Archiv rubriky: O členech SBB | On BBA Members

Posmrtná výstava Mariana Murawského v březnu 2023 ve Varšavě…

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Doporučeným dopisem přišla dnes z Varšavy na naši adresu pozvánka na vernisáž maleb čestného člena SBB Mariana Murawského. Výstava bude přístupna v galerii svazu polských výtvarných umělců OWZPAP – Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków – ve Varšavě, Mazowiecka 11a, od 3. 3. (vernisáž v 18.00 hod.) do 31. 3. 2023.
Teprve ale při hledání podrobností k výstavě jsme narazili na to, že jde o jeho první výstavu posmrtnou, protože Marian Murawski loni na podzim ve věku 90 let skonal.
Zemřel 17. 10. 2022, poslední rozloučení bylo 25. 10. 2022 v kostele sv. Karla Boromejského ve Varšavě.

Marian Murawski se narodil 26. 3. 1932 r. v Podleszczewu u Suwalk PL. V r. 1960 završil studia grafiky na varšavské Akademii Sztuk Pięknych u prof. Józefa Mroszczaka. Stal se známým malířem, grafikem a ilustrátorem knížek, zejména pro děti a mládež (v 70. a 80. letech XX. stol.; byl za ně oceněn i na Bienále Brno). Brno naposledy navštívil se svou manželkou ilustrátorkou Elźbietou Murawskou, která byla v roce 1992 členkou tehdy „ženské“ mezinárodní poroty Bienále Brno.
Grafické práce a ilustrace Mariana Murawského byly publikovány mj. v knihách Who’s Who in Gr. Design (Zürich 1994) nebo W. Krauze: Ilustracje. M. M. (Warszawa 2013) a v časopisech Gebrauchsgraphik (1969), Projekt (1968, 1970, 1974, 1984, 1990), Monthly Design (Seoul 1997) aj. Jeho malířské práce  byly vystavovány ve významných galeriích v Paříži, Moskvě, Tokyu, Sao Paolu, Novém Jorku atp. 
Čest jeho památce!

Více viz např. nekrolog na https://www.niebywalesuwalki.pl/2022/10/nie-zyje-marian-murawski/ 

Elźbieta a Marian Muravští v r. 2014, Suwalski Ośrodek Kultury, foto Sławomir Radziszewski


Marian Murawski: ilustrace polských pohádek „Niewyczerpany dzban”, 1975 (výřez)


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Dušan Junek 80 let mladý nestor slovenského grafického designu

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee
Dnešní sváteční den (neděle 26. 2. 2023) je také dnem, kdy se stále mladý nestor slovenského grafického designu, kolega a čestný člen SBB  Dušan Junek dožívá krásných 80 let! 
K významnému jubileu mu členové SBB a kolegové z Řídícího výboru SBB, jehož je stále už přes 30 let členem, srdečně blahopřejí!!! Živijó!!!
Dušan se „napojil“ na přelomu 70. a 80. let XX. stol. na snahy započaté Janem Rajlichem st. a brněnským Bienále užité grafiky a započal rovněž neúnavně a nezištně propagovat doma i ve světě československý a slovenský grafický design publikačně i organizováním akcí a výstav.
 Dušan Junek byl řadu let členem organizačního výboru Bienále Brno (80. a 90. léta), patřil mezi iniciátory mezinárodního Trienále plagátu Trnava (1991), zorganizoval velkolepou mezinárodní výstavu „Svět přátel“ k 80 letům J. Rajlicha (2000) nebo například již „památnou“ výstavu česko-slovenského současného plakátu v Dánsku (2003) a mnohé další… 
Vedle publikačních a organizačních aktivit se samozřejmě významnou měrou zapsal i do historie slovenského designu vizuálních komunikací jako ilustrátor, karikaturista, tvůrce plakátů, značek, logotypů a jednotných vizuálních stylů mnohých kulturních i obchodních společností a jako autor typografických úprav různých publikací, např. programů pověstného Štúdia L+S (Lasica+Satinský)…
V posledních 20 letech naplňoval svoji ideu o informačním časopisu grafického designu, který jako Typo:grafik:um vytvářel spolu s přítelem Vlado Rostokou; společně pak uskutečňují záměr vydat rozsáhlé výpravné kompendium Typo: Grafik: Um/ o osobnostech světového grafického designu, jehož 1. díl vyšel v roce 2016.

Dušan Junek (na snímku s Janem Rajlichem ml.) v brněnské Botanické zahradě 3. října 2014
Akroteleuton k narozeninám Dušana Junka (vytvořený před 20 lety… a platný stále)


Zde dále uvádíme obrazový výběr z aktivit a tvorby Dušana Junka, které se objevily v průběhu uplynulých několika let na naší webové stránce SBB:

Divadelní plakát Dušana Junka

Dušan Junek

Dušan Junek a Jan RajlichFero Jablonovský, Dušan Junek a Vlado Rostoka
Dušan Junek má stále co říci, a to i médiím (foto J. Rajlich ml.)
Dušan Junek – slovenský grafik-designér (foto J. Rajlich ml.)

Dva plakáty Dušana Junka pro Galerii Sumec v Bratislavě (2007-2008)
Dušan Junek: plakát k vlastní výstavě v HaDi Brno, 2008Dušan Junek
Dušan Junek, Jan Rajlich, Andrej Haščák, František Borovec, Pavel Noga
Dušan Junek (vlevo) hovoří na besedě s prof. Karlem Míškem, žákem Tomaszewského
Vladislav Rostoka: grafický návrh obálky 1. dílu

  

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Plakáty Jaroslava Sůry ve Světozoru

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Ve foyer kina Světozor ve Vodičkově ul. v Praze je od 8. 2. 2023 ke zhlédnutí výstava kulturních plakátů Jaroslava Sůry (1929—2011) ze sbírek Galerie Terryho ponožky / Terry Posters.
Výstava potrvá do 8. 6. 2023.
Další podrobností přidáme v nejbližších dnech.


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Boris Mysliveček třičtvrtěstoletý

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee
Ano je to tak – 1. 1. 2023 je to datum, kdy dovršuje náš člen SBB  Boris Mysliveček 75 let svého života! Jak už jsme dříve uvedli, slovníky popisují jeho povolání jako „scénograf, grafik, výtvarník, designér, kostýmní výtvarník, typograf”.
„Bóra“ Mysliveček proslul hned od počátku své plakátové tvorby od 70. let XX. stol. jako autor výrazově jednoduchých konceptuálních dnes již ikonických plakátů Divadla Husa na provázku, s kterým spolupracoval nepřetržitě 40 let, a od 90. let XX. stol. pak jako typograf a tvůrce obálek pro brněnská nakladatelství Atlantis a Host, pro která tvoří dodnes.
Boris Mysliveček se bohužel v posledních 3 letech kvůli covidu a pohybovým potížím neúčastnil osobně společných setkání a akcí SBB tak jako dříve, a také se stáhl z obvyklých štací, kde býval desítky let prakticky co denně až do noci k zastižení (Poslední leč, Veselá vačice…), takže k životnímu jubileu BLAHOPŘEJEME takto na dálku!

Boris Mysliveček na schůzce Řídícího výboru SBB v kanceláři Jana Rajlicha ml. na OPD ÚK FSI VUT v Brně-Králově Poli (zleva F. Borovec, B. Mysliveček, V. Houf, R. Postl), 5. 3. 2004
Boris Mysliveček (zcela vlevo) v Poslední leči po vernisáži Radka Postla, z SBB dále V. Mekyska, J. Rajlich ml. a v čele F. Borovec…, 19. 1. 2007
Boris Mysliveček: Balada pro banditu, nejvíce „ikonický“ plakát z r. 1975, který byl oceněn i na Bienále Brno
Boris Mysliveček: Žert – 2. verze
Boris Mysliveček: Žert, obálka románu Milana Kundery (pro kterého navrhuje v Atlantisu všechny knihy) – 1. verze
Boris Mysliveček: další z plakátů pro Divadlo Husa na provázku


Z obálkové tvorby Borise Myslivečka pro nakladatelství Host v Brně jsme ukázali něco málo obálek v příspěvku k sedmdesátinám již před 5 lety:

A na závěr připomeňme článek, kterým k tehdejším šedesátinám Borise Myslivečka napsal před 15 lety pro SBB Jan Rajlich st.:
K čerstvým šedesátinám (1. 1. 2008) Borise Myslivečka, podávám tomuto brněnskému grafikovi, téměř o tři desítky let mladšímu, ruku k přátelskému a kolegiálnímu stisku – s přáním dalších plodných a úspěšných let. Blahopřání bych rád doprovodil několika „oslavnými“ řádky, protože si myslím, že si je jak sám autor, tak jeho dílo, v dnešní kulturní mediální „poušti“ plně zaslouží.
Od prvních plakátů pro brněnské avantgardní divadlo Husa na Provázku, přes výstavnickou grafiku pro BVV – brněnské veletrhy, přes knižní grafiku ve spolupráci s brněnskými nakladatelstvími až k nedávné účasti na výstavě SBB (Divadlo svět), vnímal jsem vždy Myslivečkovu grafickou tvorbu jako sympatickou snahu (a to v celoevropském, celostátním a nikoli jen v brněnském prostředí) stále směrovat svou tvorbu k jejímu základnímu poslání. Oprostit ji od balastu módních a pro současného umělce však často velmi přitažlivých trendů a obrátit pozornost „ke kořenům“, nikoliv k sice krásnému, ale přece jen příliš brzy vadnoucímu a opadávajícímu „okvětí“ současné masové grafické produkce.
Chápal jsme Myslivečkovy grafické projevy jako koncepční výraz fundamentální polohy grafické tvorby určené pro tisk a širokou veřejnost, grafiky nepodléhající již zmíněným módním náladám a ani nevydané jen tak všanc dnešnímu vytrvalému snažení dnešních teoretiků umění a designu deformovat umělce svými obvykle pomýlenými názory a požadavky. Myslivečkova grafika se vždycky viditelně distancovala i od posluhování dnes všudypřítomné pseudoreklamě, trvale ovlivňující širokou veřejnost v zájmu liberalizované komerční činnosti všeho druhu. Mysliveček důvěřuje síle myšlenky a poslání svého výtvoru; snaží se vyjádřit ji co nejméně komplikovaně, co nejjednodušeji, co nejprostšími, většinou základními typografickými, prostředky.
Přeji Borisi Myslivečkovi, aby jeho odvaha vždycky stát důsledně v opozici proti soudobým konvencím, nacházela v české kultuře stále své místo a přeji mu, aby i kolegiální prostředí SBB bylo pro ni opravdovou živnou půdou.
Jan Rajlich st.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Pátá DvojKA — Kubín Aubrecht

Bienále Brno (SBB) informuje o publikaci | Brno Biennale (BBA) informs about publication:
Pánové Petr Kubín a Karel Aubrecht, jinak akademičtí malíři a též členové SBB, připravili koncem roku 2022 po delší odmlce pátý svazek svých katalogů DvojKA, vydávaných v edici Galerie Dvojka.s ISBN vydavatelství SBB. Pozor, autoři nepracují jako dvojice, jejich práce jsou individuální.
Tento zatím poslední díl knížeček, představujících jejich práce na určité téma, nese název Akt. Tedy jde o lidské akty, vesměs žen. Knížky vychází vesměs o 12 stranách formátu 150 x 150 mm. 
První tři tyto katalogy DvojKA byly spjaté s výstavami autorů v pražském Paláci Dunaj na Národní tř., kde ovšem možnost vystavování kvůli dlouhodobé rekonstrukci pominula… přesto se autoři rozhodli v serii pokračovat alespoň publikačně.
Pokud se chcete potěšit prohlídkou všech pěti dosavadních katalogů DvojKA, můžete — máme je na stránkách SBB v digitální podobě v záložce Publikace:
č. 5 Akt, 2016-2022 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/01/Aubrecht-Kubin-galerie-2_5_Akt.pdf
č. 4 Muzika, 2012 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/01/Aubrecht-Kubin-galerie-2_4_Muzika.pdf 
č. 3 Litera, 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_3-litera_katalog.pdf
č. 2 Portrét, 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_2-portret_katalog.pdf
č. 1 Logo , 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_1-logo_katalog.pdf

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Félix Beltrán 1938—2022

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Čestný člen SBB, kubánsko-mexický grafik Prof. Dr. Félix Juan Alberto Beltrán Concepción, Dr. h. c., zemřel 28. 12. 2022 v Ciudad de México ve věku 84 let.

Félix Beltrán se narodil 27. 6. 1938 v Havaně CU.
Vystudoval slavnou School of Visual Arts v New Yorku US (1960), American Art School N. York (1962) a Circulo de Bellas Artes v Madridu ES (1966). Vrátil se na Kubu a jako její reprezentant navštívil coby přednášející i Bienále Brno (1974), ale koncem 70. let emigroval do Mexika.

Félix Beltrán pracoval jako grafický designér a art director studia F. Beltran & Asociados MX a v posledních desetiletích se věnoval hlavně výchově mladých designérů na různých uměleckých školách a univerzitách, naposledy např. na Universidad Autonoma Metropolitana MX.
Félix Beltrán vystavoval grafický design na cca 10 samostatných výstavách (Habana, Camaguey, Frankfurt, Sofia, México, Caracas…) a na mnohých výstavách kolektivních (Habana, México, Warszawa, Brno, Cuenca, Parma, Southampton…). Z publikací: F. B.: Desde el diseño (1970); F. B.: Letragrafía (1973); F. B.: Acerca del Diseño (1975).

6. Bienále Brno 1974: Félix Beltrán (vlevo s brýlemi), foto archiv MG
Félix Beltrán (vlevo) a Wim Crouwel na mezinárodním sympoziu při 6. Bienále Brno v roce 1974, foto archiv MG

Návštěva Bienále Brno měla na něho takový vliv, že svoji osobní značku vytvořil BB nápadně podobnou. S Bienále Brno a Janem Rajlichem st. i ml. zůstal ve styku celý svůj život i po své emigraci do Mexika, od 90. let byl i účastníkem různých akcí Sdružení Bienále Brno, a naposledy i mezinárodní plakátové akce Jan Rajlich 100 v Brně v roce 2020.
Félix Beltrán je celosvětově považován za jednoho z nejvýznamějších kubánských / mexických grafiků 2. poloviny 20. stol.
Čest jeho památce!


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Josef Flejšar 100 v Hradci Králové (Bio Central)

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava k 100letému výročí Josefa Flejšara, jejíž premiéra byla na přelomu let 2021/2022 ve foyer pražského kina Světozor (viz naše předešlé info na stránkách SBB: http://sbb-bienale-brno.cz/josef-flejsar-100-vystava-ve-svetozoru/), je nyní v mírně redukované podobě otevřena v Bio Central v Hradci Králové.
Kurátor výstavy Pavel Rajčan z galerie Terryho Ponožky / Terry Posters, která výstavu připravila, k výstavě a Flejšarově archivu v galerii uvádí, že „po dohodě s rodinou Josefa Flejšara jsme začali zpracovávat jeho významnou plakátovou pozůstalost. Uvedení 350 plakátů na našich webových stránkách terryhoponozky.cz a tato výstava je prvním výsledkem naší dokumentační činnosti.“
Josef Flejšar 100, Bio central, Hradec Králové (13. 12. 2022— 31. 3. 2022).  

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Andrej Haščák na medzinárodných výstavách plagátu | Quzhou 2022

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Andrej Haščák (1976) je grafický dizajnér pôsobiaci v oblasti komunikačného dizajnu. V rámci tvorby hľadá prieniky medzi vizuálnou komunikáciou a výtvarným umením. Známy je hlavne svojou plagátovou tvorbou, ktorej sa primárne venuje. Jeho plagáty sú charakteristické bohatou farebnosťou a dynamickými kompozíciami. Dominantné sú obrazové znaky a výrazné farebné štruktúry. Písmo používa ako nosič informácie, ale aj ako výtvarno-stavebný prvok v rámci typografickej kompozície, podobne ako napr. raster alebo ťah štetcom. Slobodne a odvážne využíva výtvarné gestá založené na prenikavých farbách, ktoré digitálna technológia zmenila na expresívne a tvarovateľné. Pre jeho plagáty je charakteristická rytmická usporiadanosť motívov, ktoré zapĺňajú kompozíciu, a taktiež aj určitá hudobná inšpirácia, ktorá im dodáva dynamiku. Skryté energie zakódované do obrazových informácií poskytujú ilúziu permanentného pohybu a premeny. Jeho vizuálny slovník je charakteristický náznakovým, štylizovaným prejavom, ako aj náklonnosťou k plastickému, takmer sochárskemu tvarovaniu. Autor sa doposiaľ zúčastnil na viac ako 150 výstavách a workshopoch s medzinárodnou účasťou doma i v zahraničí zameraných na plagátovú tvorbu a dizajn vizuálnej komunikácie. Je členom Združenia Bienále Brno (UVU ČR, ICO-D), kde sa podieľa na projektoch organizovaných spomínaným združením. Súčasne sa venuje aj pedagogickej činnosti na Fakulte umení TUKE, kde pôsobí ako docent a vedie Katedru dizajnu a ateliér Vizuálna komunikácia.
V roku 2022 Andrej Haščák vystavoval oi na týchto medzinárodných výstavách (o ktorých nájdete viac info na stránke SBB v predchádzajúcich správach): „Rolling After Generation • Design 30”, Taipei TW; PosterFest 03, Budapešť HU; “Harmonious Co-Existence”, Nantong CN; Haapsalu Graphic Design Festival 2022, Haapsalu EE; SBB Plakáty z mezinárodních akcií, Brno CZ; TYPOPLAKÁTOK, Zlín CZ; Golden Bee 15 – Global Biennale of Graphic Design, Moskva RUZ; PIN‘s 2nd International Poster Exhibition of Love and Peace, Nagoya JP; 18th Festival Jazz in the Ruins, Gliwice PL; The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba HU; “Revitalize after Covid-19”, Kaohsiung TW;a “Beautiful Quzhou”, Quzhou CN. O na konci uvedenej výstave viac informácií na záver tohto príspevku.
K významu účasti na medzinárodných podujatiach plagátu a vystavovaniu plagátu na medzinárodných výstavách Andrej Haščák hovorí:
Aktívna účasť na medzinárodných výstavách a súťažiach obohacuje grafického dizajnéra o nové obzory, dopĺňa jeho všeobecný prehľad, poskytuje pohľad na fungovanie dizajnu vo svete a pomáha budovať konkurencieschopné portfólio. Participáciou na súťažiach dochádza nielen ku zdokonaľovaniu jeho technických zručností či konfrontácii vlastnej tvorby s kolegami z domácej i zahraničnej scény, ale aj k budovaniu jeho autonómneho vizuálneho štýlu.
‚Benefity vyplývajúce z účasti na spomínaných podujatiach majú priamy dopad aj na dynamiku vzdelávania na umeleckých vysokých školách. Naplnenie potenciálu kvalitného vzdelávacieho procesu predpokladá, okrem iného, aj iniciatívnu participáciu na aktivitách odohrávajúcich sa za hranicami akademického prostredia. Medzi takéto aktivity patria najmä zahraničné a domáce výstavy, ale aj súťaže internacionálneho či lokálneho charakteru. Jedným z najznámejších a najstarších podujatí v rámci súťažného prezentovania plagátovej tvorby a grafického dizajnu je Medzinárodné bienále plagátu Varšava (Poľsko) alebo Medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno (Česká republika). Súťaže a výstavy prispievajú k udržiavaniu prehľadu o aktuálnom svetovom dianí a podnecujú rozvíjanie kritického myslenia a názorového formovania, ktoré je kľúčové najmä pri umeleckom vzdelávaní mladých grafických dizajnérov.
Podujatia typu medzinárodných zahraničných a domácich výstav či súťaží prispievajú nielen k edukácii, ale aj k profesionálnemu rastu. Týmto spôsobom sa autori dostávajú do styku so zadaním, ktorého riešenie prehlbuje schopnosť kritického myslenia a analytického prístupu práce. Vystavením diel na týchto podujatiach sa výstupy dostávajú do širšieho povedomia odbornej a laickej verejnosti. Výsledkom je vytváranie zázemia pre kvalitatívne zlepšovanie kultúry a komunity grafického dizajnu.
Posledná tohtoročná výstava:
“Beautiful Quzhou” Poster Design International Invitation Exhibition 2022, 100 dizajnérov 100 plagátov, Quzhou Culture and Art Center, Quzhou CN, 6.—20. 12. 2022.

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Plagát k podujatiu

Andrej Haščák: Beautiful Quzhou, plagát, 2022

Webstránka: https://mp.weixin.qq.com/s/CXBV8UgUJiPWZFWhu3AptA?fbclid=IwAR2lyYp0mORTbdbgSvLQP6CDiPBRJjW- iVNsX_j9aQobQQ8ZQF1U6a0_ZYk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Jiří Eliška: Baby

Bienále Brno (SBB) informuje  o knize | Brno Biennale (BBA) informs about  book
Na poslední letošní schůzce Řídícího výboru SBB, který se sešel v brněnské restauraci Laguna 6. 12. 2022, doc. PaeDr. Jiří Eliška přítomným věnoval po výtisku nejnovější bibliofilie prof. Jaroslava Maliny BABY, Baby v chajámovských ruba’í aneb O českých ženách (od A do Ž), ke které graficky vyvedl obálku, typografickou úpravu, sazbu a použil své ilustrace „29 českých žen ve 25 kresbách“. 
Počet stran 68, rozměr 148 × 210 mm, brož. vazba V4, tisk Ing. Vladislav Pokorný, Litera Brno, 2022. 

ŘV SBB – F. Borovec, V. Houf, J. Eliška, V. Brímová – Laguna Brno 6. 12. 2022, foto D. Kučerová Lanatová
ŘV SBB – V. Brímová, J. Rajlich ml., P. Noga – Laguna Brno 6. 12. 2022, foto D. Kučerová Lanatová 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Zdeněk Světlík 90 v Nepomuku

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstavu k nedožitým 90. narozeninám Zdeňka Světlíka připravila jeho rodina do města Nepomuk.
Výstava byla zahájena koncem listopadu vzpomínkou na tohoto plzeňského grafika (a také člena SBB), který zemřel loni v říjnu (viz http://sbb-bienale-brno.cz/zdenek-svetlik-1932-2021/).
O výstavě Televize FILMpro natočila video, ve kterém o svém otci hovoří jeden z jeho synů grafiků Jiří Světlík. Můžete je zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=ZnDagMXWtno
Výstava plakátů, grafiky a tapiserií aradekor Zdeňka Světlíka je nainstalována v Městském muzeu a galerii Nepomuk, Náměstí A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 27. 11. 2022 — 4. 2. 2023,  https://www.nepomuk.cz/turista/udalosti/vystava-zdenka-svetlika/.    

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE