Archiv rubriky: Výstavy | Exhibitions

Plakáty | Posters DEMOKRATIE – vor allem! / Leipziger Plakatpreis 2018

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event:
Jak už jsme na stránce SBB informovali v dubnu, DEMOKRATIE – vor allem! (Demokracie – nade vše!) je téma IV. mezinárodní výstavy plakátu v Lipsku (IV. Internationale Plakatausstellung Leipzig 2018), kterou organizuje  platforma/asociace plakat-sozial.de, jejíž předsedkyní je Grit Fiedlerová. Výstava se stala součástí Roku demokracie ve městě Lipsku.
Vernisáž se uskuteční s 14denním zpožděním i na jiné místě oproti původnímu plánu. Bude v sobotu 19. 9. 2018 v 15 h v Deutsches Museum für Galvanotechnik, Torgauer Straße 76 b, 04318 Leipzig DE, kde výstava bude ke zhlédnutí až do 19. 10. 2018.
Do akce bylo zasláno digitálně 769 návrhů plakátů od 226 autorů z 36 zemí, na výstavu jich bylo vybráno a pořadateli vytištěno 89. Z členů SBB František Borovec CZ, Jochen Fiedler DE, Andrej Haščák SK, Jan Rajlich Jr. CZ a Gert Wunderlich DE.
15. 8. 2018 Jury vyhlásila ceny: Lipskou cenu za plakát 2018 (Leipziger Plakatpreis 2018) získal Falk Fiedler DE a 3 zvláštní uznání – Xu Wei Haining CN, Abdollahi Emran Esfahan IR a Jan Rajlich Jr. CZ. Vítězné 4 plakáty budou vydány jako pohlednice, které budou mj. k dispozici v gastronomických, kulturních a volnočasových zařízeních města Lipska.

Falk Fiedler DE
Xu Wei Haining CN
Abdollahi Emran Esfahan IR
Jan Rajlich Jr. CZ

Další podrobnosti a kontakty viz www.plakat-sozial.de.

Tato zpráva bude ještě aktualizována − sledujte web SBB!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


500 plagátov Ruská revolúcia 1917–2017 Bardejov SK

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava Ruská revolúcia 1917–2017 / 500 plagátov .
Vernisáž: 14. 9. 2018, výstava potrvá: 15. 9–31.10.2018
Bašta – Kultúrno-komunitné centrum, Na hradbách 3, Bardejov SK
Sduženie Bienále Brno je jednou zo spolupracujúcich organizácií.

Výstava 1917–2017 je autorským kurátorským projektom prezidenta moskovského medzinárodného Bienále Golden Bee Sergeja Serova, ktorý v roku 2016 pozval 100 svetových uznávaných plagátistov, aby vytvorili autorský plagát na túto tému.
Pre veľký záujem sa výzva otvorila aj pre výtvarníkov z celého sveta.
Pozvaní autori reagovali a poslali približne 70 plagátov. Ďalších 1500 plagátov z 50 krajín sveta bolo prihlásených do otvorenej výzvy. Z týchto plagátov vybral Sergej najlepších 500, ktoré tvoria long list pre rôzne výstavne koncepcie, pre viacerých
kurátorov sveta.
Projekt 1917–2017 vyvolal veľký záujem verejnosti a teší sa mnohým výstavám po svete: Kotor / Moskva / Krasnojarsk / Šibenik / Berlín / Moskva / Praha / Norilsk / Weimar / Barnaul / Brusel / Moskva / Archangelsk / Kijev / Bardejov…
Po minuloročnej úspešnej výstave plagátov Poster Quadrennial Bardejov (PQB) som sa rozhodol pripraviť aspoň jednu kurátorskú svetovú výstavu v Bardejove aj v roku 2018. Pre tento rok som si vybral práve sériu plagátov 1917–2017.
Tým, že máme k dispozícii dostatočne veľké výstavné priestory, rozhodol som sa ako kurátor bardejovskej výstavy využiť túto výhodu a vystaviť kompletnú sériu 500 plagátov.
Mgr. art. Peter Javorík, ArtD.
Kurátor a grafický dizajnér

Peter Javorík: plagát k výstave
Peter Javorík s katalógom

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ceny jubilejního 10. TPT | Trnava Poster Triennale

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě a cenách / Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition and awards:

13. 9. 2018 v Galérii Jána Koniarka v Trnavě SK se odehrálo slavnostní zahájení jubilejního 10. ročníku mezinárodního Trienále plakátu Trnava 2018. Byly tu vyhlášeny i ceny TPT.
Ředitel TPT Róbert Paršo udělil hlavní cenu – Masters‘ Eye Award pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu – Lechu Majewskému PL.
Mezinárodní jury za předsednictví Alaina Le Querneca udělila tyto ceny: 

Hlavní ceny –  kat. [A] Profesionál, 1. cena / Grand Prix 2018 Jianping He DE za plakát Henryk Tomaszewski, 2017;
2. cena Martin Geel, Klaus Fromherz CH za Stimmorchester free improvisation choir, 2015; 3. cena Baldinger • VuHuu FR za Tournures, 2018, – kat. [B] Student, 1. cena – Cena rektora VŠVU, Valeria Weisz RU za DPP, 2017, 2. cena Katrin Bittnerova CZ za Monsters, 2015, 3. cena Ekaterina Frolova RU za Garbage is taking your place 1, 2, 3, 2018.
Mimořádné ceny – Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja Peter Bankov CZ za The 2nd Moscow International Experimental Film Festival; Cena primátora Mesta Trnava Grzegorz Myćka PL za Racism, 2017 a Cena Slovenského centra dizajnu Liu Liwei CH za A New Landscape, 2016..
Cena diváka bude udělena na závěr TPT.

Ředitelé – Trienále Róbert Paršo a Galerie Zuzana Dohnalová u jubilejní desítky neboli X 
Hosté a porotci TPT: zleva Alain Le Quernec, FR Justyna Czerniakowska PL, Karel Míšek CZ, Lech Majewski PL, Yossi Lemel IL a Jan Rajlich CZ
Zuzana Dohnalová a Yossi Lemel
Vernisáž 13. 9. 2018 v Galérii Jána Koniarka
Justyna Czerniakowska PL
Nahoře plakát Pavla Nogy CZ
Nahoře oceněný plakát Grand Prix od Jianping He CN (Tomaszewski)
Ješte jednou Grand Prix
Uprostřed Cena primátora Mesta Trnava: Grzegorz Myćka PL
Jochen Fiedler DE
Leo Lin TW (vlevo nahoře)
Lech Majewski PL

Zleva Vladislav Rostoka a Dušan Junek před vernisáží
Lech Majewski s cenou Masters‘ Eye Award

Hlavní expozice v Synagóze po její rekonstrukci a s místy prosvítající drátěnou konstrukcí trochu ztratila na svém kouzlu

Výstava finalistů 10. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky plakátové tvorby TPT je otevřená 13. 9.>25. 11. 2018  v Synagóge – Centre súčasného umenia Trnava a výstava plakátové tvorby členů mezinárodní poroty TPT 2018 a výstava plakátů Lecha Majewského v Kopplovej vile, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava SK.
Jednou z doprovodných výstav 10. TPT 2018 je i výstava 33 plakátů Jana Rajlicha ml. Neviditelné hranice / Invisible borders (viz samostatná zpráva).

Další doprovodné akce a výstavy viz  www.tpt.sk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich Jr. – Neviditelné hranice | Invisible borders / 33 plakátů / posters

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Jan Rajlich ml.: Neviditeľné hranice
Mestská veža, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava, Slovakia /  13. 9.– 25. 11. 2018

Samostatná výstava plagátovej tvorby Jána Rajlicha, usporiadaná pri príležitosti 100. výročia ČSR nie je poctou harmonického súžitia českého a slovenského národa, kritickou analýzou ich vzťahov, či sentimentálnym poohliadnutím za predošlými desaťročiami. Naopak, uvedenú národnú tému plagáty saturujú skôr náznakovo a je na recipientovi výstavy definovať v nich zrkadlenie tejto témy.
Vystavené plagáty vznikli v priebehu posledných piatich rokov a boli navrhnuté k odlišným podujatiam – kultúrnym, či spoločenským, alebo ako voľná téma. Názov výstavy Neviditeľné hranice poukazuje na jednej strane na negáciu striktných mentálnych, či fyzických hraníc medzi Čechmi a Slovákmi a na druhej strane je signifikantná z hľadiska formálneho vyznenia vystavených plagátov. Janovi Rajlichovi sa podarilo vytvoriť špecifický a rozpoznateľný rukopis, pre ktorý nie je ťažisková ekvilibristika s grafickým softvérom. Naopak, vzniku výsledného návrhu predchádza gestická práca a expresívne ťahy, teda prítomnosť mechanickej práce, ktoré následne definujú celkovú kompozíciu plagátov. Okrem drobných skíc a kresieb, ktoré často vznikajú a zanikajú na ploche plagátu tým, akým spôsobom a z akej vzdialenosti ich divák vníma, je to predovšetkým práca s písmom. Typografia v prípade vystavených diel nie je nahodilá, typizovaná a rozhodne nestojí v pozícii samoúčelovej maniery. Prostredníctvom textu autor buduje špecifickú priestorovú rytmiku plochy plagátu, ktorej prívlastky majú veľmi blízko k popisu architektonického priestoru – cyklickosť, rast zvnútra von, či kauzalita foriem.
Aj z tohto dôvodu majú často charakter fraktálu – teda fragmentovaného geometrického útvaru zloženého z častí, ktoré sa čiastočne alebo úplne tvarovo zhodujú s celkovým tvarom výsledného útvaru. Avšak hranice medzi parciálnymi časťami plagátu zostávajú stále len ťažko uchopiteľné, teda neviditeľné.
Prezentovaná výstava teda ukazuje prístup ku grafickému dizajnu, ktorý nepodlieha súčasnej prevládajúcej tendencii k explicitnej výpovednosti plagátu založenej na expresnom, v niektorých prípadoch doslova instantnom, zdelení informácie, ktorá reflektuje súčasnú (nie len vizuálnu) kultúru. Odmieta sa podriadiť presýtenosti vizuálnym smogom a preto autor do svojich plagátov zapracováva texty, pri ktorých sa človek musí pozastaviť a venovať im svoj “drahocenný” čas.
Filip Krutek, kurátor


Viac obrázkov na odkazu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10217983442603745&type=1&l=a39571fd49
Info viz : pr@gjk.sk; Galéria Jána Koniarka v Trnave | Jan Koniarek Gallery  in Trnava, Zelený kríček 3,  917 01 Trnava, SK

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Výstava plakátů | Poster show | Vision 100 | Opava

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Pavel Beneš: logo Vision 100, 1918-2018

Po brněnské výstavě v kině Scala, která skončila 30. 6. 2018 se bude od 12. 9. do 5. 10. 2018 výstava „Vision 100“ reprízovat v Opavě v rámci 61. ročníku festivalu Bezručova Opava, jenž letos nese podtitul Československá inspirace.
Výstavu ve středu 12. 9. v 18 hodin v Knihovně Petra Bezruče v Opavě zahájí František Borovec.
Výstava „Vision 100“ představuje nové plakáty ke 100. výročí vzniku Československa z dílen známých českých a slovenských grafických designérů − členů Sdružení Bienále Brno (SBB) a jejich hostů.
Plakátovou akci Vision 100 na jaře 2018 připravilo SBB s vyzvanými autory a vzniklá kolekce byla premiérově vystavena v Brně v rámci Festivalu Re:Publika 1918−2018.
SBB je svým názvem spojeno s Mezinárodním bienále grafického
designu, které je nejstarší cyklickou výstavou užité grafiky na světě
a založil je v roce 1963 grafik Jan Rajlich st. (1920−2016). Ten založil v Brně v roce 1991 rovněž SBB jako profesní sdružení
československých grafiků-designérů, ilustrátorů a odborníků dalších příbuzných profesí včetně teoretiků umění a reklamy. Dnes je SBB u nás největším „spolkem“ grafického designu, který kromě 60 členů v Česku a na Slovensku má i 65 čestných členů v různých zemích světa – významných světových grafiků.
Plakáty Vision100 vytvořili Karel Aubrecht (Praha), Ivana Babejová (Košice), Lenka Baroňová (Zlín), Pavel Beneš (Praha), František Borovec (Brno), Jiří Eliška (Brno), Andrej Haščák (Košice), Václav Houf (Brno), Pavel Choma (Martin), Peter Javorík (Bardejov), Václav Johanus (České Budějovice), Dušan Junek (Bratislava), Petr Kubín (Praha), Dagmar Kučerová Lanatová (Hodonín), Karel Míšek (Praha), Boris Mysliveček (Brno), Pavel Noga (Vělopolí), Jaroslav Pejčoch (Praha), Jan Rajlich ml. (Brno), Lucia Tomaschová (Košice), Stanislav Stankoci (Bratislava), Vladimír Vološin (Košice) a Jozef Vydrnák (Dubnica nad Váhom).
Výstavu „Vision 100“ v Opavě zařazuje SBB do dlouhodobého cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ jako 70. výstavu cyklu.

Plakát opavské výstavy..

Katalog plakátů Vision 100:

Pavel Beneš CZ
Peter Javorík SK
Peter Javorík SK
Vladimír Vološin SK
Jozef Vydrnák SK
Pavel Noga CZ
Pavel Noga CZ
Stanislav Stankoci SK
Jan Rajlich CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Karel Aubrecht CZ
Lenka Baroňová CZ
Lenka Baroňová CZ
Karel Míšek CZ
Petr Kubín CZ
Petr Kubín CZ
Jaroslav Pejčoch CZ
Ivana Babejová SK
Lucia Tomaschová SK
Andrej Haščák SK
Andrej Haščák SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Václav Johanus CZ
Pavel Choma SK
František Borovec CZ
Boris Mysliveček CZ
Václav Houf CZ
Evžen Jecho CZ, mimo katalog (došlo po uzávěrce)

*KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jiří Eliška visí u Polívky

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Výstavu kreseb a obrazů Jiřího Elišky V.I.P._kyborgové_idoly zahájil v sobotu 8. 9. 2018 ve foyer Divadla Bolka Polívky v Brně herec a principál Bolek Polívka.
Více info na www.jirieliska.cz a www.divadlobolkapolivky.cz

 

Doc. Jiří Eliška


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Borovec bronzový na Fake News!

Bienále Brno (SBB) informuje o cenách a výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about awards and exhibition:

Kuriózní bienále, které je každý rok (!), vyhlásila letos už po desáté AUG (Asociace užité grafiky a grafického designu) Praha.
Jde o soutěž v profesionální a studentské kategorii vždy na jedno téma − letos Fake News. Zasílány jsou e-mailem jenom černobílé návrhy formátu A4.
Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Vernisáž 13. 11. 2018 v 18.00 a výstava potrvá do 8. 12. 2018.
Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha 
Současně v Číně ve spolupráci s Li Xu. Viz www.mzv.cz/shanghai/cz/udalosti/virtualni_bienale_praha_predstavilo_v.html

František Borovec, bronzová cena

Mezinárodní porota − Dušan Junek SK, předseda, Eduardo Barrera Arambarri MX, Pekka Loiri FI, Li Xu CN a Laze Tripkov MC − již zvolila následující vítěze:
Grand Prix Barbora Němcová, FUD UJEP Ústí n. L. CZ
Profesionálové: Golden Prix Lex Drewinski DE, Silver Prix Jan Hora CZ, Bronze Prix František Borovec CZ, čestná uznání:Luis Angel Garcia, MX (KVK FUD UJEP in Ústí n. L.), Wojciech Osuchowski PL (Altán Klamovka), Li Qiuwen CN (AUG).
Studenti: Golden Prix Józef Kolaczyk, Uniwersytet Artystyczny w Ppoznaniu PL, Silver Prix Cheng Yun Lu, Canfzhou University Huaide College CN, Bronze Prix Katrin Bittnerová, FUD UJEP Ústí n. L., CZ, čestná uznání: Wenxuan Bi, Central China Normal University CN (AUG), Shitang Lin Qinghua Su, Nanfang College Sun Yet San University CN (Altán Klamovka).

Všechny soutěžní práce najdete na stránce pořadatelů:
http://www.aug.cz/virtualni-bienale/2018/virtual-gallery-virtualni-galerie3.html

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia | Double transposition

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia
Otvorenie výstavy: 26. 6. 2018 o 18.00 hod.
Miesto konania: VSG, Hlavná 27, výstavný priestor B
Trvanie výstavy: 27. 6. – 21. 10. 2018
Kurátorka výstavy: PhDr. Gabriela Haščáková

Výstava vo Východoslovenskej galérii predstavuje výber z rozsiahleho diela jedného z najproduktívnejších autorov, ktorý sa počas svojho aktívneho života realizoval vo viacerých žánroch: od voľnej grafiky, ilustrácie, maľby až po scénografiu. Pri tvorbe používal rôzne výtvarné techniky, ich kombinácie a presahy. Pre aktuálnu výstavu zvolený výber, výhradne plošných, grafických a maliarskych diel, bol podmienený danosťami výstavného priestoru. Výstavou si v tomto roku zároveň pripomíname výročie nedožitých sedemdesiatin J. Haščáka.

Plagát ku výstave
Skladačka ku výstave
Totem ku výstave

Niekoľko fotografií z vernisáže a výstavy:

Viac na: http://www.vsg.sk/jozef-hascak-dvojita-transpozicia/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


DesignÉRA II! – 15. výstava diplomek FSI VUT

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

DESIGNÉRA!!, 15. výstava diplomových prací studentů průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně 2018
25. 6.–16. 9. 2018 / Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Výstava DESIGNÉRA!! se stala letos (opět po 2 letech) součástí 3. mezinárodního bienále studentského designu Design.S.
Pořadatelé výstavy DESIGNÉRA!!:
Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT Brno, Technická 2896/2, 616 69 Brno; +420- 541 143 213; Ladislav.Krenek@VUT.cz; http://vutdesign.cz/; https://www.facebook.com/opdukfsivut/
Technické muzeum v Brně (www.technicalmuseum.cz)

Průmyslový design na FSI VUT Brno
V ak. roce 2017/18 v 1. až 3. ročníku bakalářského studia, v 1. až 2. ročníku navazujícího magisterského studia a v doktorském stupni studia studovalo celkem kolem 100 studentů.
Studenti designu ÚK FSI VUT získali již více než 110 významných ocenění v různých designérských soutěžích, např. mnohá ocenění v dřívějších soutěžích DC ČR Dobrý design, v poslední době to byly např. ceny a finálová umístění v prestižních mezinárodních soutěžích jako Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo, BIO Lublaň, Talent designu Zlín a další. Třikrát již získali Red Dot Design Award.
V letech 2017–2018 na Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT Brno působili
jako interní pracovníci Kamil Balák, Ing. et Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph. D., doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.; doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD., doc. Ing. arch. Jan Rajlich; Ing. Dana Rubínová, Ph. D.; akad. soch. Josef Sládek, ArtD.; Ing. David Škaroupka, Ph. D.;
jako externisté akad. soch. Tamara Buganská, Ing. Eva Fridrichová, Ph.D., Ing. David John, Mgr. A. Jolana Kredlová-Nováková; Ing. Martin Ondra, Ph.D., Mgr. Svatopluk Řezníček, Mgr. Michal Trávníček, Ing. Petr Uhlíř, Ing. Mgr. Anna Vávrová, akad. soch. Zdeněk Zdařil
a doktorandi Ing. Richard Sovják a Ing. Barbora Zháňalová.
Současný magisterský obor „Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design“ absolvovalo na ÚK FSI VUT Brno od r. 1997 již na 330 mladých designérů. Letošní magisterské státnice (červen 2018) byly v pořadí dvacáté druhé.
V roce 2018 v Technickém muzeu v Brně své designérské vizualizace a modely představuje na výstavě DESIGNÉRA!!, patnácté výstavě diplomových prací v nepřetržité řadě za sebou, těchto 12 letošních diplomantů:
Diplomant / diplomová práce / vedoucí DP
■ Baránek Jan / Design samoobslužné pokladny / Ing. arch. Ing. Vladimír Haltof, Ph.D.
■ Burjeta Josef / Styling karoserie osobního automobilu Proton Prevé / Ing. David Škaroupka, Ph.D.
■ Havlíčková Klára / Design přístroje pro mikrovlnnou diatermii / Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
■ Partl Zdeněk / Design bezpilotního doručovacího letounu / Ing. arch. Ing. Vladimír Haltof, Ph.D.
■ Pažitný Miroslav / Design ručně vedeného vibračního válce / doc. Ing. arch. Jan Rajlich
■ Straková Kateřina / Design biolampy / akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
■ Šoltysová Michaela / Design pracovního stroje pro zhutňování krajnic / Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
■ Štigler Jaroslav / Design aktivního zvedáku pro hendikepované / doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
■ Tkáč Andrej / Design medicínského magnetického lůžka / doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
■ Tomášková Lucie / Design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu / Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
■ Velsh Marina / Design zastávkového přístřešku / doc. Ing. arch. Jan Rajlich
■ Zbořil Jan / Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu / Ing. David John
V TMB jsou vystaveny postery zobrazující vizualizace všech navržených výrobků a výběr modelů v měřítku.

Ocenění na 3. mezinárodním bienále studentského designu Design.S byli 2 studenti OPD ÚK FSI VUT Brno 
Cena rektora Vysokého učení technického v Brně: Darina Zelenitca
Cena děkana Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně: Martin Krčma
Ostatní ceny viz http://design-s.eu/aktuality/

Z udílení cen na design.s:

Cena rektora VUT pro Martina Krčmu

Cena děkana FSI VUT pro Darinu Zelenitcu

Výstava diplomek OPD ÚK FSI VUT DESIGNÉRA!!:
 

Pár záběrů z mezinárodního bienále studentského designu design.s:

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ceny | Awards | 26 International Biennale of Poster, Warszawa PL

Bienále Brno (SBB)  informuje o cenách a výstavách | Brno Biennale (BBA) informs on awards and exhibitions:
26. ročník mezinárodního bienále plakátu Varšava 2018 (26. Międzynarodowe Biennale Plakatu / International Poster Biennale, IPBW, prezident Lech Majewski PL) je otevřen
 9. 6.>15. 7. 2018 v prostorách Akademie Sztuk Pieknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5.
IPBW jsou tři výstavy(A, B, C) a velká řada menších doprovodných výstav, akcí i přednáškové sympozium
A) Hlavní výstavy se účastní 158 designérů z celého světa (90 pořadateli vyzvaných autorů + 68 jejich hostů) s 245 plakáty z let 2015–2018 (Salon Akademii Gallery). 
B) Do tematické soutěže k 100 letům nezávislosti států střední  a východní Evropy bylo přijato 848 plakátů a z nich vybráno 84 pro výstavu a katalog (Přízemí Akademie). Seznam selektovaných autorů/plakátů tématické soutěže najdete na tomto odkazu. Z členů SBB jsou to Vladimir Chaika RU, Melchior Imboden CH a Jan Rajlich CZ, z CZ ještě Karel Míšek.
C) Výstava členů mezinárodní poroty (Czapski Palace).
Mezinárodní jury: Jianping He DE/CN, Anna Naumova RU, Zdzisław Schubert PL, Jerzy Skakun PL a Catherine Zask FR,  vyhlásila 9. 6. 2018 ceny:
A) Złoty medal: HELMO: Thomas Couderc a Clément Vauchez FR za plakát „Jazzdor / Strasbourg Jazz Festival”, 2017; Srebrny medal: Vladimir Chaika RU za plakát „Swarovski”, 2017; Brązowy medal: Kazunari Hattori JP za plakát „A Cup of Sake”, 2016; Nagroda Honorowa im. Józefa Mroszczaka Łukasz Luka Rayski PL za plakát „Konstytucja”, 2016;
B) Złoty medal: Tu Shen CN za plakát „The Cost of Safety”, 2014; Srebrny medal: Wojciech Domagalski PL za plakát  „Polska”, 2018; Brązowy medal: Mingliang Li CN za plakát  „Poland 100th“, 2018


Více info viz web pořadatelů z ASP ve Varšavě www.warsawposterbiennale.com/
Kontakty: Justyna Jabłońska, Secretary of the 26th International Poster Biennale in Warsaw, Academy of Fine Arts in Warsaw,
Krakowskie Przedmieście 5, 00–068 Warsaw, PL, office.biennale@asp.waw.pl
Press Office: Agnieszka Borkowska – 660 545 811, Mateusz Mazzini – 662 381 464, media.ipb@asp.waw.pl

Tato informace bude ještě aktualizována, sledujte web SBB!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE