LOGO - medzinárodné súťažné bienále logotypov a značiek

4. Bienále LOGO 2014

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci:
4. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2014 je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Logotyp patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom. Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky – logotypu. Úlohou súťaže a následnej výstavy je zhodnotiť kvalitatívnu  úroveň logotypov na Slovensku a porovnať tento stav s okolitými krajinami.
Bienále má dve súťažné kategórie. Hlavná kategória je určená profesionálnym grafikom, dizajnérom, grafickým štúdiám alebo reklamným agentúram. V študentskej kategórii môžu predstaviť svoje práce stredoškoláci a poslucháči vysokých škôl so zameraním na úžitkovú grafiku a dizajn. Výber z najlepších logotypov bude v priebehu roka 2014 postupne prezentovaný na pôde partnerských univerzít v Krakove, Budapešti a v Zlíne.
Organizátor: agentúra ENTERPRISE, spoluorganizátor: Slovenské centrum dizajnu. Miesto konania: Stredoslovenská galéria, Nám. Štefana Moyzesa 25, Banská Bystrica.
Uzávierka prihlášok: 6. 6. 2014.
Vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov: 18. 6. 2014 o 17.00 hod. Výstava potrvá > 20. 7. 2014

Kontakty
Ing. Martin Úradníček,  predseda organizačného výboru, martin@logo2014.sk  T: 0905 800 584
Mgr. Juraj Jamrich  juraj@logo2014.sk T: 0918 628 456
Bc. Dominka Úradníčková dominika@logo2014.sk T: 0903 444 828
Viac viz www.logo2014.eu

Převzato z: www.sdc.sk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE