Archiv rubriky: Ze zahraničí | From Abroad

10th United Designs Biennial 2021

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
10. jubilejní bienále United Designs 2021 mělo téma Messages to Humanity (Poselství lidskosti).
United Designs, The Global Design Organization, je mezinárodní organizace grafických designérů založená v Koreji, jejímiž členy jsou většinou grafičtí designéři z univerzitního prostředí celého světa, zejména Jižní Koreje, Pacifiku a USA.

Na výstavu 10th United Designs Biennial 2021, která kvůli pandemii coronaviru byla nakonec koncipována jako online přehlídka, bylo vybráno 70 plakátů autorů z 15 zemí. Kurátorem byl Albert Young Choi KR.
Výstava byla zahájena online seminářem 13. 10. 2021 a potrvá do 15. 11. 2021 (z SBB jsme zaznamenali jen plakát Jana Rajlicha Jr. − viz obr.)

Více info a online katalog viz www.uniteddesigns.org/10ud2021 
Případní zájemci o členství v UD najdou informace zde: http://uniteddesigns.org/membership/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Plakáty PoszTerra v Praze

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
Výstava plakátů grafiků-pedagogů a jejich studentů ze zemí višegrádské čtyřky PoszTerra / V4GADÓ (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), kterou koncem roku 2020 zorganizovala Magyar Művészeti Akadémia (Maďarské akademie umění) v Budapešti), se z Maďarska přestěhovala nyní do Prahy − a je ke zhlédnutí od 7. do 29. 10. 2021 ve sklepní galerii Institutu Liszta (Maďarské kulturní centrum), Rytířská 27, Praha 1. Kurátorem výstavy je Krzysztof Ducki HU. Vernisáž PoszTerra 7. 9. 2021 v Praze uvedl za české autory a školy Pavel Noga.   
Na výstavě je zastoupeno po 3 autorech z každé země (celkem12, ze SBB jso to Pavel Noga, Jan Rajlich, Andrej Haščák, Dušan Junek, Vladislav Rostoka, Lech Majewski a István Orosz), každý 6 svými plakáty, a také jsou tu k vidění plakáty jejich studentů.
Info viz https://culture.hu/cz/praha/udalosti/poszterra
Podle sdělení maďarských organizátorů se další repríza této výstavy uskuteční po jarní premiéře, kdy kvůli covidu byla omezena návštěvnost, znovu i v Budapešti v paláci Vigádo od 8. 12. 2021, kde bude uspořádána 9. 12. dopoledne i konference s osobní účastí a prezentacemi vystavujících grafiků.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


PosterFest Budapest 03 Výběr finalistů

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
Maďarská asociace plakátů (A Magyar Plakát Társaság), jak už jsme na stránkách SBB uvedli v červenci t. r. (http://sbb-bienale-brno.cz/posterfest-03-budapest-2021/), vyhlásila třetí ročník výstavy PosterFest.
Začátkem října 2021 pořadatelé zveřejnili výběr takřka 200 finalistů, tak jak je vybrala domácí porota ve složení: József Árendás, Krzysztof Ducki, Krisztián Gál, Anikó Katona, Anna Korolovszky, István Orosz, Sándor Pinczehelyi  a Tamás Tóth. Zároveň oznámili, že byla zrušena studentská část výstavy RESTART a vystavovány budou jen plakáty profesionálních tvůrců.
Z SBB jsou to Andrej Haščák SK, Vladimir Chaika RU, Mykola Kovalenko SK, Pavel Noga CZ, István Orosz HU, Jan Rajlich Jr. CZ, Niklaus Troxler CH, a z CZ ještě Přemysl Černý a z SK Peter Eliáš.
Vybrané plakáty mají být vystaveny na PosterFest 03 v Budapešti, jejíž termín nebyl dosud upřesněn, podle posledních zpráv bude výstava až na jaře 2022. 
Více info − viz https://www.posterfest.hu/en/posters/; https://www.posterfest.hu/en/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Plakát pro 10. Trienále plakátu Sofia 2022

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
Mezinárodní trienále scénického plakátu Sofia vyhlašuje soutěž o plakát na následující téma svázané s 10. jubileem akce: The International Triennial of Stage Poster-Sofia / Международно триенале на сценичния плакат – София (text a logo Trienále − viz obr. dole − se má na plakátu objevit).
V roce 2022 se bude konat 10. ročník Mezinárodního trienále scénického plakátu – Sofie. Trienále v Sofii, které bylo založeno před 26 lety, se etablovalo jako součást globální rodiny mezinárodních fór a kampaní, které udržují při životě myšlenku mobilizující a inspirativní síly plakátu, a po tři desetiletí si dokázalo udržet své specifické zaměření na současnou kulturní scénu – veškerá její bohatost a rozmanitost různých umění a jejich klasických, moderních i experimentálních forem.
Každý autor účastnící se soutěže si zvolí, zda téma scénického plakátu pojme obecněji, zaměří se na Trienále jako celek, nebo jej upřesní s odkazem na nadcházející 10. ročník.
Deadline je  25. 10. 2021. 
Každý soubor musí být označen následovně: Země_Jméno_Příjmení_Titul-posteru.
Plakáty zasílejte v digitálním formátu: jpg, pdf, s rozlišením 300 dpi, CMYK, v rozměru 100×70 cm, na e-mailovou adresu: postertriennialsofia@gmail.com
Rovněž je možno zasílat animované plakáty: velikost 1920×1080 px, horizontálně nebo vertikálně v poměru 16:9, snímková frekvence 24−30 fps, MP4, délka 15−20 sekund, maximálně 25 MB na soubor.

Plakáty na výstavu vybere domácí porota. 
Porotou vybrané plakáty budou vystaveny na 10. jubilejním ročníku Trienále Sofia v roce 2022.
Více info − podmínky viz https://poster.triennial.orbitel.bg/statute-poster/ 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Designers for Glaser ve Fort Collins

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
Akci Designers for Glaser“ organizovalo Bolívijské bienále plakátu BICeBé již počínaje koncem loňského roku jako chystanou doprovodnou akci Bienále v La  Paz BO, jež se má uskutečnit v listopadu 2021.
Milton Glaser byl ikonou světového grafického designu 2. poloviny 20. století, spolu se Seymourem Chwastem byl spoluzakladatelem slavného Push Pin studia a mj. autorem slavného loga I ♥ NY či plakátu pro Boba Dylana (který jsme nedávno mohli vidět na výstavě Jan Rajlich 100: Bienále Brno v Moravské galerii v Brně). Milton Glaser zemřel loni 26. 6. 2020.
K účasti na této výstavě byli vyzváni přední světoví tvůrci, nicméně akce byla veřejná. Mezi 70 vybranými plakáty/designéry jsou z SBB zastoupeni Santiago Pol YV, Helmut Langer DE, Jan Rajlich Jr. CZ, John Gravdahl US, Kari Piippo FI, Leo Lin TW, Niklaus Troxler CH, Serge Serov RU, Xavier Bermúdez MX, a z CZ ještě Peter Bankov.
Premiérově se tato výstava otevírá již 16. 9. 2021 v Hatton Gallery ve Visual Arts Building v hlavním kampusu Colorado State University ve Fort Collins US a potrvá
do 15. 10. 2021. Výstava Designers for Glaser tak letos nahrazuje pravidelné bienále CIIPE Colorado International Invitational Poster Exhibition, které pořadatelé o rok odložili.
Více info viz: https://collegian.com/2021/09/category-arts-and-culture-designers-for-glaser-honors-artists-life-and-worldwide-impact/;
https://art.colostate.edu/events/designers-for-glaser/

Designers for Glaser, CSU Fort Collins (foto Anna Tomka | The Collegian)


„Dobré je nepřítelem velkého“ řekl mistr Milton Glaser a tím definoval život nevyčerpatelné a inspirativní vizuální a intelektuální produkce, která je dnes pro nás jako vizuální tvůrce dědictvím. Glaser překročil život svým odkazem a svým odchodem v nás všech probudil touhu po neustálém hledání, které by generovalo něco trochu symbolického náboje z jeho návrhů. Jisté je, že tato pocta nereaguje pouze na vůli něco udělat, ale znázornit ve vizuálním záznamu vzpomínku na člověka, učitele, ilustrátora, typografa a designéra; stejným způsobem, jakým nás – nejednou – naučil, jak se znovu spojit s naším kreativním hledáním a profesí.“
Susana Machicao BO, ředitelka Bolívijského bienále plakátů BICeBé, k akci Designers for Glaser

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


17. Jazz in Ruins Gliwice PL

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition:
17. ročník džezového festivalu „Jazz v ruinách“ ve městě Gliwice PL měl letos téma Master Class vs Young Blood (Mistři versus mladá krev). Výstava plakátů na toto téma se uskutečnila v září (Hala Modeli GZUT , Gliwice PL, 3.−11. 9. 2021) a část také virtuálně v online katalogu.
Výstavy se zúčastnili designéři z 38 zemí, z členů SBB jsme našli tato jména: Andrej Haščák, Peter Javorík. a Jan Rajlich Jr. (na výstavě tištěných plakátů). 
Info viz http://tecken.pl/jwr2021/
https://jazzwruinach.pl/en/articles/master-class-vs-young-blood-exhibition-online-589
Info viz http://jazzposters.tecken.pl/
https://jazzwruinach.pl/multimedia/wystawa-master-class-vs-young-blood-590

Plakát akce vytvořil tradičně iniciátor a kurátor výstavy Tomasz Kipka


Plakát Andreje Haščáka

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

PosterFest 03 / Budapest 2021

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
🇹🇯Maďarská asociace plakátů (A Magyar Plakát Társaság) vyhlašuje výzvu k obeslání rozsáhlé výstavy PosterFest, kterou letos organizuje již potřetí. Letos nese PosterFest název RESTART a vyjadřuje víru v naději na nový začátek v postpandemických dobách.
Každý účastník může zaslat elektronicky max. 2 své plakáty z posledních 3 let (tematika není omezena) – formátu 1000×700 mm (na výšku), CMYK, max. 60 MB, 150 dpi, .pdf nebo .jpg.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie –  profesionální a studentskou.
V seznamu škol, jejíž studenti se mohou zúčastnit v soutěži, jsou z CZ a SK uvedeny tyto školy: FU UJEP Ústí nad Labem, FMK UTB Zlín, OPD FSI VUT Brno a FU TUKE Košice. „Cílem studenské soutěže je představit individuální názory, kritické postoje, nejniternější pocity a myšlenky studentů pomocí specifických nástrojů plakátového grafického designu prostřednictvím tématu Restart.“
Deadline je  29. 7. 2021. 
Plakáty na výstavu vybere domácí porota ve složení: József Árendás, Krzysztof Ducki, Krisztián Gál, Anikó Katona, Anna Korolovszky, István Orosz, Sándor Pinczehelyi  a Tamás Tóth.
Nejlepších 400 plakátů bude vystaveno na PosterFest 03 v Budapešti a 3 vítězné plakáty v každé kategorii budou odměněny mezinárodní porotou cenami a finanční částkou (300 000, 200 000 a 100 000 HUF).
Více info – podmínky, přihlášky viz https://www.posterfest.hu/en/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ceny | Awards | 27th International Biennale of Poster, Warszawa PL

Bienále Brno (SBB informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) inform about the competition/event:
27th International Biennale of Poster Warsaw / 27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021,
bylo slavnostně otevřeno v sobotu 12. 6. 2021 v prostorách nově zrekonstruované historické budovy Pałacu Czapskich Akademie Sztuk Pieknych w Warszawie PL, která je hlavním organizátorem bienále..
Ze 6 000 zaslaných plakátů bylo vystaveno v kategorii hlavní 270 plakátů a v kategorii tematické 90 plakátů (více viz naše předchozí zpráva: 27. Bienále plakátu Varšava – 6000 plakátů).
Mezinárodní porota ve složení Ahn Sang Soo KR, Jonnathan Barnbroock US, Justyna Czerniakowska PL, Ralph Schreivogel CH a Błażej Ostoja Lniski PL udělila tyto ceny:
Kategorie A, the Main Competition: Gold medal a 20 000 PLN (1 PLN = 5,6 CZK) Ryszard Kajzer PL, Silver medal a 15 000 PLN Alain Le Quernec FR, Bronze Medal a 10 000 PLN 2xGoldstein DE, čestná uznání Jianping He CN, Uwe Loesch DE, Jisuke Matsuda JP, Sara Samman BG a Martin Woodtli CH
Kategorie B / CHANGING WORLD AND HEALTH: Gold medal a 15 000 PLN Jakub Jezierski PL, Silver medal a 10 000 PLN Julia Wakula PL, Bronze medal a 7 000 PLN Christian Chladny DE, čestná uznání Chao Zhao CN a Stanislaw Gajewski PL.
Vedle hlavních výstav plakátů z obou kategorií v přízemí a suterénu Paláce Czapskich zde byly otevřeny i výstava zvláštního hosta 27. IPB, KAZUMASA NAGAI – ANIMALS, Jurors’ works (Práce poroty) a BEYOND THE COMPETITION. Pałac Czapskich – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5 (wejście od ulicy Traugutta), 13. 6.–28. 8. 2021, otevřeno denně od 10 do 18 h mimo pondělí.
Další doprovodné výstavy byly zahajovány od 9. 6. 2021 prakticky každý den na různých místech Varšavy. Mj. to jsou výstavy: Tolerance – collective poster exhibition, S. O. S. Earth – Visual Petition for the Climate Emergency, Just Poster – exhibition of posters by M. Hibner, artist representing the Polish School of Poster, Avanti – international poster exhibition by the Turboposter, Generation 2.0, Iranian Look…

Pałac Czapskich – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021
Bienáole v nových prostorách dělalo velkolepý dojem
Do Varšavy se sjeli z Mexika Eduardo Barrera Arrambari, z Trnavy Robert Paršo a z USA Nadja Issa
Předsedkyní mezinárodní jury byla Justyna Czerniakowska
Ralph Schreivogel a Lech Majeski předávaí hlavní cenu 27. IPBW Ryszardu Kajzerovi
Vítěuný plakát Ryszarda Kajzera
Ryszard Kajzer a Jan Rajlich ml.
Zlatá medaile v kategorii B Jakub Jezierski
Bronzová medaile 2xGoldstein DE
27. IPBW – z instalace
Francois Caspar a Agnieszka Ziemiszewska
Dva z vystravených plakátů Jana Rajlicha ml.
Peter Javorik SK a Agnieszka Sobczyńska PL
Kazumasa Nagai – Animals
Kazumasa Nagai – Animals
Jan Rajlich ml. CZ a David Carson US

 

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

B.I International Poster Art Biennale

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
BIPB –  B.I International Poster Art Biennale je plakátové bienále v Koreji, které zve k účasti. BIPB organizuje Byoung Il Sun. Gallery B.I.
Ve  výběrové a v mezinárodní porotě zasednou Dogan Arslan, Kum Nam Baik, Peter Bankov, Erich Brechbuhl, Stephan Bundi, Goetz Gramlich, Jumping He, Luba Lukova, Finn Nygaard, Péter Pocs, Dmitry Rekin, Hajime Tsushima, Agnieszka Zemiszewska…
Deadline je 30. 6. 2021.
Info a online přihlášky prací na. www.gallerybi.com
Výstava vybraných plakátů BIPB se bude konat v galerii Gallery B.I, Seongnam City KR po dva měsíce 2. 8.-2. 10. 2021.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Oznámen výběr na 13. IPT 2021 TOYAMA JP – vernisáž o 2 měsíce posunuta

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
13. ročník Mezinárodního trienále plakátu Toyama IPT2021 (The 13th International Poster Triennial in Toyama), které tradičně pořádá v Japonsku Toyama Prefectural Museum of Art and Design, byl posunut o 2 měsíce oproti vyhlášeným termínům. Proto i oznámení o výsledcích výběru na výstavu byly zveřejněny až 20. 5. 2021.


(Design : Ken Miki)

Národní (výběrová) porota: Katsumi Asaba/Keiichiro Fujisaki/Yoshiaki Irobe/Shin Matsunaga/Ken Miki/Taku Sato ukončila výběr a na výstavu bylo přijato v kategorii A – tištěné plakáty 235 autorů  (ze SBB Melchior Imboden CH, Lin Leo TW, Uwe Loesch DE, Kazumasa Nagai JP, István Orosz HU a Jan Rajlich jr. CZ), v kat. B „Invisible“ 31 autorů a v kat U30 (studenti) „Invisible“ 29 autorů.
Výstava v Toyama Prefectural Museum of Art and Design (Exhibition Rooms 2, 3, 4) bude otevřena od poloviny července do začátku září 2021.
Mezinárodní jury, jež na zahájení vyhlásí ceny IPT2021, zatím stále nebyla oznámena.
Tato zpráva bude ještě doplněna, jakmile pořadatelé zveřejní další podrobnosti.

Adresa: The Organizing Committee of IPT 2021
Toyama Prefectural Museum of Art and Design
3-20 Kiba-machi, Toyama city
930-0806 JAPAN
Tel: (+81)76-431-2711 Fax: (+81)76-431-2712
https://tad-toyama.jp/en/ https://tad-toyama.jp/en/ipt

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE