Archiv rubriky: Soutěže | Competitions

Šestnácté bienále grafického designu a plakátu Golden Bee 2024

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) informs you about exhibition/competition
16. globální bienále grafického designu a plakátu Golden Bee 2024 v Moskvě s prezidentem Sergejem Serovem vypsalo podmínky účasti v 16 kategoriích pro práce vytvořené v letech 2022–2024.
Deadline online zasílání přihlášek a prací je 16. 4. 2024. Počet prací není omezen.
Soutěžní / výstavní kategorie:
(1) GLOBAL POSTER LANGUAGE (Všeobecný jazyk plakátu) plakát bez omezení, hlavní kategorie Bienále / kurátor Serge Serov
(2) GLOBAL TRANSFIGURATION (Globální přeměna), plakáty k procesům změn od univerzialismu ke křesťanství
(3) GLOBAL EMPATHY (Obecné porozumění), význam empatie v designu a v životě
(4) ANOTHER LIFE (Jiný život), plakáty k aktuálním změnám ve společnosti, negativní i pozitivní 
(5) HALLELUJAH (Aleluja), plakáty k religiozním otázkám všeho druhu (spiritualismus, svátky, poutě…)
(6) MUSIC OF THE FUTURE (Hudba budoucnosti), plakáty pro experimenty v hudbě všech žánrů
(7) CYRILLIC TIME (Čas cyrilice), plakáty vytvořené cyrilicí (azbukou)
(8) ART ARCTIC (Arktické umění), plakáty pro estetický rozvoj Arktidy
(9)  ISRAEL 75, plakáty k výročí státu Izrael
(1O) STEPANOVA 130, plakáty k výročí Varvary Stepanovové, amazonky ruské avantgardy a grafického designu
(11) RACHMANINOFF 150, plakáty k výročí Sergeje Rachmaninova a obecně k světové hudební kultuře
(12) PUSHKIN 225, plakáty k výročí Alexandra Puškina a obecně k poezii
(13) KANT 300, plakáty k výročí Immanuela Kanta a obecně k filozofickým otázkám
(14) GLOBAL (CO)MMUNICATION (Globální komunikace), plakáty věnované problémům moderní komunikace
(15) ART DIGITAL DESIGN, volné téma – designové a umělecké projekty v různých oblastech – v digitálním prostředí
(16) DESIGNER + ARTIFICIAL INTELLIGENCE, plakáty a projkety designu a umění vytvořené za pomoci AI (neurálních sítí).
Podmínky účasti viz  https://2024.goldenbee.org/en/
Účast je zdarma (není zatížena poplatkem), přihlašovat lze práce z let 2022−2024.
Výsledky výběru na výstavu budou oznámeny 16. 8. 2024. Slavnostní vyhlášení výsledků Golden Bee 16 se uskuteční v pondělí 16. 9. 2024 v Moskvě.
Výběrová porota: Edik Boghosian AM, Valentina Udintseva CZ, Ksti Hu (Kristina Huber) DE, Denis Maslov RU, Tanya Metelik RU, Diana Yaroslavtseva RU, Dmitry Retkin RU, Igor Gurovich RU, Katerina Terekhova RU, Maria Afonchikova RU, Nikolay Shtok RU, Olga Terekhova RU, Pavel Pisklakov RU, Sergey Shanovich RU, Yuri Gulitov RU.
Mezinárodní jury: Ken Cato AU, Félipe Taborda BR, Marian Bantjes CA, Jean-Michel Géridan FR, Jumping He DE, Subrata Bhowmick IN, Ebrahim Haghighi IR, Katsuhiko Shibuya JP, Mitya Kharshak RU, Slobodan Štetić RS, Ahn Sang-soo KR, Sabina Oberholzer CH, Sophia Linghung Shih TW, Sadik Karamustafa TR, Keith Kitz US.
Více info viz https://2024.goldenbee.org/en/#jury

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


16. ročník Terras Gauda – Francisco Manteon Competition

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži / Brno Biennale (BBA) informs on competition:
The International Biennial Poster Design Terras Gauda – Francisco Manteon Competition opens the call for its 16th edition.
Graphic artists, design studios, associations and universities are invited to take part in the most prestigious graphic design competition sponsored by a private initiative worlwide.
Mezinárodní bienále designu plakátu Terras Gauda – soutěž Francisca Manteona otevírá výzvu ke svému 16. ročníku.
Grafici, designová studia, asociace a univerzity jsou zváni k účasti v nejprestižnější soutěži grafického designu sponzorované soukromou iniciativou na světě.
Tématikou soutěžního plakátu je opět víno (vypisovatelem soutěže je velké španělské vinařství Terras Gauda, pro jehož propagaci v následujících 2 letech je vždy vítězný plakát určen).
Deadline: 29. 4. 2024, 18:00.
Plakáty se přihlašují a zasílají digitálně ve formátu 50 x 70 cm, max. 2 návrhy, za každý je třeba zaplatit 15 € na vytištění a adjustaci…
Odborná jury udělí 4 ceny v hodnotě celkem 16 000 €, což má být oznámeno do konce června.
Podrobné podmínky soutěže a přihlášky zde: 
https://www.franciscomantecon.com/2024/index.php

Bodegas Terras Gauda, S.A., Estrada de Tui-A Guarda, km 55,
O Rosal – 36760 Pontevedra, ES
E-mail: comunicacion@terrasgauda.com

 

Tento plakát získal 1. cenu v roce 2022:

1st PRIZE – TANEL AUGUST LIND (ESTONIA)

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE
_______________________________________________________________________________

18. bienále plakátu Mexiko – výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/výstavě / Brno Biennale (BBA) informs on competition/exhibition:
 
Na 18. mezinárodní bienále plakátu v Mexiku (BICM) se plakáty přihlašují online od 31. 1. 2024. Bienále se mohou zúčastnit jak profesionálové, tak i ve své sekci studenti.
Přihlašujte plakáty ve 4 kategoriích – celkem může autor registrovat maximálně až 4 plakáty (nebo serií o více kusech) vytvořené od května 2022 do současnosti.
Kat. A – CULTURE AS A PUBLIC GOOD, TOWARDS A CULTURAL SDG, vydané i nevydané kulturní plakáty – kultura jako veřejné dobro směrem ke kulturnímu udržitelnému rozvoji (kromě online přihlášky u kat. A je třeba zaslat i po 2 výtiscích). Deadline u kat. A je 27. 4. 2024.
Kat. B – ONE EARTH (Jedna Země) – nevydané návrhy plakátu s tematikou ochrany života na Zemi, návrh plakátu 100×70 cm, 300dpi, cmyk, jpg
Kat. C – THE BEST INTEREST OF CHILDREN AND YOUTH, nevydané návrhy plakátu s tematikou nejlepších zájmů dětí a mládeže, návrh plakátu 100×70 cm, 300dpi, cmyk, jpg
Kat. D – ECONOMIC COMPETENCE AND SUSTAINABILITY, schopnosti ekonomie a udržitelnost, více k tématu viz https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals, nevydané návrhy plakátu, 100×70 cm, 300dpi, cmyk, jpg
Deadline u kat. B, C, D je  30. 5. 2024.
Přihlašování plakátů na 18. BICM je zdarma, pořadatelé však účastníky žádají o případnou finanční podporu podle možností…
Další info a přihlášky na: https://bienalcartel.org/18bicm/?lang=en

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

11th China International Poster Biennial Hangzhou – výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/výstavě / Brno Biennale (BBA) informs on competition/exhibition:
11. Čínské mezinárodní bienále plakátu (The 11th China International Poster Biennial – CIPB) se bude konat v West Lake / Hangzhou CN v listopadu 2023. Jeho hostiteli jsou China Academy of Art (CAA) a  Zhejiang Artists Association (ZAA), a je organizováno Visual Communication School na CAA a Graphic Design Committee ZAA.  
Bienále je určeno designérů, kolektivům i studentům z celého světa. Na 11. CIPB budou uděleny ceny: Grand Prix, Gold award, 2 Silver award, 3 Bronze  ceny každého z porotců. 
Do soutěže jsou přijímány vytištěné plakáty (ink-jet není přípustný, rozměry ≥36.4cm×51.5cm, ≤120cm×180cm) vytvořené po roce 2021 v kategoriích:
A.Cultural posters (kulturní plakáty), B.Public-interest posters (sociální), C.Commercial posters (obchodní).
Plakáty se online přihlašují na http://www.cipb.org/en?fbclid=IwAR2zEfpnZTuW-svSZIjMNXSjUvi2HFwPQjH0Dnp4IpwJdsZA1wbotrdGPv0, kliknutím na  “上传作品” (Upload a Work), vytvořením účtu a loginem do systému uploadu. Po přihlášení plakátu je třeba stáhnout, vyplnit na PC a vytisknout „the endorsement“ v záložce “个人中心” (Personal Center), a připevnit na zadní spodní pravý roh plakátu. Pro každý přihlášený plakát je třeba se přihlásit již pod stejným účtem – loginem a postup zopakovat.
Akceptovány jsou soubory formátu .jpg, .gif a .mp4 o formátu cca A4, A4; 300dpi; RGB; ≤10M (.jpg či .gif) a ≤30M (.mp4). Maximálně je možno nahrát 10 plakátů.    
Deadline jak pro elektronické přihlášení plakátů, tak současně pro doručení jejich výtisků je 10. 11. 2023 (Beijing Time). Poštovní zásilku je třeba označit “Print without Commercial Value”. Posílají se 2 výtisky od každého plakátu.
Další info: www.cipb.org
Adresa: ATTN: Organizing Committee of the 2023 China International Poster Biennial, Liangzhu Campus of China Academy of Art, No. 2849 Gudun Road, Liangzhu Street, Yuhang Area, Hangzhou, China,
Mob.: +86 19106732276, Tel: +86 (571) 88060901, E-mail: info@cipb.org   
Kurátor: Gao Shiming, akademický výbor: Zhao Yan, Bi Xuefeng, Han Xu, Yuan Youmin, Chen Zhengda, Jiang Jun,Yu Jiadi,Liu Yihong, hlavní poradci: Jiang Jun, Wang Minjie, předseda: Bi Xuefeng, výkonný předseda: Wu Weichen, zástupce výkonného přesedy: Fang Shuhong, šéf sekretář: Lu Xi,Cui Mengxi, asistent sekretáře: Yuan Jingyi.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

HKIPT2024 Hong Kong International Poster Triennial | výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži / Brno Biennale (BBA) informs on competition:
Počínaje rokem 2001 the Hong Kong Heritage Museum organizuje „Hong Kong International Poster Triennial / Hongkongské mezinárodní trienále plakátu“ – letos již po osmé. Hlavní téma letošního trienále je „Multiverse / Multivesmír“ a jeho program zahrnuje mezinárodní soutěž designu plakátu, výstavy a přednášky. Na organizaci se spolupořadatelsky podílejí the Leisure and Cultural Services Department a the Hong Kong Designers Association.
Designéři a kreativní jednotlivci z celého světa jsou zváni, aby zaslali své tištěné anebo animované grafické plakáty z uplynulých 3 let!
Plakáty je možno přihlásit do čtyřech kategorií: (A) „Tematická: Multivesmír“, (B) „Propagace kulturních programů“, (C) „Komerční a reklamní“ a  (D) „Animovaný plakát“. Počet plakátů je celkem maximáílně 4 kusy (série se považuje za 1 ks), bez výstavního/soutěžního poplatku.
Deadline zaslání přihlášek a plakátů online: 20. 11. 2023 (Hong Kong Time) – budou-li plakáty vybrány porotou na výstavu, bude třeba je během ledna/února 2024 poslat vytištěné.
Plakáty posoudí mezinárdoní porota pro kategorie (A), (B) a (C) ◼ Eric Chan HK/CNa ◼ Huang Hai CN ◼ Felix Pfäffli CH ◼ Shinnoske Sugisaki JP ◼ Eva Wendel DE.
Díla oceněných a na výstavu vybraných příspěvků budou vystavena v Hong Kong Heritage Museum a zveřejněna ve výstavní publikaci. 
Podrobnosti, přihlášky a online přihlášení plakátů na: www.postertriennial.hk
Dotazy: triennial@lcsd.gov.hk / Facebook: www.facebook.com/HKIPT 
/ Instagram: instagram.com/hkipt
Adresa: “Hong Kong International Poster Triennial” curatorial team, Hong Kong Heritage Museum, Leisure and Cultural Services Department, 1 Man Lam Road, Sha Tin, Hong Kong

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Ceny 16. Ekoplagátu Žilina ’23

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
Dňa 27. septembra 2023 zasadala v Považskej galérii umenia medzinárodná porota pre 16.ročník trienále EKOPLAGÁT ´23 (Mgr. Dana Doricová– kurátorka trienále, historik umenia, RNDr. Ján Kadlečík – zástupca Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI), Ing. Lucia Sibilová (SR) – Správa Národného parku Malá Fatra, Mgr. Mira Sikorová – Putišová (SR) – riaditeľka Považskej galéria umenia v Žiline, doc. Pavel Choma (SR) – grafický dizajnér, Mgr. Václav Houf (CZ) – grafik, Ilustrátor, maliar, prof. Wladyslaw Pluta (PL) – grafik, dizajnér) a rozhodla udeliť nasledovné ceny:
GRAND PRIX EKOPLAGÁT ´23  Tamara KOVAĽOVÁ, SK za plagát: Game over?, 2023 (za nový pohľad na zodpovednosť človeka voči celej prírode i sebe samému).
1. CENA EKOPLAGÁT ´23 Victor Manuel SANTOS GALLY, MX, za plagát: Water business, 2023 (za originálne vyjadrenie metafory od štedrosti prírody k ľudskej chamtivosti).
2. CENA EKOPLAGÁT ´23 Damian KŁACZKIEWICZ, PL, za plagát: Smoke Return, 2020 (za jednoznačné vyjadrenie bez slov , že všetko sa nám raz vráti).
3. CENA EKOPLAGÁT ´23 Yutian PENG, CN, za kolekciu plagátov: Fading tears 1,2,3, 2022 (za emotívne vyjadrenie straty životného prostredia zvierat).
ČESTNÁ UZNANIA POROTY
Kristina POLENDER, CS, za plagát: Smells like pollution, 2021 (za použitie vizuálneho paradoxu, ktorý nie je viditeľný hneď na prvý pohľad).
Gao XINDI, CN, za plagát: Metallic pollution, 2023 (za  vyjadrenie absurdnej situácie pomocou priestorovej a fotografickej kompozície
Lex DREWINSKI, PL/DE, za účasť na EKOPLAGÁT ´23 plagátmi: Untitled 1, 2022, New Energy 1, 2022, Beauty & The Best, 2022, Without Title 1, 2023 (za dokonalé ironické metafory väčšiny problémov súčasného sveta v celej jeho tvorbe).
CENY SPOLUORGANIZÁTOROV A PARTNEROV:
ČESTNÉ UZNANIE MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR a ČESTNÉ UZNANIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR Filip IGLAI, SK, za plagát: Finding Home, 2023
ČESTNÉ UZNANIE MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR Sara SERAJ FARDNEJAD, IR, za plagát: Pray for the Earth, 2023
CENA KARPATSKEJ INICIATÍVY PRE MOKRADE Peter DLHOPOLČEK, SK, za sériu 3 plagátov: Climate Crisis 1-3, 2023.

16.ročník EKOPLAGÁT´23 bol zahájený 28. 9. 2023 a je vystavený do 11. 11. 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline SK.

PRODLOUŽENO O TÝDEN DO 18. 11. 2023!

Na webe EKOPLAGÁTu a Národného parku Malá Fatra sú zverejnené výsledky hlasovania medzinárodnej poroty vrámci 16. ročníka EKOPLAGÁT´23: https://www.ekoplagat.sk/vysledky-16-rocnika-trienale-ekoplagat-23/; https://www.npmalafatra.sk/vysledky-16-rocnika-trienale-ekoplagat-23/ a takisto článok súvisiaci s hlasovaním o „Plagát verejnosti“: https://www.npmalafatra.sk/hlasovanie-o-plagat-verejnosti-ekoplagat-23/
Kontakt: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, SK, e-mail: ev.npmalafatra@gmail.com; https://www.ekoplagat.sk/aktualny-rocnik/


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

USIPB United States International Poster Biennial 2023

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition/competition:
Na 1. mezinárodní bieále plakátu v USA USIPB (United States International Poster Biennial bylo zasláno 7 380 plakátů z 75 zemí.
15. 8. 2023 byli na https://usipb.com/selected/… oznámeni vybraní autoři, jejichž celkem 300 plakátů (tj. cca 4% z přihlášených) bude na bienále vystaveno.
Ze SBB uspěli: Peter Javorík CZ/PL, Mykola Kovalenko SK/UA, Santiago Pol ES, Jan Rajlich jr. CZ  a Niklaus Troxler CH. Z CZ ještě Peter Bankov, Radoslava Boor a Daniel Šmira, ze SK Matúš Buranovský a Peter Eliáš.
Mezinárodní jury: Rikke Hansenová DK, Angelina Lippertová US, Saki Mafundikwa ZA, Woody Pirtle US, Alice Druedingová + Joe Scorsone US, Felipe Taborda BR, Xiao Yong CN a Agnieszka Ziemiszewska PL.
Podrobnosti konání výstavy USIPB (místo ani datum) dosud nebyly oznámeny – budou do této zprávy doplněny, jakmile je organizátoři zveřejnění.

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Plakáty What is Jazz? | Gliwice PL

 Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition/competition:
Tradiční výstava jazzových plakátů vytvořených pro 19. ročník festivalu „Jazz w Ruinach / Jazz in Ruins“ Gliwice PL má letos téma What is Jazz? (Co je jazz?).

Do akce byly zaslány návrhy plakátů několika set designérů z 33 zemí, ze kterých pořadatelé (viz jury) pro výstavu v Gliwicích vybrali 103 plakátů z 29 zemí (AR / AT / BY / BO / BH / BR / BG / CA / CZ / DK / EC / DE / HU / IA / IR / IT / MX / NO / PL / RU / SK / SI / ES / CH / TW / TR / UA / US / UR), z členů SBB uspěli Andrej Haščák SK, Jan Rajlich Jr. CZ (tisk) a František Borovec (screen), dále „od nás“ Peter Eliáš SK a Wojciech Osuchowski PL/CZ. Úplný seznam viz https://jazzwruinach.pl/aktualnosci/zakwalifikowani-do-wystawy-641
V jury byli: Tomasz Kipka PL, Stefan Lechwar PL, Pavel Noga CZ, Marko Kekishev EE a Emanuela Sutyła PL.
Festival s výstavou plakátů se koná v Gliwicích, Hala Modeli GZUT, 11.-19.8. 2023.

Plakát porotce Pavla Nogy (vělopolíského)
Plakát What is Jazz? Jana Rajlicha ml. z Brna
What is Jazz? Františka Borovce brněnského 
What is jazz? také od Andreje Haščáka z Košic

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Taiwan International Graphic Design Award 2023 – plakáty a JVS

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži / Brno Biennale (BBA) informs on competition:
Globální soutěž TiGDA – Taiwan International Graphic Design Award 2023 – byla letos vyhlášena již v dubnu 2023.
Registrace do Taiwan International Graphic Design Award 2023 byla nyní prodloužena, příspěvky (zdarma) budou akceptovány do 31. 7. 2023.
Nepropásněte možnost zúčastnit se této již tradiční mezinárodní soutěže grafického designu!!! Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích: 1) design plakátu a 2) CI design (JVS – jednotný vizuální styl).
Do TiGDA bývá obvykle přihlášeno na 6 000 prací z více než 60 zemí.
Více informací viz: http://www.tigda.org.tw/
Online registrace do soutěže: http://www.tigda.org.tw/…gin
Kontakty na TiGDA working group 2023: tigda.moea@gmail.com;
+886-2-2698-2989 ext. 03296 Ms. Zhu / ext.03147 Ms. Lin

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Výber pre 16. Ekoplagát ’23 Žilina

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
Dňa 23. júna 2023 zasadala na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne výberová porota (Dana Doricová – kurátor trienále, historik umenia, Peter Pisár – akademický maliar a grafický dizajnér, Ivan Bíly – akademický maliar a grafický dizajnér, Ján Kadlečík – zástupca Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI), Viktória Ihringová – grafička, Štátna ochrana prírody SR, Soňa Novotná – zástupca za Považskú galériu umenia v Žiline a prebehol výber z prihlásených plagátov pre kolekciu 16. ročníka súťažného trienále Ekoplagát ´23.
Do súťažnej prehliadky Ekoplagát ´23 postúpilo 247 plagátov od 148 autorov z 26 krajín sveta. Z SBB: František Borovec CZ, Andrej Haščák SK, Peter Javorík PL, Pavel Noga CZ a Jan Rajlich jr. CZ.
Tu si môžete pozrieť Zoznam postupujúcich plagátov a autorov: https://www.ekoplagat.sk/pozname-postupujuce-plagaty-ekoplagat-23

František Borovec: Help me!, Ekoplagát Žilina 2023


Ekoplagát ´23 bude vystavený 28. 9.-11. 11. 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline SK.
Kontakt: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, SK, e-mail: ev.npmalafatra@gmail.com; https://www.ekoplagat.sk/aktualny-rocnik/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE