IGDEA International Graphic Design Awards

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v soutěži | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition:
Sdružení Bienále Brno se stalo partnerem nové soutěže grafického designu IGDEA Awards, the International Graphic Design Awards www.veredictas.com/awards/igdeaawards.html.
cid:54CBDCAB-0918-4B69-A196-31A728EB3E3E@domain.name
Soutěž organizuje nadace Veredictas Internacional SA z Kostariky, která již 23 let pořádá designérské soutěže v 25 zemích a to zejména na americkém kontinentu ale i v Evropě (například soutěž CLAP Awards v 17 zemích Latinské Ameriky).
Soutěž IGDEA International Graphic Design Awards je zaměřena celosvětově na všechny oblasti grafického designu (viz info a podmínky účasti na webu organizátorů).
Sdružení Bienále Brno bylo nominováno jako reprezentant ČR do online 
International Jury soutěže. Členové a příznivci SBB mají z toho důvodu i nárok na 25% slevu z přihlašovacích poplatků (uplatněním individuálních kódů, které má SBB k dispozici – pro zájemce: je třeba o kód zažádat na náš e-mail info-sbb@email.cz).
Deadline přihlášek je 31. 7. 2017..

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Markéta Prachatická Kolíbalová & spol. v Litomyšli

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl připravila „rodinnou“ výstavu: Stanislava Kolíbala, Vlasty Prachatické a Markéty Prachatické s názvem ILUSTRACE A PORTRÉTY (instalace a koncepce Stanislav Kolíbal, text k výstavě Mel Gooding).
Vernisáž v sobotu 17. 6. 2017 v 16 h. v prostorách Galerie uvádějí Martin Kubík, Mel Gooding a Stanislav Kolíbal.
Výstava trvá celé léto až do 2. 9. 2017, kdy se v rámci dernisáže uskuteční komentovaná prohlídka, křest katalogu a zahájení 5. ročníku Sympozia Litomyšl s českou a italskou účastí umělců.
Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl, Smetanovo nám. 71, Litomyšl CZ, www.galerie-mk.cz

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ceny | Awards Lahti International Poster Triennial 2017

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) inform about the exibition/competition:
Na Trienále plakátu v Lahti FI bylo zaregistrováno kolem 2100 plakátů od 700 designérů z 60 zemí a na výstavu bylo vybráno 345 z 33 zemí. Výstavu můžete navštívit v Lahti Art Museum 9. 6.>24. 9. 2017.
Z SBB byli na Trienále selektováni Andrej Haščák SK, Uwe Loesch DE,  Lech Majewski PL, Kari Piippo FI a Niklaus Troxler CH, dále z CZ Karel Míšek, Martin Bosák a Tereza Fialová a z SK Mykola Kovalenko a Peter Javorík.
Na zahájení 9. 6. 2017 bylo mezinárodní porotou (Fons Hickmann DE, Tomasz Boguslawski PL, Parisa Tashakori IR, Erich Brechbühl CH, Klaus Welp FI) vyhlášeno udělení těchto cen:
Grand prix Jianping He DE za Design X TaipeiJianpingHe_Germany_DesignXTaipei_2015_small.jpg

1. cena  / Grafia Tapani Aartomaa Prix Mark Bohle DE za Nam nam! Yum-Yum!

MarkBohle_Germany_YumYum_2015_small.jpg

2. cena / Lahti Prix Yuan Wang DE za Polis / Plakate von Uwe Loesch
YuanWang_PolisPostersByUweLoesch_2016_small.jpg

Lauri Tarasti prize for environmental poster Piotr Depta-Kleśta
PL za Štafeta
PiotrDepta-Klesta_Poland_RelayRace_2016_small.jpg

Independence Posters prize Eemi Räsänen FI za Eepos
EemiRsnen_FInland_Epic_2016_small.jpg

Čestná uznání získali André Baldinger & Toa Vu-Huu FR, François Caspar FR, Chun-Wei Chen TW, Andreas Golde DE, Götz Gramlich & Klaus Staeck DE, Mykola Kovalenko SK, Mehdi Mahdian IR a Simon Roth & Lisa Pommerenke DE.
Více info viz www.lahdenmuseot.fi/museot/en/poster-museum/lahti-poster-biennial-2011/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Encyklopedie členů SBB | Encyclopaedia of members of the BBA

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Encyklopedie 123 členů SBB vyšla v rámci Zpráv SBB č. 62 / ročenky 2016 – k oslavě 25. výročí Sdružení Bienále Brno!!!
Encyclopaedia of 123 members of the BBA has been issued as a part of the BBA Newsletter No, 62 / Yearbook 2016 to celebrate the 25th anniversary of the Brno Biennale Association!!!
Stránky z SBB_cislo62_Rocenka2016_web-om

SBB založil Jan Rajlich st. v roce 1991 jako občanské sdružení určené k záchraně Bienále Brno, začátkem roku 1992 pak bylo SBB potvrzeno první valnou hromadou členů – grafiků, designérů, ilustrátorů, teoretiků, organizačních a propagačních pracovníků , jichž se do SBB přihlásilo kolem 100.
Protože však již Bienále Brno opět vzalo pod svá finanční křídla Ministerstvo kultury, z SBB se od počátku stalo profesní občanské sdružení oborů grafického designu, grafiky, ilustrace a propagace. SBB tak také od roku 1994 po rozkolu v české výtvarnické obci zastupovalo Unii výtvarných umělců ČR v celosvětové grafické organizaci Icograda a po roce 2000 již tuto roli převzalo jako samostatný subjekt.
V roce 1996 byli první domácí i zahraniční kolegové, kteří se v minulosti o Bienále Brno zasloužili jak organizačně, tak jeho podporou doma i ve světě, prohlášeni čestnými členy SBB.
V ročence SBB 2016 je uveřejněno 123 medailonů všech aktuálních členů SBB, kterých bylo v roce 2016 v ČR a SR 46 řádných a 11 čestných a v zahraničí 66 členů čestných.

Ročenku SBB 2016 s „encyklopedií“ v pdf naleznete v záložce Zpravodaj SBB.
The BBA Yearbook 2016 with „the encyclopaedia“ in pdf has been posted into the BBA Newsletter folder.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


9 United Designs: Message to Humanity

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the event:
Organizátoři United Designs vyzývají grafické designéry k účasti na 9. ročníku mezinárodních výstav plakátu UD. Tentokrát se výstava UD bude konat v Lichtenštejnsku.
UD je originální iniciativa prof. Dr. Alberta Inyounga Choi (Hanyang University KR), k němu letos jako  spolumanažeři akce přibyli  Rainer Volkommer (ředitel Liechtenstein National Museum, Vaduz) a Vlado Franjevic (prezident Spiral-Channels Support Association, Ruggell, Lichtenštejnsko).
Tématem 9. ročníku UD je „message to humanity / zpráva (vzkaz) pro lidskost“: Přijímány jsou nové návrhy  plakátu na toto téma (blíže viz podmínky účasti, které si můžete stáhnout z www.uniteddesigns.org)
Deadline pro přihlášení plakátu je neděle 30. 7. 2017, vybraní autoři pak budou oznámeni během jednoho měsíce a jejich plakáty budu vytištěny na výstavu UD a vystaveny v Liechtenstein National Museum ve Vaduzu 14. 9.>12. 11. 2017.
Více info podá Roy Kim, Director of United Designs Alliance,
+82-10-9862-7710,  royktkim@gmail.com
Stručně k historii UD: poprvé byly výstavy UD pořádány na  Hanyang University KR v letech 2003 a 2005, v r. 2007 byla výstava UD v Jordánsku, 2009 v USA, 2011 na Kypru, 2013 opět v USA atd. Roku 2014 vznikla z iniciativy  UD globální organizace United Designs Alliance, která sdružuje zejména profesory (nejen) grafického designu z různých i velmi exotických univerzit celého světa a také interval UD se změnil z dvouletého na každoroční − vždy na jiném místě zeměkoule….

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE