Kolektivy | Group Members


Autoři | Artists/Designers | Organizační sekce / Organizing Section | Čestní členové / Honorary Members | Kolektivy / Group Members | Volené orgány / Elected Bodies

Kolektivní a přispívající členové od 1991
Adman Brno
Alliance Graphique Internationale (AGI) ČR
Amasia Praha
Ambrosiana Brno
Artypa Holubov, Křemže
Asociace jihočeských výtvarníků (AJV) České Budějovice
Ateliér grafického designu FaVU VUT Brno
Ateliér Jančík, Opava
BVV  Veletrhy Brno
CAFF Brno
Centa (Spektrum) Brno
Dell Computer, Praha
Design centrum ČR, Brno
Dialog Plus Brno
Expoforum Ostrava
Fair agency Brno
FA STU Bratislava | kpd@fa.stuba.sk
FaVU VUT Brno
FMK UTB Zlín | baronova et fmk.utb dot cz
FRZ Brno
IBC  Unistav Brno
Javora Brno
JMP Brno
Katedra dizajnu FU TU Košice
Kons Brno  Dům techniky
Letra Bratislava
Lexmark  Altmark, Praha
Metoda Brno
Minolta Brno
Muzeum umění  česká pobočka IIID, Benešov u Prahy | fassati et atlas dot cz, muzeum.institut et iol dot cz
Océ ČR, Brno
Orange Factory  Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s. r. o. | info et orangefactory dot cz
Propag servis Brno
Rapid, reklamní agentura, pobočka Brno
Real Agency Brno
Reis, Traubova, Brno | reis et netic dot cz
Reklamní agentura Schenk, Brno
S+K, Brno
SNIP&Co, Špitálka, Brno | director et snip-brno dot cz
SŠUŘ a VOŠUŘ Brno
Studio Idea Brno
SVUT Brno
Tiskárna ARCH, Charbulova, Brno-Černovice
Tiskárna Expodata-Didot, Brno | tiskárna et didot dot cz
UVU ČR Praha
VŠUP Praha
Vydavatelství Rovnost, Brno
Znovín Šatov

Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association