IDD | Mezinárodní den designu 2024 o laskavosti v designu

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs 
27. 4. 2024 budeme oslavovat Mezinárodní den designu (IDD International Design Day), dříve Světový den designu, dříve Světový den designu vizuálních komunikací a původně a nejlépe Světový den grafiky…
Publikujeme zde překlad a originální znění výzvy k letošnímu IDD, tak jak ji vydala ICoD Intenational Council of Design (Mezinárodní rada designu, dříve – a lépe – Icograda).

Co kdyby se designéři nejprve zeptali, je to laskavé? Co kdyby měřítkem designu bylo spíše to, jak dobře se stará o lidi a jejich vztahy, než jak je ziskový?
🌿 Téma Mezinárodního dne designu pro rok 2024, 𝙞𝙨 𝙞𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙? je o zabudování laskavosti do designové praxe.
Téma, 𝙞𝙨 𝙞𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙? navrhuje novou metriku laskavosti designu: standard laskavosti. A definuje, co je to „laskavý design“. Letos se členů ptáme, jak navrhují transformaci současných systémů na možnosti, které lze navrhovat s laskavostí – aby zajistili laskavější budoucnost pro všechny.
→ Zjistěte více o letošním tématu a stáhněte si sadu nástrojů IDD2024 a plakát ve vysokém rozlišení >> https://bit.ly/IDD2024_ICoD
ICoD by také ráda poděkovala Egle Zvirblyte a Taktika Studio za ilustraci a produkci letošního tematického plakátu a vizuálů!
#isitkind #kinddesign #design #internationaldesignday #IDD2024 #theicod #internationalcouncilofdesign

What if designers first asked, is it kind? What if the measure of design was how well it cared for people and their relationships rather than how profitable it was?
🌿 The International Design Day theme for 2024, 𝙞𝙨 𝙞𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙? is about building kindness into design practice.
The theme, 𝙞𝙨 𝙞𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙? proposes a new metric of design kindness: the kindness standard. And defines what ‚kind design‘ is. This year we ask Members how they are designing to transform current systems into possibilities to design with kindness — to ensure a kinder future forall.
→ Learn more about this year’s theme and download the IDD2024 toolkit and high-resolution poster >> https://bit.ly/IDD2024_ICoD
ICoD would also like to thank Egle Zvirblyte and Taktika Studio for illustrating and producing this year’s theme poster and visuals!
#isitkind #kinddesign #design #internationaldesignday #IDD2024 #theicod #internationalcouncilofdesign   

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Mezinárodní výstava plakátu TPDA / STOP

Bienále Brno (SBB) informuje  o akci/výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about  event:/exhibition
Taiwan Poster Designers Association (TPDA) uspořádalo každoroční mezinárodní výstavu plakátů, tentokrát na téma STOP. (2023 Taiwan Poster Design Association Annual Exhibition and International Poster Invitational)
Na výstavu jsou vždy selektováni tchajwanští členové TPDA  a jednak jsou osobně pozváni vybraní designéři plakátu z různých zemí světa. Díky již více než 10leté spolupráci mezi TPDA a SBB, bývá pozváno i několik členů SBB.
Návrhy plakátů byly shromažďovány do 22. 12. 2023 a výběr domácích účastníku proběhl začátkem roku 2024. Výstava se tentokrát koná v Tchajpeji (Taipei Bopiliao Historic Block, No. 21+23). Je otevřena 15.>17. 3. 2024. 
Info: http://www.taiwanposter.com/
https://www.facebook.com/taiwan.poster
Několik fotografií z akce zde, z plakátů členů SBB jsou tu zachyceni Andrej Haščák, Jan Rajlich, Nikllaus Troxler:


台 灣 海 報 設 計 協 會
Taiwan Poster Design Association
▐ 聯絡方式 Contact us ▐
連絡電話 TEL:(+886) – 2- 2377-0102 轉 28
電子郵件 E-mail:tpdataiwan.poster@gmail.com
通訊地址 Add:106台北市大安區敦化南路二段172巷7號1樓
   

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Zemřel grafik, ilustrátor a karikaturista Václav Johanus

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Bohužel oznamujeme smutnou zprávu z Českých Budějovic, že v pátek 23. 2. 2024 zemřel ve věku 76 let grafik, ilustrátor a karikaturista Václav Johanus (nar. 6. 7. 1947), majitel Galerie Hrozen v Českých Budějovicích. Členem Sdružení Bienále Brno byl od  r. 1996. 
S Václavem Johanusem se rodina a veřejnost naposledy rozloučí v pondělí  4. 3. 2024 ve 13.00 hodin v českobudějovickém krematoriu.
Čest jeho památce!
Níže uvádíme v plném znění tiskovou zprávu a ukázky z tvorby Václava Johanuse z archivu autora, tak jak nám je poskytla Hana Bumbová z Galerie Hrozen, partnerka autora.
Česká výtvarná scéna ztratila grafika originálního rukopisu, významného ilustrátora a karikaturistu Václava Johanuse              Českobudějovický grafik, ilustrátor a karikaturista Václav Johanus (6. 7. 1947–23. 2. 2024) se ve své profesionální výtvarné činnosti věnoval grafice, typografii, knižní a novinové ilustraci, koláži a kreslenému humoru. Na českou výtvarnou scénu vstoupil razantně v oblasti kresleného humoru ve druhé polovině 60. let s originální přísně geometrickou černou kresbou, tvarem inspirovanou lidovým folklorem. Z té doby jej čtenáři znají například z ilustrací zadních stránek Mladého světa, z Dikobrazu, Stadiónu, Domova a dalších tiskovin.

Význačným mezníkem v profesní dráze autora byla v 70. letech pravidelná účast na pracovních setkáních karikaturistů v Jihočeských papírnách ve Větřní u Českého Krumlova, jejichž zrod Václav Johanus inicioval.  V přátelské a tvůrčí atmosféře se tu setkávaly přední osobnosti českého kresleného humoru – Jiránek, Barták, Daniel, Hrubý, Juřena, Kerles, Renčín, Johanus, Slíva, Šalamoun, Zábranský. Následně se tito autoři potkávali v redakcích a na stránkách českých novin, časopisů nebo humoristických příloh více než pětačtyřicet let.
Kreslený humor a novinová kresba jako výtvarně úsporná glosa aktuálních témat byla autorovou celoživotní srdeční záležitostí. Postupně vytvořil stovky ilustrací a kresleného humoru, které se objevovaly v desítkách dalších časopisů a novin (mj. Světová literatura, Student, Telegraf, Reportér, Květy, Věda a technika mládeži a další).
Výzvou v porevolučních 90. letech byla spolupráce s odborně zaměřenými tiskovinami jako Hospodářské noviny, Ekonom, Bankovnictví nebo Právní rádce, kde mohl autor glosovat na malém prostoru nová témata: „Do světa paragrafů a čísel se snažím přinést trochu poezie a úsměv a odlehčit tak věcnosti tématu,“doplnil.  S Učitelskými novinami a Deníky Bohemia, původně Jihočeskou pravdou, kde ostatně v roce 1965 byla otištěna poprvé autorova kresba, výtvarně spolupracoval více než 50 let.
Od poloviny 70. let se Václav Johanus věnoval také grafice a rozměrnějším formátům temper.
I do těchto uměleckých disciplín přenesl zjednodušenou až strohou formu, poetiku a humor. Mimořádný respekt získávaly především vícebarevné – v začátcích až dvacetibarevné – serigrafie.  Vznikaly ve spolupráci s profesionálními grafickými tiskaři a v autorově pojetí vynikají absolutně přesným soutiskem plných barevných ploch. Naproti tomu tempera, případně akryl ve volné tvorbě a v ilustraci umožňovaly docilovat jemnějších detailů a odstínů.
Nezastupitelné místo měla tvorba zaměřená na dětské publikum, od nejstarších ilustrací např. pro Sluníčko, Ohníček nebo Pionýr, přes leporela, pexesa, omalovánky po trojrozměrné objekty. Ve spolupráci s architekty se V. Johanus podílel na výtvarném řešení několika školek a nemocničních pavilonů. S Československou televizí výtvarně spolupracoval na seriálu pro mateřské školy. Svými obrázky opatřil více než 40 knih různého zaměření pro dospělé i dětské čtenáře.
V oblasti užité grafiky vytvářel firemní tiskoviny, logotypy, grafické listy, příležitostné tisky, plakáty, stolní a nástěnné kalendáře apod., včetně grafické úpravy a typografie. Z významnějších připomeňme realizace např. pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Českou pojišťovnu, ČEZ, Koh-i-noor Hardtmuth, Edikt, stavby silnic a železnic, Jihočeskou energetiku a další. 
K respektovaným grafickým počinům posledních let přibyly dva výraznější: v roce 2017 byl autor přizván k účasti na reprezentativní výstavě Grafické techniky ve stoleté historii Hollaru, v Národním technickém muzeu v Praze. Představil zde techniku serigrafie (sítotisk).  O rok později prezentoval typografickou tvorbu na výstavě plakátů v jihočínském Šen-čenu, kterou připravilo Sdružení Bienále Brno k 100. výročí Československa.
Posledními realizovanými výstavami byly Procházky krajinou – originály a grafika v Městské knihovně v Písku (2021) a Mýma očima – originály a grafika v českobudějovické oční klinice Lexum (2022).
Veškerou uměleckou tvorbu V. Johanuse charakterizuje nezaměnitelný rukopis postavený na grafickém základě, zjednodušená až strohá výtvarná forma, humorná zkratka nebo metafora, poetická nadsázka, smysl pro pointu a do precizního detailu dovedené zpracování.  Jeho díla jsou výtvarně čistá a srozumitelná.
Poetika jižních Čech zůstávala hlavním inspiračním zdrojem autora. Náměty čerpal také z oblastí, které měl rád; bylo to především výtvarné umění, literatura, vážná a jazzová muzika, sport, zážitky z krajiny, rybaření, voda … A jakkoli dokázal být i neúprosným kritikem a trefným glosátorem, natolik se v jeho díle zrcadlí vlídné porozumění a poezie všedních dní. Jeho práce zůstaly oproštěny od módnosti a okázalých gest.
Od roku 1965 Václav Johanus uspořádal přes 100 samostatných a účastnil se více než 220 společných výstav doma i v zahraničí (mj. Frankfurt, Tokio, Londýn, Rzeszów, Gabrovo, Marostika, Bělehrad, Havana, Curych, Berlín, Vídeň, Lorient, Šen-čen a další). Zúčastňoval se přehlídek české ilustrace a mezinárodního Bienále užité grafiky Brno.   
Jeho dílo je zastoupeno v českých a zahraničních sbírkách. Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal ocenění. Je členem profesního Sdružení Bienále Brno.
Osobnost Václava Johanuse je neoddělitelně spjata s českobudějovickou Galerií Hrozen, kterou v roce 1998 založil a více než dvacet let vedl. Galerie se zaměřovala na grafiku, typografii, ilustraci a kreslený humor. Díky uměleckému renomé a osobním kontaktům přivedl Václav Johanus na jih Čech řadu špičkových tuzemských a zahraničních umělců, kteří se zde představili v rámci více než stovky samostatných a tematicky zaměřených výstav. Nezanedbatelný prostor dostávali také významní jihočeští autoři.
Poslední rozloučení s grafikem Václavem Johanusem se bude konat v pondělí 4. března 2024 v Českých Budějovicích. 
Mgr. Hana Bumbová  Galerie Hrozen, 24.2.2024 

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Šestnácté bienále grafického designu a plakátu Golden Bee 2024

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) informs you about exhibition/competition
16. globální bienále grafického designu a plakátu Golden Bee 2024 v Moskvě s prezidentem Sergejem Serovem vypsalo podmínky účasti v 16 kategoriích pro práce vytvořené v letech 2022–2024.
Deadline online zasílání přihlášek a prací je 16. 4. 2024. Počet prací není omezen.
Soutěžní / výstavní kategorie:
(1) GLOBAL POSTER LANGUAGE (Všeobecný jazyk plakátu) plakát bez omezení, hlavní kategorie Bienále / kurátor Serge Serov
(2) GLOBAL TRANSFIGURATION (Globální přeměna), plakáty k procesům změn od univerzialismu ke křesťanství
(3) GLOBAL EMPATHY (Obecné porozumění), význam empatie v designu a v životě
(4) ANOTHER LIFE (Jiný život), plakáty k aktuálním změnám ve společnosti, negativní i pozitivní 
(5) HALLELUJAH (Aleluja), plakáty k religiozním otázkám všeho druhu (spiritualismus, svátky, poutě…)
(6) MUSIC OF THE FUTURE (Hudba budoucnosti), plakáty pro experimenty v hudbě všech žánrů
(7) CYRILLIC TIME (Čas cyrilice), plakáty vytvořené cyrilicí (azbukou)
(8) ART ARCTIC (Arktické umění), plakáty pro estetický rozvoj Arktidy
(9)  ISRAEL 75, plakáty k výročí státu Izrael
(1O) STEPANOVA 130, plakáty k výročí Varvary Stepanovové, amazonky ruské avantgardy a grafického designu
(11) RACHMANINOFF 150, plakáty k výročí Sergeje Rachmaninova a obecně k světové hudební kultuře
(12) PUSHKIN 225, plakáty k výročí Alexandra Puškina a obecně k poezii
(13) KANT 300, plakáty k výročí Immanuela Kanta a obecně k filozofickým otázkám
(14) GLOBAL (CO)MMUNICATION (Globální komunikace), plakáty věnované problémům moderní komunikace
(15) ART DIGITAL DESIGN, volné téma – designové a umělecké projekty v různých oblastech – v digitálním prostředí
(16) DESIGNER + ARTIFICIAL INTELLIGENCE, plakáty a projkety designu a umění vytvořené za pomoci AI (neurálních sítí).
Podmínky účasti viz  https://2024.goldenbee.org/en/
Účast je zdarma (není zatížena poplatkem), přihlašovat lze práce z let 2022−2024.
Výsledky výběru na výstavu budou oznámeny 16. 8. 2024. Slavnostní vyhlášení výsledků Golden Bee 16 se uskuteční v pondělí 16. 9. 2024 v Moskvě.
Výběrová porota: Edik Boghosian AM, Valentina Udintseva CZ, Ksti Hu (Kristina Huber) DE, Denis Maslov RU, Tanya Metelik RU, Diana Yaroslavtseva RU, Dmitry Retkin RU, Igor Gurovich RU, Katerina Terekhova RU, Maria Afonchikova RU, Nikolay Shtok RU, Olga Terekhova RU, Pavel Pisklakov RU, Sergey Shanovich RU, Yuri Gulitov RU.
Mezinárodní jury: Ken Cato AU, Félipe Taborda BR, Marian Bantjes CA, Jean-Michel Géridan FR, Jumping He DE, Subrata Bhowmick IN, Ebrahim Haghighi IR, Katsuhiko Shibuya JP, Mitya Kharshak RU, Slobodan Štetić RS, Ahn Sang-soo KR, Sabina Oberholzer CH, Sophia Linghung Shih TW, Sadik Karamustafa TR, Keith Kitz US.
Více info viz https://2024.goldenbee.org/en/#jury

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Cena města Brna Janě Čipákové

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs
Dlouholetá (od r. 1992) členka SBB Mgr. Jana Čipáková byla oceněna Cenou města Brna v oboru žurnalistika a publicistka za rok 2023. 
Ceny města Brna byly předány 13 osobnostem v různých oblastech jako architektura, hudba, sport, vědy atd. na Nové radnici v Brně 30. 1. 2024.
Jana Čipáková se narodila 16. 4. 1941 v Brně, vystudovala brněnskou filozofickou fakultu – obor český jazyk a dějepis – a jako redaktorka začala pracovat v roce 1966 v brněnském rozhlase po drátě, kam se po období normalizace vrátila a do důchodu odešla v roce 2002, kdy rozhlas po drátě skončil. V 80. a 90. letech pracovala v Moravské galerii v Brně, kde se dostala i k organizaci Bienále Brno. Pro město Brno zpracovala medailonky 205 významných brněnských osobností. Vedle toho se celý život  věnovala folkloru.

Fotoreportáž ze slavnostního udílení cen ve Sněmovním sále brněnské Nové radnice pod nástropní freskou s andílky od Daniela Grana pořídil Jan Rajlich. Na hromadném snímku všech 13 oceněných stojí laurátka CMB Jana Čipáková hned po pravici rudé primátorky Vaňkové:


Jana Čipáková
v Paměti národa v rámci projektu Příběhy 20. století zde: https://www.pametnaroda.cz/cs/cipakova-jana-20160308-0
Více info o Cenách MB viz web města Brna.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

16. ročník Terras Gauda – Francisco Manteon Competition

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži / Brno Biennale (BBA) informs on competition:
The International Biennial Poster Design Terras Gauda – Francisco Manteon Competition opens the call for its 16th edition.
Graphic artists, design studios, associations and universities are invited to take part in the most prestigious graphic design competition sponsored by a private initiative worlwide.
Mezinárodní bienále designu plakátu Terras Gauda – soutěž Francisca Manteona otevírá výzvu ke svému 16. ročníku.
Grafici, designová studia, asociace a univerzity jsou zváni k účasti v nejprestižnější soutěži grafického designu sponzorované soukromou iniciativou na světě.
Tématikou soutěžního plakátu je opět víno (vypisovatelem soutěže je velké španělské vinařství Terras Gauda, pro jehož propagaci v následujících 2 letech je vždy vítězný plakát určen).
Deadline: 29. 4. 2024, 18:00.
Plakáty se přihlašují a zasílají digitálně ve formátu 50 x 70 cm, max. 2 návrhy, za každý je třeba zaplatit 15 € na vytištění a adjustaci…
Odborná jury udělí 4 ceny v hodnotě celkem 16 000 €, což má být oznámeno do konce června.
Podrobné podmínky soutěže a přihlášky zde: 
https://www.franciscomantecon.com/2024/index.php

Bodegas Terras Gauda, S.A., Estrada de Tui-A Guarda, km 55,
O Rosal – 36760 Pontevedra, ES
E-mail: comunicacion@terrasgauda.com

 

Tento plakát získal 1. cenu v roce 2022:

1st PRIZE – TANEL AUGUST LIND (ESTONIA)

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE
_______________________________________________________________________________

18. bienále plakátu Mexiko – výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/výstavě / Brno Biennale (BBA) informs on competition/exhibition:
 
Na 18. mezinárodní bienále plakátu v Mexiku (BICM) se plakáty přihlašují online od 31. 1. 2024. Bienále se mohou zúčastnit jak profesionálové, tak i ve své sekci studenti.
Přihlašujte plakáty ve 4 kategoriích – celkem může autor registrovat maximálně až 4 plakáty (nebo serií o více kusech) vytvořené od května 2022 do současnosti.
Kat. A – CULTURE AS A PUBLIC GOOD, TOWARDS A CULTURAL SDG, vydané i nevydané kulturní plakáty – kultura jako veřejné dobro směrem ke kulturnímu udržitelnému rozvoji (kromě online přihlášky u kat. A je třeba zaslat i po 2 výtiscích). Deadline u kat. A je 27. 4. 2024.
Kat. B – ONE EARTH (Jedna Země) – nevydané návrhy plakátu s tematikou ochrany života na Zemi, návrh plakátu 100×70 cm, 300dpi, cmyk, jpg
Kat. C – THE BEST INTEREST OF CHILDREN AND YOUTH, nevydané návrhy plakátu s tematikou nejlepších zájmů dětí a mládeže, návrh plakátu 100×70 cm, 300dpi, cmyk, jpg
Kat. D – ECONOMIC COMPETENCE AND SUSTAINABILITY, schopnosti ekonomie a udržitelnost, více k tématu viz https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals, nevydané návrhy plakátu, 100×70 cm, 300dpi, cmyk, jpg
Deadline u kat. B, C, D je  30. 5. 2024.
Přihlašování plakátů na 18. BICM je zdarma, pořadatelé však účastníky žádají o případnou finanční podporu podle možností…
Další info a přihlášky na: https://bienalcartel.org/18bicm/?lang=en

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Novoročenky 2024 od členů SBB

Členové Sdružení Bienále Brno (SBB) posílají novoročenky – PF 2024 / Brno Biennale (BBA) members send New Years Wishes 2024

Peter Javorík

Vlasta Brímová

Vladimír Netolička

Jiří Eliška

Joao Machado

Fero Jablonovský

Michal Wein

Leo Lin

Mykola Kovalenko

Václav Houf

Dana Doricová

Jan Rajlich ml.

Karel Aubrecht

Dagmar Kučerová Lanatová

Jochen Fiedler

Ivan Bíly

Pavel Noga

Poznámka: zobrazené péefky od členů SBB byly obdržené e-mailem.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

VIDAK: plakáty „War and Peace, and Now“

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event:
Korejská asociace informačního designu VIDAK (Visual Information Design Association of Korea) pozvala letos na podzim opět světové designéry k tvorbě plakátu – tentokrát na téma “War and Peace, and Now: the Beginning of Peace Beyond Borders”.
Akci vedle asociace VIDAK spoluorganizuje Seoul Design Foundation (DDP). Výstava se koná 9.—15. 12. 2023 v DDP Museum, Design Dulegil (Section C, 3rd – 4th Floor), Seoul KR, již tradičně spolu se stejnojmennou mezinárodní designérskou konferencí (v DDP Design Lab 3rd Floor, Design Hall).
Této mezinárodní akce/výstavy se zúčastňují jednak domácí grafici, členové VIDAK, jejichž práce podléhají výběru a pak pozvaní zahraniční autoři. Vloni — před rokem — to bylo celkem 129 designérů z 38 zemí a 84 designérů domácích, letošní počty ještě nejsou k dispozici (bude do zprávy doplněno)…
Info viz www.vidak.or.kr

Plakát Make Love not War od Jana Rajlicha ml.:

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association