František80rovec tváření 2020

Bienále Brno (SBB) blahopřeje a zve na výstavu k jubileu  | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee, and invites you to the exhibition to the jubilee:
Brněnský grafik, ilustrátor, scénograf a vizuální aktivista František Borovec oslavuje letos krásných 80 let (nar. 14. 7. 1940 ve Veselí na Moravě). Současně má i malé jubileum v našem Sdružení Bienále Brno, ve kterém aktivně pracuje již 20 let a to i jako člen řídícího výboru SBB.


Jubileum „nestor“ brněnské grafiky oslavuje slavnostním otevřením výstavy v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, Brno.
A to v pátek 4. 9. 2020 od 16 h (trvání výstavy se předpokládá do konce měsíce září).
MgA. Ondřej Chalupský, ředitel Divadla Bolka Polívky, v pozvání na výstavu zve na Borovcovu pozoruhodnou tvorbu – kresby, portréty a grafiky.
Výstava je již 77. výstavou dlouhodobého cyklu výstav „Brno – hlavní město grafického designu“.
Řídící výbor SBB se na svém již loňském jednání v Českých Budějovicích rozhodl ocenit 20 let činnosti „občana Borovce Františka“ v SBB udělením titulu čestného člena SBB k datu jeho osmdesátkového jubilea.

BLAHOPŘEJEME!!!

Pozvánka 80rovec

Připojujeme malou fotoreportáž z vernisáže:

Vernisážové trio: desetiminutový řečník Klepetko, jazzový doprovázeč Kašuba a autor Borovec
Uvedení výstavy se ujal i samotný principál divadla Bolek Polívka
Franta a Bolek si připíjejí v dobré náladě na lepší zítřky
K osmdesátinám se hodíi kytice
Z grafik Franty Borovce shlíží desítky postav brněnské kultury
Naživo doc. Jiří Eliška a bratr Dalibor Borovec
Zde uprostřed i Jan Rajlich st.
Předání čestného členství SBB Františku Borovcovi Vlastou Brímovou a Janem Rajlichem bylo zachyceno asi jen na tomto fotu Karla Červinky


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE