Archiv rubriky: O členech SBB | On BBA Members

Český a slovenský plakát | Czech and Slovak Poster | Shenzhen CN

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava 125 českých a slovenských plakátu od 40 autorů pro Šenčen CN byla připravena Sdružením Bienále Brno k 100. výročí Československa jako výběr plakátové tvorby autorů z obou zemí, a to hlavně z poslední doby, ale i s průniky až 50 let zpět.
Součástí kolekce je i 17 návrhů plakátů z akce SBB Vision 100 k 100. výročí Československa (o výstavě Vision 100 v brněnské Scale více viz zpráva na našem webu).
K účasti na výstavě bylo vyzváno 25 českých a 20 slovenských tvůrců plakátů, ne všichni ale své práce přihlásili. Na žádost čínských pořadatelů byl výběr prací současných plakátistů rozšířen i o významné české a slovenské tvůrce plakátu, kteří v uplynulých cca 10 letech zemřeli.
Čínskými organizátory výstavy jsou SPDA Shenzhen Poster Design Association, SIPF Shenzhen Internatioal Poster Festival a další viz níže..
Výstava  českého a slovenské plakátu bude v Šenčenu slavnostně zahájena v China International Consumer Electronics Exhibition / Exchange Center v neděli 6. 5.v 15.00 h a potrvá do 15. 5. 2018.

Outlook on Art / Czech and Slovak Poster Exhibition 2018
观•艺术—捷克与斯洛伐克当代海报艺术展
Výstava: Český a Slovenský plakát, Šenčen, květen 2018
Exhibition: Czech and Slovak Poster, Shenzhen, May 2018
40 designérů / designers − 125 plakátů / posters

ČESKO | CZECHIA
Karel Aubrecht, Peter Bankov, Pavel Beneš, František Borovec, Jiří Eliška, Josef Flejšar, Václav Houf, Václav Johanus, Petr Kubín, Dagmar Kučerová Lanatová, Karel Míšek, Monsters (Pavel Frič / Michaela Labudová), Boris Mysliveček, Pavel Noga, Květa Pacovská, Jaroslav Pejčoch, Olga Poláčková Vyleťalová, Radomír Postl, Jan Rajlich Jr., Jan Rajlich Sr., Jan Solpera, Jaroslav Sůra, Jiří Světlík, Jiří Šalamoun, Zdeněk Ziegler, Dušan Ždímal
Česká republika Czech Republic
26 designérů / designers −
80 plakátů / posters.
SLOVENSKO | SLOVAKIA
Iva Babejová, Jozef Dóka, Andrej Haščák, Jozef Haščák, Pavel Choma, Peter Javorík, Dušan Junek, Svetozár Mydlo, Vladislav Rostoka, Pavol Rozložník, Stanislav Stankoci, Lucia Tomaschová, Vladimír Vološin, Jozef Vydrnák
Slovenská republika / Slovak Republic
14 designérů / designers − 45 plakátů / posters.
(Pozn.: tučně jsou vyznačeni členové SBB.)

Pořadatelé / Organizers:
SBB (Sdružení Bienále Brno / Brno Biennale Association)
SPDA(Shenzhen Poster Design Association)
SIPF(Shenzhen International Poster Festival)
Spolupořadatelé / Co-organizers:
SIA (Shenzhen Illustration Association)
(GSSTU) Graduate School at Shenzhen Tsinghua University
Podpora / Supported by:
CEEC (China International Consumer Electronics Exhibition /
Exchange Center, Shenzhen)
Shenzhen Guan Shanyue Art Museum
College of Design Shenzhen University
Shenzhen Polytechnic
Huizhou University School of Arts and Design

Výstava byla připravena / The exhibition has been collected by  SBB (Sdružení Bienále Brno / Brno Biennale Association):
• z archivů designérů / from designers own archives
• ze sbírky Galerie Terryho ponožky v Praze / Terry Posters Gallery in Prague collection (Pavel Rajčan)
• ze sbírky / from the collection of Jan Rajlich Jr.
• ze sbírky / from the collection of Dušan Junek

• Kurátor expozice v Šenčenu / Curator of Shenzhen exposition: Chen Pingbo
• Organizační spolupráce / Organization cooperation: Deng Fang
• Kurátor a koordinátor české a slovenské účasti / Curator and coordinator of Czech and Slovak partcipation: Jan Rajlich Jr.
• Redakční spolupráce / Editorial cooperation: Vlasta Brímová
• Ambasadoři české účasti / Ambassadors of Czech participation: Karel Aubrecht, Pavel Noga
• Ambasadoři slovenské účasti / Ambassadors of Slovak participation: Dušan Junek, Andrej Haščák

• Hosté dialogu / Dialogue Guests: Chen Pingbo, Jan Rajlich Jr., Huang Wei, Yang Jun,Zheng Dongping, Liao Bofeng…
Téma / Dialogue Theme: Jak umění ovlivňuje životní postoje /
How does art influence attitude towards life?

Chen Pingbo: plakát k výstavě

Tato zpráva bude ještě aktualizována − sledujte web SBB!

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Sudarshan Dheer, čestný člen SBB zemřel | BBA honorary member has died

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) regretfully informs:
6. 4. 2018 ráno zemřel v Mumbai IN ve věku 80 let čestný člen SBB, indický designér Sudarshan Dheer. Narodil se v Punjabu IN 5. 7. 1937. Vystudoval J J ( Sir Jamsetjee Jeejeebhoy) School of Art (malba & design) v Mumbai a poté působil jako art director a grafický designér. V r. 1972 založl GCC Graphic Communication Concepts design studio. Jeho specializací byly projekty JVS (jednotného vizuálního stylu) pro indické i nadnárodní společnosti.
Svoji grafickou tvorbu vystavoval na mnoha mezinárodních i domácích výstavách, mj. od 70. let XX. stol i několikrát na Bienále Brno, které jako porotce a přednášející na sympoziu osobně s rodinou navštívil dvakrát, v roce 1986 a 1998. V roce 1982 získal na X. Bienále Brno bronzovou medaili. Byl jedním z nejvlivnějších a ve světě nejznámějších indických designérů, obdržel desítky ocenění.
Čest jeho památce!

Sudarshan Dheer se věnoval designu i po své osmdesátce…. (foto courtesy of Reva Hart)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Noga v Polsku

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava z plakátové tvorby člena SBB doc. Pavla Nogy byla pod názvem PLAKATY PAVLA NOGI slavnostně zahájena ve středu 28. 3. 2018 v 15 h.
Místem konání je GALLERIA 101/121, ASP Łódź, Pawilon B, I piętro, ul. Wojska Polskiego 12191-726 Łódź PL; gim@asp.lodz.pl; tel: 42 2547 408.
Výstavu pořádá Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łódźi, Wydział Grafiki i Malarstwa, Katedra Projektowania Graficznego PL a FMK UTB Zlín CZ, v rámci programu „visiting professor“.
Otevřeno denně mimo nedělí až do 30. 4. 2018.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Johanusova retrospektiva v Táboře

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava člena SBB Václava Johanuse RETROSPEKTIVA v táborské Galerii u Radnice byla slavnostně zahájena ve středu 21. 3. 2018 v 17 h.
Výstava je průřezem uplynulých zhruba 50 let autorovy výtvarné činnosti − výběrem ze všech výtvarných disciplin, jimiž se autor průběžně zabývá: volné a užité grafiky, knižní a novinové ilustrace, koláže a kresleného humoru. K výstavě byl vydán obsáhlý katalog.
Výtvarný teoretik Jan Paul charakterizuje autorovu tvorbu takto: „Obsah volných, převážně snově romantických prací, je založený na uvolněné fantazii a hře. Ryby, voda, stromy a věci denní potřeby člověka mezi nimi v překvapivých kombinacích a setkáváních. Například petrolejka má podobu lidského obydlí, jehož okna září do měsíční tmy. Navýsost poetické jsou i drobné kresebné hříčky, v nichž používá písmo, například minuska písmene ,a‘ je v jeho pojetí pohodlným křeslem, v němž sedí čtoucí si postava. To vše je dobré, a z výtvarné tvorby Václava Johanuse je zřejmé, že vyjádření dobra je pro něho základní lidskou potřebou, jakousi nutností přitakat životu v té nám tolik chybějící poetické podobě. Ostatně, jak jinak může smýšlet lyrik plnosti obyčejného života a básník jeho čisté formy?“
Výstavu pořádá město Tábor v Galerii u Radnice, Martínka Húsky 54. Otevřeno denně mimo pondělí až do 11. 5. 2018.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Proč se grafici téměř neangažují?

Pavel Beneš s Renatou Kalenskou

Bienále Brno informuje / Brno Biennale informs:
Náš člen, grafik Pavel Beneš, si povídal na Seznamu o angažovanosti grafiků v současné, politicky vyhraněné době. Rozhovor s ním vedla Renata Kalenská.

Video celého takřka půlhodinového rozhovoru najdete na TV Seznam Zprávy dne 24. 2. 2018 s úvodním článkem pod titulkem Výzva: Chybí v Česku politicky angažované umění? Nechápu, proč výtvarníci mlčí, říká grafik Beneš (viz odkaz zde).

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Dušan Junek: DJ = 100-25

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee
Neúprosná rovnice v titulku napovídá, že kolega Dušan Junek, (nar. 26. 2. 1943), dlouholetý místopředseda ŘV SBB (a také již 20 let náš čestný člen a dřívější člen organizačního výboru několika ročníků Bienále Brno), má právě 75 − nebo-li celé třičtvrtěstoletí za sebou a do stovky při zrychlujícím se životním tempu je už jen chvilka…

Dušan Junek: plakát/pozvánka k vlastní výstavě v HaDi Brno, 2008

Nic nemusíme měnit na slovech, která na vernisáži plakátové tvorby Dušana Junka v HaDivadle v Brně přednesl před 10 lety kolega prof. Stanislav Stankoci:
Tvorbu Dušana Juneka poznám od čias môjho stredoškolského štúdia, ale od konca osemdesiatych rokov, kedy som mal česť ho aj osobne poznať a priateliť sa s ním, som pri našich vzájomných rozhovoroch na akúkoľvek tému nikdy nenadobudol pocit, že by povedal viac, než bolo potrebné. A taká je aj jeho tvorba. Dokonale zrkadlí povahu jeho ducha.
Dušan Junek ako autor tvoriaci v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie vo svojom neopakovateľnom a neopakovanom spôsobe myslenia, majstrovsky a stále sviežo narába s typografickými a výtvarno-grafickými výrazovými prostriedkami v pre neho tak typickej vizuálno-komunikačnej reči a artikulácii. Jeho vystavené práce dávajú jasne najavo, že svoju profesiu s neuveriteľnou ľahkosťou brilantne ovláda, a že ho popri tom tvorivá činnosť doslova aj zabáva.
Uvažujem, ako by som sa mojim krátkym príspevkom o autorovi a jeho práci najviac priblížil povahe jeho analytického myslenia v grafickej a typografickej tvorbe. Je mi nanajvýš jasné, že by to mala byť úvaha veľmi krátka a výstižna. Dušan Junek má schopnosť skoncentrovať román do jednej vety. Do jednej jednoduchej vizuálnej vety. Ak je to potrebné, vytvorí ešte silnejší koncentrát – vetu zmáčkne do jedného pismena a ono nam vyrozpráva celý príbeh. Veľmi účinný komunikačný spôsob, ako recipientovi povedať všetko podstatné, ušetriť mu čas a pritom mu ešte dopriať primeranú dávku kvalitnej vizuálnej chute a vône. A pritom je to tak jednoduché – dokonalý súzvuk len troch ingrediencií – farebnej redukcie, grafickej esencie a typografickej syntetiky. Avšak túto komunikačnú alchýmiu ovláda len málo grafických dizajnérov. Dušan Junek je podľa môjho názoru jedným z nich.
Okrem zrelých profesionálnych kvalít si na Dušanovi Junekovi vážim vlastnosti, ktoré sa uňho s pribudajúcim vekom ľudsky prehlbujú. Múdrosť, nefalšovanú skromnosť a pokoru.
Na autorskom plagáte k tejto jeho výstave priznal jednu trefu mimo terč, ktorým je bod mimo plochu plagátu v ploche plagátu. Veľmi rafinovaný, ale úprimný spôsob profesnej sebareflexie, bez ktorej sa v komunikačnom dizajne dá len veľmi ťažko zdokonaľovať.
Autor nám vyslal jasný signál, že aj prípadný omyl, či neúspech mal vždy pod absolútnou kontrolou. Ja síce o takejto „trefe mimo“ neviem, a na tejto výstave ju tiež nevidím. Dušan Junek sa s nami zrejme na topografii jeho typografie v komunikačnom dizajne s tajomným úsmevom na tvári pohráva.
Stanislav Stankoci, v Bratislave, 14. marca 2008

Dušan Junek v Trnavě na podzim 2016 (foto J. Rajlich ml.)

JUNEK / BRNO
Vzťah k tomuto mestu sa začal od chvíle, keď som jedného dňa ako budúci nádejný maturant kúpil v piešťanskej novinovej službe malý, ale už na prvý pohľad veľmi zaujímavý literárny časopis – brnenský HOST DO DOMU.
Pootvoril sa mi dovtedy len tušený svet myšlienok, príbehov, obrazov, kresieb – svet umenia a kultúry vrchovate naplnený menami, blízkymi po celý môj ďalší život. Vtedy, koncom 50. rokov minulého storočia, som samozrejme nemohol tušiť, že Brno oveľa neskôr, bude na mojej ceste miestom i mestom mnohých návštev, udalostí, príbehov, stretnutí – jednoducho: že tu zažijem dôležité, príjemné, ľudsky i profesionálne výrazné životné úseky. Nezabudnuteľný architekt prof. V. Karfík nám ako zeleným vysokoškolákom objasňoval princípy modernej architektúry, medzi inými aj skvelú brnenskú vilu Tugendhat od Miesa Van der Rohe. Nemohol som sa nazdať, že o 35 rokov neskôr, mi ako členovi medzinárodnej poroty Bienále Brno ‘96 spolu so zahraničnými kolegami, organizátori Bienále umožnia túto ikonu funkcionalistickej architektúry navštíviť a s mojimi živými spomienkami na pána profesora podrobne prezrieť. To však trochu predbieham. V 60. rokoch sa moje kresby objavili v zmienenom Hostovi do domu – tá skvelá spoločnosť ma veľmi potešila, a ilustrácie v časopise Věda a život, ktorý tiež vydávali v Brne. To stále boli len letmé dotyky s mestom. To hlavné začalo v časoch existencie medzinárodného Bienále grafického designu v Brne, vystavovania mojej tvorby na ňom, zoznámenia sa s jeho zakladateľom, legendou československého a svetového designu Janom Rajlichom sen. Pozvanie k práci na Bienále. Desať rokov úzkej spolupráce ktorá v mnohých ďalších projektoch stále trvá. Nespočetné pracovné i priateľské návštevy mesta. Výstavy, akcie, prednášky ktoré som tu organizoval alebo množstvo ktorých som sa zúčastnil. To všetko znamená, že nemalý kus života som vlastne prežil v Brne. Napriek spomenutému by to tak nebolo, keby som práve tu nestretol mnoho kolegov z celého sveta a nenadviazal ja s nimi a oni so mnou dodnes trvajúce priateľstvá. Brno sa stalo mojou celoživotnou oázou, kde si príjemne oddýchnem, poteším sa, vždy nájdem tých ktorých si vážim, obdivujem a ktorých mám rád. Jan starší i mladší, Alena, pani Boženka, brnenské zázemie, kníhkupectvá, Bienále, Jan Skácel, Ludvík Kundera, Moravská galerie, atmosféra, sympóziá, výstavy, prepáčte – aj moje ocenenia, Bolek, Pierre Bernard a jeho obdivné „this is beautiful girl“ vtedy našej päťročnej dcére, radosti mojej Věruny, rozhovory, Subrata, Paul Ibou, István, Phil Risbeck, poroty, Chermayeff, Joāo, pani Elżbieta, mnoho legiend, Shigeo, aktivity, World of Friends, spomienky, Místodržitelský palác… To všetko je pre mňa Brno. Znamená naozaj veľa.
Dušan Junek, marec 2008

Těmito dvěma připomínkami z brněnské výstavy v roce 2008 (zdá se však jako by to bylo včera….) holdujeme za celé SBB kolegovi Dušanu Junkovi a přejeme mu výdrž do shora zmíněné stovky!!! Živijoooo!

Dva plakáty Dušana Junka pro Galerii Sumec v Bratislavě (2007-2008)
Dušan Junek má stále co říci, a to i dotěrným médiím (foto J. Rajlich ml.)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Michal Wein: ZNAKZNACKAZNAMENI.CZ

Grafičtí designéři, členové SBB, nejen kreslí, ale i píšou | Graphic designers, BBA members not only draw but they write (in this case in Czech only…)
Encyklopedie členů SBB uveřejněná ve Zpravodaji/ročence SBB č. 62 z roku 2016 je zdrojem mnoha užitečných informací o jednotlivých autorech. Dostaneme se přes ně i na osobní stránky členů/autorů.

Najdeme zde i webovou stránku www.znakznackaznameni.cz už léta na krkonošské stráni přikrčeného autora. Ten, kdo umí, kreslí. Ten, kdo neumí, tak o tom píše. I tak tvrdě a zjednodušeně by se dala nahlížet letos patnáctiletá publicistická činnost autorova (především v časopise FONT). Na zmíněné stránce provozuje procházky za nejrůznějšími konkrétními figurami/fenomény (počínaje hesly Anděl, Běh, Beran atd., Zuby a Zvon konče), jak se odrážejí v astronomii, přírodě, folkloru, heraldice, státní prezentaci, politice, sportu, výtvarném umění, designu atd. apod., od pravěku po současnost. Metodou „už staří Řekové“ nebo „od Adama“ hledá, co se za konkrétním obrazem-symbolem skrývá, jakou proměnou prochází v různých dobách v různých aplikacích.
Kdo zná Panoptikum symbolů, značek a znamení od Milana Myslivečka, najde na www.znakznackaznameni.cz jakousi jeho obdobu a pokračování. Oproti knižní podobě plocha webové stránky umožňuje rozsáhlé ilustrování příslušného hesla. Autor této možnosti obžerně využívá. A občas jako příslovečné slepé kuře najde i zrnéčko.
Přijďte si taky zazobat!
M. Wein

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Designisté na PDF Pune Design Festivalu 2018

Bienále Brno (SBB) informuje o festivalu | Brno Biennale (BBA) informs on the design festival
V kongresovém centru hotelu Hyatt Regency v Ishanya, Pune IN se konal 16.>17. 2. 2018 největší festival designu v Indii.
Letošní 12. festival měl v záhlaví jako název novotvar Designism – jakožto ideologii jež definuje designérskou praxi. Hlavní otázka pro účastníky zněla: Jste také designisté?
Jednou z tváří PDF 2018 byl čestný člen SBB Subrata Bhowmick z Ahmedabadu (viz obr.). V programu dvoudenního kongresu na festivalu vystoupilo 30 řečníků, mezi kterými byl i další čestný člen SBB Sudarshan Dheer, který byl jako čestný zástupce ADI (Asociace designérů Indie) poctěn hlavním proslovem na úvod kongresu.
PDF je spojen také s veletrhem Design Expo, který je prezentován jako první indické „Design Ecosytem Expo“ a s  12. ADI Mezinárodní studentskou soutěží designu (International Students Design Competition ISDC) „Battle of Projects Awards“.

Více info viz www.punedesignfestival.org/

Subrata Bhowmick (první zleva) mezi hlavními osobnostmi na festivalových billboardech

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Miloslav Fulín: 90

Bienále Brno (SBB) připomíná jubileum/výročí | Brno Biennale (BBA) recalls the jubilee/anniversary
Člen SBB, významný český grafik a typograf Miloslav Fulín, se narodil právě před 90 lety, 15. 2. 1928 v Praze.
Působil jako výtvarný redaktor v nakladatelstvích Mladá fronta (kde typograficky upravoval edice KapkaCestyDobrý vítr), Orbis a Svoboda. Upravoval mnoho let časopisy Světová literaturaKnižní kultura nebo Im Herzen Europas.
Od 60. do 90. let získal řadu ocenění v soutěžích o nejkrásnější knihy roku, vystavoval pravidelně i na Bienále Brno (1966, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992).

Miloslav Fulín na své poslední velké výstavě Písmoviny a písmovinky, Nová síň Praha, 2009, foto Jaroslav Kučera

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Připravujeme Vision 100 / Výstava plakátů | Poster show

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Pavel Beneš: logo Vision 100, 1918-2018

Výstavu „Vision 100“ zařazuje SBB do dlouhodobého cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ jako 69. výstavu cyklu.
Výstava „Vision 100“ představí 24 nových plakátů z dílen známých českých a slovenských grafických designérů − členů SBB a jejich hostů (Karel Aubrecht, Pavel Beneš, František Borovec, Jiří Eliška, Andrej Haščák, Václav Houf, Pavel ChomaDušan Junek, Petr KubínDagmar Kučerová Lanatová, Ľubomír LongauerBoris Mysliveček, Pavel Noga, Jan Rajlich, Vladimír RostokaZdeněk Ziegler atd.).
Výstava „Vision 100“ se uskutečňuje ve spolupráci Sdružení Bienále Brno, Filmové galerie Terryho ponožky Praha a Univerzitního kina Scala v Brně.

Více o festivalu Re:publika 1918-2018 zde.
Web Filmové galerie Terryho ponožky zde.
Program Univerzitního kina Scala viz: http://www.kinoscala.cz/cz

Tato informace o chystané výstavě bude ještě aktualizována, sledujte proto náš web.

Záběry z předchozí naší výstavy SBB POWER POSTER I ve Scale na jaře 2017:DSC02223 DSC02231 DSC02232

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE