Volené orgány | Elected bodies


Autoři | Artists/Designers | Organizační sekce | Organizing section | Čestní členové | Honorary Members | Kolektivy | Group Members | Volené orgány | Elected Bodies

Řídící výbor SBB funkční období 2021 až 2023
| BBA Steering Committee 20212023

Karel Aubrecht, akad. mal.
František Borovec (v demisi)
PhDr. Vlasta Brímová
Mgr. Václav Houf
Mgr. Dušan Junek
Dagmar Kučerová-Lanatová, akad. mal.
Doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Volení náhradníci ŘV
| Elected substitutes

doc. Pavel Beneš, akad. mal.
doc. MgA. Andrej Haščák, ArtD.
Boris Mysliveček
doc. Mg.A. Pavel Noga, ArtD.
Zdeněk Světlík (zemřel †2021)

Revizní a kontrolní výbor SBB
| Committee for supervision and inspection

Hana Hudečková (zemřela †2022)
Ing. Josef Kubíček
Doc. PaeDr. Jiří Eliška

Předsednictvo ŘV SBB
| BBA Board

Karel Aubrecht, místopředseda / vice-president
Vlasta Brímová, místopředsedkyně / vice-president
Jan Rajlich jr., předseda (statutární zástupce) / president

Čestný předseda SBB
| BBA Honorary Chairman

Jan Rajlich sr. †  1999−2016

Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association