung Kan 靳埭强 | 中国香港 / Hongkong,China
Wu Tishi 吴 题诗 | 中国 / China
Wang Xuancheng 汪 宣丞 | 中国 / China
Yao Yanghua 要 杨华 | 中国 / China
Zhang Weimin 张 卫民 | 中国 / China
Category F
100 Best HANZI Posters / 汉字百佳海报
Chen Guo 陈 果 | 中国 / China
Chen Yanyu 陈 彦宇 | 中国 / China
Hong Liangfen | 中国 / China
Hong Tao 弘 弢 | 中国 / China
Hua Wei 华 伟 | 中国 / China
Han Xiaoliang 韩 晓亮 | 中国 / China
Li Huizhou 李 辉周 | 中国 / China
Li Chaosheng 李 朝胜 | 中国 / China
Li Wei 李 威 | 中国 / China
Liu Xijiang | 中国 / China
Liu Yong 刘 勇 | 中国 / China
Liang Guojing 梁 国靖 | 中国台湾 / Taiwan,China
Lu Zhihao 陆 志豪 | 中国 / China
Mo Guangping 莫 广平 | 中国 / China
Shi Cheng 时 澄 | 中国 / China
Toshiyasu Nanbu | 日本 / Japan
Wang Jinlei 王 金磊 | 中国 / China
Wu Siguang 吴 嗣光 | 中国 / China
Wang Xuancheng 汪 宣丞 | 中国 / China
Wang Zhiyang 王 芷仰 | 中国 / China
Wu Zhonghao 吴 中昊 | 中国 / China
Chen Yan-Ting | 中国台湾 / Taiwan,China
Yi Liyang 易 礼然 | 中国 / China
Ye Xiaoshen 叶 晓申 | 中国 / China
Zhang Weijie 张 伟杰 | 中国 / China
Zhang Yulian 张 玉廉 | 中国 / China
Category G
Motion Poster / 动态海报
Bata Knežević Memories And Graphic Design | 塞尔维亚 / Serbia
Chen Peitao 陈 沛涛 | 中国 / China
Christopher Scott | 厄瓜多尔 / Ecuador
Doretta Rinaldi | 意大利 / Italy
Deng Wenjin 邓 文进 | 中国 / China
Engenhart ° Design Studio | 德国 / Germany
Erich Brechbühl | 瑞士 / Switzerland
Gu Runjing 顾 润菁 | 中国 / China
Grzegorz Myćka | 波兰 / Poland
Hu Bao 胡 宝 | 中国 / China
He Wenjing 何 文静 | 中国 / China
Ivan Kashlakov | 保加利亚 / Bulgaria
Julia Shutkevych | 乌克兰 / Ukraine
Lex Drewinski | 德国 / Germany
Li Long 李 龙 | 中国 / China
Liao Qingqing 廖 青青 | 中国 / China
Liao Hongjun 廖 宏俊 | 中国 / China
Lin Zhuangxiang 林 庄祥 | 中国 / China
Lv Chufeng 吕 楚枫 | 中国 / China
Liu Zihui 刘 子辉 | 中国 / China
Mehmet Diyaddin | 土耳其 / Turkey
Maryam Khaleghiyazdi | 伊朗 / Iran
Mario Fuentes | 厄瓜多尔 / Ecuador
Qian Meiqi 钱 美岐 | 中国 / China
Ryan Russell | 美国 / United States
Su Wei | 加拿大 / Canada
Seif Hesham | 埃及 / Egypt
Sixchen | 中国 / China
Sun Xuxu 孙 绪旭 | 中国 / China
T.I.N.A. – This Is Not America Elias Marques & Sérgio Correia | 葡萄牙 / Portugal
Tanya Karim, N RKhan | 孟加拉国 / Bangladesh
Thonik | 荷兰 / Netherlands
Tan Jiahao 覃 嘉豪 | 中国 / China
Todot Design | 中国澳门 / Macao,China
Tang Hongtao 唐 红涛 | 中国 / China
Wang Chaoqun | 中国 / China
Wu Siguang 吴 嗣光 | 中国 / China
Wojciech Osuchowski | 捷克 / Czech Republic
Wang Xu 王 旭 | 中国 / China
Xi Ruolan 奚 若兰 | 中国 / China
Yang Tiantian & Zhang Limian & Dong Zhaokun 杨 田田 & 张 礼勉 & 董 兆坤 | 中国 / China
Yang Haosong 杨 昊松 | 中国 / China
Zhang Dayi 张 达意 | 中国 / China
Zeng Likai 曾 李楷 | 中国 / China
Zeng Weijia 曾 维佳 | 中国 / China
Zhang Weijie 张 伟杰 | 中国 / China.
Může jít o obrázek text
 
 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 
 

27. Mezinárodní Bienále plakátu Varšava 2021

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
27th International Poster Biennale in Warsaw 2021 se bude konat 12. 6.-28. 8. 2021, hlavním organizátorem i hostitelem Bienále je už po několikáté Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie.
Zasílat je možno max 2 plakáty do každé kategorie, tj. hlavní soutěž  a tematická soutěž.
DEADLINE 15. 2. 2021!!!

Plakáty se zasílají v 1. kole elektronicky.
Podrobné podmínky a přihlášky zde:
MAIN COMPETITION (hlavní soutěž – plakáty realizované v posledních 3 letech):
https://warsawposterbiennale.com/wp-content/uploads/2020/12/27_IPB_KONKURS_G_REG_ENG.pdf
Online přihláška: https://warsawposterbiennale.com/…/the-main-competition/
THEMATIC COMPETITION (tematická soutěž – nové návrhy plakátů na téma “The changing world and health”):
https://warsawposterbiennale.com/wp-content/uploads/2020/12/27_IPB_KONKURS_T_REG_ENG.pdf
Online přihláška: https://warsawposterbiennale.com/…/thematic-competition/
Kontakt: office.biennale@asp.waw.pl


https://warsawposterbiennale.com 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Museum of Avant-garde

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs 
Nové Museum of Avant-garde (MA-g) vzniká jako platforma kombinující mistrovská díla výtvarné avantgardy 20. století se současnými díly grafického designu, fotografie a ilustrace.
Cílem je vytvoření sbírky a prostřednictvím vyhlášení cen MA-g získávat i nové umění a design.
MA-g má v úmyslu propagovat současné disciplíny jako nástupce avantgardního umění prostřednictvím každoročního výběrového řízení. Přihlášky se budou otevírat od ledna do dubna a v roce 2021 bude výběr zahrnovat kategorie Grafický design, Fotografie a Ilustrace – každá z nich je rozdělena do 10 až 15 podkategorií. Všechny příspěvky budou posouzeny panelem Muzea podle hodnotících kritérií, která budou zveřejněna na webu MA-g v lednu 2021. Posuzování proběhne ve dvou fázích a vybraná díla se stanou součástí stálé sbírky MA-g a budou automaticky nominována na ceny. 
Ceny MA-g: Pokaždé bude pozván jeden z nejvlivnějších a nejinspirativnějších umělců naší doby, aby byl výhradním porotcem v jedné z hlavních kategorií (grafický design / fotografie / ilustrace) v daném roce. Nejvýznamnější díla v každé kategorii obdrží ceny MA-g Awards, pojmenované po porotci. Ocenění bude možné udělit jednomu nebo více vítězům v každé podkategorii.
SBB se stalo jednou ze spolupracujících organizací MA-g.


Více o The Museum of Avant-garde viz www.ma-g.org

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE