Zdzisław Schubert (1942-2024)

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat

Čestný člen SBB Zdzisław Schubert zemřel 21. 3. 2024 v Poznani PL ve věku 81 let.
Narodil se 13. 7. 1942 v Poznani. Historik umění, absolvent Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani (1965). Inicioval vznik sbírky plakátů v Národním muzeu v Poznani (1968), kterou vedl až do svého odchodu do důchodu (2007). Uspořádal přes 60 výstav v mnoha galeriích a muzeích v Polsku (Gniezno, Katovice, Krakov, Lodž, Ostrów Wielkopolski, Poznaň, Sopoty, Štětín, Toruň, Varšava a Wrocław) i v zahraničí (Berlín, Bratislava, Budapešť, Moskva, Leningrad, Lahti, Paříž, Pécs, Praha, Shenzhen, Stuttgart a Washington). Nejvýznamnější z nich byly: Plakát musí zpívat na MNP (2011) a Vrchol babylonské papírové věže na Salonu Akademie výtvarných umění ve Varšavě (2016) – zahájení 50. jubilejního mezinárodního bienále plakátu. Obě výstavy doprovázely rozsáhlé monografické katalogy. Umění polského plakátu také prezentoval na přednáškách v Praze, Hradci Králové, Brně, Moskvě, Paříži, Cergy-Pontoise a Tokiu a vedl kurzy dějin plakátu a designu na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Publikoval přes 100 článků o polských plakátech a jejich tvůrcích v časopisech: Projekt, Format, Nurt, Sztuka, Art&Buiseness, Dygit, 2+3D, Graphis, Novum, Print a Signes, četné katalogy k výstavám, které pořádal, a monografie o tvůrcích a oboru. Jeho poslední vůlí bude Polská škola plakátu, která vyšla těsně před jeho smrtí. Zasedal v porotě 14. bienále grafického designu v Brně (1990) a 8. trienále plakátu v Trnavě (2012) a mnoha ročníků Polského bienále plakátu v Katovicích. Od roku 1972 byl členem výběrové jury Mezinárodního bienále plakátu ve Varšavě, od jeho 24. ročníku zasedal v Programové radě a byl jejím čestným předsedou.
Zdzisław Schubert.byl jmenován čestným členem SBB 27. 4. 1996.
Čest jeho památce.

Zdzislaw Schubert a Lech Majewski
Zdzislaw Schubert a Jan Rajlich ml. -Trnava 2012
Pekka Loiri, Zuzana Dohnalová, Zdzislaw Schubert, Jan Rajlich ml., TPT 2012

 

odszedł zdzisław schubert…

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Bienále Mexico: deadline 30. 5. 2024

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/výstavě / Brno Biennale (BBA) informs on competition/exhibition:
Na 18. mezinárodní bienále plakátu v Mexiku (BICM) se plakáty přihlašují online do 30. 5. 2024 ve všech 4 kategoriích! (POZOR ZMĚNA!)
Bienále se mohou zúčastnit jak profesionálové, tak i ve své sekci studenti. Celkem může autor registrovat maximálně až 4 plakáty (nebo sérií o více kusech). Více viz naše předchozí výzva http://sbb-bienale-brno.cz/18-bienale-plakatu-mexiko-vyzva-k-ucasti/

Připomínáme, že uzávěrka pro přihlášení vašich plakátů je 30. 5. 2024, 24 hodin mexického času.
PRO REGISTRACI SVÝCH PLAKÁTŮ POUŽÍVEJTE TENTO ODKAZ VE ŠPANĚLŠTINĚ NEBO ANGLIČTINĚ. https://bienalcartel.org/18bicm/

KAT. A / PUBLIKOVANÉ A NEPUBLIKOVANÉ PLAKÁTY
POKUD JSTE PROFESIONÁL: ZAŠLETE VŠECHNY SVÉ PLAKÁTY VYTVOŘENÉ ZA POSLEDNÍ 2 ROKY BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI TÉMA; KULTURNÍ TÉMATA, SOCIÁLNÍ TÉMATA NEBO REKLAMNÍ TÉMATA. (publikované od května 2020 do května  2024) NAHRAJTE SVÉ DIGITÁLNÍ SOUBORY S UVEDENÝMI SPECIFIKACEMI DO NAŠEHO REGISTRAČNÍHO SYSTÉMU.
100 cm na výšku vertikální, nebo 100 cm a šířku – horizontální / 300 DPI / IN JPG / REŽIM: CMYK
POKUD JSTE STUDENT: ZASÍLEJTE NEZVEŘEJNĚNÉ NÁVRHY. NAHRAJTE SVÉ DIGITÁLNÍ SOUBORY S UVEDENÝMI SPECIFIKACEMI DO NAŠEHO REGISTRAČNÍHO SYSTÉMU.  70 x 100 cm. VERTIKÁLNÍ nebo 100 x 70 cm. HORIZONTÁLNÍ / 300 DPI / V JPG / REŽIM: CMYK
KAT. B / C / D / NEPUBLIKOVANÉ PLAKÁTY – NAHRAJTE VAŠE DIGITÁLNÍ SOUBORY S UVEDENÝMI SPECIFIKACEMI DO NAŠEHO REGISTRAČNÍHO SYSTÉMU.
70 x 100 cm. VERTIKÁLNÍ nebo 100 x 70 cm. HORIZONTÁLNÍ / 300 DPI / JPG / REŽIM: CMYK

We remind you that the deadline for registering your posters will be May 30, 2024, 24 hrs. Mexico time.
TO REGISTER YOUR POSTERS USE THIS LINK IN SPANISH OR ENGLISH.https://bienalcartel.org/18bicm/
CAT A / PUBLISHED AND UNPUBLISHED POSTERS
IF YOU ARE A PROFESSIONAL: SEND ALL YOUR POSTERS EDITED IN THE LAST 2 YEARS REGARDLESS OF ANY TOPIC; CULTURAL TOPICS, SOCIAL TOPICS, OR ADVERTISING TOPICS. ( PUBLISHED FROM MAY 2022 TO MAY 2024) UPLOAD YOUR DIGITAL FILES WITH THE INDICATED SPECIFICATIONS TO OUR REGISTRATION SYSTEM.
100 cm high vertical or 100 cm wide for horizontal / 300 DPI / IN JPG / MODE: CMYK
IF YOU ARE A STUDENT: SEND UNPUBLISHED PROPOSALS. UPLOAD YOUR DIGITAL FILES WITH THE INDICATED SPECIFICATIONS TO OUR REGISTRATION SYSTEM. 70 x 100 cm. VERTICAL or 100 x 70 cms. HORIZONTAL / 300 DPI / IN JPG / MODE: CMYK
CAT B / C / D / UNPUBLISHED POSTERS UPLOAD YOUR DIGITAL FILES WITH THE INDICATED SPECIFICATIONS TO OUR REGISTRATION SYSTEM.
70 x 100 cm. VERTICAL or 100 x 70 cms. HORIZONTAL / 300 DPI / IN  JPG / MODE: CMYK
THANKS FOR PARTICIPATING!

 
KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Taipei Design Award 2024

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži / Brno Biennale (BBA) informs on competition:
Taipei Design Award 2024
Deadline 10. 7. 2024 2024 臺北設計獎 TAIPEI DESIGN AWARD2024 臺北設計獎 TAIPEI DESIGN AWARD
Info viz:
http://mymkc.com/app/edms/cpc2546/edm/2024/taipei-design-award/index.html
 
https://taipeidaward.taipei/

Informace
2024 Taipei Design Award Registration Guidelines (Multi-language) 2024/05/13
Call for global entries for the 2024 Taipei Design Awards is now open until July 10th! 2024/04/12
The Award list of 2023 Taipei Design Award!!! 2023/10/02
SPONSOR-President Chain Store Corporation provide one prize money of NTD100,000 for the Sponsor Award

Plakáty Women’s Rights v Praze

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Mezinárodní plakátovou akci zorganizovala skupina ARTtention v Praze na téma Women’s Rights / Práva žen. 
Za novým projektem iniciativy ARTtention stojí dvě dámy – Jitka Zárubová z BKI v Praze jako organizátorka a Radoslava Boor jako kurátorka. Jejich partnery v tomto úsilí jsou někteří společní přátelé z Mezinárodního trienále scénického plakátu v Sofii a osobně Albena Spasová. Spojily své síly s nejčistší touhou dělat výstavy na důležitá témata, která nás zajímají a jsou důležitá pro společnost, ve které žijeme.
Cílem organizátorek bylo spojit pohledy umělců z různých zemí, kteří mají odlišné pocity z nedodržování ženských práv. 
Na výstavu bylo zasláno 678 plakátů od 347 umělců ze 49 zemí. Výstavy ARTtention na téma Práva žen se od 7. 5. 2024 konají v Praze. Na výstavu bylo vybráno 150 plakátů a vytištěno na větší formát B1 bylo 50 plakátů – z členů SBB jsme zaznamenali plakáty Mykoly Kovalenka SK/UA, Jana Rajlicha ml. CZ a Olega Veklenka UA. Česko reprezentují dále Oleg Slepcoff a Anna Drozenová, Slovensko Lenka Sisák.
První výstava je instalována v Galerii BKI-Praha (Bulharský kulturní institut) na Klimentské ulici 6 od 7. 5. do 24. 5. 
Na tuto výstavu naváže další od 28. 5. do 28. 7. 2024 ve vstupní hale Národní technické knihovny v Praze 6-Dejvicích, kde bude vernisáž 28. 5. v 18 hodin.
Info viz https://bki.cz/czev/mezinarodni-vystava-plakatu-na-tema-prava-zen-arttention/

Snímky z vernisáže 7. 5. 2024 od BKI:


 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

František Borovec známý/neznámý

Bienále Brno (SBB) zve na vzpomínkovou akci/výstavu | Brno Biennale (BBA) invites to a commemorative event/exhibition
František Borovec známý/neznámý, setkání Františkových přátel a známých
Galerie G13, Dominikánské nám. 6/7, Brno, úterý 14. 5. 2024 v 17 h

https://www.facebook.com/1415794100/videos/7257574187673016/
 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE