Archiv rubriky: Z ČR a SR | Czechia and Slovakia

Václav Bláha 99 let

10. dubna 2021 slaví své 99. narozeniny excelentní grafik a typograf, profesor Václav Bláha!
Velká gratulace na dálku, pane profesore, jste úžasný člověk, a co vím a umím, tak především díky Vám!
PB

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Století Jana Rajlicha st. | sbírky online Moravské galerie v Brně

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs 

Století Jan Rajlicha st. a sbírky online Moravské galerie v Brně
Jan Rajlich ml., 9. 4. 2021
10. dubna 2021 končí „století Jana Rajlicha“… Díky výstavám  v Moravské galerii v Brně (a coronaviru) jsme si sté výročí mého tatínka připomínali celý rok a při tom stále ještě nic nekončí. Výstavy Jan Rajlich 100 musely být prodlouženy (do 8. 8.), a v den 101. roku od narození Jana Rajlicha st. (sobota 10. 4.) je oficiálně spouštěn i webový přístup k jeho dílu a dokumentaci uložené ve sbírkách a Archivu Jana Rajlicha v MG.
Stále více si uvědomuji, že zejména mladším generacím webový virtuální online svět docela stačí ke štěstí. Pro jistou orientaci je dnes už nezbytností i pro nás starší, ale my přece jen věci raději zažíváme skutečné a ve skutečnosti.
Poslání státní galerie sbírat, archivovat a ukazovat, tedy vystavovat, originální umění, myšleno původní velikost, formát a materiál s vyzařováním jeho textury, barevnosti i vůně, zůstává v stále více digitálním světě důležitější a důležitější pro zachovávání kulturní paměti…
Doufejme, že v takovémto duchu vykročí za rok do dalších let své už skoro 60leté historie i jedno z dítek mého otce – Bienále Brno – po loňské výjimečné pauze. Poslední slova, která Jan Rajlich st. v roce 2015 věnoval také organizátorům příštích Bienále, zněla: Protože grafický design byl stranou celkového zájmu veřejnosti, tak jsem se snažil vzbudit zájem, zájem o něj jako o určitou profesi, která může zpětnou vazbou veřejnosti něco taky poskytnout. Význam Bienále byl pro veřejnost v tom, že vlastně grafický design prostupoval celou kulturu a neomezoval se jenom na nějaké, abych tak řekl, výkřiky… Mně šlo vždycky o to, aby to mělo nějaký smysl, všechno to konání, a umělecká činnost aby byla nějak postižitelná a měla pro samotnou existenci lidskou nějaký význam.
Můj otec se ještě v posledních desetiletích svého života dotknul digitálního světa ve své práci – v psaní i ve výtvarné tvorbě. NFT ho už minulo a většina jeho autorské tvorby je „skutečná“. Byl si ovšem vědom nezadržitelného a stále rychlejšího vývoje, řekněme progresu, v různých disciplínách, sledoval jej, sledoval ekologické aspekty tohoto vývoje, kde neskrýval značné obavy z dopadu na člověka a jeho život na Zemi. Neodmítal ale průnik počítačů do výtvarné tvorby, s čímž i dost narazil při vzniku Fakulty výtvarných umění VUT (1992) – tehdy počítače v umění byly vesměs odmítány a brány jen jako jakési netvůrčí nutné zlo. Sám používal PC od svých osmdesáti let už jen pro psaní, u některých už ojedinělých pozdních prací grafického designu byl závislý na lidech v grafických studiích (což je nakonec bohužel vidět i na těchto pracích v Archivu JR). 
Berme za velké pozitivum, že se jednak podařilo část jeho tvorby ze sbírek MG živě vystavit a jednak také to, že od nynějška je tvorba Jana Rajlicha st. přístupná virtuálně všem i prostřednictvím webových online sbírek MG.
Doufejme, že po uvolnění pandemických restrikcí budou výstavy Rajlich 100 ještě přístupné návštěvníkům MG a že celý Archiv Jana Rajlicha v MG bude v budoucnu k dispozici nejen badatelům, ale i veřejnosti.
——Informace na stránkách MG k 101. výročí Jana Rajlicha st.: http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/tiskovy-servis/2021/online-archiv-jana-rajlicha-st.aspx 
Tisková zpráva MG ke spuštění AJR: http://moravska-galerie.cz/media/2222789/tz_janrajlich_onlinekatalog.docx
Online Archiv Jana Rajlicha v MG obsahuje aktuáně 2 134 položek – odkaz na AJR v MG zde: http://bit.ly/JanRajlichstOnline

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Výstavy Jan Rajlich 100 prodlouženy do 8. 8. 2021

Bienále Brno (SBB) informuje o prodloužení výstav | Brno Biennale (BBA) informs about prolongation of exhibitions – All the three JR100 exhibitions will open In the Moravian Gallery in Brno.again from December 9, 2020, and they will be prolonged until August 8, 2021!!! 
Jan Rajlich 100 – Mr. Brno
1) Jan Rajlich Art & Design
2) Jan Rajlich & Bienále Brno
3) Hommage: Jan Rajlich 100×100
Všechny tři výstavy JR100 v Moravské galerii v Brně, které byly zahájeny 24. 9. 2020, ale po 3 týdnech uzavřeny kvůli dočasným omezením pohybu při virové pandemii, budou opět otevřeny od 9. 12. 2020 a budou prodlouženy až do 8. 8. 2021!!! 😃
Hommage: Jan Rajlich 100+
Rovněž druhá část mezinárodní výstavy plakátů Hommage JR100+ ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně bude prodloužena, datum ukončení dosud nebylo stanoveno.
Jan Rajlich 70
Také výstavní intervence Jana Rajlicha ml. do stále expozice Moravské galerie v Pražákově paláci Art is Here, která byla zahájena 9. 6. 2020, bude prodloužena – počítá se prozatím s jejím zpřístupněním až do konce ledna 2021.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Výzva k účasti: Poster Quadrennial Bardejov 21

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
Poster Quadrennial Bardejov (PQB) je medzinárodná súťaž plagátov konajúca sa pravidelne so štvorročnou frekvenciou v meste Bardejov. Buduje jedinečnú prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku a vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov.
Cieľom PQB je zvyšovať povedomie verejnosti o »plagátovej kultúre« a vizuálnej komunikácii všeobecne. Podujatie sprevádzajú aktivity podporujúce kreativitu v oblasti grafického dizajnu. Poster Quadrennial Bardejov 2021 (PQB21) je výnimočné zameraním sa na fyzicky vytlačené umelecké plagáty, oproti súčasným trendom digitálneho procesu tvorby.
S cieľom posilniť pravdivosť fyzického aspektu tvorby umeleckých diel boli zavedené nové pravidlá: od umelcov sa požaduje, aby spolu s plagátom poslali jednu publikáciu podľa vlastného výberu, ktorá zobrazuje trendy v plagátovej tvorbe ich rodnej krajiny. Doručené materiály vytvoria základ pre knižnicu svetového plagátu v strednej Európe.
Časový harmonogram:
10. 11. 2020 — otvorenie výzvy na zasielanie plagátov
31. 5. 2021 — posledný termín na zasielanie plagátov
September 2021 — výstava plagátov
Organizátor: Kandelaber, kurátor: Peter Javorík.
Porotu PQB21 tvorí desať žien priamo z mesta Bardejov.
PQB21 sa bude konať v spolupráci s OZ – Different v priestoroch Hrubej bašty, Bardejov, SK. 
Súťaž je otvorená pre profesionálnych grafických dizajnérov, študentov umeleckých vysokých škôl a grafických producentov všeobecne z celého sveta vo veku od 18 rokov.
Každý účastník môže zaslať maximálne jeden plagát, ktorý považuje za najlepší spomedzi svojich umeleckých prác vytvorených v období jún 2017 – apríl 2021.
Pre účasť je nutné zaslať
1. jeden výtlačok plagátu v ľubovoľnom formáte od B2 (500×700 mm) do B0 (1000×1400 mm) označený registračným štítkom
2. registračný formulár
3. plagát v digitálnej podobe
4. jednu publikáciu o plagáte z krajiny, ktorú súťažiaci reprezentuje
Viacej info viz https://www.pqb.sk/
Formuláre: https://www.pqb.sk/sites/default/files/download/Regulamin_and_Entry_Form_PQB21_EN.pdf
Adresa: Kandelaber, Pod Kalváriou 9m, 085 01 Bardejov, Slovensko


 

Mikrosvěty Jana Rajlicha mladšího

Bienále Brno (SBB) informuje  o knihách | Brno Biennale (BBA) informs about  books
Sdružení Bienále Brno je spoluvydavatelem dvou publikací, které vyšly v letošním roce 2020, roce kulatých narozenin Jana Rajlicha ml., a které obě zredigoval autor ve vlastní grafické úpravě.

Jan Rajlich Jr.: Plakát / Poster, obálka

Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster, 2 
Knížka „Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster, 2“ je malou monografií plakátové tvorby brněnského grafika Jana Rajlicha mladšího (nar. 1950), která vychází 10. 6. 2020 u příležitosti jeho 70. narozenin a jeho výstav k tomuto jubileu v Brně, Vyškově, Praze, Českém Těšíně, Žilině a ve Zlíně. Obsahem je výběr kulturních a společenských plakátů z posledních 20 let, které byly z velké části autorovou reakcí na různé mezinárodní výzvy a plakátové akce a byly tak vystavovány po celém světě. Tvůrčí rukopis autorských plakátů Jana Rajlicha ml. je rozpoznatelný a pro autora typický svou drobnopisnou kresbou výjevů a vesměs automaticky tvořených textů mnohdy nonsensového charakteru.
Obrazová část je doplněna několika krátkými citacemi z textů k autorově tvorbě publikovaných v posledních letech (Vít Jakubíček, Jiří Hlušička, Jan Rajlich ml., Jan Rajlich st., Bohumil Hlaváček, Filip Krutek a Jan Tomandl) a stručnou českou a anglickou biografií.
Knížka volně navazuje na obdobně pojatou autorovu monografii „Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster“, kterou Sdružení Bienále Brno vydalo v roce 2001. Kniha vychází s finanční podporou statutárního města Brna.
Počet ilustrací: 105, rozměr: 160 × 160 mm, počet stran: 64. Vydalo Sdružení Bienále Brno, ISBN 978-80-86830-32-2, spoluvydavatelem je Miroslav Klepáček – Sursum Tišnov, ISBN 978-80-7323-350-1. 
Doporučená prodejní cena: 120 Kč.

Jan Rajlich ml.: Maikrosvět, obálka

Jan Rajlich ml. Maikrosvět 
plakáty / grafika, posters / graphics
Výtvarná monografie Jana Rajlicha ml., absolventa architektury na Fakultě stavební VUT Brno a dlouholetého docenta designu na Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, mapuje 66 let jeho tvorby. V knize na 224 stranách velkého formátu (248 × 335 mm) jsou představeny v chronologickém sledu všechny polohy jeho uměleckého projevu – od dětské kresby přes kresby a malby, počítačovou grafiku a serigrafie po grafický design. Monografie je však zejména zaměřena na Rajlichovy autorské plakáty od 70. let 20. století do současnosti.
Typickou součástí mnohých autorových serigrafií a plakátů jsou rukopisné automatické nonsensové či absurdní dialogy, slova a věty, které jsou ve většině případů v monografii přepsány jako samostatné kratší i delší texty (je jich 34) u příslušných reprodukcí.
V knize jsou publikována nová i starší pojednání o autorově tvorbě od 17 autorů (mj. Karel Aubrecht, Jiří Hlušička, Ondřej Chrobák, Ludvík Kundera, Sergej Serov, Zdzislaw Schubert, Marta Sylvestrová…). Původní obšírné texty o Janu Rajlichovi ml. do monografie napsali umělečtí historici Dana Doricová ze Žiliny a Vít Jakubíček ze Zlína. Do knihy je začleněn i výběr z textů autora o designu, grafickém designu, o plakátu a typografii, včetně jeho habilitační přednášky z roku 1995. Publikace je dále vybavena podrobným životopisným přehledem, soupisem samostatných a kolektivních domácích i mezinárodních výstav a úplnou bibliografií, kterou zpracovala Alena Rajlichová.
Podstatnou částí monografie jsou ale obrázky – reprodukce a fotografie, kterých je celkem 548.          
Kniha vychází nákladem nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM v koedici se Sdružením Bienále Brno. V prodeji je od poloviny října za 720 Kč.

Ukázky dvoustran z monografie Jana Rajlicha ml. Maikrosvět

   

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Labradosti!!!

Konečně spatřily světlo světa!

Náš člen Pavel Beneš se dvacet let věnuje kreslení pro Pomocné tlapky. Jakýmsi „odpadem“ z návrhů se stal základem stále ještě nekonečné série Labradostí, která v srpnu vyšla knižně. Kniha obsahuje víc jak 1500 kreseb „událostí a činů slušných lidí, kteří se tváří jako labradoři“. Knihu (210×200 mm, 192 stran, křída, 4/4, V4) si lze objednat za cenu 350 korun na mailu labradost@gmail.com (s uvedením poštovní adresy a komu knihu věnovat).
Kompletní Labradosti byly od srpna do konce září vystaveny v maloskalské Galerii Josefa Jíry, včetně plakátové tvorby autora.

Kniha Labradosti vyšla vlastním nákladem autora

Jedním z vystavených plakátů byla i tato alegorie komunismu (2020)

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich 100 – Mr. Brno

Bienále Brno (SBB) informuje  o knize | Brno Biennale (BBA) informs about  book
Dlouho očekávaná a více než rok připavovaná publikace „Jan Rajlich 100 – Mr. Brno“ byla čerstvě dovežena z brněnské tiskárny Helbich v den vernisáže výstav JR100 v Moravské galerii v Brně  24. 9. 2020. MG je současně vydavatelem knihy, která na 367 + 57 stranách přináší v 10 kapitolách pohledy na většinu oblastí rozsáhlého díla malíře a grafika Jana Rajlicha st. (1920-2016), zakladatele Bienále Brno, sepsané 5 historiky umění (Pavel Coufalík, Vít Jakubíček, Pavel Ryška, Markéta Svobodová a Marta Sylvestrová, odborná editorka knihy). Součástí je i Život Jana Rajlicha očima jeho syna Jana Rajlicha ml. a obsáhlá bibliografie zpracovaná Alenou Rajlichovou.
Kniha jako zasloužená pocta Janu Rajlichovi se stává významným edičním počinem, který umocňuje i atraktivní, ale přitom střídmá a přehledná typografická úprava (
Kolektiv Studio, Lukáš Kijonka a Michal Krůl), u které jedinou vadou na kráse je problematická práce s obrázky (např. prázdné východové stránky, chybné návaznosti k textům, kompoziční bezradnost mnohých dvoustránek aj.). 
Rozměr 180 × 250 mm, brož. vazba V4, ISBN 978-80-7027-334-0, v prodeji za 790 Kč. 

Na obálce knihy JR100 je použit piktogram od Jana Rajlicha, který navrhl pro Hotel Morava Pohořelice, 1977. Ten se stal symbolem výstav JR v Moravské galerii Brno


Jak editorka M. Sylvestrová listuje knihou viz: https://www.youtube.com/watch?v=hP9QPEh7dbc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1twjDYpujxkhVdldzuWSZ3DajyA1oWfWFMt7dCDUchq6HZhisu8OblxYs

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Trienále Ekoplagát Žilina 2020 – z vernisáže, ceny

Bienále Brno (SBB) informuje o výsledcích soutěže a výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about results of the competition and the exhibition
EKOPLAGÁT Žilina se koná každé tři roky v Žilině SK od roku 1978 v Považskej galérii umenia. 15. ročník  EKOPLAGÁT 2020 organizují Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne a Karpatská iniciatíva pre mokrade.
Více info viz  http://ekoplagat.sopsr.sk/aktualny-rocnik/.
15. EKOPLAGÁT ’20 Žilina se koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a ve spolupráci s Považskou galériou umenia v Žilině od 17. 9. do 15. 11. 2020.
Na vernisáži v PGU 17. 9. 2020 ředitel PGU Milan Mazúr, kurátorka Dana Doricová a předseda mezinárodní poroty Pavel Choma vyhlásili výsledky soutěže:
GRAND PRIX DREWINSKI, Lex  DE/PL
1. CENA BELIČÁK, Miroslav SK
2. CENA OSMAN, Marek PL
3. CENA KOVALENKO, Mykola SK
ČESTNÉ UZNANIE POROTY JAVORIK, Peter SK
Mezinárodní jury: Dana Doricová SK, Pavel Choma SK, Ján Kadlečík SK, Wladyslaw Pluta PL, Jan Rajlich ml. CZ, Mira Sikorová SK

Ceny udělované organizacemi:
CENA UDELENÁ MINISTERSTVOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR PARIZEKOVÁ, Tereza SK
CENA UDELENÁ MINISTERSTVOM ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR ELIÁŠOVÁ, Dominika SK
CENA GENERÁLNEHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR KOTIKOVÁ, Karolína SK
CENA KARPATSKEJ INICIATÍVY PRE MOKRADE HAŠČÁK, Andrej SK.


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

František80rovec tváření 2020

Bienále Brno (SBB) blahopřeje a zve na výstavu k jubileu  | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee, and invites you to the exhibition to the jubilee:
Brněnský grafik, ilustrátor, scénograf a vizuální aktivista František Borovec oslavuje letos krásných 80 let (nar. 14. 7. 1940 ve Veselí na Moravě). Současně má i malé jubileum v našem Sdružení Bienále Brno, ve kterém aktivně pracuje již 20 let a to i jako člen řídícího výboru SBB.


Jubileum „nestor“ brněnské grafiky oslavuje slavnostním otevřením výstavy v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, Brno.
A to v pátek 4. 9. 2020 od 16 h (trvání výstavy se předpokládá do konce měsíce září).
MgA. Ondřej Chalupský, ředitel Divadla Bolka Polívky, v pozvání na výstavu zve na Borovcovu pozoruhodnou tvorbu – kresby, portréty a grafiky.
Výstava je již 77. výstavou dlouhodobého cyklu výstav „Brno – hlavní město grafického designu“.
Řídící výbor SBB se na svém již loňském jednání v Českých Budějovicích rozhodl ocenit 20 let činnosti „občana Borovce Františka“ v SBB udělením titulu čestného člena SBB k datu jeho osmdesátkového jubilea.

BLAHOPŘEJEME!!!

Pozvánka 80rovec

Připojujeme malou fotoreportáž z vernisáže:

Vernisážové trio: desetiminutový řečník Klepetko, jazzový doprovázeč Kašuba a autor Borovec
Uvedení výstavy se ujal i samotný principál divadla Bolek Polívka
Franta a Bolek si připíjejí v dobré náladě na lepší zítřky
K osmdesátinám se hodíi kytice
Z grafik Franty Borovce shlíží desítky postav brněnské kultury
Naživo doc. Jiří Eliška a bratr Dalibor Borovec
Zde uprostřed i Jan Rajlich st.
Předání čestného členství SBB Františku Borovcovi Vlastou Brímovou a Janem Rajlichem bylo zachyceno asi jen na tomto fotu Karla Červinky


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jiří Šalamoun: 85!!

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee:
Prof. Jiří Šalamoun, čestný člen SBB, se narodil 17. 4. 1935 – letos se dožil tedy 85 let, ke kterým mu SBB srdečně blahopřeje!
Jiří Šalamoun vystudoval Akademii umění v Praze a Hochschule für Graphik und Buchkunst v Lipsku (1952–1962). Ilustroval téměř stovku  knih, vytvořil množství grafik, filmových, divadelních a výstavních plakátů a také řadu kreslených filmů (např. populární Maxipes Fík, 1976). 1990–2003 vedl ateliér ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Více se dozvíte v zajímavém rozhovoru Kláry Říhové s dcerou Jiřího Šalamouna „Barbara Šalamounová: Maxipes Fík nebyl podle našeho psa, jen byl stejné rasy“, který vyšel 18. 7. 2020 v Právu, viz https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/barbara-salamounova-maxipes-fik-nebyl-podle-naseho-psa-jen-byl-stejne-rasy-40329992
K jubileu autora uspořádaly v Praze výstavu „Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem“, 9. 5.–12. 7. 2020, Vila Pellé, viz http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-divoke-narozeniny-maxipsa-fika-aneb-jiri-salamoun-detem/ a výstavu „Jiří Šalamoun – Silná dobrá vůle“, Galerie Millennium, 10. 9.– 9. 10. 2020.

85. narozeniny Jiřího Šalamouna – s dcerou Barbarou a Irenou Greifovou
Jiří Šalamoun s manželkou Evou z doby studií
Maxipes Fík
3× foto z archivu Barbary Šalamounové (z výše uvedeného rozhovoru)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE