USIPB | Nové bienále plakátu v USA

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Jak už jsme prozradili v úvodníku k naší ročence SBB 2021/2022 na str. 1, tak ve Spojených státech amerických se připravuje nové mezinárodní bienále plakátu.
Jeho iniciátorem se stal po přestěhování z Ecuadoru do USA na Iowa State University ass. profesor Christopher Scott. Bienále dal název USIPB United States International Poster Biennial a mělo by se konat v tomto roce. 
S USIPB Scott seznámil veřejnost poprvé právě včera (7. 2. 2023) prostřednictvím svého facebooku, na kterém zveřejnil dosud jenom značku nového bienále.
Jedním z podporovatelů USIPB se stalo také IBCC (International Biennales Coordinaing Committee).
        

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE