Stop Killing Women! | Poster for tomorrow 2024

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži / Brno Biennale (BBA) informs on competition:
Se soutěžemi a výstavami s tématikou práv a ochrany žen se roztrhl pytel… Nejnovější akci vypisuje známá pařížská iniciativa Poster for tomorrow. Zde je doslovný překlad její výzvy a níže anglický originál.

Plakát na zítřek 2024: Stop zabíjení žen
Podle UN Women byl dosud rok 2022 rokem, kdy bylo úmyslně zavražděno nejvíce žen: téměř 89 000. Z toho „Asi 48 800 žen a dívek na celém světě bylo zabito svými intimními partnery nebo jinými členy rodiny (včetně otců, matek, strýců a bratrů). To znamená, že v průměru více než 133 žen nebo dívek je zabito každý den někým z jejich vlastní rodiny.“
Je to otřesné, že počet vražd žen roste, skutečná statistika je ale pravděpodobně mnohem vyšší: „zhruba u čtyř z deseti úmyslných vražd žen a dívek není dostatek informací, aby je bylo možné identifikovat jako vraždy související s pohlavím, a to kvůli národním rozdílům v justičních záznamech trestné činnosti a postupům vyšetřování“.
To se musí změnit. Proto vás letos chceme požádat o pomoc při upozorňování na všechny formy násilí na ženách: aby svět přestal zabíjet ženy.
Zde jsou termíny letošní soutěže:
Pondělí 10. června: Přihlášky 
Úterý 10. září: Soutěž končí
Pátek 20. září: Začíná online porota
Čtvrtek 10. října: Živá porota &. Vyhlášení 10 nejlepších plakátů.
Poster for tomorrow – V15 rue Soufflot – 75005 Paris FR
www.posterfortomorrow.org – info@posterfortomorrow.org

Vizuál © Marion Deuchars

Poster for tomorrow 2024: Stop killing women
According to UN Women, 2022 was the year in which the most women were intentionally murdered to date: nearly 89,000. Of these ‘Around 48,800 women and girls worldwide were killed by their intimate partners or other family members (including fathers, mothers, uncles and brothers). This means that, on average, more than 133 women or girls are killed every day by someone in their own family.’
If it’s not bad enough that femicide is increasing, the real statistic is probably much higher: ‘for roughly four in ten intentional murders of women and girls, there is not enough information to identify them as gender-related killings because of national variation in criminal justice recording and investigation practices’. 
This must change. So this year, we want to ask your help in drawing attention to all forms of violence against women: for the world to stop killing women.
Here are the dates for this year’s contest:
Monday June 10: Call for entries 
Tuesday September 10: Contest closes
Friday September 20: Online jury begins
Thursday October 10: Live Jury &. Announcement of the 10 best posters.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..