Archiv autora: sbb

Výstava: Filmové plakáty k československé nové vlně

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Do foyer pražských kin Bio Oko a Aero připravil kurátor a odpovědný vedoucí Galerie Terryho ponožky Pavel Rajčan na únor až květen dvě navazující výstavy „Nová vlna / Plakáty k filmům československé nové vlny“ ze své rozsáhlé sbírky zejména filmových plakátů. Sbírka čítá více než 20 000 filmových plakátů. Za 15 let existence uspořádala Galerie Terryho ponožky 208 výstav filmových plakátů u nás i v zahraničí (USA, Japonsko, Polsko, Itálie, Španělsko, Rakousko). 
K výstavám Rajčan uvádí: „Československá nová vlna byla fenoménem nejen v dějinách československé kinematografie, ale proslavila naše filmy a jejich tvůrce po celém světě. Stěžejní tvůrci československé nové vlny:  Miloš FormanEvald SchormVěra Chytilová, Jan Němec, Juraj Jakubisko, Ivan Passer, Pavel Juráček a další spolupracovali při navrhování plakátů pro své filmy s generačně spřízněnými výtvarníky. 
Plakát k povídkovému filmu Perličky na dně vytvořil Jiří Balcar. Traduje se, že si tímto plakátem vyzdobil svou kadibudku v Kersku autor předlohy Bohumil Hrabal kteý je na samotním plakátu zobrazen.
Sochař Zdeněk Palcr patří k nejosobitějším tvůrcům plakátů 60. let a ve vystavené kolekci jsou zastoupeny jeho dva plakáty a to k legendárním Láskám jedné plavovlásky Miloše Formana a filmu Evalda Schorma Každý den odvahu.
Jan Němec, tento enfant terrible československé nové vlny, se dle dochovaných svědectví rozlítil při diskusích s Josefem Vyleťalem nad plakátem k svému ikonickému filmu československé nové vlny O slavnosti a Hostech. Miloš Forman požádal o plakát k filmu Konkurs svého přítele Jiřího Šlitra a vznikla ona krásná „kmochovská“ variace – pro Jiřího Šlitra to byl jediný filmový plakát který navrhl. Slovenský režisér Juraj Jakubisko spolupracoval s Milanem Veselým který svým fantaskním malířským stylem doprovodil jeho film Vtáčkovia, siroty a blázni.
V některých výjimečných případech Ústřední půjčovna filmů oslovila dva výtvarníky. To se stalo u filmu Jaromila Jireše “Valerie a týden divů https://www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/46-vyletal-josef. Výstavní kolekce tak představuje plakáty Josefa Vyleťala a Rudolfa Němce k tomuto filmu.
Nechybí pak plakáty k dalším významným filmům Čs. nové vlny: Sedmikrásky, Den sedmý noc osmá, Hoří má panenko, Démanty noci, Černý Petr, Případ pro začínajícího kata, Intimní osvětlení, Sedmikrásky, Den sedmý noc osmá, Spalovač mrtvol, Slnko v sieti, Konec srpna v hotelu Ozon, Lásky jedné plavovlásky a Hoří má panenko.“
• Nová vlna / Plakáty k filmům československé nové vlny, Bio Oko, Praha (1. 2.—30. 5. 2023), Kino Aero, Praha (1. 2.—30. 5. 2023).


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

 

Posílejte plakáty na 28. bienále ve Varšavě

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
28. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2023 (Mezinárodní bienále plakátu ve Varšavě) oznámilo podmínky účasti s termíny dalšího ročníku této nejstarší (od roku 1966) cyklické mezinárodní soutěži a výstavy plakátu na světě (pozn.: Bienále Brno bylo pořádáno již od roku 1964, ale bylo zaměřeno na celou sféru grafického designu, nejen na plakát).
Letos jsou na varšavském Bienále vypsány dvě soutěžní kategorie. První je „otevřená“ kategorie pro všechny druhy plakátů vytvořené v posledních 2 letech (od roku 2021), druhá kategorie je tematická pro originální návrhy plakátů na téma “Home” (Domov). 
Plakáty přihlašujte na https://warsawposterbiennale.com/en/submit-your-work přesně podle podrobných podmínek, které naleznete na webu (viz níže) ode dneška.
Pro první kategorii se přihlašují max. 2 plakáty v digitálním náhledu  (72 dpi, delší strana 1200 px, max 3 MB) až do d
eadline o půlnoci 15. 3. 2023 (DEADLINE JE O TÝDEN PRODLOUŽEN DO 22.3.)
Ve druhé kategorii je deadline o půlnoci 15. 4. 2023 (obdobně – max 2 plakáty, ve zmenšeném digitálním náhledu, návrh plakátu ale musí být pouze vertikální a vytisknutelný v případě výběru na formát B1, 300dpi).
Další informace: https://warsawposterbiennale.com

.)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Boris Mysliveček třičtvrtěstoletý

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee
Ano je to tak – 1. 1. 2023 je to datum, kdy dovršuje náš člen SBB  Boris Mysliveček 75 let svého života! Jak už jsme dříve uvedli, slovníky popisují jeho povolání jako „scénograf, grafik, výtvarník, designér, kostýmní výtvarník, typograf”.
„Bóra“ Mysliveček proslul hned od počátku své plakátové tvorby od 70. let XX. stol. jako autor výrazově jednoduchých konceptuálních dnes již ikonických plakátů Divadla Husa na provázku, s kterým spolupracoval nepřetržitě 40 let, a od 90. let XX. stol. pak jako typograf a tvůrce obálek pro brněnská nakladatelství Atlantis a Host, pro která tvoří dodnes.
Boris Mysliveček se bohužel v posledních 3 letech kvůli covidu a pohybovým potížím neúčastnil osobně společných setkání a akcí SBB tak jako dříve, a také se stáhl z obvyklých štací, kde býval desítky let prakticky co denně až do noci k zastižení (Poslední leč, Veselá vačice…), takže k životnímu jubileu BLAHOPŘEJEME takto na dálku!

Boris Mysliveček na schůzce Řídícího výboru SBB v kanceláři Jana Rajlicha ml. na OPD ÚK FSI VUT v Brně-Králově Poli (zleva F. Borovec, B. Mysliveček, V. Houf, R. Postl), 5. 3. 2004
Boris Mysliveček (zcela vlevo) v Poslední leči po vernisáži Radka Postla, z SBB dále V. Mekyska, J. Rajlich ml. a v čele F. Borovec…, 19. 1. 2007
Boris Mysliveček: Balada pro banditu, nejvíce „ikonický“ plakát z r. 1975, který byl oceněn i na Bienále Brno
Boris Mysliveček: Žert – 2. verze
Boris Mysliveček: Žert, obálka románu Milana Kundery (pro kterého navrhuje v Atlantisu všechny knihy) – 1. verze
Boris Mysliveček: další z plakátů pro Divadlo Husa na provázku


Z obálkové tvorby Borise Myslivečka pro nakladatelství Host v Brně jsme ukázali něco málo obálek v příspěvku k sedmdesátinám již před 5 lety:

A na závěr připomeňme článek, kterým k tehdejším šedesátinám Borise Myslivečka napsal před 15 lety pro SBB Jan Rajlich st.:
K čerstvým šedesátinám (1. 1. 2008) Borise Myslivečka, podávám tomuto brněnskému grafikovi, téměř o tři desítky let mladšímu, ruku k přátelskému a kolegiálnímu stisku – s přáním dalších plodných a úspěšných let. Blahopřání bych rád doprovodil několika „oslavnými“ řádky, protože si myslím, že si je jak sám autor, tak jeho dílo, v dnešní kulturní mediální „poušti“ plně zaslouží.
Od prvních plakátů pro brněnské avantgardní divadlo Husa na Provázku, přes výstavnickou grafiku pro BVV – brněnské veletrhy, přes knižní grafiku ve spolupráci s brněnskými nakladatelstvími až k nedávné účasti na výstavě SBB (Divadlo svět), vnímal jsem vždy Myslivečkovu grafickou tvorbu jako sympatickou snahu (a to v celoevropském, celostátním a nikoli jen v brněnském prostředí) stále směrovat svou tvorbu k jejímu základnímu poslání. Oprostit ji od balastu módních a pro současného umělce však často velmi přitažlivých trendů a obrátit pozornost „ke kořenům“, nikoliv k sice krásnému, ale přece jen příliš brzy vadnoucímu a opadávajícímu „okvětí“ současné masové grafické produkce.
Chápal jsme Myslivečkovy grafické projevy jako koncepční výraz fundamentální polohy grafické tvorby určené pro tisk a širokou veřejnost, grafiky nepodléhající již zmíněným módním náladám a ani nevydané jen tak všanc dnešnímu vytrvalému snažení dnešních teoretiků umění a designu deformovat umělce svými obvykle pomýlenými názory a požadavky. Myslivečkova grafika se vždycky viditelně distancovala i od posluhování dnes všudypřítomné pseudoreklamě, trvale ovlivňující širokou veřejnost v zájmu liberalizované komerční činnosti všeho druhu. Mysliveček důvěřuje síle myšlenky a poslání svého výtvoru; snaží se vyjádřit ji co nejméně komplikovaně, co nejjednodušeji, co nejprostšími, většinou základními typografickými, prostředky.
Přeji Borisi Myslivečkovi, aby jeho odvaha vždycky stát důsledně v opozici proti soudobým konvencím, nacházela v české kultuře stále své místo a přeji mu, aby i kolegiální prostředí SBB bylo pro ni opravdovou živnou půdou.
Jan Rajlich st.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Pátá DvojKA — Kubín Aubrecht

Bienále Brno (SBB) informuje o publikaci | Brno Biennale (BBA) informs about publication:
Pánové Petr Kubín a Karel Aubrecht, jinak akademičtí malíři a též členové SBB, připravili koncem roku 2022 po delší odmlce pátý svazek svých katalogů DvojKA, vydávaných v edici Galerie Dvojka.s ISBN vydavatelství SBB. Pozor, autoři nepracují jako dvojice, jejich práce jsou individuální.
Tento zatím poslední díl knížeček, představujících jejich práce na určité téma, nese název Akt. Tedy jde o lidské akty, vesměs žen. Knížky vychází vesměs o 12 stranách formátu 150 x 150 mm. 
První tři tyto katalogy DvojKA byly spjaté s výstavami autorů v pražském Paláci Dunaj na Národní tř., kde ovšem možnost vystavování kvůli dlouhodobé rekonstrukci pominula… přesto se autoři rozhodli v serii pokračovat alespoň publikačně.
Pokud se chcete potěšit prohlídkou všech pěti dosavadních katalogů DvojKA, můžete — máme je na stránkách SBB v digitální podobě v záložce Publikace:
č. 5 Akt, 2016-2022 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/01/Aubrecht-Kubin-galerie-2_5_Akt.pdf
č. 4 Muzika, 2012 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/01/Aubrecht-Kubin-galerie-2_4_Muzika.pdf 
č. 3 Litera, 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_3-litera_katalog.pdf
č. 2 Portrét, 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_2-portret_katalog.pdf
č. 1 Logo , 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_1-logo_katalog.pdf

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Félix Beltrán 1938—2022

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Čestný člen SBB, kubánsko-mexický grafik Prof. Dr. Félix Juan Alberto Beltrán Concepción, Dr. h. c., zemřel 28. 12. 2022 v Ciudad de México ve věku 84 let.

Félix Beltrán se narodil 27. 6. 1938 v Havaně CU.
Vystudoval slavnou School of Visual Arts v New Yorku US (1960), American Art School N. York (1962) a Circulo de Bellas Artes v Madridu ES (1966). Vrátil se na Kubu a jako její reprezentant navštívil coby přednášející i Bienále Brno (1974), ale koncem 70. let emigroval do Mexika.

Félix Beltrán pracoval jako grafický designér a art director studia F. Beltran & Asociados MX a v posledních desetiletích se věnoval hlavně výchově mladých designérů na různých uměleckých školách a univerzitách, naposledy např. na Universidad Autonoma Metropolitana MX.
Félix Beltrán vystavoval grafický design na cca 10 samostatných výstavách (Habana, Camaguey, Frankfurt, Sofia, México, Caracas…) a na mnohých výstavách kolektivních (Habana, México, Warszawa, Brno, Cuenca, Parma, Southampton…). Z publikací: F. B.: Desde el diseño (1970); F. B.: Letragrafía (1973); F. B.: Acerca del Diseño (1975).

6. Bienále Brno 1974: Félix Beltrán (vlevo s brýlemi), foto archiv MG
Félix Beltrán (vlevo) a Wim Crouwel na mezinárodním sympoziu při 6. Bienále Brno v roce 1974, foto archiv MG

Návštěva Bienále Brno měla na něho takový vliv, že svoji osobní značku vytvořil BB nápadně podobnou. S Bienále Brno a Janem Rajlichem st. i ml. zůstal ve styku celý svůj život i po své emigraci do Mexika, od 90. let byl i účastníkem různých akcí Sdružení Bienále Brno, a naposledy i mezinárodní plakátové akce Jan Rajlich 100 v Brně v roce 2020.
Félix Beltrán je celosvětově považován za jednoho z nejvýznamějších kubánských / mexických grafiků 2. poloviny 20. stol.
Čest jeho památce!


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Chaumont: the 30th Biennale Internationale de design graphique 2023

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
30. Mezinárodní bienále plakátu a grafického designu (le 30e concours international d’affiches
 de Chaumont / The 30th Chaumont Graphic Design Biennale) organizuje Le Signe, centre national du graphisme, v Chaumontu FR. Akce se od svého vzniku v roce 1990 konala každoročně až do roku 2015, poslední 4 ročníky jsou již bi-anuální, takže Bienále oslaví v roce 2023 své 30. výročí.
Mezinárodní soutěž plakátu je vyhlášena opět pro tištěné nebo i animované plakáty vytvořené během let 2020 až 2022, bez ohledu na techniku, obsah atp. Maximálně je možno přihlásit 3 plakáty nebo série.
Zaregistrovat je se třeba online, na webu le Signe: Le Signe – CONCOURS INTERNATIONAL (centrenationaldugraphisme.fr), přijmout podmínky, a dále vytisknout a podepsat dokumenty „Copyright Assignment Agreement“ a „manual donation” a přiložit je k zásilce s plakáty, zásilku je třeba označit “printed matter, without commercial value”.
Deadline (datum poštovního razítka) 31. 1. 2023.
Přibližně 100 selektovaných plakátů z této mezinárodní soutěže plakátu bude v Chaumontu vystaveno během 30. Mezinárodní bienále plakátu a grafického designu 22. 5.>21. 10. 2023. (Souběžně se koná i mezinárodní soutěž studentská, o které naleznete informace rovněž na stránce LeSigne.)
Mezinárodní jury se sejde 27. 5. 2023 a udělí ceny 3000 € Grand Prix, 1500 € Prix Espoir, 1000 € Prix du Public (online hlasování).
Adresa pro zaslání plakátů: Concours international d’affiches, Le Signe, Centre National du Graphisme, Le Pôle des Expositions et des Collections [The Exhibitions and Curating Department], 1, place Emile Goguenheim, F-52000 Chaumont, FR
Další informace / kontakt: concours@cndg.fr; +33 (0)3 25 35 79 19. 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


William Shakespeare (plakáty) ve Scale

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
„William Shakespeare v československém a polském plakátu“, Univerzitní kino Scala Brno, 16. 12. 2022 — 31. 3. 2023.
Ve foyer kina Scala v Brně je vystavena kolekce plakátů k dramatům Williama Shakespeara inscenovaných v Československu a Polsku v letech 1960–2009. Výběr 22 plakátů ze sbírky pražské galerie Terryho ponožky  / Terry Posters (galerista a sběratel Pavel Rajčan) nabízí srovnání dvou středoevropských plakátových škol, jejichž filmové i divadelní plakáty jsou obdivovány po celém světě.
Obsah výstavy přibližuje její kurátor Pavel Rajčan:
Domácí výtvarníci jsou zastoupeni kupříkladu Adolfem Bornem a jeho mistrnou karikaturou Falstaffa. Jiří Rathouský svým úsporným typografickým jazykem navrhl plakát pro Hamleta. Milan Kopřiva a Pavel Brom na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vytvořili deset pozoruhodných děl pro Krejčovo Divadlo za branou. Jedním z nich je i plakát k inscenaci Marná lásky snaha. Samozřejmou součástí výstavy jsou pak dva plakáty dvorních brněnských autorů Jana Rajlicha st. a Jana Rajlicha ml. k inscenacím Jak se vám líbí a Mnoho povyku pro nic Mahenova divadla v Brně. Další plakát k Hamletovi, z Divadla Husa na provázku k Mikuláškově inscenaci v roce 2009, pak brněnský pohled uzavírá. / Polské tvůrce zastupuje trojice legend polského plakátu: Frantiszek Starowieyski, Jan Lenica a Waldemar Swierzy. Lenicův rukopis poznáváme v jeho třech plakátech: Král Lear a Macbeth vznikly pro Teatr Powszechny ve Varšavě a Verdiho operní verze Othella pak pro Teatr Wielki. Frantiszek Starowieyski svůj někdy temný fantaskní svět nechává zaznít v plakátu k Jak se vám líbí pro Teatr Narodowy ve Varšavě a Waldemar Swierzy Verdiho Falstaffem výstavu uzavírá.“

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Josef Flejšar 100 v Hradci Králové (Bio Central)

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava k 100letému výročí Josefa Flejšara, jejíž premiéra byla na přelomu let 2021/2022 ve foyer pražského kina Světozor (viz naše předešlé info na stránkách SBB: http://sbb-bienale-brno.cz/josef-flejsar-100-vystava-ve-svetozoru/), je nyní v mírně redukované podobě otevřena v Bio Central v Hradci Králové.
Kurátor výstavy Pavel Rajčan z galerie Terryho Ponožky / Terry Posters, která výstavu připravila, k výstavě a Flejšarově archivu v galerii uvádí, že „po dohodě s rodinou Josefa Flejšara jsme začali zpracovávat jeho významnou plakátovou pozůstalost. Uvedení 350 plakátů na našich webových stránkách terryhoponozky.cz a tato výstava je prvním výsledkem naší dokumentační činnosti.“
Josef Flejšar 100, Bio central, Hradec Králové (13. 12. 2022— 31. 3. 2022).  

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Andrej Haščák na medzinárodných výstavách plagátu | Quzhou 2022

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Andrej Haščák (1976) je grafický dizajnér pôsobiaci v oblasti komunikačného dizajnu. V rámci tvorby hľadá prieniky medzi vizuálnou komunikáciou a výtvarným umením. Známy je hlavne svojou plagátovou tvorbou, ktorej sa primárne venuje. Jeho plagáty sú charakteristické bohatou farebnosťou a dynamickými kompozíciami. Dominantné sú obrazové znaky a výrazné farebné štruktúry. Písmo používa ako nosič informácie, ale aj ako výtvarno-stavebný prvok v rámci typografickej kompozície, podobne ako napr. raster alebo ťah štetcom. Slobodne a odvážne využíva výtvarné gestá založené na prenikavých farbách, ktoré digitálna technológia zmenila na expresívne a tvarovateľné. Pre jeho plagáty je charakteristická rytmická usporiadanosť motívov, ktoré zapĺňajú kompozíciu, a taktiež aj určitá hudobná inšpirácia, ktorá im dodáva dynamiku. Skryté energie zakódované do obrazových informácií poskytujú ilúziu permanentného pohybu a premeny. Jeho vizuálny slovník je charakteristický náznakovým, štylizovaným prejavom, ako aj náklonnosťou k plastickému, takmer sochárskemu tvarovaniu. Autor sa doposiaľ zúčastnil na viac ako 150 výstavách a workshopoch s medzinárodnou účasťou doma i v zahraničí zameraných na plagátovú tvorbu a dizajn vizuálnej komunikácie. Je členom Združenia Bienále Brno (UVU ČR, ICO-D), kde sa podieľa na projektoch organizovaných spomínaným združením. Súčasne sa venuje aj pedagogickej činnosti na Fakulte umení TUKE, kde pôsobí ako docent a vedie Katedru dizajnu a ateliér Vizuálna komunikácia.
V roku 2022 Andrej Haščák vystavoval oi na týchto medzinárodných výstavách (o ktorých nájdete viac info na stránke SBB v predchádzajúcich správach): „Rolling After Generation • Design 30”, Taipei TW; PosterFest 03, Budapešť HU; “Harmonious Co-Existence”, Nantong CN; Haapsalu Graphic Design Festival 2022, Haapsalu EE; SBB Plakáty z mezinárodních akcií, Brno CZ; TYPOPLAKÁTOK, Zlín CZ; Golden Bee 15 – Global Biennale of Graphic Design, Moskva RUZ; PIN‘s 2nd International Poster Exhibition of Love and Peace, Nagoya JP; 18th Festival Jazz in the Ruins, Gliwice PL; The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba HU; “Revitalize after Covid-19”, Kaohsiung TW;a “Beautiful Quzhou”, Quzhou CN. O na konci uvedenej výstave viac informácií na záver tohto príspevku.
K významu účasti na medzinárodných podujatiach plagátu a vystavovaniu plagátu na medzinárodných výstavách Andrej Haščák hovorí:
Aktívna účasť na medzinárodných výstavách a súťažiach obohacuje grafického dizajnéra o nové obzory, dopĺňa jeho všeobecný prehľad, poskytuje pohľad na fungovanie dizajnu vo svete a pomáha budovať konkurencieschopné portfólio. Participáciou na súťažiach dochádza nielen ku zdokonaľovaniu jeho technických zručností či konfrontácii vlastnej tvorby s kolegami z domácej i zahraničnej scény, ale aj k budovaniu jeho autonómneho vizuálneho štýlu.
‚Benefity vyplývajúce z účasti na spomínaných podujatiach majú priamy dopad aj na dynamiku vzdelávania na umeleckých vysokých školách. Naplnenie potenciálu kvalitného vzdelávacieho procesu predpokladá, okrem iného, aj iniciatívnu participáciu na aktivitách odohrávajúcich sa za hranicami akademického prostredia. Medzi takéto aktivity patria najmä zahraničné a domáce výstavy, ale aj súťaže internacionálneho či lokálneho charakteru. Jedným z najznámejších a najstarších podujatí v rámci súťažného prezentovania plagátovej tvorby a grafického dizajnu je Medzinárodné bienále plagátu Varšava (Poľsko) alebo Medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno (Česká republika). Súťaže a výstavy prispievajú k udržiavaniu prehľadu o aktuálnom svetovom dianí a podnecujú rozvíjanie kritického myslenia a názorového formovania, ktoré je kľúčové najmä pri umeleckom vzdelávaní mladých grafických dizajnérov.
Podujatia typu medzinárodných zahraničných a domácich výstav či súťaží prispievajú nielen k edukácii, ale aj k profesionálnemu rastu. Týmto spôsobom sa autori dostávajú do styku so zadaním, ktorého riešenie prehlbuje schopnosť kritického myslenia a analytického prístupu práce. Vystavením diel na týchto podujatiach sa výstupy dostávajú do širšieho povedomia odbornej a laickej verejnosti. Výsledkom je vytváranie zázemia pre kvalitatívne zlepšovanie kultúry a komunity grafického dizajnu.
Posledná tohtoročná výstava:
“Beautiful Quzhou” Poster Design International Invitation Exhibition 2022, 100 dizajnérov 100 plagátov, Quzhou Culture and Art Center, Quzhou CN, 6.—20. 12. 2022.

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Plagát k podujatiu

Andrej Haščák: Beautiful Quzhou, plagát, 2022

Webstránka: https://mp.weixin.qq.com/s/CXBV8UgUJiPWZFWhu3AptA?fbclid=IwAR2lyYp0mORTbdbgSvLQP6CDiPBRJjW- iVNsX_j9aQobQQ8ZQF1U6a0_ZYk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Peace, love, design! / Vizuál pro Světový den designu IDD 2023

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
ICoD (dříve Icograda) − International Council of Design (Mezinárodní rada designu) − připomíná již mnoho let výroční den svého vzniku (27. 4. 1963 v Londýně) jako Světový den grafiky, v posledních 5 letech jako World Design Day (Světový den designu). https://www.theicod.org/en/activities/international-design-day 
K 60. výročí Icogrady v roce 2023 IcoD vyzývá své členy k přihlášení jejich zájmu o vytvoření image/plakátu (peace.love.design!) pro 60. výročí, který bude využit globálně pro International Design Day 2023. Nejde o soutěž, ale Výkonný výbor ICoD z těch, kdo se do 31. 12. 2022 přihlásí (zájem je třeba projevit zasláním dopisu, e-mailem a připojit portfolio svých prací), vybere autora vizuálu IDD 2023 — e-mail: info@theicod.org (práce bude dobrovolná – nehonorovaná)
Více info viz https://www.theicod.org/en/resources/news-archive/call-interest-idd-2023
SBB bude v rámci připomenutí 60. výročí Icogrady a tedy Světového dne designu pořádat výstavu opět v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně (pokud toto nebude uzavřeno z důvodů rekonstrukce) a na přelomu dubna/května 2023 plánuje Sdružení Bienále Brno také v této souvislosti svoji 15. Valnou hromadu SBB. 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE