O SBB | About BBA


Sdružení Bienále Brno®, z. s. (SBB)

SBB je profesní občanské sdružení (od roku 2014 „zapsaný spolek“) designu vizuálních komunikací (grafického designu), které v sekci autorské sdružuje designéry a umělce a v sekci organizační teoretiky a reprezentanty příbuzných profesí a firem; kolektivními členy mohou být profesní instituce, studia, firmy a školy
SBB je členem Unie výtvarných umělců ČR a členem světové vrcholné organizace designu ico-D (dříve ICOGRADA, Mezinárodní rada komunikačního designu) se sídlem v Montrealu CA
SBB působí jako koordinátor IBCC (International Biennales Coordination Committee / Koordinační výbor mezinárodních bienále)
SBB má za cíl propagaci grafického designu jako moderního uměleckého prostředku soudobých vizuálních komunikací a podpora jeho plnohodnotného začlenění do života společnosti

Bienále Brno® je registrovaná ochranná známka SBB 

Stanovy SBB (starší verze z r. 2007)


 • rok vzniku | the year of foundation 1991 (18. 6.)
 • sídlo – adresa | headquartes – the address:
  SBB, Jiráskova tř. 4, 602 00 Brno, Czech Republic
 • IČO | DIČ 188 29 139 | 288-18829139 – FÚ Brno I, č. j. 1102/93/R.
 • registrace SBB
  občanské sdružení registr. MV ČR 18. 6. 1991, č. j. VSC/1-6946/91-R;
  od 1. 1. 2014 zapsaný „spolek“, spisová značka L 1160 vedená
  u Krajského soudu v Brně
 • bankovní spojení (od 5. 3. 2019)
  Česká spořitelna a. s. Janská 6, Brno-město,
  č. ú. 4001312063/0800, IBAN CZ35 0800 0000 0040 0131 2063, BIC: GIBACZPX

Členské roční příspěvky SBB (platné od r. 2014):
600 Kč/rok – základní
250 Kč/rok – snížený  (pro studenty a příjmové skupiny do výše oficiální průměrné hrubé měsíční mzdy)
100 Kč/rok – snížený (pro členy od 70 let věku a příjmové skupiny do výše oficiální minimální měsíční mzdy)
0 Kč – čestné členství
min. 1 000 Kč/rok – kolektivní členové (školy, kulturní instituce)
min. 5 000 Kč/rok – kolektivní členové (komerční subjekty)


Více o Bienále Brno zde.


Brno Biennale Association
(= Sdruzení Bienále Brno® = SBB/BBA)

SBB/BBA is a professional organization of visual communication design (graphic design) associating the designers, artists and theoreticians in its creative section, and the representatives of adjoining professions, institutions, firms, and schools directly related to the graphic arts, organisers, executors, administrators of the exhibitions of visual communication and their graphic forms, as well as friends of graphic forms of visual communication in its organization section. The aim of the SBB/BBA is to propagate the graphic design as a modern artistic medium of contemporary visual communication and to promote its full-scale incorporation into the social life
SBB/BBA is a member of the Union of the Visual Artists of the Czech Republic, and a member of the ico- D (former ICOGRADA, International Council of Communication Design).
SBB/BBA fulfils coordinating role for the IBCC (International Biennales Coordinating Committee)
SBB/BBA is an owner of the registered trade mark of the Biennale Brno (Bienále Brno®)


Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association