Archiv pro rubriku: Aktuálně | Current News /

Na Kvadrienále Bardejov vybrány plakáty na výstavu

Bienále Brno (SBB) informuje o akci | Brno Biennale (BBA) innforms about the event:

Bardejov2017

Do 1. ročníku mezinárodní plakátové soutěže Poster Quadrennial Bardejov (PQB), kde je SBB podporující asociací, bylo přihlášeno 5 532 plakátů od 712 grafiků designérů.
10. a 11. 6. 2017 výběrová porota selektovala 250 plakátů na výstavu, která se uskuteční v září 2017 v Bardejově SK.
Z členů SBB postoupili: Andrej Haščák SK, Leo Lin TW, Pavel Noga CZ a Jan Rajlich CZ, z SK dále Miroslav Beličák, Roman Juhás, Nikolay Kovalenko, Igor Kupec, Kristína Šebejová, Sebastián Zachar, Erik Ždiľa a z CZ Peter Bankov, ve studentské kategorii z SK Miroslav Beličák, Lenka Bolová, Robert Frniak, Diana Hlavačová, Andrea Kováčová, David Lipovsky, Katarína Štefaniková, Lucia Tomaschová a Veronika Trnková, z CZ Silvie Jakubkova a Soňa Juriková.
Všechny vybrané plakáty můžete zhlédnout na facebooku https://www.facebook.com/PQB2017/  Více info o PQB viz www.pqb.sk.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Plakáty | Posters | Ogaki Matsuri Festival 2017

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the event:
Po loňském úspěchu plakátové akce pro Ogaki Matsuri Festival, na kterou byli osobně vyzvání plakátisté pravidelně se účastnící Bienále plakátu v Ogaki, se letos organizátoři rozhodli akci zopakovat jako veřejnou a zvou k účasti grafiky-designéry z celého světa. Ze soutěže vzejde 50 vybraných plakátů, které budou vytištěny sítotiskem na speciálním ručním rýžovém papíru Mono a tyto budou tvořit putovní výstavu. 2 vybraní vítězové dokonce obdrží prémie po 1 700 USD.
Plakát: rozměr 600 x 900 mm (na výšku!), maximálně 5 barev nebo 4barvotisk, 300dpi, jpg, CMYK. Návrh musí obsahovat text (logo) Matsuri Festival v japonštině (lze stáhnou spolu s podmínkami účasti z webu Muzea plakátu v Ogaki). Návrh plakátu (data) musí být označen příjmením a jménem autora a zaslán spolu s vyplněnou přihláškou elektronicky na e-mail matsuri@ogakiposter.com, nebo na níže uvedenou adresu (na CD). Deadline doručení je 31. 7. 2017.
Podmínky účasti, přihlášky a další informace jsou na www.ogaki-postermuseum-japan.com, poštovní adresa: Ogaki Poster Museum c/o Gifu Keizai University, 5-50 Kitagata-cho, Ogaki-shi, Gifu-ken, 503-8550 Japan.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


IGDEA International Graphic Design Awards

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v soutěži | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition:
Sdružení Bienále Brno se stalo partnerem nové soutěže grafického designu IGDEA Awards, the International Graphic Design Awards www.veredictas.com/awards/igdeaawards.html.
cid:54CBDCAB-0918-4B69-A196-31A728EB3E3E@domain.name
Soutěž organizuje nadace Veredictas Internacional SA z Kostariky, která již 23 let pořádá designérské soutěže v 25 zemích a to zejména na americkém kontinentu ale i v Evropě (například soutěž CLAP Awards v 17 zemích Latinské Ameriky).
Soutěž IGDEA International Graphic Design Awards je zaměřena celosvětově na všechny oblasti grafického designu (viz info a podmínky účasti na webu organizátorů).
Sdružení Bienále Brno bylo nominováno jako reprezentant ČR do online 
International Jury soutěže. Členové a příznivci SBB mají z toho důvodu i nárok na 25% slevu z přihlašovacích poplatků (uplatněním individuálních kódů, které má SBB k dispozici – pro zájemce: je třeba o kód zažádat na náš e-mail info-sbb@email.cz).
Deadline přihlášek je 31. 7. 2017..

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Markéta Prachatická Kolíbalová & spol. v Litomyšli

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl připravila „rodinnou“ výstavu: Stanislava Kolíbala, Vlasty Prachatické a Markéty Prachatické s názvem ILUSTRACE A PORTRÉTY (instalace a koncepce Stanislav Kolíbal, text k výstavě Mel Gooding).
Vernisáž v sobotu 17. 6. 2017 v 16 h. v prostorách Galerie uvádějí Martin Kubík, Mel Gooding a Stanislav Kolíbal.
Výstava trvá celé léto až do 2. 9. 2017, kdy se v rámci dernisáže uskuteční komentovaná prohlídka, křest katalogu a zahájení 5. ročníku Sympozia Litomyšl s českou a italskou účastí umělců.
Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl, Smetanovo nám. 71, Litomyšl CZ, www.galerie-mk.cz

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ceny | Awards Lahti International Poster Triennial 2017

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) inform about the exibition/competition:
Na Trienále plakátu v Lahti FI bylo zaregistrováno kolem 2100 plakátů od 700 designérů z 60 zemí a na výstavu bylo vybráno 345 z 33 zemí. Výstavu můžete navštívit v Lahti Art Museum 9. 6.>24. 9. 2017.
Z SBB byli na Trienále selektováni Andrej Haščák SK, Uwe Loesch DE,  Lech Majewski PL, Kari Piippo FI a Niklaus Troxler CH, dále z CZ Karel Míšek, Martin Bosák a Tereza Fialová a z SK Mykola Kovalenko a Peter Javorík.
Na zahájení 9. 6. 2017 bylo mezinárodní porotou (Fons Hickmann DE, Tomasz Boguslawski PL, Parisa Tashakori IR, Erich Brechbühl CH, Klaus Welp FI) vyhlášeno udělení těchto cen:
Grand prix Jianping He DE za Design X TaipeiJianpingHe_Germany_DesignXTaipei_2015_small.jpg

1. cena  / Grafia Tapani Aartomaa Prix Mark Bohle DE za Nam nam! Yum-Yum!

MarkBohle_Germany_YumYum_2015_small.jpg

2. cena / Lahti Prix Yuan Wang DE za Polis / Plakate von Uwe Loesch
YuanWang_PolisPostersByUweLoesch_2016_small.jpg

Lauri Tarasti prize for environmental poster Piotr Depta-Kleśta
PL za Štafeta
PiotrDepta-Klesta_Poland_RelayRace_2016_small.jpg

Independence Posters prize Eemi Räsänen FI za Eepos
EemiRsnen_FInland_Epic_2016_small.jpg

Čestná uznání získali André Baldinger & Toa Vu-Huu FR, François Caspar FR, Chun-Wei Chen TW, Andreas Golde DE, Götz Gramlich & Klaus Staeck DE, Mykola Kovalenko SK, Mehdi Mahdian IR a Simon Roth & Lisa Pommerenke DE.
Více info viz www.lahdenmuseot.fi/museot/en/poster-museum/lahti-poster-biennial-2011/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE