Archiv rubriky: Z ČR a SR | Czechia and Slovakia

500 plagátov Ruská revolúcia 1917–2017 Bardejov SK

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava Ruská revolúcia 1917–2017 / 500 plagátov .
Vernisáž: 14. 9. 2018, výstava potrvá: 15. 9–31.10.2018
Bašta – Kultúrno-komunitné centrum, Na hradbách 3, Bardejov SK
Združenie Bienále Brno je jednou zo spolupracujúcich organizácií.

Výstava 1917–2017 je autorským kurátorským projektom prezidenta moskovského medzinárodného Bienále Golden Bee Sergeja Serova, ktorý v roku 2016 pozval 100 svetových uznávaných plagátistov, aby vytvorili autorský plagát na túto tému.
Pre veľký záujem sa výzva otvorila aj pre výtvarníkov z celého sveta.
Pozvaní autori reagovali a poslali približne 70 plagátov. Ďalších 1500 plagátov z 50 krajín sveta bolo prihlásených do otvorenej výzvy. Z týchto plagátov vybral Sergej najlepších 500, ktoré tvoria long list pre rôzne výstavne koncepcie, pre viacerých
kurátorov sveta.
Projekt 1917–2017 vyvolal veľký záujem verejnosti a teší sa mnohým výstavám po svete: Kotor / Moskva / Krasnojarsk / Šibenik / Berlín / Moskva / Praha / Norilsk / Weimar / Barnaul / Brusel / Moskva / Archangelsk / Kijev / Bardejov…
Po minuloročnej úspešnej výstave plagátov Poster Quadrennial Bardejov (PQB) som sa rozhodol pripraviť aspoň jednu kurátorskú svetovú výstavu v Bardejove aj v roku 2018. Pre tento rok som si vybral práve sériu plagátov 1917–2017.
Tým, že máme k dispozícii dostatočne veľké výstavné priestory, rozhodol som sa ako kurátor bardejovskej výstavy využiť túto výhodu a vystaviť kompletnú sériu 500 plagátov.
Mgr. art. Peter Javorík, ArtD.
Kurátor a grafický dizajnér

Peter Javorík: plagát k výstave
Peter Javorík s katalógomKONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ceny jubilejního 10. TPT | Trnava Poster Triennale

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě a cenách / Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition and awards:

13. 9. 2018 v Galérii Jána Koniarka v Trnavě SK se odehrálo slavnostní zahájení jubilejního 10. ročníku mezinárodního Trienále plakátu Trnava 2018. Byly tu vyhlášeny i ceny TPT.
Ředitel TPT Róbert Paršo udělil hlavní cenu – Masters‘ Eye Award pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu – Lechu Majewskému PL.
Mezinárodní jury za předsednictví Alaina Le Querneca udělila tyto ceny: 

Hlavní ceny –  kat. [A] Profesionál, 1. cena / Grand Prix 2018 Jianping He DE za plakát Henryk Tomaszewski, 2017;
2. cena Martin Geel, Klaus Fromherz CH za Stimmorchester free improvisation choir, 2015; 3. cena Baldinger • VuHuu FR za Tournures, 2018, – kat. [B] Student, 1. cena – Cena rektora VŠVU, Valeria Weisz RU za DPP, 2017, 2. cena Katrin Bittnerova CZ za Monsters, 2015, 3. cena Ekaterina Frolova RU za Garbage is taking your place 1, 2, 3, 2018.
Mimořádné ceny – Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja Peter Bankov CZ za The 2nd Moscow International Experimental Film Festival; Cena primátora Mesta Trnava Grzegorz Myćka PL za Racism, 2017 a Cena Slovenského centra dizajnu Liu Liwei CH za A New Landscape, 2016..
Cena diváka bude udělena na závěr TPT.

1. cena / Grand Prix 2018 Jianping He DE
2. cena Martin Geel, Klaus Fromherz CH
3. cena Baldinger • VuHuu FR
Studentská kategorie – 1. cena – Cena rektora VŠVU, Valeria Weisz RU
Masters‘ Eye Award, Lech Majewski Pl
Cena Slovenského centra dizajnu Liu Liwei CH
Cena primátora Mesta Trnava Grzegorz Myćka PL
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja Peter Bankov CZ
Ředitelé – Trienále Róbert Paršo a Galerie Zuzana Dohnalová u jubilejní desítky neboli X
Hosté a porotci TPT: zleva Alain Le Quernec, FR Justyna Czerniakowska PL, Karel Míšek CZ, Lech Majewski PL, Yossi Lemel IL a Jan Rajlich CZ
Zuzana Dohnalová a Yossi Lemel
Vernisáž 13. 9. 2018 v Galérii Jána Koniarka
Justyna Czerniakowska PL
Nahoře plakát Pavla Nogy CZ
Nahoře oceněný plakát Grand Prix od Jianping He CN (Tomaszewski)
Uprostřed Cena primátora Mesta Trnava: Grzegorz Myćka PL
Jochen Fiedler DE
Leo Lin TW (vlevo nahoře)
Lech Majewski PL a níže jeho expozice

Zleva Vladislav Rostoka a Dušan Junek před vernisáží
Lech Majewski s cenou Masters‘ Eye Award

Hlavní expozice v Synagóze po její rekonstrukci a s místy prosvítající drátěnou konstrukcí trochu ztratila na svém kouzlu

Výstava finalistů 10. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky plakátové tvorby TPT je otevřená 13. 9.>25. 11. 2018  v Synagóge – Centre súčasného umenia Trnava a výstava plakátové tvorby členů mezinárodní poroty TPT 2018 a výstava plakátů Lecha Majewského v Kopplovej vile, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava SK.
Jednou z doprovodných výstav TPT, která je umístěná v zahradě Galérie Jána Koniarka, je i výběr plakátů z akce Shut up! Voice of democracy in danger, kterou organizoval nový člen SBB Mykola Kovalenko UA/SK.

Další z doprovodných výstav 10. TPT 2018 je i výstava 33 plakátů Jana Rajlicha ml. Neviditelné hranice / Invisible borders (viz samostatná zpráva na našem webu a na webu GJK Trnava).

Další doprovodné akce a výstavy viz  www.tpt.sk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich Jr. – Neviditelné hranice | Invisible borders / 33 plakátů / posters

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Jan Rajlich ml.: Neviditeľné hranice
Mestská veža, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava, Slovakia /  13. 9.– 25. 11. 2018

Samostatná výstava plagátovej tvorby Jána Rajlicha, usporiadaná pri príležitosti 100. výročia ČSR nie je poctou harmonického súžitia českého a slovenského národa, kritickou analýzou ich vzťahov, či sentimentálnym poohliadnutím za predošlými desaťročiami. Naopak, uvedenú národnú tému plagáty saturujú skôr náznakovo a je na recipientovi výstavy definovať v nich zrkadlenie tejto témy.
Vystavené plagáty vznikli v priebehu posledných piatich rokov a boli navrhnuté k odlišným podujatiam – kultúrnym, či spoločenským, alebo ako voľná téma. Názov výstavy Neviditeľné hranice poukazuje na jednej strane na negáciu striktných mentálnych, či fyzických hraníc medzi Čechmi a Slovákmi a na druhej strane je signifikantná z hľadiska formálneho vyznenia vystavených plagátov. Janovi Rajlichovi sa podarilo vytvoriť špecifický a rozpoznateľný rukopis, pre ktorý nie je ťažisková ekvilibristika s grafickým softvérom. Naopak, vzniku výsledného návrhu predchádza gestická práca a expresívne ťahy, teda prítomnosť mechanickej práce, ktoré následne definujú celkovú kompozíciu plagátov. Okrem drobných skíc a kresieb, ktoré často vznikajú a zanikajú na ploche plagátu tým, akým spôsobom a z akej vzdialenosti ich divák vníma, je to predovšetkým práca s písmom. Typografia v prípade vystavených diel nie je nahodilá, typizovaná a rozhodne nestojí v pozícii samoúčelovej maniery. Prostredníctvom textu autor buduje špecifickú priestorovú rytmiku plochy plagátu, ktorej prívlastky majú veľmi blízko k popisu architektonického priestoru – cyklickosť, rast zvnútra von, či kauzalita foriem.
Aj z tohto dôvodu majú často charakter fraktálu – teda fragmentovaného geometrického útvaru zloženého z častí, ktoré sa čiastočne alebo úplne tvarovo zhodujú s celkovým tvarom výsledného útvaru. Avšak hranice medzi parciálnymi časťami plagátu zostávajú stále len ťažko uchopiteľné, teda neviditeľné.
Prezentovaná výstava teda ukazuje prístup ku grafickému dizajnu, ktorý nepodlieha súčasnej prevládajúcej tendencii k explicitnej výpovednosti plagátu založenej na expresnom, v niektorých prípadoch doslova instantnom, zdelení informácie, ktorá reflektuje súčasnú (nie len vizuálnu) kultúru. Odmieta sa podriadiť presýtenosti vizuálnym smogom a preto autor do svojich plagátov zapracováva texty, pri ktorých sa človek musí pozastaviť a venovať im svoj “drahocenný” čas.
Filip Krutek, kurátor

Link na stránky TPT:
slovensky  –  https://www.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2018/jan-rajlich-ml-neviditelne-hranice/     
English – https://www.gjk.sk/en/exhibition/archive-of-expositions/2018/jan-rajlich-jr-invisible-borders/


Viac obrázkov na odkazu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10217983442603745&type=1&l=a39571fd49
Info viz : pr@gjk.sk; Galéria Jána Koniarka v Trnave | Jan Koniarek Gallery  in Trnava, Zelený kríček 3,  917 01 Trnava, SK

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Dušan Junek: Polslovo naposledy

Bienále Brno (SBB) informuje o akci | Brno Biennale (BBA) informs on an event:
Ve středu 12. 9. 2018 se uskutečnilo v Poľském inštitútě v Bratislavě poslední Polslovo – podvečerní rozhovor se zajímavými osobnosti slovenské kultury a společnosti za hudebního doprovodu. Dušan Junek zde tato svá talkshow připravoval pravidelně celých sedm let.
Tentokrát byl podvečer Polslovo věnovaný 100. výročí Československa a zároveň tu byla uvedena výstava polských legend plakátu u příležitosti jubilejního 10. Trienále plagátu Trnava 2018.
Hostem 31. závěrečného podvečera Polslovo byl brněnský grafik a pedagog Jan Rajlich ml. Rozhovor byl věnován jednak všemu tomu, co po více než 35 let přátelství spojovalo oba protagonisty (studia architektury, vztah k Janu Rajlichovi st., Bienále užité grafiky Brno, Sdružení Q, Sdružení Bienále Brno, výstava Jana Rajlicha st. v Bratislavě v roce 1987 s účastí např. Jana Skácela a Divadla na provázku, výstava Jana Rajlicha ml. v GMB v Bratislavě v roce 1995 atd. atd.) a jednak i polským impresím Jana Rajlicha ml. (pozitivní ovlivnění otcovou cestou do Polska v r. 1947 a jeho plavbou na školní plachetnici Dar Pomorza, prázdniny na Helské kose v Jastarnii 1962, mnohé návštěvy bienále grafiky v Krakově od r. 1961 a bienále plakátu ve Varšavě od 1966, „ilegální“ cesta vlakem manželů Rajlichových do Krakova a Varšavy v roce 1988 atd. atd.).
Program uvedl Jacek Gajewski, ředitel Poľského inštitútu v Bratislavě, a na klavír poslední Polslovo doprovázel Marián Fox Lucký. Mezi posluchači byli např. Vlado Rostoka, Ľubomír Krátky st., Ľubomír Feldek, Vladimír Kordoš, Fero Jablonovský a další…

Info: http://www.polinst.sk/pl/program/ine/3582-polske-legendy-na-trienale-plagatu-trnava-polslovo-jan-rajlich

Fotoreport Pavola Viteka zde:

Fero Jablonovský, Dušan Junek a Vlado Rostoka
Jan Rajlich a Dušan Junek se radí
Dušan Junek a Jan Rajlich vzpomínají, „jak vše bylo“, a na stěnách „Polské legendy plakátu“ (konkrétně za nimi od Jana Mlodozeniece)…

Jan Rajlich ukazuje několik ze svých nově vytištěných plakátů
Po besedě následoval přípitek: zde Ľubomír Feldek, Vlado Rostoka a Dušan Junek

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Výstava plakátů | Poster show | Vision 100 | Opava

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Pavel Beneš: logo Vision 100, 1918-2018

Po brněnské výstavě v kině Scala, která skončila 30. 6. 2018 se bude od 12. 9. do 5. 10. 2018 výstava „Vision 100“ reprízovat v Opavě v rámci 61. ročníku festivalu Bezručova Opava, jenž letos nese podtitul Československá inspirace.
Výstavu ve středu 12. 9. v 18 hodin v Knihovně Petra Bezruče v Opavě zahájí František Borovec.
Výstava „Vision 100“ představuje nové plakáty ke 100. výročí vzniku Československa z dílen známých českých a slovenských grafických designérů − členů Sdružení Bienále Brno (SBB) a jejich hostů.
Plakátovou akci Vision 100 na jaře 2018 připravilo SBB s vyzvanými autory a vzniklá kolekce byla premiérově vystavena v Brně v rámci Festivalu Re:Publika 1918−2018.
SBB je svým názvem spojeno s Mezinárodním bienále grafického
designu, které je nejstarší cyklickou výstavou užité grafiky na světě
a založil je v roce 1963 grafik Jan Rajlich st. (1920−2016). Ten založil v Brně v roce 1991 rovněž SBB jako profesní sdružení
československých grafiků-designérů, ilustrátorů a odborníků dalších příbuzných profesí včetně teoretiků umění a reklamy. Dnes je SBB u nás největším „spolkem“ grafického designu, který kromě 60 členů v Česku a na Slovensku má i 65 čestných členů v různých zemích světa – významných světových grafiků.
Plakáty Vision100 vytvořili Karel Aubrecht (Praha), Ivana Babejová (Košice), Lenka Baroňová (Zlín), Pavel Beneš (Praha), František Borovec (Brno), Jiří Eliška (Brno), Andrej Haščák (Košice), Václav Houf (Brno), Pavel Choma (Martin), Peter Javorík (Bardejov), Václav Johanus (České Budějovice), Dušan Junek (Bratislava), Petr Kubín (Praha), Dagmar Kučerová Lanatová (Hodonín), Karel Míšek (Praha), Boris Mysliveček (Brno), Pavel Noga (Vělopolí), Jaroslav Pejčoch (Praha), Jan Rajlich ml. (Brno), Lucia Tomaschová (Košice), Stanislav Stankoci (Bratislava), Vladimír Vološin (Košice) a Jozef Vydrnák (Dubnica nad Váhom).
Výstavu „Vision 100“ v Opavě zařazuje SBB do dlouhodobého cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ jako 70. výstavu cyklu.

Plakát opavské výstavy..


Katalog plakátů Vision 100:

Pavel Beneš CZ
Peter Javorík SK
Peter Javorík SK
Vladimír Vološin SK
Jozef Vydrnák SK
Pavel Noga CZ
Pavel Noga CZ
Stanislav Stankoci SK
Jan Rajlich CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Karel Aubrecht CZ
Lenka Baroňová CZ
Lenka Baroňová CZ
Karel Míšek CZ
Petr Kubín CZ
Petr Kubín CZ
Jaroslav Pejčoch CZ
Ivana Babejová SK
Lucia Tomaschová SK
Andrej Haščák SK
Andrej Haščák SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Václav Johanus CZ
Pavel Choma SK
František Borovec CZ
Boris Mysliveček CZ
Václav Houf CZ
Evžen Jecho CZ, mimo katalog (došlo po uzávěrce)

*KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Filmová galerie Terryho ponožky vystavuje plakáty ze 100 let ČSR

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavách | Brno Biennale (BBA) informs about exhibitions:

⇒100 LET V PLAKÁTU

Filmová galerie Terryho ponožky, foyer kina Světozor Praha
10. 9.>10. 12. 2018
„Výstava 100 let v plakátu ve foyer pražského kina Světozor představuje takřka 60 nefilmových plakátů z různých oblastí společenského a kulturního života v Československu během uplynulých 100 let. Odráží dobové proměny společnosti, poptávky, zájmů a v neposlední řadě stylu grafického zpracování. Výběr dodržuje tři hlavní linie: prvorepublikový plakát, oblast plakátové propagace z období mezi lety 1948 až 1989 a nakonec náznaky porevolučních proměn,“ uvádí Pavel Rajčan, kurátor sbírky plakátu galerie Terryho ponožky..
100 let v plakátu tak nabízí průřez 20. stoletím v Československu. Počínaje sokolskou, hasičskou či divadelní tematikou přes komunistické prosovětské a antiimperialistické plakáty, spartakiády, horníky, zlaté slavíky, výstavní plakáty, folklor, závody míru, SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou) a nezbytnou tematiku československo-sovětského přátelství.
Prvorepubliková linie je unikátní svým záběrem nejen mezi léta 1918–1938, ale částečně i do období před vznik samostatného Československa, do roku 1911. Prolínají se zde dvě hlavní oblasti: společensko-kulturní a průmyslová. První z nich zastupují nejvýrazněji plakáty sokolské, dále pak hasičské, orelské či divadelní. Zejména sokolské plakáty jsou pouhým výřezem z této sekce sbírky Terryho ponožek – jejich celkové množství naznačuje šíři aktivit Československé obce sokolské v době první republiky.
Plakáty Pražských vzorkových veletrhů představují ukázky dobové průmyslové reklamy a reklamního plakátu obecně. Akcentují jak průmyslový aspekt akce samotné tak důležitost prostoru Veletržního paláce v pražských Holešovicích, i zasazení do obecnějšího kontextu metropole. Prvorepubliková linie se překrývá s plakáty poválečné éry a předjímá tak nejrozsáhlejší část výstavy, spolu s budoucím vývojem československé společnosti.
Komunistická éra je v rámci výstavy zastoupena nejvyšším počtem plakátů – v úvodní části jde o kontrastní směs agresivně prosovětských / antiimperialistických plakátů a užitého umění reklamních poutačů, které v sobě spojily únikovost příslibu dovolených s akcentem na jednotu a svornost. Ozvuky minulé doby probleskují ve střetu prvorepublikových hasičských a orelských plakátů s uměním poválečným – vidíme, jak Sokoly, hasiče či Orly vystřídali Zlatí slavíci a zejména horníci. Zároveň se zde prolíná umění ornamentální s jednoduchými, účelnými liniemi.
V dalších částech výstavy sousedí motivy jak čisté zábavy, tak ty poněkud úsměvné i hrozivé. Cirkusy, varieté, ZOO a motorky jsou nahrazeny apelem jednotícím i štvavým. Pitoreskní centralizace v rámci spartakiád nabývá zneklidňující podoby reminiscencí SVAZARMu (Svaz pro spolupráci s armádou), jehož propagační plakát v sobě spojuje dobovou schizofrenii, která jedním dechem hovořila o míru i povolání do zbraně. Ozvěnám válečné tematiky je věnována další část, která zároveň prezentuje myšlenkové podhoubí, v němž bylo téma národního cítění identifikováno se závazkem plnit plán.
Z řady osobností československé kultury jsou představeni Karel Čapek a Franz Kafka na plakátech Josefa Flejšara, jehož dílo je zastoupeno rovněž plakátem oslavujícím 50leté výročí samostatného Československa, které připadlo na rok 1968.
Abstraktní linie se znovu objevují v sérii socialistických výstavních plakátů, pokrývajících sféru zájmů od zemědělství a životního prostředí po průmysl a vědu a techniku.
Další prezentované oblasti společenského, kulturního a politického života v tehdejším Československu zahrnují oslavu folkloru, sportovních výkonů (nezřídka ve jménu socialismu, jak naznačuje plakát k tradičnímu cyklistickému Závodu míru), jednoty, k níž vyzývá ukázka propagační tvorby Mezinárodního svazu studentů, či způsob, jakým se Československo prezentovalo v zahraničí. Nezbytným akcentem je zdůraznění československo-sovětského přátelství.
Poslední část výstavy se soustřeďuje na překlenutí období komunismu a let následujících po sametové revoluci. V podobě „slovníku“ zakázaných spisovatelů se objevují přímé ozvuky prožitého útlaku, nejmladší vystavený plakát upozorňující na otevření českého pavilonu v rámci EXPO 2005 naopak zdůrazňuje výhled do budoucna. Závan porevoluční éry je naznačen rockovým duchem plakátu představujícím kapelu Jasná páka, její náladu již plně vyjadřují práce Marka Hlupého a Aleše Najbrta. Právě poslední zmiňovaný je autorem plakátu, jenž prostým gestem zosobňuje atmosféru obratu a překrytí – princip, s nímž do značné míry pracuje i tato výstava jako celek.
(z tiskové zprávy k výstavě)

⇒Filmový plakát v trezoru 
Kino Aero Praha a Foyer Univerzitního kina Scala Brno
10. 9.> 30. 11. 2018

Sbírka plakátů Terryho ponožky se připojuje k letošnímu „osmičkovému“ roku také tematickou výstavou plakátů k československým trezorovým filmům. Prohlédnout si ji mohou návštěvníci pražského kina Aero a brněnského Univerzitního kina Scala.
Kurátoři galerie Terryho Ponožky ze své sbírky vybrali plakáty a propagační materiály, které mapují trezorové filmy československé kinematografie. „Výběr je motivován snahou upozornit na snímky, které z různých důvodů stojí ve stínu slavnějších trezorových děl. V pražském Aeru a brněnské Scale jsou tak k vidění plakáty k více než padesáti filmům, a to jak těch, které v době svého dokončení nebyly vůbec uvedeny do distribuce, k těm jejichž samotné dokončení bylo znemožněno i k těm, které byly zakázány po svém dokončení,“ říká Pavel Rajčan z Terryho ponožek.
Prostřednictvím plakátů jsou představeny filmové tituly z 50. let minulého století perzekuované v důsledku tzv. banskobystrické konference a nařčené z nepravdivého a pesimistického zobrazení života v Československu. Prezentovány jsou také snímky z let 60., tvořené ve svobodnějším ovzduší největšího rozmachu československé nové vlny i těsně před nástupem cenzury. Toto období zároveň kopíruje éru výrazného nástupu tuzemské autorské plakátové tvorby. Návštěvníci Aera a Scaly zde najdou i plakáty ze 70. a 80. let, jejichž tvůrci se museli vypořádat s nově nastoleným diktátem normalizačně estetických a sociálně-
-politických požadavků.
V rámci celé výstavy jsou k vidění jak původní dobové plakáty, tak plakáty k obnoveným premiérám, kterých se zakázané filmy dočkaly po sametové revoluci.
(z tiskové zprávy k výstavě)

Autor vizuálu pro 100 let… je Jan Havel

Dva snímky z výstavy 100 let ve Světozoru v Praze a 3 snímky z výstavy plakátů k trezorovým filmům v brněnské Scale fotografoval Pavel Rajčan
Výroční výstavní plakát z r. 1970 od člena SBB Jiřího Zhiba (1932-2012) na výstavě ve Světozoru

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jiří Eliška visí u Polívky

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Výstavu kreseb a obrazů Jiřího Elišky V.I.P._kyborgové_idoly zahájil v sobotu 8. 9. 2018 ve foyer Divadla Bolka Polívky v Brně herec a principál Bolek Polívka.
Více info na www.jirieliska.cz a www.divadlobolkapolivky.cz

 

Doc. Jiří Eliška


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Vlasta Baránková v Galerii Aviatik

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Vernisáž ilustrací z knih pro děti malířky a ilustrátorky Vlasty Baránkové v Galerii Aviatik Prštice se uskutečnila 7. 9. 2018. Výstava je ke zhlédnutí v září vždy čt, pá a so 15−20 h.
Info: barankova.com
https://www.galerie-aviatik.cz/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Evžen Jecho na výstavě k 15. výročí Alternativy Zlín

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Galerie Kulturní institut Alternativa ve Zlíně dosáhla 15. ročníku od založení. K výročí uspořádala přehlídku posledních prací výtvarníků z regionu Zlínska. Bylo vybráno 16 autorů, z toho dva už nežijící. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 6. 9. 2018.
Účast návštěvníků byla velmi početná. Považuji si, že jsem byl vybrán mezi účastníky přehlídky a mám instalované čtyři grafiky o formátu 70×100 cm a jednu plastiku s názvem Kaskády, instalovanou na soklu.
Seznam vystavujících: Naďa Čančíková, Petr Dosoudil, Hana Exnarová, Taťána Havlíčková, Evžen Jecho, Boris Jirků, Eva Jiřičná, Jaroslav Kovanda, František Květoň, Pavla Novosadová, Jarmila Přibylová, Josef Ruszelák, Svatava Severínová, Otilie Demelová, Zdeněk Šutera a Renata Švecová.
Výstava končí 14. 10. 2018.
Evžen Jecho

Čtyři grafické listy E. Jecha (Uvězněný námět, Nový impuls, Rozdílné programy nenabízí společnou cestu, Signály z Vesmíru) a dřevěný objekt Kaskády na výstavě

Více info: alternativa@zlin.eu
facebook: https://www.facebook.com/AlternativaZlin

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


KAREL AUBRECHT + MAREK DOBEŠ: „UŽITĚ I VOLNĚ“

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

KAREL AUBRECHT + MAREK DOBEŠ: „UŽITĚ I VOLNĚ“
Městský palác Templ – Galerie, Krajířova 102, Mladá Boleslav

29. 8. – 23. 9. 2018 (vernisáž ve středu 29. 8.2018 v 17 h)

Oba autoři se průběžně věnují užité i volné tvorbě, výběr obsahuje ukázky prací starších i nejnovějších. Dávají tak nahlédnout do svých „dvoustopých“ tvůrčích cest. Návštěvníci uvidí, jak se „užitě/volně“ navzájem ve formě i obsahu ovlivňují a prolínají, v práci každého z nich jednotlivě, v některých případech porovnání návrhu (originálu) a výsledku. Spatří i na první pohled méně nápadné vzájemné ovlivňování obou autorů, které  občas také vyústí ve vznik společného díla. Společně začali vystavovat na jaře 2015 a od té doby uskutečnili kromě jiného již desítku takto autorsky (někdy tematicky) provázaných výstav.
(Řadu exponátů je možné na výstavě zakoupit.)
KAREL AUBRECHT zde vystavuje serigrafie (pro takřka nekonečné možnosti zpracovávání oblíbená autorova technika) i další, převážně grafické, práce. Z rozsahem menší ukázky užité tvorby jsou jistou raritou plakáty navržené v uplynulých dvou letech na žádost Ogaki Poster Museum v Japonsku, které byly spolu s plakáty dalších 27/50 autorů (oslovených napříč světem r. 2016/2017) realizován japonskými tiskaři vždy v 6 číslovaných výtiscích technikou sítotisku na rýžovém ručním papíře Mino. (Ten je od roku 2014 registrován jako důležité světové kulturní dědictví v UNESCO. Obvykle není používán pro plakáty, ale byl pořadateli vybrán jako připomínka tradiční japonské kultury.) Dále můžete vidět ukázky autorových ilustrací knih a dalších prací z oblasti užité tvorby.
Karel Aubrecht (*1956 v Písku, Československo, ) akademický malíř, grafik, designér
Od absolvování studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1978–1984, ateliér ilustrace a užité grafiky) samostatný výtvarník (mimo 1984–85 výtv. red. časopisu 100+1 ZZ, 1992–94 výtv. red. Nakladatelství IŽ). Navrhl stovky publikací, (několik bylo oceněno v různých soutěžích) — od knižních obálek, grafických úprav a několika ilustrovaných titulů, přes desítky propagačních a příležitostných publikací po stovky kalendářů.Vytvořil desítky logotypů (1. cena v mezinárodní soutěži na znak euroregionu Neisse-Nisa-Nysa), realizoval přes sto plakátů, převážně výstavních (architektura, výtvarné umění), divadelních billboardy pro ND v Praze — Falkenštejn, Oblak a valčík, Zpověď dítěte svého věku v polovině 90. let 20. stol.) a sociálních. Od poloviny 80. let minulého století byly práce K. A. vystaveny na více než stovce mezinárodních přehlídek grafického designu (plakáty, knihy, logotypy, exlibris aj.) v Evropě, Americe a Asii. Svou volnou tvorbou je zastoupen v soukromých sbírkách v Čechách, Itálii, Izraeli, Lucembursku, Německu a na Slovensku.
Tel. 233 326 011 (tel./fax/zázn.); mob. 720 531 469
e-mail: aubrecht@tiscali.cz http://www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/8097-aubrecht-karel
MAREK DOBEŠ (*1970 ve Valticích) se zejména v poslední době stále častěji zabývá  vytvářením plastik a objektů v keramice často v kombinaci s jinými materiály. Více info viz www.zivahlina.cz

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE