Archiv rubriky: Aktuálně | Current News /

Bienal del Cartel Bolivia 2021 – ceny

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
La Bienal del Cartel Bolivia (Bolívijské mezinárodní bienále plakátu) BICeBé 2021 v La Paz BO se koná 15.-19. 11. 2021.

Mezinárodní jury na slavnostním ceremoniálu 18. 11. 2021 v Museo Nacional de Arte de La Paz vyhlásila následující ceny
V kategorii A kulturní plakát – 1. cena Christoph Reinicke DE, 2. cena Alejandro Magallanes & Maj Lindstom MX, 3. cena Weichen Wu CN.
V kategorii B sociální plakát – 1. cena Kari Piippo FI, 2. cena Małgorzata Będowska PL, 3. cena Alicja Kultys PL.
V kategorii C reklamní plakát – 1. cena Götz Gramlich DE, 2. cena Justyna Czerniakowska PL, 3. cena Miroslaw Adamczyk PL.
V kategorii D nevydané plakáty na téma No course to the interior space – 1. cena Katherine R. Paz / Erick Ginard CU, 2. cena Hugo Pazos ES, 3. cena Yanaisy Puentes CU.
V kategorii E animovaný plakát – 1. cena Michal Tadeusz Golanski IT, 2. cena Falko Walter Hawaii, F3 DE, 3. cena Tiantian Yang / Zhang Limian / Dong Zhaokun CN.


Dotazy: info@bicebebolivia.com
Více info viz http://www.bicebebolivia.com/
Předchozí zpráva SBB o detailech výběru exponátů na BICeBé 2021 viz „http://sbb-bienale-brno.cz/bicebe-2021-oznamen-vyber-plakatu/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Plakáty do Trnavy 2022

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event
Trnava Poster Triennial 2022 / Trienále plagátu Trnava 2022 zveřejnilo výzvu k účasti na této akci v příštím roce. Plakáty z posledních 4 let je možno zasílat k výběru online do konce února 2022.

TPT tak (s roční prodlevou) vstupuje do 11. ročníku ve své 30leté historii (první TPT se uskutečnilo v roce 1991) jako ambiciozní soutěžní výstava současného světového plakátu.
Po předběžně oznámené rezignaci Moravské galerie v Brně jako pořadatele Mezinárodního bienále grafického designu v Brně na vystavování reálných plakátů (i dalších artefaktů grafického designu) se stává tak 70 km od hranic s ČR vzdálená Trnava nejbližším místem, kde bude možno zhlédnout současný světový plakát.
TPT vypisuje soutěž ve 3 kategoriích, ve kterých budou uděleny mezinárodní porotou (Lex Drewinski PL, Li Xu CN, Marcel Benčík SK, Rikke Hansen DK a Vasyl Kosiv UA).) různé ceny:
1) profesionálové
2) studenti
3) tematická kategorie „kontakt/contact“. 
Grand Prix v kategorii 1) je dotována částkou  3 000 Eur.
Plakáty (max. 5) zasílejte online do 28. 2. 2022 na
https://trienale.tpt.sk/
Porotou vybraní finalisté budou vyzvání k doručení vybraných plakátů na adresu TPT do 31.8. 2022.
TPT organizuje tradičně Galéria Jana Koniareka v Trnave,
Zelený kríček 3, Trnava 91701, SK; info@tpt.sk. Slavnostní zahájení TPT 2022 spojené s vyhlášením vítězů a udílením cen je naplánované na 22. 11. 2022. 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Ecuador Poster Bienal® 2022

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event
4. ročník mezinárodního ekvádorského bienále plakátu 2022 v Quitu EC – Ecuador Poster Bienal® 2022, www.ecuadorposterbienal.com
Kategorie plakátů:
Kat. A: Reklamní plakáty
Kat. B: Sociální, politické a kulturní plakáty\
Kat. C: Studentské plakáty
Kat. D: Animované plakáty
Kat. E: Galápagos
Účastnit se mohou profesionálové i studenti (kat. C) plakáty realizovanými od ledna 2020, počet není omezen.
Digitální data zaslaného plakátu musí být: 700px x 1000px (Vertical), RGB, 72 dpi, JPG, 500kb (Maximum).
Zasílat je čas do 31. 5. 2022!
Na výstavu vybere do 20. 6. 2022 plakáty online 14členná mezinárodní výběrová porota.
31. 7. 2022 budou vybrané plakáty oznámeny. Poté autoři vybraných plakátů mají možnost buď dodat je vytištěné, anebo uhradit organizátorům tisk.
Ceny (zlaté, stříbrné a bronzové v každé kategorii) vyhlásí na zahájení bienále v Quitu EC v říjnu 2022 mezinárodní jury. 
Deadline pro zaslání plakátů online je 31. 5. 2022 12:00 am (GMT-5) přes webovou aplikaci
www.ecuadorposterbienal.com/subir
Případné dotazy směrujte e-mailem na: info@ecuadorposterbienal.com

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

10. Mezinárodní trienále scénického plakátu – Sofie

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
10. ročník Mezinárodního trienále scénického plakátu Sofia / The International Triennial of Stage Poster-Sofia / Международно триенале на сценичния плакат – София se bude konat v listopadu 2022.
Do soutěže jsou přijímány plakáty vytvořené od 30. 5. 2019 ve 2 kategoriích:
1) tištěné plakáty pro kulturní akce (koncerty, divadlo, výstavy atp.)
2) návrh plakátu o plakátu
Max. 4 plakáty.
Plakáty je třeba zaslat digitálně ve formátu A5, .jpg, .eps, .tif, .pdf, 300 dpi, CMYK, s vyplněnou přihláškou a krátké CV na 10thtriennialsofia@gmail.com
Tištěné plakáty je třeba posílat ve 2 výtiscích s označením “Printed Matter. No commercial value”.
do 15. 5. 2022

na adresu: Tenth International Triennial of Stage Poster–Sofia 2022
6 Shipka Street, 4th floor. Sofia 1504, Bulgaria
Tel.: +359 2 8467248, albenasa1@abv.bg
Váýber provede domácí porota, výsledky budou oznámeny v červnu 2022.
Poté mezinárodní porota udělí ceny:
GRAND PRIX – plastika GOLDEN POSTER
dvě ceny – bronzová plaketa (v každé ze 2 kat.)
cena pro mladého autotra do 35 let – bronzová plaketa
Autoři vybraní na výstavu obdrží zdarma katalog výstavy.
Více info viz https://poster.triennial.orbitel.bg
Přihlášky na: STATUTE-FORM-POSTER-SOFIA-2022 >

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


5. International Poster Biennale Lublin

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
5. International Poster Biennale Lublin PL přijímá plakáty ve 3 kategoriích: Professionals, Students a Experiment — Typographic Posters.
Deadline je 30. 11. 2021.
Plakáty v rozměru 100 x 70 cm, 180 dpi, RGB, max. 15 MB, JPG zsílejte na web artunity.eu
Organizátorem je Maria Curie-Skłodowska University in LublinFaculty of Arts, Institute of Fine Arts, aleja Kraśnicka 2 B, Lublin, PL
Kurátoři: Sebastian Smit Phd, Lech Mazurek Phd

OPEN CATEGORY — PROFESSIONALS
OPEN CATEGORY — STUDENTS
TXT — EXPERIMENT — TYPOGRAPHIC POSTER

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Zdeněk Světlík (1932-2021)

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
22. 10. 2021 zemřel v Plzni ve věku 89 let čestný člen SBB grafik Zdeněk Světlík (nar. 13. 5. 1932 v Chebu), dlouholetý člen Řídícího výboru SBB.
Zdeněk byl excelentní grafik „staré školy“ a bral svůj obor nejen jako povolání, ale i jako poslání, byl činný organizačně v Praze, Plzni i samozřejmě v našem SBB. V domovské Plzni uspořádal za Unii výtvarných umělců mnohé mezinárodní výstavy plakátu. Od 70. let se účastnil některých ročníků Bienále Brno a v posledních desetiletích také různých plakátových akcí a výstav SBB (např. naposledy loni  akce Hommage: Jan Rajlich 100).

Více o Z. S. v medailonku, který jsme uveřejnili na stránce SBB před 4 lety − http://sbb-bienale-brno.cz/zdenek-svetlik-85/ 
Poslední rozloučení se Zdeňkem Světlíkem se koná v obřadní síni plzeňského krematoria ve čtvrtek 4. 11. 2021 ve 12.30 hod.

Na snímcích Zdeněk Světlík na různých akcích:  

Radomír Postl

1) Zdeněk Světlík s Petrem Oslzlým na výstavě plakátů k výročí Toulouse Lautreca v Plzni, 2014  — 2) Z. S. (zcela vpravo) s kolegy − členy SBB − v kině Světozor v Praze 2012 na vernisáži plakátů Jana Rajlicha st., foto Jiří Kofroň — 3) Se svým synem Jiřím na jeho vernisáži v Jindřichově Hradci, 2005

Z nekrologu UVU Plzeň:
Zdeněk Světlík, člen UVU Plzeň
Narodil se 3. května 1932 v Chebu, pak studoval v Brně, kde rozvíjel své výtvarné nadání na Vyšší škole uměleckého průmyslu. V Plzni, v níž rovněž působil jako výtvarník jeho předčasně zesnulý bratr Ladislav, začal v roce 1955 pracovat jako propagační výtvarník a záhy patřil k uměleckým autoritám, které nadlouho významně formovaly výtvarný život zejména v oblasti užité grafiky, výstavnictví a užitého umění vůbec. Vytvořil si nezaměnitelný výtvarný rukopis, čistý, inteligentní, zařadil se k nejvýraznějším tvůrcům českého uměleckého plakátu, zejména ten divadelní mu přirostl k srdci. Také se podílel na grafických pracích pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni, kde připravil i řadu výstav v rámci divadelních festivalů. Tvořil také loga, například Nadace 700 let města Plzně, domovní znamení, zabýval se i specifickými textilními technikami jako např. aradekorem či filmtiskem.
Zdeněk Světlík se také věnoval výstavním expozicím, svého času to byla známá Ex Plzeň, členské výstavy plzeňských výtvarníků nebo třeba výstavy pro Zpč. muzeum.
Ve volné tvorbě měl rád grafiku, zejména litografii, kde i témata prací často odpovídala jeho niternému zaměření, tedy divadlu a přírodě, zejména té, kterou poznával na cestách po domácí i cizí krajině, ale hlavně na chalupě.
Se Zdeňkem Světlíkem byla vždy radost se třeba jen tak posadit a povídat. Měl široké znalosti, zdravý úsudek, živý zájem o dění kolem, uvážlivou mluvu s bohatou češtinou.Věru bylo dobré takovým Světlíkovým promluvám naslouchat, jak dokládá i medailon, který s ním nedávno natočila UVU Plzeň (viz odkaz níže). Hovoří zde moudrý a zralý člověk, znalý profese i lidí, pro něž má pochopení. Nikdy však netoleroval neúctu k základním etickým hodnotám našeho bytí.
U Zdeňka Světlíka nelze zapomenout ani na jeho harmonickou rodinu, manželku, dceru a syny, kteří se potatili. A také nelze zapomenout na jeho práci pro ostatní výtvarníky nejen v regionu, kde léta pracoval v profesní organizaci, zabezpečoval její četné výstavy, podílel se na založení a činnosti Design Centra a především Sdružení Bienále Brno a mnoha dalších oborů výtvarné práce, za níž obdržel také mnohá ocenění. Úcta k němu jako umělci i člověku se odrážela v přirozené autoritě, kterou nejen mezi kolegy měl.
Za všechnu odvedenou práci a přátelská setkávání náleží Zdeňku Světlíkovi poděkování a také ujištění, že s námi ve svém díle a ve
vzpomínkách zůstává.
Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu ve 12.30 hodin ve Velké obřadní síni krematoria Ústředního hřbitova v Plzni.
Čest jeho památce!

Medailonek Zdeňka Světlíka na youtube – https://www.youtube.com/watch?v=WmikEOQ0YAk

Tímto návrhem se Zdeněk Světlík zúčastnil velké mezinárodní akce SBB faxdesign Identita v roce 2006

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Vladimir CHAika, čestný člen SBB, zemřel

Plakát Vladimira Čajky


Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Čestný člen SBB ruský grafik Vladimir Chaika (Čajka) podlehl 16. 10. 2021 v Moskvě v 66 letech koronaviru (narodil se 9. 9. 1955).
Vladimir Čajka byl v současnosti členem AGI, prezidentem Akademie grafického designu v Moskvě, byl mj. laureátem ruské státní ceny za literaturu a umění (1995) a získal nespočet ocenění za svoji zejména plakátovou tvorbu na celém světě.
Bienále Brno se účastnil od 80. let 20. stol. a několikrát Brno v 90. letech navštívil i osobně. Byl účastníkem i loňské plakátové akce SBB Hommage: Jan Rajlich 100, pro kterou vytvořil dva plakáty.
Přátelskost a lidskost osobnosti i tvorby Volodi Čajky bude chybět nejenom ruské grafické obci, ale i nám…

Vladimir Chaika na Bienále Brno v roce 1998 v předsálí Besedního domu na společenském večeru reklamní agentury Rapid – se Subratou Bhowmickem, Vlastou Brímovou a Boženou Rajlichovou


Nekrolog Вольная птица дизайна (Svobodný pták designu) napsaný Sergejem Serovem zde:
https://www.kommersant.ru/doc/5039561?fbclid=IwAR0t3P0ed96giGGWIpv5E1hZ-N-DfxV6fxabKuv8C7IkVmIT9ldcUhCJ5XE

Dvě videa z přednášek/workshopů Vladimira Čajky:

https://www.youtube.com/watch?v=1brTS7orsDw

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


10th United Designs Biennial 2021

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
10. jubilejní bienále United Designs 2021 mělo téma Messages to Humanity (Poselství lidskosti).
United Designs, The Global Design Organization, je mezinárodní organizace grafických designérů založená v Koreji, jejímiž členy jsou většinou grafičtí designéři z univerzitního prostředí celého světa, zejména Jižní Koreje, Pacifiku a USA.

Na výstavu 10th United Designs Biennial 2021, která kvůli pandemii coronaviru byla nakonec koncipována jako online přehlídka, bylo vybráno 70 plakátů autorů z 15 zemí. Kurátorem byl Albert Young Choi KR.
Výstava byla zahájena online seminářem 13. 10. 2021 a potrvá do 15. 11. 2021 (z SBB jsme zaznamenali jen plakát Jana Rajlicha Jr. − viz obr.)

Více info a online katalog viz www.uniteddesigns.org/10ud2021 
Případní zájemci o členství v UD najdou informace zde: http://uniteddesigns.org/membership/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Plakáty PoszTerra v Praze

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
Výstava plakátů grafiků-pedagogů a jejich studentů ze zemí višegrádské čtyřky PoszTerra / V4GADÓ (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), kterou koncem roku 2020 zorganizovala Magyar Művészeti Akadémia (Maďarské akademie umění) v Budapešti), se z Maďarska přestěhovala nyní do Prahy − a je ke zhlédnutí od 7. do 29. 10. 2021 ve sklepní galerii Institutu Liszta (Maďarské kulturní centrum), Rytířská 27, Praha 1. Kurátorem výstavy je Krzysztof Ducki HU. Vernisáž PoszTerra 7. 9. 2021 v Praze uvedl za české autory a školy Pavel Noga.   
Na výstavě je zastoupeno po 3 autorech z každé země (celkem12, ze SBB jso to Pavel Noga, Jan Rajlich, Andrej Haščák, Dušan Junek, Vladislav Rostoka, Lech Majewski a István Orosz), každý 6 svými plakáty, a také jsou tu k vidění plakáty jejich studentů.
Info viz https://culture.hu/cz/praha/udalosti/poszterra
Podle sdělení maďarských organizátorů se další repríza této výstavy uskuteční po jarní premiéře, kdy kvůli covidu byla omezena návštěvnost, znovu i v Budapešti v paláci Vigádo od 8. 12. 2021, kde bude uspořádána 9. 12. dopoledne i konference s osobní účastí a prezentacemi vystavujících grafiků.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


PosterFest Budapest 03 Výběr finalistů

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event:
Maďarská asociace plakátů (A Magyar Plakát Társaság), jak už jsme na stránkách SBB uvedli v červenci t. r. (http://sbb-bienale-brno.cz/posterfest-03-budapest-2021/), vyhlásila třetí ročník výstavy PosterFest.
Začátkem října 2021 pořadatelé zveřejnili výběr takřka 200 finalistů, tak jak je vybrala domácí porota ve složení: József Árendás, Krzysztof Ducki, Krisztián Gál, Anikó Katona, Anna Korolovszky, István Orosz, Sándor Pinczehelyi  a Tamás Tóth. Zároveň oznámili, že byla zrušena studentská část výstavy RESTART a vystavovány budou jen plakáty profesionálních tvůrců.
Z SBB jsou to Andrej Haščák SK, Vladimir Chaika RU, Mykola Kovalenko SK, Pavel Noga CZ, István Orosz HU, Jan Rajlich Jr. CZ, Niklaus Troxler CH, a z CZ ještě Přemysl Černý a z SK Peter Eliáš.
Vybrané plakáty mají být vystaveny na PosterFest 03 v Budapešti, jejíž termín nebyl dosud upřesněn, podle posledních zpráv bude výstava až na jaře 2022. 
Více info − viz https://www.posterfest.hu/en/posters/; https://www.posterfest.hu/en/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE