10. Mezinárodní trienále scénického plakátu Sofia 2022

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event
Jubilejní 10. Mezinárodní trienále scénického plakátu Sofia 2022 (X международно триенале на сценичния плакат) se otevírá v listopadu 2022. Na hlavní výstavu 10. ročníku Trienále bylo selektováno na 350 z cca 3000 přihlášených plakátů od autorů z 40 zemí. Z SBB jsou mezi vybranými plakáty díla těchto autorů: Xavier Bermúdez MX, John Gravdahl US, Joao Machado PT, Peter Javorík SK a Jan Rajlich ml. CZ.30. 10. 2022 členové mezinárodní jury: Gitte Kath DK; Bata Knezevic CS; Ryszard Kajzer PL; Stephan Bundi CH; Bojidar Ionov, Lyuben Genov a Georgi Iankov, všichni BG, určili následující ceny 10. Trienále:
GRAND PRIX SOFIA plastika „Golden Poster” od prof. Bogomila Nikolova Ljuba Tomova BG; dvě ekvivalentní ceny bronzové plakety od prof. Bogomila Nikolova Lex Drewinski PL/DE, Michel Bouvet FR; Cena pro mladého autora (do 35 let) bronzová plaketa od Georgi Chapkanova, vytvořená na paměť bulharského umělce Assena Stareyshinskiho Miloš Despenić BH; Cena města Dimitrovgrad pro bulharského autora Nasko Atanasov BG, Bulharská cena Svazu bulharských umělců Kapka Kaneva BG, Bulharská cena za debut Nadace „88-КAMEN POPOV“ Georgi Georgiev – Arshata BG.
Jubilejní 10. Trienále Sofia je otevřeno 1.—21. 11. 2022 v Mramorovém foyer a Poloetáži – západ v Národním paláci kultury v Sofii BG.
Více informací o selektovaných autorech tohoto ročníku, doprovodných akcích, jakož i o všech předchozích devíti Trienále naleznete na www.triennial.orbitel.bg; kontakt / e-mail: albenasa1@abv.bg
Zpráva je fragment – bude v některých částech ještě doplněna, jakmile budou získány další podrobnosti.

Lyuba Tomova BG
Lex Drewinski PL/DE
Michel Bouvet FR
Miloš Despenić BH
Georgi Georgiev-Arshata BG
Kapka Kaneva BG
Nasko Atanasov BG

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE