Archiv rubriky: Časopisy | Magazines

Subrata Bhowmick v AhmedabadMirror

Bienále Brno (SBB) informuje / Brno Biennale (BBA) informs:
Čestný člen SBB Subrata Bhowmick z Ahmedabadu IN poskytl rozhovor Rapti Bhaumickové z ahmedabadskému deníku AhmedabadMirror. Celostránkový článek byl uveřejněn v nedělním vydání 23. 7. 2023 na str. 6 pod titulem ‚A date‘ with the master designer (‚Rande‘ s mistrem designérem) se 6 obrázky. Je zde připomenuta 58letá profesionální dráha designéra, jehož práce i v grafickém designu je propojena s pro Ahmedabad typickým materiálem – textilem.
Například pověstné jsou jeho textilní kalendáře, které každoročně připravuje od konce 80. let 20. stol. z motivů, které pracně vyhledává  v historických textiliích z Indie zejména z muzea textilu Calico v Ahmedabadu a tak je přibližuje současnosti. Poznámka SBB: Motivy z textilií ve svém studiu nechává upravovat pro tisk přímými barvami a kalendáře nechává tisknout v místních dílnách na přírodní bavlněné plátno někdy až 30barevným ručním tiskem z výšky!!!
Před 13 lety jsme kalendáře Subraty Bhowmicka i jeho osobně měli možnost vidět i v Brně na jeho samostatné výstavě, kterou SBB připravilo v Galerii HaDivadlo Brno (duben 2010).

Článek v AhmedbadMirror:


Kalendáře Subraty Bhowmicka byly také vystaveny v Moskvě v roce 2018 v rámci festivalu Typomania:

Kalendáře Subraty Bhowmicka v Moskvě v rámci festivalu Typomania 2018
Kalendáře Subraty Bhowmicka v Moskvě v rámci festivalu Typomania 2018

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Časopis Novum (Gebrauchsgraphik) skončil

Bienále Brno (SBB) s lítostí informuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat:
První letošní číslo časopisu Novum – World of Graphic Design označené jako 01/02/21 je také jeho poslední v jeho takřka stoleté historii. Oznámil to v úvodníku vydavatel Dr. Jörg D. Stiebner (Mnichov DE). Píše zde také, že část obsahu (a samozřejmě že předpatitele) převezme v kooperaci s vydavatelstvím Ebner Media Group v Hamburku DE jiný existující časopis, který se jmenuje Page a je zaměřen více na byznys, design, web….
Gebrauchsgraphik začal vydávat v roce 1924 K. H. Frenzel v nakladatelství Verlags GmbH, od roku 1950 přešel do známého mnichovského vydavatelství Bruckmann a od roku 2000 jej přes 20 let vydávalo německo-anglicky jako měsíčník menší rodinné nakladatelství Stiebner Verlag. Časopis postupně měnil název na Novum / Gebrauchsgraphik a posléze jen na Novum. Ve své době byl tento německý časopis spolu se švýcarským Graphisem nejvýznamnějším evropským časopisem o grafickém designu.
Na obálce posledního čísla jsou metalovým (cold transer) tiskem vyvedeny mnohé variace slova „děkuji“ v různých jazycích včetně češtiny a slovenštiny.

  KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Encyklopedie členů SBB | Encyclopaedia of members of the BBA

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Encyklopedie 123 členů SBB vyšla v rámci Zpráv SBB č. 62 / ročenky 2016 – k oslavě 25. výročí Sdružení Bienále Brno!!!
Encyclopaedia of 123 members of the BBA has been issued as a part of the BBA Newsletter No, 62 / Yearbook 2016 to celebrate the 25th anniversary of the Brno Biennale Association!!!
Stránky z SBB_cislo62_Rocenka2016_web-om

SBB založil Jan Rajlich st. v roce 1991 jako občanské sdružení určené k záchraně Bienále Brno, začátkem roku 1992 pak bylo SBB potvrzeno první valnou hromadou členů – grafiků, designérů, ilustrátorů, teoretiků, organizačních a propagačních pracovníků , jichž se do SBB přihlásilo kolem 100.
Protože však již Bienále Brno opět vzalo pod svá finanční křídla Ministerstvo kultury, z SBB se od počátku stalo profesní občanské sdružení oborů grafického designu, grafiky, ilustrace a propagace. SBB tak také od roku 1994 po rozkolu v české výtvarnické obci zastupovalo Unii výtvarných umělců ČR v celosvětové grafické organizaci Icograda a po roce 2000 již tuto roli převzalo jako samostatný subjekt.
V roce 1996 byli první domácí i zahraniční kolegové, kteří se v minulosti o Bienále Brno zasloužili jak organizačně, tak jeho podporou doma i ve světě, prohlášeni čestnými členy SBB.
V ročence SBB 2016 je uveřejněno 123 medailonů všech aktuálních členů SBB, kterých bylo v roce 2016 v ČR a SR 46 řádných a 11 čestných a v zahraničí 66 členů čestných.

Ročenku SBB 2016 s „encyklopedií“ v pdf naleznete v záložce Zpravodaj SBB.
The BBA Yearbook 2016 with „the encyclopaedia“ in pdf has been posted into the BBA Newsletter folder.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Reprint Neue Grafik | New Graphic Design

Sdružení Bienále Brno (SBB) informuje o nové publikaci | Brno Biennale Association informs about a new publication
Lars Müller, designér a nakladatel, vydal koncem roku 2015 ve svém nakladatelství v Curychu reprint 18 čísel (1 270 stran) časopisu Neue Grafik / New Graphic Design / Graphisme actuel, který inicioval a vydával v letech 1958–1965 čestný člen SBB (a také člen mezinárodní jury 10. Bienále Brno v r. 1982) Josef Müller-Brockmann (1914–1996) a to spolu se 3 kolegy (Richard Paul Lohse, Hans Neuburg a Carlo Vivarelli). Časopis se stal jednou z ikon „švýcarské školy“ v grafickém designu. Více info viz www.lars-mueller-publishers.com/en/neue-grafik; www.newgraphicdesign-reprint.com/about/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Anketa o Bienále v Íránu

Bienále Brno (SBB) informuje o nové publikaci | Brno Biennale (BBA) informs on a new publication:
Íránská společnost grafických designérů IGDS vydala právě svůj tištěný 20stránkový Bulletin, který je monotematicky zaměřený na pořádání cyklických výstav grafického designu a plakátu. Jsou zde zastoupeny vždy na celé straně všechny významné světové akce, jejichž zakladatelé či organizátoři odpovídají na otázky položené známou grafičkou Parisou Tashakoriovou. Graficky Bulletin upravil Amirhossen Ghoochibeik.
K Bienále Brno se vyjadřují Jan Rajlich st. a Jan Rajlich ml., kteří stáli za organizací soutěžních přehlídek Bienále Brno 35  let (1963–1998). O Trienále plagátu Trnava hovoří Robert Paršo,
o Bienále plakátu v Mexiku Xavier Bermúdez, o charkovském Trienále 4. Blok Oleg Veklenko, o Zlaté včele Moskva Sergej Serov atd.

Titulní strana Bulletinu ISGD
Titulní strana Bulletinu ISGD

Detail stránky o Bienále Brno
Detail stránky o Bienále Brno

Info: Parisa Tashakori, Art Director | Graphic Designer, Member of the board, Iranian Graphic Designers Society (IGDS); www.parisatashakori.com/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


2+3D vstoupil do druhé padesátky | 2+3D Quarterly

Bienále Brno (SBB) informuje o časopisu: 
Polský čvrtletník 2+3D, který vychází od roku 2001 a je věnován grafickému a průmyslovému designu, vstoupil do druhé padesátky.

Design obálky č. 51: Małgorzata Gurowska
Design obálky č. 51: Małgorzata Gurowska

Nové číslo 51 přivezl na Bienále Brno jeden ze zakladatelů časopisu, grafik Jacek Mrowczyk. Aktuální náklad časopisu je 6 100 výtisků, cena 20 PZL, rozměry 209,5×279 mm, průměrný rozsah 112 stran.
Číslo 51 má stran 120 a obsahuje mj. pro nás zajímavý článek „Czechosłowacki sen“ Jana Jeništy, který představuje ikony našeho designu přelomu 50. a 60. let XX. stol., počínaje Expo’58 v Bruselu — zobrazeno je laminátové křeslo do tramvají T3 Miroslava Navrátila, telefon Tesla T656 Bohumila Míry, žehlička Eta E211 Stanislava Lachmana, Autobus Škoda 706 RTO Otakara Diblíka, bakelitové nástěnné hodiny Pragotron, hračky Libuše Niklové aj., a hledá společné body i odlišnosti mezi tehdejším českým a polským designem.

Vydává: 2+3D sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 19/1, 31-127 Kraków, PL; http://2plus3d.pl/kwartalnik
Digital English special edition of 2+3D for tablets: the first issue is available for free at: www.digital.2plus3d.pl/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Novum má 90 | 90 years of Novum

Bienále Brno (SBB) informuje o časopisu:
Německý časopis Novum, World of Graphic Design (dříve Novum / Gebrauchsgraphik) slaví 90 let. Tomuto výročí je z velké části věnováno nové červnové číslo tohoto měsíčníku, který přichází poštou na adresu SBB (díky členství SBB v organizaci Icograda) se železnou pravidelností a s německou důkladnosti vždy již v polovině měsíce předcházejícího měsíci vydání.
Časopis se od 90. let hodně věnoval komerční reklamě a novým médiím s ne příliš vždy zdařilými ukázkami, zdá se však, že v poslední době se opět navrací ke kvalitnější grafické a typografické tvorbě. Nové číslo Novum 06.14 přináší k výročí mj. několikastránková interview známých osobností s ukázkami z jejich tvorby – Hermann Zapf, Milton Glaser, Uwe Loesch, Paula Scher, David Carson, Fons Hickmann, Francesco Franchi a Jessica Walsh. Německy a anglicky. Číslo má 100 stran (číslováno včetně obálky). Formát 297×230 mm.
Šéfredaktorka Bettina Schulzová v úvodníku připomíná rok vzniku časopisu 1924 i to, že už za pět let měl náklad 10 000 výtisků, současný náklad ale neuvádí…
O Novum se v současnosti po vizuální stránce starají pokaždé jiní autoři, u výročníhio čísla to jsou Dominic Brighton (art director) a Kathrin Holzerová (lay out).
Vydává Stiebner Verlag München DE, novum@stiebner.com.
Jednotlivé číslo stojí 11 €, roční předplatné (12 čísel) vč. poštovného 126 €, pro studenty 90 €.

Obálka je vytištěna na kartonu Fedrigoni 290 g/m2 UV-ofsetem s neonově růžovými detaily v sítotisku, je zalakována třpytivým bezbarvým lakem a některé detaily i části textů jsou zvýrazněny reliéfním lakem
Obálka je vytištěna na kartonu Fedrigoni 290 g/m2 UV-ofsetem s neonově růžovými detaily v sítotisku, je zalakována třpytivým bezbarvým lakem a některé detaily i části textů jsou zvýrazněny reliéfním lakem

Na webové stránce časopisu je informace o novém čísle zveřejňována obvykle vždy až za měsíc, tzn. červnové až v červenci, viz  www.novumnet.de

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE