Archiv autora: And

SBB (Andrej Haščák) v porote TISDC 2018

Bienále Brno (SBB) informuje / Brno Biennale (BBA) informs:
17. 10. 2018 sa v Tchaj-peji na Taiwane zišla komisia pre záverečné hodnotenie Taiwan International Student Design Competition 2018, ktoré uviedol prof. Apex Lin, riaditeľ projektu. Prizvaní boli zahraniční odborníci z rôznych oblastí. Sdružení Bienále Brno zastupoval v medzinárodnej porote pre kategóriu Visual Design doc. Andrej Haščák.
Ďalšie kategórie, v ktorých mohli študenti súťažiť boli Product Design, Digital Animation a Service Design. Pre tento rok bola vyhlásená téma pod názvom Breakthrough and Innovation (Prielom a inovácie). Projektové práce boli posudzované na základe ich tvorivosti, interpretácie témy, vyjadrenia koncepcie a estetického prístupu.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v novembri. Víťazi budú ohlásení na oficiálnych webových stránkach a iných médiách na Taiwane a v zahraničí.

Apex Lin uvádza TISDC 2018

Medzinárodná porota pre všetky súťažné kategórie TISDC 2018
Antonio Castro H., Katerina Terekhova a Andrej Haščák
Pekka Piippo a Andrej Haščák
Porota v kategórii Visual Design: zľava Apex Lin, Chia-Hung Kung, Jun Zeng, Andrej Haščák, Keun-Yul Son, Katerina Terekhova, Pekka Piippo, Antonio Castro H., Jef Wong, Jamie Wu
Andrej Haščák tiež na Taiwane v rámci TISDC 2018 prednášal

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Communication Design Komunikačný dizajn 2018 | Košice / Katowice / Kraków

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava pod názvom Komunikačný dizajn 2018 – Košice / Katowice / Kraków, medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu je kurátorským projektom doc. Andreja Haščáka. Je zorganizovaná na základe dlhoročnej spolupráce troch partnerských škôl, ASP Kraków, ASP Katowice a Fakulty umení, Technickej univerzity v Košiciach. Dlhoročná medzinárodná spolupráca týchto inštitúcií je v roku 2018 zvýraznená ich významnými jubileami; ASP Kraków oslavuje 200. výročie svojho založenia a Fakulta umení TU v Košiciach 20 rokov od svojho založenia.
Ná výstave prezentujú svoje práce pedagógovia a ich študenti Wydziału Form Przemysłowych z ASP Kraków pod vedením dr hab. Ewy Pawluczuk, Wydziału Projektowego z ASP Katowice v zastúpení dr hab. Tomasz Bierkowski a ateliéru Vizuálna komunikácia, Katedry dizajnu, Fakulty umení, Technickej univerzity v Košiciach, ktorý vedie doc. Andrej Haščák. Vystavené sú vybrané práce za posledné tri roky kde je možné vidieť plagáty, postery vizuálnych štýlov, knižnú tvorbu a editoriál dizajn až po rôzne aplikácie a webové prezentácie. Vystavených je približne 90 posterov a 20 knižných publikácií.
Výstava prebiehala aj počas Bielej Noci 2018 (Medzinárodného festivalu súčasného umenia) 6. 10. 2018, kedy ju mali možnosť vidieť počas jedného večera tisícky návštevníkov.
Info: https://www.bielanoc.sk/sk/ke/umelci/biela-noc


„Komunikačný dizajn 2018 – Košice / Katowice / Kraków“
Smoleńsk 9, WFP ASP Kraków, 14. 2.– 2. 3. 2018
Raciborska 50, WP ASP Katowice, 19. 3.– 8. 4. 2018
Múzeum Vojtecha Löfflera Košice, 12. 9.– 7. 10. 2018

Vernisáž v Krakove

Vernisáž v Katoviciach

Vernisáž v Košiciach

Počas Bielej Noci 2018

Plagát ku výstave

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia | Double transposition

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia
Otvorenie výstavy: 26. 6. 2018 o 18.00 hod.
Miesto konania: VSG, Hlavná 27, výstavný priestor B
Trvanie výstavy: 27. 6. – 21. 10. 2018
Kurátorka výstavy: PhDr. Gabriela Haščáková

Výstava vo Východoslovenskej galérii predstavuje výber z rozsiahleho diela jedného z najproduktívnejších autorov, ktorý sa počas svojho aktívneho života realizoval vo viacerých žánroch: od voľnej grafiky, ilustrácie, maľby až po scénografiu. Pri tvorbe používal rôzne výtvarné techniky, ich kombinácie a presahy. Pre aktuálnu výstavu zvolený výber, výhradne plošných, grafických a maliarskych diel, bol podmienený danosťami výstavného priestoru. Výstavou si v tomto roku zároveň pripomíname výročie nedožitých sedemdesiatin J. Haščáka.

Plagát ku výstave
Skladačka ku výstave
Totem ku výstave

Niekoľko fotografií z vernisáže a výstavy:

Viac na: http://www.vsg.sk/jozef-hascak-dvojita-transpozicia/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE