Archiv autora: sbb

Muzeum italské značky | Italian Trademark Museum

Bienále Brno (SBB) informuje o virtuálním muzeu:
Novou webovou stránku spustilo v květnu 2014 Mumit / Muzeum italské značky. Stránka seznamuje se současnými italskými značkami i jejich historií, dokumentuje publikace a výstavy muzea na různých místech Itálie od roku 2004. SBB to oznámil Raffaele Fontanella, jeden z kurátorů tohoto virtuálního muzea.

Viz: Italian Trademark Museum / Museo del marchio italiano

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


4. Bienále LOGO 2014

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci:
4. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2014 je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Logotyp patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom. Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky – logotypu. Úlohou súťaže a následnej výstavy je zhodnotiť kvalitatívnu  úroveň logotypov na Slovensku a porovnať tento stav s okolitými krajinami.
Bienále má dve súťažné kategórie. Hlavná kategória je určená profesionálnym grafikom, dizajnérom, grafickým štúdiám alebo reklamným agentúram. V študentskej kategórii môžu predstaviť svoje práce stredoškoláci a poslucháči vysokých škôl so zameraním na úžitkovú grafiku a dizajn. Výber z najlepších logotypov bude v priebehu roka 2014 postupne prezentovaný na pôde partnerských univerzít v Krakove, Budapešti a v Zlíne.
Organizátor: agentúra ENTERPRISE, spoluorganizátor: Slovenské centrum dizajnu. Miesto konania: Stredoslovenská galéria, Nám. Štefana Moyzesa 25, Banská Bystrica.
Uzávierka prihlášok: 6. 6. 2014.
Vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov: 18. 6. 2014 o 17.00 hod. Výstava potrvá > 20. 7. 2014

Kontakty
Ing. Martin Úradníček,  predseda organizačného výboru, martin@logo2014.sk  T: 0905 800 584
Mgr. Juraj Jamrich  juraj@logo2014.sk T: 0918 628 456
Bc. Dominka Úradníčková dominika@logo2014.sk T: 0903 444 828
Viac viz www.logo2014.eu

Převzato z: www.sdc.sk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Typoplakát, mezinárodní výstava typografických plakátů | International exhibition of typo posters  

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Na výstavě Typoplakát, kterou stejně jako bratislavskou premiéru v roce 2014 připravil v rozšířené podobě doc. Pavel Noga, jsou zastoupeni svými plakáty designéři z SK, CZ a PL. Vystavující reprezentují několik generací tvůrců, takže návštěvník může pozorovat různé výtvarné přístupy ovlivněné dobou vzniku nebo technikou realizace.
Inkubátor, Armaturka Ústí n. Labem, 22. 4.>20. 5. 2015.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE