Archiv rubriky: Výstavy | Exhibitions

Ceny 15. bienále divadelního plakátu | Awards of the 15th International Biennale of Theatre Poster | Rzeszów PL

Krzysztof Motyka: plakát 15. bienále
Krzysztof Motyka: plakát 15. bienále

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě a cenách / Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition and awards:
Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego organizuje tradičně Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie PL. Na výstavu 15. bienále bylo zasláno 834 plakátů z 26 zemí (včetně CZ a SK), kvalifikovalo se 63 autorů (z CZ ani SK nikdo). Meziná-
rodní jury Karel Mišek CZ, Thierry Sarfis FR, Stanislav Stankoci SK a  Krzysztof Motyka PL se sešla 17.>18. 10. 2015 a vyhlásila tyto ceny: 1. c. Marcin Markowski PL za plakát „Shoulder the Lion”,
2. c. Daniel Rudzki PL za „Bez wyjścia“, 3. c. Radovan Jenko SI za „Le Petit Festival du Théatre Dubrovnik“. Dále byly uděleny zvláštní ceny: c. FUD UJEP Ústí n. L. Youkichi Takada JP za „Koto Solo Recital”, zvláštní uznání AUG-DESIGN Praha Jacek Doszyn PL za „Skowyt” a c. Vysoké školy výtvarných umení Bratislava Wojciech Korka-Korkuc PL za „Dwóch w twoim domu“.
Výstava Mezinárodní trienále divadelního plakátu 2015 je otevřena v listopadu až prosinci 2015 v Galerii Foyer Teatru im. Wandy Siemaszkowej v Řešově a v hale Centra Mikrotechniki i Nano-
technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. V r. 2016 pak budou plakáty z Řešova vystaveny v Galerii Domu Polskiego ve Vilniusu LT (březen) a dále v Muzeu designu v Bratislavě SK a v Galerii Armaturka UJEP FUD Ústí n. L. CZ.
Více info viz http://teatr-rzeszow.pl/biennale-plakatu-teatralnego/

Marcin Markowski
Marcin Markowski
Daniel Rudzki
Daniel Rudzki
Radovan Jenko
Radovan Jenko

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


13. trienále politického plakátu Mons BE 2016

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na výstavě | Brno Biennale (BBA) invites to partcipate in exhibition:
13. trienále politického plakátu 2016 Mons BE bude otevřeno od října 2016 v Arsonic, Rue de Nimy 138, v belgickém Monsu. Pořadatelé přijímají k výběru plakáty vytvořené po 1. 10. 2013 s politickou a sociální tematikou včetně kulturních plakátů zaměřených na obdobnou tematiku (koncertní, divadelní, výstavní apod.). Trienále v Monsu je soutěžní, při zahájení bude udělena mezinárodní porotou řada cen, první cena – Cena Federace Wallonie-Bruxelles čítá 3 800 €.
Max. 5 plakátů zasílejte vytištěné spolu s přihláškami s krátkou biografií designéra a krátkým textem osvětlujícím obsah plakátu, organizátoři je musí obdržet nejpozději >31. 1. 2016.
A: 13e Triennale Internationale de l’Affiche Politique, Rue des Soeurs Noires, 40 – 7000 Mons, BE; annetherese-verschueren@lemanege-mons.be; www.lemanege.com

Podmínky účasti zde / Conditions and entry forms

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ceny 9. TPT – Trienále plakátu Trnava 2015

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě a cenách / Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition and awards:
15. 10. se odehrál v zrcadlovém sále Divadla Jána Palárika v Trnavě slavnostní podvečer, na kterém ředitel Galérie Jána Koniarka akad. arch. Róbert Němeček, kurátor TPT Robert Paršo, zástupce mezinárodní jury prof. Karel Míšek, rektor VŠVU prof. Stanislav Stánkoci  a další zástupci donátorů udělili ceny 9. ročníku TPT 2015.

DSC06723DSC06733 DSC06735

Hlavní ceny –  [A] Profesionál, 1. cena / Grand Prix 2015 Alain Le Quernec FR za „La station ou je t’ai dit je t’aime“, 2. cena Byung-Rok Chae KR za „Kichijoji Design Festival“, 3. cena Erich Brechbühl CH za „Midsummer Night’s Dream“. [B] Student, 1. cena / Cena rektora Vysokej školy výtvarných umení Bratislava David Babka CZ za „Pravda“, 2. cena Hans-Joerg Seidler DE za „1. Jazz & Pop Festival of MH Stuttgart“, 3. cena Timm Henger DE za „Illustrationsimpuls“.
Mimořádné ceny – Cena Slovenského centra dizajnu v Bratislave Matthias Hofmann CH za kolekci koncertních plakátů, Master’s Eye Award Stefan Sagmeister US.
Další ceny – Cena primátora mesta Trnava Lacaz, Thiago BR „Kiko Dinucci / Thiago França / Arto Lindsay / Paal Nilssen-Love“, Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja Milan Mikula SK „TPT 2015 Posters“.
Čestná uznání Iza Hren CH „Magie der Dinge“, Fermin Guerrero GB „New Year, New Fight“, Melchior Imboden CH „Designer Portraits by Melchior Imboden“.
Cena diváka bude udělena na závěr TPT.
Zároveň byly předány ceny vítězům soutěže „o najkrajší stredoškolský plagát s tématikou: Ľ. Štúr, J. Miloslav Hurban a Cyril a Metod“.

Alain Le Quernec u svého plakátu oceněného Grand Prix TPT 2015
Alain Le Quernec u svého plakátu oceněného Grand Prix TPT 2015

Výstava finalistů 9. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky plakátové tvorby TPT je otevřená 3. 9. – 29. 11. 2015  Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava a výstava plakátové tvorby zahraničních členů mezinárodní poroty TPT 2015 je otevřená 3. 9.>30. 10. 2015, Západné krídlo Radnice, Hlavná ulica 1, Trnava. Vystavují: Fons Hickmann DE, Karel Míšek CZ, Kari Piippo FI, Iva Babaja HR). Kurátor: Robert Paršo.
Výstava díla slovenského člena mezinárodní poroty TPT „Julo Nagy: Virolet “ byla otevřena 4.>29. 9. 2015 v Galérii Medium, VŠVU Batislava, Hviezdoslavovo nám. 18, kurátoři: Zdeno Kolesár a Laco Teren.
26. 11. 2015>24. 1. 2016 má být ještě otevřena výstava „Jozef Dóka ml. – Lautrec z Trnavy“ – retrospektívní výstava tvorby grafika a plakátisty Jozefa Dóky, zakladatele TPT,  Galéria dizajnu SATELIT, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava, kurátor: Ľubomir Longauer.
Více info viz  www.tpt.sk

DSC06695

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Škola umění | School of Arts | Zlín (1939−1949)

−−DSC06550 DSC06552DSC06557 DSC06609

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition: 
Výstavu Ostrov umění v moří průmyslu: Zlínská škola umění (1939-1949) (= An Island of Art in a Sea of Industry) k 75. výročí založení školy připravila s ročním zpožděním Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně − ředitel Václav Mílek a kurátor Vít Jakubíček − a Galerie Václava Chada. Na soukromé Baťově umělecké škole studovala celá generace budoucích výtvarníků a designérů v době, kdy české vysoké školy byly nacisty zavřené. Výstava představuje studijní kresby, návrhy plakátů, vitráží, divadelních scén, plastiky pro veřejný prostor, keramiku, průmyslový design atd. Akcentovány jsou jak školní práce tak pozdější realizace od několika absolventů jako Alex Beran, Zdeněk Hybler, František Chmelař, Čestmír Kafka, Zdeněk Kovář, Jan Rajlich, Ambrož Špetík, Vojtěch Štolfa, Vladimír Vašíček a některých dalších… Souběžně je otevřena výstava obrazů a kreseb gestapem zastřeleného spolužáka Václava Chada.
K výstavě je vydán velmi obsažný a bohatě ilustrovaný katalog o 196 stranách, který je v KGVU v prodeji za 150 Kč (viz info o katalogu).
Výstava je otevřena 7. 10. 2015>10. 1. 2016 v KGVU − 1. a 2. podl. budovy 14 a v GVCh − Zlínský zámek.
A: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, CZ.
Více info viz www.galeriezlin.cz/cz/program/ostrov-umeni-v-mori-prumyslu-zlinska-skola-umeni-1939-1949.html

DSC06558 DSC06559 DSC06562 DSC06564 DSC06598 DSC06605 DSC06607 DSC06612 DSC06618 DSC06620 DSC06621 DSC06623 DSC06625 DSC06628

Na snímcích Jan Rajlich st. /95/ z Brna, jeden ze 3 žijících absolventů 1. ročníku školy (další 2 jsou A. Beran /93/ a M. Šimorda /93/), který navštívil vernisáž ve Zlíně

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Evžen Jecho | vystavuje jubilejně | jubilee show

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě a jubileu / Brno Biennale (BBA) informs on anniversary show:
Člen SBB, otrokovický výtvarník Evžen Jecho, připravil svoji retrospektivní výstavu Otisk identity v galerii Alternativa / Kulturní institut Zlín (5.>29. 10. 2015) ke svému letošnímu životnímu jubileu (narodil se 24. 12. 1945).
E. Jecho je absolventem uherskohradišťské SUPŠ a ve své tvorbě se zabývá zejména aplikací variačních možností geometrické plošné i prostorové kompozice. S tímto základním postupem výtvarné tvorby uspěl mezinárodně i na domácí scéně (např. v pol. 90. let vytvořil ještě analogově 2 obsáhlé katalogy
s 2 240 variantními grafickými značkami, jejichž část byla komerčně zdigitalizována v Kanadě, či od r. 2005 bývají jeho počítačové kompozice selektovány do finále tradiční celostátní soutěže Grafika roku). Samostatně vystavoval na dvacetkrát. Účastnil se od 80. let také mezinárodních výstav grafického designu (např. Bienále Brno, Varšava, Lahti, Ostende aj.). Se Sdružením Bienále Brno od r. 2000 vystavoval na většině kolektivních akcí SBB.
Nadcházející sedmdesátiny autora jsou důvodem pro bilancování. Zájemcům jeho tvorbu přibližuje knižní monografie „Evžen Jecho Prolínání impulsů“, kde PhDr. Ivan Plánka uvedl, že „díla Evžena Jecha tvoří dnes neodmyslitelnou součást moderní české kultury“ (Nakladatelství AGOS Otrokovice, 2009, 128 str., ISBN 978-80-254-3398-0).
Viz též www.jecho.eu

Piktogramy Evžena Jecha
Ze souboru 88 piktogramů pro hotelové služby, které navrhl Evžen Jecho

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Nové Bienále plakátu v Ekvádoru | New Ecuador Poster Biennale | 2016

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na výstavě | Brno Biennale (BBA) invites to partcipate in exhibition:
Nové mezinárodní bienále plakátu v Quitu EC organizují Christopher Scott – prezident a Santiago Gómez – viceprezident.
Na Bienále je možno zasílat digitálně – přes webové rozhraní – plakáty vytvořené po 1. 1. 2014 v neomezeném počtu v kategoriích: (A) komerční plakáty (reklama, typografie, branding atd.), (B) sociální plakáty (společenské a politické), (C) studenti (plakáty vytvořené studenty po 1. 1. 2014), (D) to be Ecuadorian (plakáty občanů Ekvádoru).
Do mezinárodní jury byli nominováni Stephan Bundi CH, Natalia Delgado MX, Homa Delvaray IR, Lex Drewinski PL, Mario Fuentes EC, Andrew Lewis CA, Luba Lukova US, Lech Majewski PL, Moises Romero MX, Mehdi Saedi IR, Sergej Serov RU a Jessica Walsh US.
Deadline: >1. 6. 2016.
Výstava Bienále bude otevřena 25. 9. 2016 v Quitu EC.
Kontakt: ecuadorposterbienal@gmail.com
Podrobnosti viz ecuadorposterbienal.com

Oficiální plakát ekvádorského bienále navrhl Mario Fuentes
Oficiální plakát ekvádorského bienále navrhl Mario Fuentes

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


11. mezinárodní trienále plakátu | IPT Toyama JP | 2015

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě a cenách / Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition and awards:
Již více jak 30 let trvá historie  International Poster Triennial (IPT) = Mezinárodní trienále plakátu v Toyamě JP. Organizuje je Museum of Modern Art, Toyama. Výstava letošního 11. ročníku je v muzeu otevřena 19. 9.>23. 11. 2015.
Na 11. IPT byly přijímány plakáty z uplynulých 3 let v kategoriích (A) tištěné publikované plakáty, (B) originální nepublikované plakáty – B① na téma „LIFE“ a B② na volné téma. Na 11. IPT bylo zasláno 3 845 plakátů z 57 zemí, ze kterých národní porota vybrala 351 na výstavu. Mezinárodní jury 11. IPT Philippe Apeloig FR, Jianping He DE, Mitsuo Katsui JP, Katsumi Asaba JP při svém jednání v červnu udělila následující ceny (které jsou i peněžité, např. Grand Prix obnáší 1 milión jenů):
Grand Prix a The 6th Yusaku Kamekura International Design Award Ralph Schreivogel CH/NL za „Weingart Typography“ (kat. A);

Ralph Schreivogel
Ralph Schreivogel

Zlaté ceny Wiesław Rosocha PL za „Rosocha.Other Areas, Other Formats“ (kat. A), Ozaki, Miho JP za „70 Years After The War“ (kat. B②); Stříbrné ceny Uenishi, Yuri JP za „World Table Tennis Championship 2015“ (kat. A), Elham Hemmat  IR za „My Hands Just Shelter I Have“ (kat. A), R2 PT za „You Ask The Questions“ (kat. B②); Bronzové ceny Atelier Mit Meerblick DE za „Thank You For Shoppnig Here“ (kat. A), Michael Kryenbuehl & Ivan Weiss  CH za „Rockwoche Rote Fabrik Zürich“ (kat. A), Okumura, Yukimasa JP za „Okumura Matsuri Vol.2 A Gift Of Joy“ (kat. A), Lisa Pommerenke & Simon Roth DE za „Simultanhalle 2014“ (kat. A), Wojciech Korek Korkuć PL za „Theater Wybrzeze. Two In Your Home“ (kat. A), Phillip Tretyakov RU za „Mayakovsky Day“ (kat. A), Shinmura, Norito JP za „Muji Campsite 2015“ (kat. A), You, Yibin CN za „New Lunar Calendar“ (kat. B①), Taha Zaker IR za „Lannis Xenakis Remembered“ (kat. B②), Kou, Kinei CN za „Evian“ (kat. B②).
Info – A: The Organizing Committee of IPT 2015, The Museum of Modern Art, Toyama, 1-16-12 Nishinakano-machi, Toyama-shi, 939-8636 Japan; T: (+81) 76-421-7111; F: (+81) 76-422-5996; www.pref.toyama.jp/branches/3042/3042.htm; www.pref.toyama.jp/branches/3042/e_page/e_ipt.htm

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


19 CIIIPE | Colorado International Invitational Poster Exhibition 2015 | Fort Collins US

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě a cenách / Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition and awards:
Benále CIIIPE (Mezinárodní výstava plakátu v Coloradu) organizuje již 36 let  Department of Art  na Colorado State University ve Fort Collins US. Založili je v r. 1979 Phil Risbeck, Bob Coonts a John Sorbie. Nyní akci vede John Gravdahl. 19. ročník je otevřen v Clara Hatton Gallery (Visual Arts Building) a Curfman Gallery (Lory Student Center) 18. 9.>28. 10. 2015.
Porotce a čestný laureát Alejandro Magallanes MX vyhlásil na zahájení 19. CIIIPE tyto 3 vítěze soutěže: Radovan Jenko SI za „Le Petit Festival Du Theatre“, Peter Bankov RU/CZ za „Biennale Golden Bee“ a Erich Brechbuehl CH za „Salzhaus“.

Radovan Jenko
Radovan Jenko
Peter Bankov
Peter Bankov
Erich Brechbuehl
Erich Brechbuehl

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Navrhni filmový plakát | Let design movie poster

Bienále Brno (SBB) informuje o plakátové akci / Brno Biennale Association (BBA) informs about poster event:
Galerie Terryho ponožky v Praze si letos připomene desáté výročí své činnosti. Během této doby se podařilo vybudovat unikátní sbírku 90 tisíc výtvarných filmových i nefilmových plakátů a realizovat 150 výstav v ČR i zahraničí. Rádi bychom spolu s vámi oslavili narozeniny autorskou výstavou, která bude jednak odrážet naši společnou vášeň pro médium výtvarného filmového plakátu, jednak podpoří Terryho ponožky v další výstavní a sbírkotvorné činnosti. Obracíme se proto na Vás s vyhlášením
PROJEKTU:
*VYTVOŘ NÁVRH FILMOVÉHO PLAKÁTU NA DANÝ FILM | CREATE A POSTER FOR A GIVEN MOVIE*
Seznam daných filmů / a list of given movies viz / see: www.terryhoponozky.cz/data/exhibition_attachments/avatars/49/original/SEZNAM_50_FILMU.pdf?1437666407 
Dead-line: 1. 11. 2015
, návrh  (B1 = 100 × 70 cm na výšku), poslat v pdf na/send to e-mail pavel.rajcan@terryhoponozky.cz
Více podrobností zde / details here:
www.terryhoponozky.cz/vystavni-cinnost/159-100-plakatu-pro-terryho-ponozky
Pavel Rajčan, kurátor, Galerie Terryho ponožky, Praha

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


China International Poster Biennial (CIPB) Hangzhou CN

7_CIPB_2015

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na výstavě | Brno Biennale (BBA) invites to partcipate in exhibition:
China Academy of Art v Hangzhou CN (prof. Bi Xuefeng, předseda organizačního výboru) organizuje již 7. čínské mezinárodní bienále plakátu  /  the 7th China International Poster Biennial(CIPB), které bylo úspěšně pořádáno od roku 2003 šestkrát.
Uzávěrka letošního CIPB je již 15. 9. 2015 = zaslání plakátů elektronicky, A4, 350 dpi, na e-mail cipb2015@vip.163.com
Vytištěné plakáty musí být pak doručeny do 30. 9. 2015 na adresu CIPB: The 7th China International Poster Biennial BOX 38#, Xiangshan Campus of China Academy of Art, No.352 Xiangshan Zhuantang Town, 310024 Hangzhou, P.R.China.
Výstava 7. CIPB bude otevřena  v Hangzhou 15.>19. 10. 2015.
Bližší podrobnosti, podmínky atd. viz www.cipb.org

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE