Zdeněk Světlík 90 v Nepomuku

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstavu k nedožitým 90. narozeninám Zdeňka Světlíka připravila jeho rodina do města Nepomuk.
Výstava byla zahájena koncem listopadu vzpomínkou na tohoto plzeňského grafika (a také člena SBB), který zemřel loni v říjnu (viz http://sbb-bienale-brno.cz/zdenek-svetlik-1932-2021/).
O výstavě Televize FILMpro natočila video, ve kterém o svém otci hovoří jeden z jeho synů grafiků Jiří Světlík. Můžete je zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=ZnDagMXWtno
Výstava plakátů, grafiky a tapiserií aradekor Zdeňka Světlíka je nainstalována v Městském muzeu a galerii Nepomuk, Náměstí A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 27. 11. 2022 — 4. 2. 2023,  https://www.nepomuk.cz/turista/udalosti/vystava-zdenka-svetlika/.    

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Tradice: plakátová soutěž AUG Praha

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition/competition
Mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha organizuje AUG Praha (Asociace užité grafiky a designu) již 15 let. Každoroční projekt (tedy ne bienále, jak je uvedeno v názvu) je podle organizátorů založen na principech nonverbální a mezikulturní komunikace a je dobrým příkladem zapojení vzdělávacího momentu do umělecké praxe formou konfrontace a vystavení děl, protože se prezentuje ve dvou kategoriích – profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol.
Za projektem v současnosti stojí Galerie Altán Klamovka v Praze (Lenka Sýkorová) a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (Karel Míšek a Jakub Konupka).
Vernisáž letošního 12. Virtuální bienále Praha 2022 s tematikou „Tradice“ (odůvodnění tématu viz níže) se uskuteční v úterý 29. 11. 2022 v 18:00 a potrvá 29. 11. — 14. 12. 2022, Altán Klamovka Praha.
Doprovodný program: sobota 3. 12., 14—16 h výtvarná dílna pro dospělé, středa 14. 12., 14—16 h výtvarná dílna pro děti, 16—17 h komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka.
Mezinárodní projekt je rozdělen do dvou kategorií: profesionální a studentské kategorie. Letos jsou zastoupeni výtvarní umělci z České republiky, Číny, Ekvádoru, Filipín, Francie, Hong Kongu, Indonésie, Íránu, Japonska, Kanady, Kazachstánu, Kuby, Macaa, Maďarska, Mexika, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Singapuru, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, USA a Venezuely. Z přihlášených prací bylo vybráno 255 účastníků z 26 zemí; 122 profesionálů; 133 studentů; 52 univerzit.
Kurátorka: Lenka Sýkorová CZ / Mezinárodní porota: Pekka Loiri FI, předseda poroty, Marlena Buczek Smith US, Laze Tripkov MC, Li Zhongyang CN a Lex Drewinski DE.
Udělená ocenění:
Kategorie profesionálů: Golden Prix – Alireza Nosrati IR, Silver Prix – Du Huanhuan & Li Mingliang CN, Bronze Prix – Yiwei Li CN, Honorary mention – Dajczak Agnieszka PL.
Kategorie studentů: Golden Prix – Haung Fanghong / Srinakharinwirot University CN, Silver Prix – Klaudia Mruczek / University of Silesia / PL, Bronze Prix – Viktor Novotný / OPDUKFSI Vysoké učení technické v Brně / CZ, Honorary mention – Karolina Malczewska / University of Silesia / PL.
Z členů SBB vystavuje již tradičně František Borovec a letos poprvé i Jan Rajlich ml.
K tématu tradice: Udržitelnost hodnot, které si předáváme z generace na generaci, je podstatou ochrany tradic, které tvoří naši kolektivní paměť. Tu lze chápat jako sdílenou identitu. Dnešní doba je typická nejistou přítomností a budoucností, a proto nám dává čím dál tím více pocítit a prožít opět minulost. Každodennost se již nezdá jako samozřejmá. Poslední léta před pandemií jsem žili v jisté formě neudržitelné akcelerace a zpřítomnění v době lockdownů nám přineslo čas k revizi našich identit, společenských hodnot a zastavení se. Zjistili jsme, že bez paměti a bez přítomnosti nemáme ani budoucnost. A naším úkolem se tak staly snahy rekonstruovat naši minulost. Proto bylo vybráno téma tradice pro 12. Virtuálního bienále Praha 2022, které si sebou neslo i celou řadu klíčových slov, jakými jsou kořeny, národní příběhy, gender, post-kolonialismus a identita. Nejvíce dominantním a opakujícím se tématem se však stala otázka genderu, která souvisí s problematikou identity.
Výstava je k zhlédnutí současně i ve virtuální galerii https://tradition-2022.tumblr.com
Činnost galerie Altán Klamovka je realizována s podporou MČ Praha 5, MK ČR, Magistrátu HMP a GESTOR.

Alireza Nosrati
Agnieszka Dajczak
Du Huanhuan – Li Mingliang
Karolina Malczewska
Klaudia Mruczek
Viktor Novotný
Haung Fanghong
Yiwei Li
František Borovec
Jan Rajlich

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

XI. TPT 2022 | Trnava SK

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event
XI. Trnava Poster Triennial 2022 / Trienále plagátu Trnava 2022 bylo slavnostně zahájeno na „numerologické datum“ 22. 11. 2022 v Synagóge – Centre súčasného umenia (Galéria Jána Koniarka) v Trnavě SK..

Na XI. TPT 2022 bylo přihlášených celkem 4 680 plakátů (což je jen o 150 méně než minule v roce 2018), do finále bylo selektováno 430  (v kategorii „Profesionálové“ bylo přihlášených 2 558 plakátů, do finále porota vybrala jenom 287, v kategorii „Studenti“ přihlášených 1 833, vybraných 111 a v dodatečně zařazené kategorii „Kontakt“ 289/32 plakátů).
Mezinárodní porota (Lex Drewinski PL, Li Xu CN, Marcel Benčík SK, Rikke Hansenová DK a Vasyl Kosiv UA) udělila následující ceny (bude případně upřesněno po zveřejnění):
v kategórii A – profesionáli:
1. cena – Gand prix (spojená  3 000 Eur) Götz Felix Gramlich DE
2. cena – v kategórii voľná téma Łukasz Zwolan PL
2. cena – v kategórii kultúrny plagát Vu-Huu Toan FR
v kategórii B – študenti:
1. cena – Cena rektora VŠVU (spojená s odmenou 700,- EUR) Yugi Zhao CN
2. cena – v kategórii voľná téma Kexin Pan CN
2. cena – v kategórii kultúrny plagát Hongyan Wang CN
v kategórii C – Kontakt:
1. cena – Kateryna Bobkova UA
Zvláštní ceny
Master´s Eye Award – cena pro mezinárodně uznávanou osobnost – Jianping He DE, Erich Brechbuhl CH
Slovak Design Center Award (Cena Slovenského centra dizajnu) – pro mezinárodního designéra – Coco Cerrella AR
Trnava Self-governing Region Chairman Award (Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja) – pro nejlepšího designéra z Evropské únie – Vladimir Tsesler BY (= Bělorusko???)
Trnava City Mayor Award (Cena primátora mesta Trnava) – pro nejlepšího slovenského designéra – Peter Javorik (SK).
Jak už jsme oznámili v předešlé zprávě o TPT 2022, po zveřejněné rezignaci Moravské galerie v Brně na pořadatelství Mezinárodního bienále grafického designu v Brně se stává Trnava nejbližším místem, kde je možno zhlédnout současný světový plakát. O určitých problémech i v Trnavě svědčí i menší počet vystavených plakátů v Synagoze (vypadá poloprázdná) i například to, že do konce listopadu se nikde na stránkách TPT ani GJK neobjevily informace o cenách, ani fotodokumentace z výstavy; pro SBB jsme je čerpali ze zpráv některých účastníků vernisáže.
XI. Trienále plagátu Trnava 2022, kurátorky Gabriela Ondrišáková a Silvia Kružliaková, 22. 11. 2022—23. 2. 2023, Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríčok 3 a Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava, SK.


 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Bolivíjské bienále plakátu BICeBé 2023

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži | Brno Biennale (BBA) informs about competition:
Akce BICeBé je od roku 2009 epicentrem designu v Latinské Americe. Bolívijské bienále plakátu (The Bolivia Poster Biennial BICeBé) zve plakátové umělce k účasti na BICeBé 2023 v 6 kategoriích:
Kategorie A Cultural posters / kulturní plakáty
Kategorie B Social posters / společenské plakáty
Kategorie C Advertising or commercial posters / reklamní a obchodní plakáty
Kategorie E Moution design poster. Free theme. / animované plakáty, volnoé téma
Kategorie D Unpublished poster: EARTH OVERSHOOT DAY / nepublikované plakáty: den přestřelení země
Kategorie F for students between 18 and 25 years old, Unpublished poster: TECHNOLOGY AND MENTAL HEALTH. / studenti od 18 do 25 let, nepublikované plakáty: technologie a duševní zdraví
Na odkazech níže stahujte podmínky účasti, informace o členech mezinárodní jury, oznámení ico-D a použijte online přihlášku svých prací:
> Find out, download the call here
> Meet the 2023’s Jury members
> Read icoD announcement
> Submit your posters online
Deadline BICeBé 2023 je 21. 4. 2023.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

PhDr. Václav Svoboda (1940-2022)

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Ve věku 82 let zemřel 14. 11. 2022 nečekaně po krátké nemoci PhDr. Václav Svoboda (nar. 25. 9. 1940 v Brně), zakládající člen SBB (1992)  a bývalý ředitel tiskového střediska BVV, Veletrhů a výstav Brno.

Byl absolventem oboru žurnalistika na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od začátku 70. let 20. stol. byl celoživotně zaměstnán až do r. 2000 v podniku BVV, Veletrhy a výstavy Brno, v tiskovém středisku BVV, jehož se stal po roce 1989 ředitelem, před tím vedl odbor práce s veřejností a později byl ředitelem odboru komunikací.
Od roku 1974 se zasloužil o vznik, postupnou realizaci a uplatňování jednotného vizuálního stylu BVV (3dílný Design-manuál BVV, 1975–1989) ve spolupráci s Janem Rajlichem st. a dalšími brněnskými kolegy (Karel Hanák, Ivan Štrouf, Jan Rajlich ml., Vlasta Šmídková, Josef Zavřel, Igor Zhoř). Realizoval propagační akce BVV a byl spoluautorem filmů o brněnském výstavnictví, v 90. letech byl také zodpovědným redaktorem časopisu BVV Fair Magazine, a byl autorem publikací o historii brněnského Výstaviště (V. S.: Milníky veletrhů, BVV Brno 1983; V. S. a kol.: Brno The City and Trade Fairs, Šifra Brno 1998) a publikací z oblasti marketinku, např. V. S., M. Foret a kol.: Vystavujeme na veletrhu (Computer Press Praha 2002); V. S.: Corporate Identity (Fakulta multimediálních komunikací, Univerita T. Bati Zlín 2003); V. S.: Public relations moderně a účinně (Grada Praha 2009)…
V roce 1983 PhDr. Václav Svoboda spoluzaložil první československý Klub práce s veřejností (jeho byl předsedou do r. 1990) a poté byl prezidentem České společnosti pro propagaci a public relations MOSPRA (1990–1999).  V letech 2003–2004 přednášel na Wirtschaftsuniversität Wien a byl rovněž externím pedagogem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Více zde: https://www.brnozurnal.cz/news/zemrel-phdr-vaclav-svoboda/
Poslední rozloučení veřejnosti s PhDr. Václavem Svobodou bude v pátek 25. 11. 2022 ve 14.45 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Předvánoční setkání v tiskovém středisku BVV v roce 1987, zprava V. Brímová, J. Rajlich ml., V. Svoboda a J. Soukalová
PhDr. V. Svoboda na akci SBB 3. 5. 2019 představuje dokumentární film k 90. výročí brněnského výstaviště
PhDr. V. Svoboda na akci SBB 3. 5. 2019
Ze setkání SBB, zprava H. Hudečková, V. Svoboda, A. Haščák, a V. Brímová, 2017
Vernisáž SBB v kině Scala, zprava Ing. J. Kubíček, PhDr. V. Svoboda a J. Rajlich ml., 2017
Z  poslední Valné hromady SBB (oslava 30 let SBB), V. Svoboda stojí druhý zprava, 19. 6. 2021

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event
V maďarské Bekescabě již takřka 50 let organizují maďarské bienále plakátu a grafického designu. 23. ročník − XXIII. Tervezőgrafikai Biennálé / the 23rd Graphic Design Biennale Hungary − pořádá Svaz maďarských výtvarníků volného a užitého umění a Mihály Munkáscy Muzeum v Bekescabe HU. 
Výstava Bienále je ke zhlédnutí v Mihály Munkácsy Museum, Bekescsaba HU 17. 11.–23. 12. 2022.

Plakát Design Biennale Hungary, Bekescsaba

Více info – viz: https://mke.hu/aktualis/index.php?mid=jNlaQSZ8D7N7eiBiNw59Dg

The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Mihály Munkácsy Museum, Bekescsaba, Maďarsko, 2022
Jeden z vystavených tří plakátů Andreje Haščákka    
The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba, 2022, vystavené 3 plakáty Andreje Haščáka

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Mezinárodní výstavy plakátu na Tchaj-wanu a v Číně | 2022

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavách | Brno Biennale (BBA) informs about exhibitions:
 V letošním roce se konala na Tchaj-wanu a v Číně řada mezinárodních výstav plakátu. Jsou to většinou vždy tematické výstavy/akce, na které jsou autoři organizátory přímo vyzváni.
O 3 z nich, kterých se z SBB zúčastnil Andrej Haščák, přinášime následující informaci.

1) Mezinárodní výstava plakátů “Rolling After Generation • Design 30”, organizátor TPDA, Taiwan Poster Design Association, místo konání National Taiwan Normal University, Dequn Gallery, Taipei TW, 12.—17. 2. 2022. Info – web: https://www.taiwanposter.com/30/posters  

“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022 – katalog s plakátem Andreje Haščáka
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022 – plakát akce
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022


2) “Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, Nantong CN, 20.—31. 5. 2022. Info – web: http://www.chuangyisai.com/zjds/sjcd/hbsj/1948.html

“Harmonious Co-Existence”, plakát Andreje Haščáka
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022


3) “Revitalize after Covid-19”, Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung TW: 14. —25. 11. 2022. Info – web: http://www3.tf.edu.tw/academic/artcrafts/zh-hant/node/383

“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022
Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan
“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan, 2022
“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan, 2022
“Revitalize after Covid-19”, katalog s plakátem Andreje Haščáka

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Zemřela Hana Hudečková

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Předsedkyně revizní komise SBB Hana Hudečková zemřela po delší těžké nemoci ve věku 83 let v pondělí 7. 11. 2022 ve Valticích.

Hana Hudečková se narodila manželům Maršíkovým 1. 11. 1939 ve východočeském Hronově.
Měla ekonomické vzdělání (Obchodní akademie) a většinu svého života (1977—2009) pracovala jako referentka v brněnské pobočce reklamní agentury RAPID.
Zpočátku zajišťovala přípravu a tisk propagačních materiálů pro velké brněnské strojírenské podniky a spolupracovala s předními brněnskými grafiky (Jan Rajlich st., Ivan Štrouf, Karel Hanák, Petr Šenk aj.). Také zajišťovala doprovodné propagační akce pro zahraniční firmy na brněnských výstavách a veletrzích. Po roce 1989 se velmi úspěšně zapojila do přípravy a realizace doprovodné propagace na významných výstavách České republiky v zahraničí (Novosibirsk, Kazaň, Biškek, Taškent aj.). V prvním desetiletí 21. století uskutečnila řadu podnikatelských misí „na lodi“ (Volha, Irtyš a Ob, Dněpr).
Členkou Sdružení Bienále Brno byla od založení v r. 1991, kdy se stala členkou revizní komise. 
S Hanou Hudečkovou se rodina a veřejnost naposledy rozloučí ve středu 16. 11. 2022 ve 14.00 hodin v kostele Navštívení Panny Marie ve Velkém Poříčí (okr. Hronov).
Čest její památce!

Hana Hudečková (vlevo) na Valné hromadě SBB v Brně 30. 4. 2016

 


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

10. Mezinárodní trienále scénického plakátu Sofia 2022

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event
Jubilejní 10. Mezinárodní trienále scénického plakátu Sofia 2022 (X международно триенале на сценичния плакат) se otevírá v listopadu 2022. Na hlavní výstavu 10. ročníku Trienále bylo selektováno na 350 z cca 3000 přihlášených plakátů od autorů z 40 zemí. Z SBB jsou mezi vybranými plakáty díla těchto autorů: Xavier Bermúdez MX, John Gravdahl US, Joao Machado PT, Peter Javorík SK a Jan Rajlich ml. CZ.30. 10. 2022 členové mezinárodní jury: Gitte Kath DK; Bata Knezevic CS; Ryszard Kajzer PL; Stephan Bundi CH; Bojidar Ionov, Lyuben Genov a Georgi Iankov, všichni BG, určili následující ceny 10. Trienále:
GRAND PRIX SOFIA plastika „Golden Poster” od prof. Bogomila Nikolova Ljuba Tomova BG; dvě ekvivalentní ceny bronzové plakety od prof. Bogomila Nikolova Lex Drewinski PL/DE, Michel Bouvet FR; Cena pro mladého autora (do 35 let) bronzová plaketa od Georgi Chapkanova, vytvořená na paměť bulharského umělce Assena Stareyshinskiho Miloš Despenić BH; Cena města Dimitrovgrad pro bulharského autora Nasko Atanasov BG, Bulharská cena Svazu bulharských umělců Kapka Kaneva BG, Bulharská cena za debut Nadace „88-КAMEN POPOV“ Georgi Georgiev – Arshata BG.
Jubilejní 10. Trienále Sofia je otevřeno 1.—21. 11. 2022 v Mramorovém foyer a Poloetáži – západ v Národním paláci kultury v Sofii BG.
Více informací o selektovaných autorech tohoto ročníku, doprovodných akcích, jakož i o všech předchozích devíti Trienále naleznete na www.triennial.orbitel.bg; kontakt / e-mail: albenasa1@abv.bg
Zpráva je fragment – bude v některých částech ještě doplněna, jakmile budou získány další podrobnosti.

Lyuba Tomova BG
Lex Drewinski PL/DE
Michel Bouvet FR
Miloš Despenić BH
Georgi Georgiev-Arshata BG
Kapka Kaneva BG
Nasko Atanasov BG

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE