16. EKOPLAGÁT ´23 Žilina | Výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov na tému ochrany prírody a životného prostredia.
Súťažná prehliadka plagátov EKOPLAGÁT začala ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu vo svete v roku 1978 vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie a svojim zameraním je jedinečnou medzinárodnou aktivitou, ktorá prostredníctvom plagátovej tvorby prispieva k zvýšeniu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.
Súťažiaci svoje prihlášky a plagáty (z rokov 2020 až 2023) môžu posielať na 16. ročník Ekoplagátu (online) do 5. 6. 2023.
Organizátormi sú Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline, Karpatskou iniciatívou pre mokrade, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Nad podujatím EKOPLAGÁT ´23 v Žiline prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Do súťaže sa môžu zapojiť svojimi plagátmi autori alebo kolektívy autorov z rôznych umleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych organizácií, alebo jednotlivci zo Slovenska a zahraničia, a svojimi ateliérovými prácami študenti umeleckých škôl, akadémií a univerzít.
Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´23 v Žiline stanovuje ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK. Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, preto je potrebné si ich pozorne prečítať. Prihlasovanie je len online na https://www.ekoplagat.sk/aktualny-rocnik/ v slovenskej verzii, resp. v anglickej verzii na https://www.ekoplagat.sk/en/current-year/ .
Organizátori si dovoľujú upozorniť, že plagáty v digitálnej verzii pre tlač do katalógu je potrebné posielať samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.
Účastnícky poplatok: žiadny
Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:
Hlavná cena EKOPLAGÁT ´23, 1. cena EKOPLAGÁT ´23, 2. cena EKOPLAGÁT ´23, 3. cena EKOPLAGÁT ´23. Súčasťou cien sú len diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.
Vybrané plagáty budú vystavené 28. 9.-11. 11. 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline.
Kontakt: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika, e-mail: ev.npmalafatra@gmail.com

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.