Archiv rubriky: Výstavy | Exhibitions

William Shakespeare (plakáty) ve Scale

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
„William Shakespeare v československém a polském plakátu“, Univerzitní kino Scala Brno, 16. 12. 2022 — 31. 3. 2023.
Ve foyer kina Scala v Brně je vystavena kolekce plakátů k dramatům Williama Shakespeara inscenovaných v Československu a Polsku v letech 1960–2009. Výběr 22 plakátů ze sbírky pražské galerie Terryho ponožky  / Terry Posters (galerista a sběratel Pavel Rajčan) nabízí srovnání dvou středoevropských plakátových škol, jejichž filmové i divadelní plakáty jsou obdivovány po celém světě.
Obsah výstavy přibližuje její kurátor Pavel Rajčan:
Domácí výtvarníci jsou zastoupeni kupříkladu Adolfem Bornem a jeho mistrnou karikaturou Falstaffa. Jiří Rathouský svým úsporným typografickým jazykem navrhl plakát pro Hamleta. Milan Kopřiva a Pavel Brom na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vytvořili deset pozoruhodných děl pro Krejčovo Divadlo za branou. Jedním z nich je i plakát k inscenaci Marná lásky snaha. Samozřejmou součástí výstavy jsou pak dva plakáty dvorních brněnských autorů Jana Rajlicha st. a Jana Rajlicha ml. k inscenacím Jak se vám líbí a Mnoho povyku pro nic Mahenova divadla v Brně. Další plakát k Hamletovi, z Divadla Husa na provázku k Mikuláškově inscenaci v roce 2009, pak brněnský pohled uzavírá. / Polské tvůrce zastupuje trojice legend polského plakátu: Frantiszek Starowieyski, Jan Lenica a Waldemar Swierzy. Lenicův rukopis poznáváme v jeho třech plakátech: Král Lear a Macbeth vznikly pro Teatr Powszechny ve Varšavě a Verdiho operní verze Othella pak pro Teatr Wielki. Frantiszek Starowieyski svůj někdy temný fantaskní svět nechává zaznít v plakátu k Jak se vám líbí pro Teatr Narodowy ve Varšavě a Waldemar Swierzy Verdiho Falstaffem výstavu uzavírá.“

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Josef Flejšar 100 v Hradci Králové (Bio Central)

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava k 100letému výročí Josefa Flejšara, jejíž premiéra byla na přelomu let 2021/2022 ve foyer pražského kina Světozor (viz naše předešlé info na stránkách SBB: http://sbb-bienale-brno.cz/josef-flejsar-100-vystava-ve-svetozoru/), je nyní v mírně redukované podobě otevřena v Bio Central v Hradci Králové.
Kurátor výstavy Pavel Rajčan z galerie Terryho Ponožky / Terry Posters, která výstavu připravila, k výstavě a Flejšarově archivu v galerii uvádí, že „po dohodě s rodinou Josefa Flejšara jsme začali zpracovávat jeho významnou plakátovou pozůstalost. Uvedení 350 plakátů na našich webových stránkách terryhoponozky.cz a tato výstava je prvním výsledkem naší dokumentační činnosti.“
Josef Flejšar 100, Bio central, Hradec Králové (13. 12. 2022— 31. 3. 2022).  

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Andrej Haščák na medzinárodných výstavách plagátu | Quzhou 2022

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Andrej Haščák (1976) je grafický dizajnér pôsobiaci v oblasti komunikačného dizajnu. V rámci tvorby hľadá prieniky medzi vizuálnou komunikáciou a výtvarným umením. Známy je hlavne svojou plagátovou tvorbou, ktorej sa primárne venuje. Jeho plagáty sú charakteristické bohatou farebnosťou a dynamickými kompozíciami. Dominantné sú obrazové znaky a výrazné farebné štruktúry. Písmo používa ako nosič informácie, ale aj ako výtvarno-stavebný prvok v rámci typografickej kompozície, podobne ako napr. raster alebo ťah štetcom. Slobodne a odvážne využíva výtvarné gestá založené na prenikavých farbách, ktoré digitálna technológia zmenila na expresívne a tvarovateľné. Pre jeho plagáty je charakteristická rytmická usporiadanosť motívov, ktoré zapĺňajú kompozíciu, a taktiež aj určitá hudobná inšpirácia, ktorá im dodáva dynamiku. Skryté energie zakódované do obrazových informácií poskytujú ilúziu permanentného pohybu a premeny. Jeho vizuálny slovník je charakteristický náznakovým, štylizovaným prejavom, ako aj náklonnosťou k plastickému, takmer sochárskemu tvarovaniu. Autor sa doposiaľ zúčastnil na viac ako 150 výstavách a workshopoch s medzinárodnou účasťou doma i v zahraničí zameraných na plagátovú tvorbu a dizajn vizuálnej komunikácie. Je členom Združenia Bienále Brno (UVU ČR, ICO-D), kde sa podieľa na projektoch organizovaných spomínaným združením. Súčasne sa venuje aj pedagogickej činnosti na Fakulte umení TUKE, kde pôsobí ako docent a vedie Katedru dizajnu a ateliér Vizuálna komunikácia.
V roku 2022 Andrej Haščák vystavoval oi na týchto medzinárodných výstavách (o ktorých nájdete viac info na stránke SBB v predchádzajúcich správach): „Rolling After Generation • Design 30”, Taipei TW; PosterFest 03, Budapešť HU; “Harmonious Co-Existence”, Nantong CN; Haapsalu Graphic Design Festival 2022, Haapsalu EE; SBB Plakáty z mezinárodních akcií, Brno CZ; TYPOPLAKÁTOK, Zlín CZ; Golden Bee 15 – Global Biennale of Graphic Design, Moskva RUZ; PIN‘s 2nd International Poster Exhibition of Love and Peace, Nagoya JP; 18th Festival Jazz in the Ruins, Gliwice PL; The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba HU; “Revitalize after Covid-19”, Kaohsiung TW;a “Beautiful Quzhou”, Quzhou CN. O na konci uvedenej výstave viac informácií na záver tohto príspevku.
K významu účasti na medzinárodných podujatiach plagátu a vystavovaniu plagátu na medzinárodných výstavách Andrej Haščák hovorí:
Aktívna účasť na medzinárodných výstavách a súťažiach obohacuje grafického dizajnéra o nové obzory, dopĺňa jeho všeobecný prehľad, poskytuje pohľad na fungovanie dizajnu vo svete a pomáha budovať konkurencieschopné portfólio. Participáciou na súťažiach dochádza nielen ku zdokonaľovaniu jeho technických zručností či konfrontácii vlastnej tvorby s kolegami z domácej i zahraničnej scény, ale aj k budovaniu jeho autonómneho vizuálneho štýlu.
‚Benefity vyplývajúce z účasti na spomínaných podujatiach majú priamy dopad aj na dynamiku vzdelávania na umeleckých vysokých školách. Naplnenie potenciálu kvalitného vzdelávacieho procesu predpokladá, okrem iného, aj iniciatívnu participáciu na aktivitách odohrávajúcich sa za hranicami akademického prostredia. Medzi takéto aktivity patria najmä zahraničné a domáce výstavy, ale aj súťaže internacionálneho či lokálneho charakteru. Jedným z najznámejších a najstarších podujatí v rámci súťažného prezentovania plagátovej tvorby a grafického dizajnu je Medzinárodné bienále plagátu Varšava (Poľsko) alebo Medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno (Česká republika). Súťaže a výstavy prispievajú k udržiavaniu prehľadu o aktuálnom svetovom dianí a podnecujú rozvíjanie kritického myslenia a názorového formovania, ktoré je kľúčové najmä pri umeleckom vzdelávaní mladých grafických dizajnérov.
Podujatia typu medzinárodných zahraničných a domácich výstav či súťaží prispievajú nielen k edukácii, ale aj k profesionálnemu rastu. Týmto spôsobom sa autori dostávajú do styku so zadaním, ktorého riešenie prehlbuje schopnosť kritického myslenia a analytického prístupu práce. Vystavením diel na týchto podujatiach sa výstupy dostávajú do širšieho povedomia odbornej a laickej verejnosti. Výsledkom je vytváranie zázemia pre kvalitatívne zlepšovanie kultúry a komunity grafického dizajnu.
Posledná tohtoročná výstava:
“Beautiful Quzhou” Poster Design International Invitation Exhibition 2022, 100 dizajnérov 100 plagátov, Quzhou Culture and Art Center, Quzhou CN, 6.—20. 12. 2022.

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Plagát k podujatiu

Andrej Haščák: Beautiful Quzhou, plagát, 2022

Webstránka: https://mp.weixin.qq.com/s/CXBV8UgUJiPWZFWhu3AptA?fbclid=IwAR2lyYp0mORTbdbgSvLQP6CDiPBRJjW- iVNsX_j9aQobQQ8ZQF1U6a0_ZYk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Ještě jednou VIDAK: plakáty „D-Space“

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event
Korejská asociace informačního designu VIDAK (Visual Information Design Association of Korea) pozvala letos ještě jednou světové designéry k tvorbě plakátu – tentokrát na téma „D-Space“ .
Této mezinárodní akce/výstavy se zúčastnilo svým plakátem celkem 129 designérů z 38 zemí a 84 designérů domácích – z Česka Wojciech Osuchowski a Jan Rajlich ml. (viz obr.), ze Slovenska Peter Eliáš…
Výstava byla otevřena u příležitosti mezinárodní designérské konference D-Space v Seoulu KR.
2022 VIDAK International Winter Poster Design Exhibition & Conference D-Space (Design Space), 3.—11. 12. 2022, Dongdaemun Design Plaza (DDP), Museum — Design_Seoul Korea

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Zdeněk Světlík 90 v Nepomuku

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstavu k nedožitým 90. narozeninám Zdeňka Světlíka připravila jeho rodina do města Nepomuk.
Výstava byla zahájena koncem listopadu vzpomínkou na tohoto plzeňského grafika (a také člena SBB), který zemřel loni v říjnu (viz http://sbb-bienale-brno.cz/zdenek-svetlik-1932-2021/).
O výstavě Televize FILMpro natočila video, ve kterém o svém otci hovoří jeden z jeho synů grafiků Jiří Světlík. Můžete je zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=ZnDagMXWtno
Výstava plakátů, grafiky a tapiserií aradekor Zdeňka Světlíka je nainstalována v Městském muzeu a galerii Nepomuk, Náměstí A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 27. 11. 2022 — 4. 2. 2023,  https://www.nepomuk.cz/turista/udalosti/vystava-zdenka-svetlika/.    

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Tradice: plakátová soutěž AUG Praha

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition/competition
Mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha organizuje AUG Praha (Asociace užité grafiky a designu) již 15 let. Každoroční projekt (tedy ne bienále, jak je uvedeno v názvu) je podle organizátorů založen na principech nonverbální a mezikulturní komunikace a je dobrým příkladem zapojení vzdělávacího momentu do umělecké praxe formou konfrontace a vystavení děl, protože se prezentuje ve dvou kategoriích – profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol.
Za projektem v současnosti stojí Galerie Altán Klamovka v Praze (Lenka Sýkorová) a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (Karel Míšek a Jakub Konupka).
Vernisáž letošního 12. Virtuální bienále Praha 2022 s tematikou „Tradice“ (odůvodnění tématu viz níže) se uskuteční v úterý 29. 11. 2022 v 18:00 a potrvá 29. 11. — 14. 12. 2022, Altán Klamovka Praha.
Doprovodný program: sobota 3. 12., 14—16 h výtvarná dílna pro dospělé, středa 14. 12., 14—16 h výtvarná dílna pro děti, 16—17 h komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka.
Mezinárodní projekt je rozdělen do dvou kategorií: profesionální a studentské kategorie. Letos jsou zastoupeni výtvarní umělci z České republiky, Číny, Ekvádoru, Filipín, Francie, Hong Kongu, Indonésie, Íránu, Japonska, Kanady, Kazachstánu, Kuby, Macaa, Maďarska, Mexika, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Singapuru, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, USA a Venezuely. Z přihlášených prací bylo vybráno 255 účastníků z 26 zemí; 122 profesionálů; 133 studentů; 52 univerzit.
Kurátorka: Lenka Sýkorová CZ / Mezinárodní porota: Pekka Loiri FI, předseda poroty, Marlena Buczek Smith US, Laze Tripkov MC, Li Zhongyang CN a Lex Drewinski DE.
Udělená ocenění:
Kategorie profesionálů: Golden Prix – Alireza Nosrati IR, Silver Prix – Du Huanhuan & Li Mingliang CN, Bronze Prix – Yiwei Li CN, Honorary mention – Dajczak Agnieszka PL.
Kategorie studentů: Golden Prix – Haung Fanghong / Srinakharinwirot University CN, Silver Prix – Klaudia Mruczek / University of Silesia / PL, Bronze Prix – Viktor Novotný / OPDUKFSI Vysoké učení technické v Brně / CZ, Honorary mention – Karolina Malczewska / University of Silesia / PL.
Z členů SBB vystavuje již tradičně František Borovec a letos poprvé i Jan Rajlich ml.
K tématu tradice: Udržitelnost hodnot, které si předáváme z generace na generaci, je podstatou ochrany tradic, které tvoří naši kolektivní paměť. Tu lze chápat jako sdílenou identitu. Dnešní doba je typická nejistou přítomností a budoucností, a proto nám dává čím dál tím více pocítit a prožít opět minulost. Každodennost se již nezdá jako samozřejmá. Poslední léta před pandemií jsem žili v jisté formě neudržitelné akcelerace a zpřítomnění v době lockdownů nám přineslo čas k revizi našich identit, společenských hodnot a zastavení se. Zjistili jsme, že bez paměti a bez přítomnosti nemáme ani budoucnost. A naším úkolem se tak staly snahy rekonstruovat naši minulost. Proto bylo vybráno téma tradice pro 12. Virtuálního bienále Praha 2022, které si sebou neslo i celou řadu klíčových slov, jakými jsou kořeny, národní příběhy, gender, post-kolonialismus a identita. Nejvíce dominantním a opakujícím se tématem se však stala otázka genderu, která souvisí s problematikou identity.
Výstava je k zhlédnutí současně i ve virtuální galerii https://tradition-2022.tumblr.com
Činnost galerie Altán Klamovka je realizována s podporou MČ Praha 5, MK ČR, Magistrátu HMP a GESTOR.

Alireza Nosrati
Agnieszka Dajczak
Du Huanhuan – Li Mingliang
Karolina Malczewska
Klaudia Mruczek
Viktor Novotný
Haung Fanghong
Yiwei Li
František Borovec
Jan Rajlich

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

XI. TPT 2022 | Trnava SK

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event
XI. Trnava Poster Triennial 2022 / Trienále plagátu Trnava 2022 bylo slavnostně zahájeno na „numerologické datum“ 22. 11. 2022 v Synagóge – Centre súčasného umenia (Galéria Jána Koniarka) v Trnavě SK..

Na XI. TPT 2022 bylo přihlášených celkem 4 680 plakátů (což je jen o 150 méně než minule v roce 2018), do finále bylo selektováno 430  (v kategorii „Profesionálové“ bylo přihlášených 2 558 plakátů, do finále porota vybrala jenom 287, v kategorii „Studenti“ přihlášených 1 833, vybraných 111 a v dodatečně zařazené kategorii „Kontakt“ 289/32 plakátů).
Mezinárodní porota (Lex Drewinski PL, Li Xu CN, Marcel Benčík SK, Rikke Hansenová DK a Vasyl Kosiv UA) udělila následující ceny (bude případně upřesněno po zveřejnění):
v kategórii A – profesionáli:
1. cena – Gand prix (spojená  3 000 Eur) Götz Felix Gramlich DE
2. cena – v kategórii voľná téma Łukasz Zwolan PL
2. cena – v kategórii kultúrny plagát Vu-Huu Toan FR
v kategórii B – študenti:
1. cena – Cena rektora VŠVU (spojená s odmenou 700,- EUR) Yugi Zhao CN
2. cena – v kategórii voľná téma Kexin Pan CN
2. cena – v kategórii kultúrny plagát Hongyan Wang CN
v kategórii C – Kontakt:
1. cena – Kateryna Bobkova UA
Zvláštní ceny
Master´s Eye Award – cena pro mezinárodně uznávanou osobnost – Jianping He DE, Erich Brechbuhl CH
Slovak Design Center Award (Cena Slovenského centra dizajnu) – pro mezinárodního designéra – Coco Cerrella AR
Trnava Self-governing Region Chairman Award (Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja) – pro nejlepšího designéra z Evropské únie – Vladimir Tsesler BY (= Bělorusko???)
Trnava City Mayor Award (Cena primátora mesta Trnava) – pro nejlepšího slovenského designéra – Peter Javorik (SK).
Jak už jsme oznámili v předešlé zprávě o TPT 2022, po zveřejněné rezignaci Moravské galerie v Brně na pořadatelství Mezinárodního bienále grafického designu v Brně se stává Trnava nejbližším místem, kde je možno zhlédnout současný světový plakát. O určitých problémech i v Trnavě svědčí i menší počet vystavených plakátů v Synagoze (vypadá poloprázdná) i například to, že do konce listopadu se nikde na stránkách TPT ani GJK neobjevily informace o cenách, ani fotodokumentace z výstavy; pro SBB jsme je čerpali ze zpráv některých účastníků vernisáže.
XI. Trienále plagátu Trnava 2022, kurátorky Gabriela Ondrišáková a Silvia Kružliaková, 22. 11. 2022—23. 2. 2023, Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríčok 3 a Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava, SK.


 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Bolivíjské bienále plakátu BICeBé 2023

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži | Brno Biennale (BBA) informs about competition:
Akce BICeBé je od roku 2009 epicentrem designu v Latinské Americe. Bolívijské bienále plakátu (The Bolivia Poster Biennial BICeBé) zve plakátové umělce k účasti na BICeBé 2023 v 6 kategoriích:
Kategorie A Cultural posters / kulturní plakáty
Kategorie B Social posters / společenské plakáty
Kategorie C Advertising or commercial posters / reklamní a obchodní plakáty
Kategorie E Moution design poster. Free theme. / animované plakáty, volnoé téma
Kategorie D Unpublished poster: EARTH OVERSHOOT DAY / nepublikované plakáty: den přestřelení země
Kategorie F for students between 18 and 25 years old, Unpublished poster: TECHNOLOGY AND MENTAL HEALTH. / studenti od 18 do 25 let, nepublikované plakáty: technologie a duševní zdraví
Na odkazech níže stahujte podmínky účasti, informace o členech mezinárodní jury, oznámení ico-D a použijte online přihlášku svých prací:
> Find out, download the call here
> Meet the 2023’s Jury members
> Read icoD announcement
> Submit your posters online
Deadline BICeBé 2023 je 21. 4. 2023.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event
V maďarské Bekescabě již takřka 50 let organizují maďarské bienále plakátu a grafického designu. 23. ročník − XXIII. Tervezőgrafikai Biennálé / the 23rd Graphic Design Biennale Hungary − pořádá Svaz maďarských výtvarníků volného a užitého umění a Mihály Munkáscy Muzeum v Bekescabe HU. 
Výstava Bienále je ke zhlédnutí v Mihály Munkácsy Museum, Bekescsaba HU 17. 11.–23. 12. 2022.

Plakát Design Biennale Hungary, Bekescsaba

Více info – viz: https://mke.hu/aktualis/index.php?mid=jNlaQSZ8D7N7eiBiNw59Dg

The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Mihály Munkácsy Museum, Bekescsaba, Maďarsko, 2022
Jeden z vystavených tří plakátů Andreje Haščákka    
The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba, 2022, vystavené 3 plakáty Andreje Haščáka

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Mezinárodní výstavy plakátu na Tchaj-wanu a v Číně | 2022

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavách | Brno Biennale (BBA) informs about exhibitions:
 V letošním roce se konala na Tchaj-wanu a v Číně řada mezinárodních výstav plakátu. Jsou to většinou vždy tematické výstavy/akce, na které jsou autoři organizátory přímo vyzváni.
O 3 z nich, kterých se z SBB zúčastnil Andrej Haščák, přinášime následující informaci.

1) Mezinárodní výstava plakátů “Rolling After Generation • Design 30”, organizátor TPDA, Taiwan Poster Design Association, místo konání National Taiwan Normal University, Dequn Gallery, Taipei TW, 12.—17. 2. 2022. Info – web: https://www.taiwanposter.com/30/posters  

“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022 – katalog s plakátem Andreje Haščáka
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022 – plakát akce
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022


2) “Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, Nantong CN, 20.—31. 5. 2022. Info – web: http://www.chuangyisai.com/zjds/sjcd/hbsj/1948.html

“Harmonious Co-Existence”, plakát Andreje Haščáka
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022


3) “Revitalize after Covid-19”, Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung TW: 14. —25. 11. 2022. Info – web: http://www3.tf.edu.tw/academic/artcrafts/zh-hant/node/383

“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022
Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan
“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan, 2022
“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan, 2022
“Revitalize after Covid-19”, katalog s plakátem Andreje Haščáka

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE