Archiv štítku: Slider

Jan Rajlich Jr. – Neviditelné hranice | Invisible borders / 33 plakátů / posters

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Jan Rajlich ml.: Neviditeľné hranice
Mestská veža, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava, Slovakia /  13. 9.– 25. 11. 2018

Samostatná výstava plagátovej tvorby Jána Rajlicha, usporiadaná pri príležitosti 100. výročia ČSR nie je poctou harmonického súžitia českého a slovenského národa, kritickou analýzou ich vzťahov, či sentimentálnym poohliadnutím za predošlými desaťročiami. Naopak, uvedenú národnú tému plagáty saturujú skôr náznakovo a je na recipientovi výstavy definovať v nich zrkadlenie tejto témy.
Vystavené plagáty vznikli v priebehu posledných piatich rokov a boli navrhnuté k odlišným podujatiam – kultúrnym, či spoločenským, alebo ako voľná téma. Názov výstavy Neviditeľné hranice poukazuje na jednej strane na negáciu striktných mentálnych, či fyzických hraníc medzi Čechmi a Slovákmi a na druhej strane je signifikantná z hľadiska formálneho vyznenia vystavených plagátov. Janovi Rajlichovi sa podarilo vytvoriť špecifický a rozpoznateľný rukopis, pre ktorý nie je ťažisková ekvilibristika s grafickým softvérom. Naopak, vzniku výsledného návrhu predchádza gestická práca a expresívne ťahy, teda prítomnosť mechanickej práce, ktoré následne definujú celkovú kompozíciu plagátov. Okrem drobných skíc a kresieb, ktoré často vznikajú a zanikajú na ploche plagátu tým, akým spôsobom a z akej vzdialenosti ich divák vníma, je to predovšetkým práca s písmom. Typografia v prípade vystavených diel nie je nahodilá, typizovaná a rozhodne nestojí v pozícii samoúčelovej maniery. Prostredníctvom textu autor buduje špecifickú priestorovú rytmiku plochy plagátu, ktorej prívlastky majú veľmi blízko k popisu architektonického priestoru – cyklickosť, rast zvnútra von, či kauzalita foriem.
Aj z tohto dôvodu majú často charakter fraktálu – teda fragmentovaného geometrického útvaru zloženého z častí, ktoré sa čiastočne alebo úplne tvarovo zhodujú s celkovým tvarom výsledného útvaru. Avšak hranice medzi parciálnymi časťami plagátu zostávajú stále len ťažko uchopiteľné, teda neviditeľné.
Prezentovaná výstava teda ukazuje prístup ku grafickému dizajnu, ktorý nepodlieha súčasnej prevládajúcej tendencii k explicitnej výpovednosti plagátu založenej na expresnom, v niektorých prípadoch doslova instantnom, zdelení informácie, ktorá reflektuje súčasnú (nie len vizuálnu) kultúru. Odmieta sa podriadiť presýtenosti vizuálnym smogom a preto autor do svojich plagátov zapracováva texty, pri ktorých sa človek musí pozastaviť a venovať im svoj “drahocenný” čas.
Filip Krutek, kurátor


Viac obrázkov na odkazu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10217983442603745&type=1&l=a39571fd49
Info viz : pr@gjk.sk; Galéria Jána Koniarka v Trnave | Jan Koniarek Gallery  in Trnava, Zelený kríček 3,  917 01 Trnava, SK

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Výstava plakátů | Poster show | Vision 100 | Opava

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Pavel Beneš: logo Vision 100, 1918-2018

Po brněnské výstavě v kině Scala, která skončila 30. 6. 2018 se bude od 12. 9. do 5. 10. 2018 výstava „Vision 100“ reprízovat v Opavě v rámci 61. ročníku festivalu Bezručova Opava, jenž letos nese podtitul Československá inspirace.
Výstavu ve středu 12. 9. v 18 hodin v Knihovně Petra Bezruče v Opavě zahájí František Borovec.
Výstava „Vision 100“ představuje nové plakáty ke 100. výročí vzniku Československa z dílen známých českých a slovenských grafických designérů − členů Sdružení Bienále Brno (SBB) a jejich hostů.
Plakátovou akci Vision 100 na jaře 2018 připravilo SBB s vyzvanými autory a vzniklá kolekce byla premiérově vystavena v Brně v rámci Festivalu Re:Publika 1918−2018.
SBB je svým názvem spojeno s Mezinárodním bienále grafického
designu, které je nejstarší cyklickou výstavou užité grafiky na světě
a založil je v roce 1963 grafik Jan Rajlich st. (1920−2016). Ten založil v Brně v roce 1991 rovněž SBB jako profesní sdružení
československých grafiků-designérů, ilustrátorů a odborníků dalších příbuzných profesí včetně teoretiků umění a reklamy. Dnes je SBB u nás největším „spolkem“ grafického designu, který kromě 60 členů v Česku a na Slovensku má i 65 čestných členů v různých zemích světa – významných světových grafiků.
Plakáty Vision100 vytvořili Karel Aubrecht (Praha), Ivana Babejová (Košice), Lenka Baroňová (Zlín), Pavel Beneš (Praha), František Borovec (Brno), Jiří Eliška (Brno), Andrej Haščák (Košice), Václav Houf (Brno), Pavel Choma (Martin), Peter Javorík (Bardejov), Václav Johanus (České Budějovice), Dušan Junek (Bratislava), Petr Kubín (Praha), Dagmar Kučerová Lanatová (Hodonín), Karel Míšek (Praha), Boris Mysliveček (Brno), Pavel Noga (Vělopolí), Jaroslav Pejčoch (Praha), Jan Rajlich ml. (Brno), Lucia Tomaschová (Košice), Stanislav Stankoci (Bratislava), Vladimír Vološin (Košice) a Jozef Vydrnák (Dubnica nad Váhom).
Výstavu „Vision 100“ v Opavě zařazuje SBB do dlouhodobého cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ jako 70. výstavu cyklu.

Plakát opavské výstavy..

Katalog plakátů Vision 100:

Pavel Beneš CZ
Peter Javorík SK
Peter Javorík SK
Vladimír Vološin SK
Jozef Vydrnák SK
Pavel Noga CZ
Pavel Noga CZ
Stanislav Stankoci SK
Jan Rajlich CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Karel Aubrecht CZ
Lenka Baroňová CZ
Lenka Baroňová CZ
Karel Míšek CZ
Petr Kubín CZ
Petr Kubín CZ
Jaroslav Pejčoch CZ
Ivana Babejová SK
Lucia Tomaschová SK
Andrej Haščák SK
Andrej Haščák SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Václav Johanus CZ
Pavel Choma SK
František Borovec CZ
Boris Mysliveček CZ
Václav Houf CZ
Evžen Jecho CZ, mimo katalog (došlo po uzávěrce)

*KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia | Double transposition

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia
Otvorenie výstavy: 26. 6. 2018 o 18.00 hod.
Miesto konania: VSG, Hlavná 27, výstavný priestor B
Trvanie výstavy: 27. 6. – 21. 10. 2018
Kurátorka výstavy: PhDr. Gabriela Haščáková

Výstava vo Východoslovenskej galérii predstavuje výber z rozsiahleho diela jedného z najproduktívnejších autorov, ktorý sa počas svojho aktívneho života realizoval vo viacerých žánroch: od voľnej grafiky, ilustrácie, maľby až po scénografiu. Pri tvorbe používal rôzne výtvarné techniky, ich kombinácie a presahy. Pre aktuálnu výstavu zvolený výber, výhradne plošných, grafických a maliarskych diel, bol podmienený danosťami výstavného priestoru. Výstavou si v tomto roku zároveň pripomíname výročie nedožitých sedemdesiatin J. Haščáka.

Plagát ku výstave
Skladačka ku výstave
Totem ku výstave

Niekoľko fotografií z vernisáže a výstavy:

Viac na: http://www.vsg.sk/jozef-hascak-dvojita-transpozicia/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


DesignÉRA II! – 15. výstava diplomek FSI VUT

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

DESIGNÉRA!!, 15. výstava diplomových prací studentů průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně 2018
25. 6.–16. 9. 2018 / Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Výstava DESIGNÉRA!! se stala letos (opět po 2 letech) součástí 3. mezinárodního bienále studentského designu Design.S.
Pořadatelé výstavy DESIGNÉRA!!:
Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT Brno, Technická 2896/2, 616 69 Brno; +420- 541 143 213; Ladislav.Krenek@VUT.cz; http://vutdesign.cz/; https://www.facebook.com/opdukfsivut/
Technické muzeum v Brně (www.technicalmuseum.cz)

Průmyslový design na FSI VUT Brno
V ak. roce 2017/18 v 1. až 3. ročníku bakalářského studia, v 1. až 2. ročníku navazujícího magisterského studia a v doktorském stupni studia studovalo celkem kolem 100 studentů.
Studenti designu ÚK FSI VUT získali již více než 110 významných ocenění v různých designérských soutěžích, např. mnohá ocenění v dřívějších soutěžích DC ČR Dobrý design, v poslední době to byly např. ceny a finálová umístění v prestižních mezinárodních soutěžích jako Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo, BIO Lublaň, Talent designu Zlín a další. Třikrát již získali Red Dot Design Award.
V letech 2017–2018 na Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT Brno působili
jako interní pracovníci Kamil Balák, Ing. et Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph. D., doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.; doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD., doc. Ing. arch. Jan Rajlich; Ing. Dana Rubínová, Ph. D.; akad. soch. Josef Sládek, ArtD.; Ing. David Škaroupka, Ph. D.;
jako externisté akad. soch. Tamara Buganská, Ing. Eva Fridrichová, Ph.D., Ing. David John, Mgr. A. Jolana Kredlová-Nováková; Ing. Martin Ondra, Ph.D., Mgr. Svatopluk Řezníček, Mgr. Michal Trávníček, Ing. Petr Uhlíř, Ing. Mgr. Anna Vávrová, akad. soch. Zdeněk Zdařil
a doktorandi Ing. Richard Sovják a Ing. Barbora Zháňalová.
Současný magisterský obor „Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design“ absolvovalo na ÚK FSI VUT Brno od r. 1997 již na 330 mladých designérů. Letošní magisterské státnice (červen 2018) byly v pořadí dvacáté druhé.
V roce 2018 v Technickém muzeu v Brně své designérské vizualizace a modely představuje na výstavě DESIGNÉRA!!, patnácté výstavě diplomových prací v nepřetržité řadě za sebou, těchto 12 letošních diplomantů:
Diplomant / diplomová práce / vedoucí DP
■ Baránek Jan / Design samoobslužné pokladny / Ing. arch. Ing. Vladimír Haltof, Ph.D.
■ Burjeta Josef / Styling karoserie osobního automobilu Proton Prevé / Ing. David Škaroupka, Ph.D.
■ Havlíčková Klára / Design přístroje pro mikrovlnnou diatermii / Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
■ Partl Zdeněk / Design bezpilotního doručovacího letounu / Ing. arch. Ing. Vladimír Haltof, Ph.D.
■ Pažitný Miroslav / Design ručně vedeného vibračního válce / doc. Ing. arch. Jan Rajlich
■ Straková Kateřina / Design biolampy / akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
■ Šoltysová Michaela / Design pracovního stroje pro zhutňování krajnic / Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
■ Štigler Jaroslav / Design aktivního zvedáku pro hendikepované / doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
■ Tkáč Andrej / Design medicínského magnetického lůžka / doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
■ Tomášková Lucie / Design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu / Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
■ Velsh Marina / Design zastávkového přístřešku / doc. Ing. arch. Jan Rajlich
■ Zbořil Jan / Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu / Ing. David John
V TMB jsou vystaveny postery zobrazující vizualizace všech navržených výrobků a výběr modelů v měřítku.

Ocenění na 3. mezinárodním bienále studentského designu Design.S byli 2 studenti OPD ÚK FSI VUT Brno 
Cena rektora Vysokého učení technického v Brně: Darina Zelenitca
Cena děkana Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně: Martin Krčma
Ostatní ceny viz http://design-s.eu/aktuality/

Z udílení cen na design.s:

Cena rektora VUT pro Martina Krčmu

Cena děkana FSI VUT pro Darinu Zelenitcu

Výstava diplomek OPD ÚK FSI VUT DESIGNÉRA!!:
 

Pár záběrů z mezinárodního bienále studentského designu design.s:

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Vision 100 / Výstava plakátů | Poster show

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Pavel Beneš: logo Vision 100, 1918-2018

Výstavu „Vision 100“ zařazuje SBB do dlouhodobého cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ jako 69. výstavu cyklu.
Výstava „Vision 100“ představí 24 nových plakátů z dílen známých českých a slovenských grafických designérů − členů SBB a jejich hostů (Karel Aubrecht, Ivana Babejová, Lenka Baroňová, Pavel Beneš, František BorovecJiří Eliška, Andrej Haščák, Václav Houf, Pavel Choma, Peter Javorík, Václav Johanus, Dušan Junek, Petr KubínDagmar Kučerová Lanatová, Karel Míšek, Boris Mysliveček, Pavel Noga, Jaroslav Pejčoch, Jan Rajlich, Lucia Tomaschová, Stanislav Stankoci, Vladimír Vološin, Jozef Vydrnák).
Výstava „Vision 100“ se uskutečňuje ve spolupráci Sdružení Bienále Brno, Filmové galerie Terryho ponožky Praha a Univerzitního kina Scala v Brně.
Výstava „Vision 100“ bude zahájena ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně v sobotu 12. 5. 2018 v 17.30 h a potrvá do 30. 6. 2018.

Více o festivalu Re:publika 1918-2018 zde.
Web Filmové galerie Terryho ponožky zde.
Program Univerzitního kina Scala viz: http://www.kinoscala.cz/cz

Pozvánka se všemi plakáty

Z instalace ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně

Katalog plakátů Vision 100:

Pavel Beneš CZ
Peter Javorík SK
Peter Javorík SK
Vladimír Vološin SK
Jozef Vydrnák SK
Pavel Noga CZ
Pavel Noga CZ
Stanislav Stankoci SK
Jan Rajlich CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Jiří Eliška CZ
Karel Aubrecht CZ
Lenka Baroňová CZ
Lenka Baroňová CZ
Karel Míšek CZ
Petr Kubín CZ
Petr Kubín CZ
Jaroslav Pejčoch CZ
Ivana Babejová SK
Lucia Tomaschová SK
Andrej Haščák SK
Andrej Haščák SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dušan Junek SK
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Dagmar Kučerová Lanatová CZ
Václav Johanus CZ
Pavel Choma SK
František Borovec CZ
Boris Mysliveček CZ
Václav Houf CZ
Evžen Jecho CZ, mimo katalog (došlo po uzávěrce)

*KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


SBB POSTER POWER |2| Havířov

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě  | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

SBB POSTER POWER |2|
Plakáty grafiků-designérů Sdružení Bienále Brno a jejich hostů (výběr z plakátových akcí a výstav SBB), 68. výstavu cyklu „Brno – hlavní město grafického designu“ připravilo Sdružení Bienále Brno
Posters by graphic-designers of the Brno Biennale Association and their guests (a selection from poster events and exhibitions of the BBA/SBB). The 68th exhibition of the „Brno – the capital of graphic design“ cycle.
Výstavní síň Viléma Wünscheho, Kulturní dům Leoše Janáčka, Havířov
Vilém Wünsche Exhibition Hall, Leoš Janáček Cultural House, Havířov
Vernisáž v pondělí 8. 1. 2018 v 16.30 h uvedl kurátor výstavy Pavel Noga a František Borovec
Opening on Monday January 8, 2018 at 4:30 pm
Datum konání / Date 8. – 28. 1. 2018

Na výstavě SBB POSTER POWER |2| vystavuje 70 plakátů 56 grafiků z 20 zemí. SBB – Sdružení Bienále Brno jako profesní sdružení grafického designu – vzniklo již před více než čtvrtstoletím a dnes má přes 120 řádných i čestných členů nejen v ČR ale i na Slovensku a v různých zemích takřka celého světa. Za dobu své existence pořádalo a spolupořádalo na 100 výstav grafiky, plakátu, ilustrace apod. Současná výstava je výběrem plakátů jednak z posledních let a jednak z několika dřívějších plakátových akcí SBB (20, Divadlo svět aj.). Kurátor výstavy Pavel Noga do výstavy zařadil také jako hosty SBB několik dalších autorů, a to zejména z partnerské asociace TPDA z Tchaj-wanu i ze sousedního Polska.
56 graphic designers from 20 countries exhibit 70 posters at the SBB POSTER POWER | 2 | show. BBA (SBB) – Brno Biennale Association – was founded as a professional association of graphic design more than a quarter century ago, and today it has more than 120 regular and honorary members not only in the Czech Republic, but also in Slovakia and in various countries almost all over the world. In the course of its existence, SBB organized and co-organized about 100 exhibitions of graphics, posters, illustrations, etc. The current exhibition is a selection of posters from the last years and from several previous SBB poster events (20, Theatre World, etc.). Exhibition curator Pavel Noga has also included several other authors as guests of SBB, especially from the TPDA partner association in Taiwan and from nearby Poland.. 

Pozvánka, design Pavel Noga

FOTOGRAFIE z instalace a z vernisáže najdete ZDE / PHOTOS from an installation and from the opening of the exhibition are HERE

Konečný seznam vystavujících / A final list of exhibiting designers
Karel Aubrecht CZ
Peter Bankov RU/CZ (host)
Pavel Beneš CZ
Pierre Bernard † FR
Subrata Bhowmick IN
František Borovec CZ
Ben Bos † NL
Sudarshan Dheer IN
Jiří Eliška CZ
Jochen Fiedler DE
Shigeo Fukuda † JP
Andrej Haščák SK
Jozef Haščák † SK
Václav Houf CZ
Vladimir Chaika RU
Marek Chmiel PL (host)
Pavel Choma SK
Seymour Chwast US
Taddy Ho TW (host)
Dušan Junek SK
Piotr Karczewski PL (host)
Tomasz Kipka PL (host)
Łukasz Kłiś PL (host)
Sławomir Kosmynka PL (host)
Sebastian Kubica PL (host)
Petr Kubín CZ
Piotr Kunce PL (host)
Dagmar Kučerová CZ
Apex Lin Pang Soong TW
Leo Lin Chian Liang TW
Uwe Loesch DE‘
Lech Majewski PL
Yu Ming-Lung TW (host)
Karel Míšek  CZ (host)
Boris Mysliveček CZ
Kazumasa Nagai JP
Pavel Noga CZ
István Orosz HU
Kari Piippo FI
Santiago Pol YV
Radomír Postl CZ
Jan Rajlich ml. CZ
Jan Rajlich st. † CZ
Dan Reisinger IL
Phil Risbeck US
Vladislav Rostoka SK
Jan Schicker CZ
Sophia Shih Ling-hung TW (host)
Jan Solpera CZ
Niklaus Troxler  CH
Ken Tsai Lee TW (host)
Todor Vardjiev BG
Leslie Wing Kai HK (host)
Gert Wunderlich DE
Jiří Zhibo † CZ
Zdeněk Ziegler CZ

Poznámka: Seznam vystavujících byl upraven podle instalačních možností ve výstavní síni (8. 1. 2018).
Note: A list of exhibiting designers has been finalised by the date of the openning (January 8, 2018).

Katalogový list výstavy ke stažení v pdf zde.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ceny Taiwan International Student Design Competition TISDC 2017 vyhlášeny

Bienále Brno (SBB) informuje o slavnostním udílení cen mezinárodní studentské soutěži / Brno Biennale (BBA) informs about the international students competition award ceremony:
10. ročník mezinárodní prestižní designérská soutěž Taiwan International Student Design Competition TISDC 2017 byl zakončen 3denním summitem 16 spolupracujících světových organizací a studentů – vítězů jubilejního ročníku, na který bylo přihlášeno na 19 000 (!) prací studentů z celého světa.
Sdružení Bienále Brno je spolupracující organizací již třetím rokem, takže práce mezinárodní poroty se zúčastnil v říjnu  Pavel Noga (viz jeho samostatná reportáž) a vyhlášení cen koncem listopadu předseda SBB Jan Rajlich.

16472919_1766568986997494_3748012238462365582_n

V soutěži bylo uděleno celkem přes 40 cen a čestných uznání
v kategoriích vizuální/ grafický design, produktový design, digitální animace a „brand design“.
Mezinárodní cenu SBB, která byla organizátory dotovaná částkou 100 000 tchajwanských dolarů (tj. asi 70 000 Kč) předal 27. 11. 2017 v Tchaj-peji Jan Rajlich ruské studentce Anne Dmitrievové z Moskvy za design knihy Book about Eyes, viz foto.Další podrobnosti a všechny ceny viz www.tisdc.org/

Pro následující 11. ročník TISDC 2018 bylo vyhlášeno téma „Break through and Innovation (Průlom a inovace)“.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Damm+Fiedler Gebrauchsgrafik 1960−2017

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Čestný člen SBB Jochen Fiedler se svojí manželkou Juttou Damm-Fiedlerovou vystavují Gebrauchsgrafik (užitou grafiku) z let 1960−2017 v KunstSalonu Villy Najork, Ferdinand-Lasalle-Straße 22, Leipzig DE.

Vernisáž v sobotu 16. 9. 2017 v 15 h uvedla spolu s autory také jejich dcera Grit Fiedlerová a kurátor T. O. Immisch. Na výstavu se vypravili z Brna i kolegové Jochena, zástupci ŘV SBB František Borovec a Jan Rajlich, na zahájení byl přítomen i druhý lipský čestný člen SBB prof. Gert Wunderlich s chotí.
Zatímco na výstavě se divák setká s 80 plakáty, v nové retrospektivní publikaci o tvorbě studia Damm+Fiedler, uvedené u příležitosti výstavy, jsou zahrnuty i všechny další oblasti celoživotní grafické tvorby autorů, kteří oba v uplynulém roce již překročili úctyhodnou osmdesátku (314 str., 3 díly/knihy v pouzdru, 60 číslovaných a signovaných výtisků v prodeji za 48€). V knize No. 1 je uveřejněna i stať Jana Rajlicha st. z katalogu výstavy Fiedlerových v Moravské galerii Brno v roce 1997.

Fotoreportáž z vernisáže:

Jochen Fiedler
Jutta Damm-Fiedlerová (vzadu) a T. O. Immisch

Grit Fiedlerová při promluvě
Zleva Grit Fiedlerová, T.O. Immisch a profesor Gert Wunderlich
Grit s dcerou Helene

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Tváře JAZZu / Faces of JAZZ | Plakáty / Posters, Gliwice PL

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition:
Džezový festival „Jazz v ruinách“ se odehrává opět v ruinách divadla Victoria ve městě Gliwice PL 4.>28. 8. 2017. Je zde současně nainstalována i mezinárodní výstava plakátů na téma Faces of JAZZ  (kurátor Tomasz Kipka). Z 400 zaslaných prací jich bylo vybráno 140 (na výstavě je 90 vytištěných plakátů, ostatní budou k vidění na webu akce).
Z členů SBB byli vybráni Pavel Beneš, František Borovec (web), Andrej Haščák, Dagmar Kučerová-Lanatová (web), Pavel Noga a Jan Rajlich.
Info viz http://jazzposters.tecken.pl/

Plakát Dagmar Kučerové-Lanatové

Jazz v ruinach 2017 Gliwice, výstavu Oblicza jazzu zahajuje Tomasz Kipka, 3 foto W. Osuchowski
Autorem plakátu pro festival je Tomasz Kipka

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ekoplagát 2017 | Ecoposter | Žilina SK

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěžní výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about competition/exhibition:
Ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 15 h byl v Považskej galérii umenia v Žiline SK slavnostně zahájen 14. ročník trienále ekologického plakátu Ekoplagát ’17 Žilina (Mezinárodní přehlídka plakátu s tematikou ochrany přírody a životního prostředí), na kterou se kvalifikovalo 93 autorů z 19 zemí se 177 plakáty.
Den předtím zasedla v Žilině mezinárodní jury,  již v tradičním složení (Dana Doricová, Pavel Choma, Milan Mazúr, Władysław Pluta, Jan Rajlich), která vybrala vítěze soutěže. Ti byli vyhlášení na vernisáži 29. 6. 

Výtah z protokolu poroty:
Ceny: Hlavná c. Elzbieta Chojna PL za sériu 3 plagátov: Plastic Garbage, 1 Cow = 1 Car, Plant a Tree!; 1. c. Aniello Frasca CH za plagát: Typography and Nature; 2. c. Matej Floriančič SK za Countdown begun; 3. c. Li Mingliang CN za Symbiosis; Čestné uznanie poroty Lex, Drewinski PL/DE za tvorbu v oblasti ekológie, doterajšiu účasť na trienále Ekoplagát a kolekciu plagátov na Ekoplagáte 2017; Magdalena Kasperczyk PL za Screamm; Adriana Mišková SK za sériu plagátov On Mars.
Ceny udelené zainteresovanými partnermi: Cena Karpatskej iniciatívy pre mokrade Rita Nagyová SK; Čestné uznanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Sha Feng CN; Čestný diplom Ministerstva životného prostredia SR Matej Floriančič SK; Cena primátora mesta Žiliny Dejan Filipovič SK; Čestné uznanie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR Mário Fuentes EC.
Sprievodnou akciou bude aj hlasovanie o „naj plagát verejnosti“ v Považskej galérii umenia v Žiline a na internetovej stránke www.npmalafatra.sk/ Hlasovanie potrvá až do skončenia výstavy 27. 8. 2017.

Článek na brnozurnal.cz zde.
Katalog výstavy ke stažení v pdf zde.

Alenka Badurová (organizační pracovnice Trienále) a Wladyslaw Pluta (předseda jury)
Z výstavy v Považskej galérii umenia v Žiline
Kurátorka Trienále Dana Doricová při vernisáži
Kurátorka Dana Doricová a ředitel Považskej galérii umenia v Žiline Milan Mazúr
Vernisáž 14. Ekoplagátu
Vernisáž 14. Ekoplagátu
Zleva Jozef Dorica, František Borovec, Dana Doricová a Wladyslaw Pluta na vernisáži fotografovaní paní Plutovou
František Borovec, Jan Rajlich, Andrej Haščák
Mezinárodní jury 14. Trienále Ekoplagát, zleva Wladyslaw Pluta, Milan Mazúr, Dana Doricová, Pavel Choma a Jan Rajlich
Grand Prix – Elzbieta Chojna
Aniello Frasca, 1. cena
2. cena Matej Floriančič
Čínské plakáty – vpravo Li Mingliang, 3. cena
Plakáty Andreje Haščáka
Zleva plakáty Brňáků, jeden Jana Rajlicha ml. a dva Františka Borovce
Dana Doricová tázaná

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE