SDG / SDKD | WCDD


27. duben – SVĚTOVÝ DEN KOMUNIKAČNÍHO DESIGNU |
April 27 – WORLD COMMUNICATION DESIGN DAY

Eduardo Barrera Arambarri, plakát ke Světovému dni komunikačního designu 2014
Eduardo Barrera Arambarri, plakát ke Světovému dni komunikačního designu 2014

■ Neobyčejný rozvoj všech projevů vizuálních komunikací postavil jednoznačně grafiku / grafický design do první linie oborů, ovlivňujících životní styl a prostředí člověka na počátku 3. tisíciletí. Stále narůstající eskalace vizuálního designu přináší díky nejnovějším informačním technologiím nejen tvůrcům, ale i nejširším vrstvám uživatelů a spotřebitelů řadu nových podnětů a otázek. Hledání odpovědí na ně uvádí veřejnost do nových situací a seznamuje ji s novými, často velmi zajímavými činnostmi. Veřejnost ovšem není na pochopení tohoto fenoménu současnosti a nejbližší budoucnosti dobře připravena, i když technologický pokrok poskytuje široké možnosti pro zapojení každého jedince (např. pomocí počítače). Pro média všeho druhu se tu naskýtá mimořádná příležitost využít svých schopností a síly ve prospěch pozitivního ovlivnění celé společnosti.

Světový den grafiky, World Graphics‘ Day, každoročně připadá na 27. dubna, výroční den založení Mezinárodní rady organizací grafického designu ICOGRADA (27. 4. 1963) = současný název: ICOGRADA, Mezinárodní rada komunikačního desiognu. V roce 2012 byl světový den grafiky poprvé připomínán také již pod novým názvem – Světový den komunikačního designu. Světovým dnem se zdůrazňuje nepostradatelnost a význam komunikačního designu pro nejširší veřejnost a jeho rozhodující příspěvek v rozvoji nejen kulturní ale především ekonomické a sociální sféry. SDKD je vhodnou příležitostí jak zvýraznit vše dobré (ale i problémové) v dané oblasti.

■ 27. duben jako Světový den komunikačního designu připomínají výtvarníci, grafici-designéři, grafická studia, agentury, galerie, tiskárny, školy apod. v různých místech ČR velmi individuelně a především pracovně. Na pořadu jsou např. „dny otevřených dveří“ grafických studií a ateliérů, pracovní prezentace, tiskové konference, výstavy, přednášky, besedy a různé další akce a programy.

PŘIPOJTE SE K AKCÍM SDKD – 27. 4. – KAŽDÝ ROK

■ Více o SDKD (dříve SDG):
Jan Rajlich st. Světový den grafiky / z přednášky k SDG na SUPŠ Uherské Hradiště.

Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association