Cena Alfonse Muchy | Alphonse Mucha Prize


Rok
Year
Laureát
Prizewinner
Udělil
Conferred by
Oceněná práce
Awarded work
10. 4. 2020
CAM (SBB) za celoživotní dílo k 100. výročí narození in memoriam:
Jan Rajlich st, CZ
Řídící výbor SBB.
2008
CAM (SBB) za ilustraci:
Gilles Lepore, CH
Le Fils, ilustrace, 2006
Mezinárodní porota 23. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2008.
2006CAM (SBB) za plakát:
Michel Bouvet, FR
Eldorado, plakát, 2005
Mezinárodní porota 22. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2006.Bouvet
2004CAM (SBB) za ilustraci:
Denisa Myšková,
CZ
Symbiont, autorská kniha, 2002
Mezinárodní porota 21. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2004.Myskova
2002CAM (SBB) za plakát:
Štěpán Malovec,
CZ
Coexistence, plakát, 2002
udělil: Mezinárodní porota 20. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2002.malovec
2000CAM (SBB) za grafickou úpravu časopisu:
Studio Machek & Babák,
CZ
Deleatur, časopis, 1997-2000
Mezinárodní porota 19. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2000.
1998CAM (SBB) za plakát:
Radana Lencová,
CZ
Mimikry, 2 plakáty, 1997
Mezinárodní porota 18. mezinárodního bienále.
1996CAM (SBB) za ilustraci:
Vladimir Chaika, RU
Greatis, ilustrace časopisu, 1992–1994
Mezinárodní porota 17. mezinárodního bienále grafického designu Brno 1996. Cajka
1994CAM (SBB) za plakát:
Koichi Sato,
JP
5th and 6th Koizumi International Lighting Design Competition for Students, 2 plakáty, 1991–1992
Mezinárodní porota 16. mezinárodního bienále grafického designu Brno 1994.

1994–2002 byl sponzorem CAM (SBB) Artypa Holubov, Křemže | In 1994–2002 a sponsor of the AMP (BBA) was the Printing House Artypa Holubov, Křemže.

Od 2002 je CAM (SBB) udělována jako skleněný objekt vytvořený sklářským výtvarníkem Valérem Kováčem; na objekt CAM přispělo Statutární město Brno | Since 2002 the Alphonse Mucha Prize (BBA) has been a glass object designed by Valer Kovac; sponsored by the Statutory City of Brno.


Statut Ceny Alfonse Muchy (Sdružení Bienále Brno) / CAM (SBB)

Alfons Mucha je ve světě nejznámější český výtvarný umělec, který svým dílem dosáhl mezinárodní proslulosti a světové slávy. Doménou i vrcholem jeho tvorby byly plakáty a ilustrace. Je proto logické, že Sdružení Bienále Brno (SBB), které je s těmito grafickými formami úzce spojeno stejně jako s Mezinárodním bienále grafického designu v Brně, které pravidelně mapuje světovou produkci plakátu a ilustrace, se hlásí ke jménu velkého českého umělce, který je rodákem z okolí Brna, z nedalekých Ivančic.

1. Založením mezinárodní Ceny Alfonse Muchy se SBB (od roku 1994) snaží upevnit pozitivní vědomí o českém kulturním dění, které přispívá k dobrému jménu České republiky v zahraničí.
2. Grafický design mající neobyčejný význam pro utváření životního stylu a prostředí moderní společnosti zahrnuje i výtvarná odvětví jimiž jsou plakát a ilustrace.
3. Cena Alfonse Muchy (Sdružení Bienále Brno) je udělována:
a) z pověření SBB Mezinárodní porotou na výstavě Mezinárodního bienále grafického designu v Brně zpravidla jedenkrát za 2 roky, střídavě jednou za plakát, podruhé za ilustraci, v souladu s tematikou Bienále Brno. SBB si vyhrazuje právo účasti svého zástupce na jednání Mezinárodní poroty týkající se této ceny.
b) orgánem SBB.
4. Cena může být udělena autorovi plakátu nebo ilustrace bez dalšího vymezení (cena za plakát, za ilustraci).

ŘV SBB 6. 2. 2002

Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association