Proč se grafici téměř neangažují?

Pavel Beneš s Renatou Kalenskou

Bienále Brno informuje / Brno Biennale informs:
Náš člen, grafik Pavel Beneš, si povídal na Seznamu o angažovanosti grafiků v současné, politicky vyhraněné době. Rozhovor s ním vedla Renata Kalenská.

Video celého takřka půlhodinového rozhovoru najdete na TV Seznam Zprávy dne 24. 2. 2018 s úvodním článkem pod titulkem Výzva: Chybí v Česku politicky angažované umění? Nechápu, proč výtvarníci mlčí, říká grafik Beneš (viz odkaz zde).

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Dušan Junek: DJ = 100-25

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee
Neúprosná rovnice v titulku napovídá, že kolega Dušan Junek, (nar. 26. 2. 1943), dlouholetý místopředseda ŘV SBB (a také již 20 let náš čestný člen a dřívější člen organizačního výboru několika ročníků Bienále Brno), má právě 75 − nebo-li celé třičtvrtěstoletí za sebou a do stovky při zrychlujícím se životním tempu je už jen chvilka…

Dušan Junek: plakát/pozvánka k vlastní výstavě v HaDi Brno, 2008

Nic nemusíme měnit na slovech, která na vernisáži plakátové tvorby Dušana Junka v HaDivadle v Brně přednesl před 10 lety kolega prof. Stanislav Stankoci:
Tvorbu Dušana Juneka poznám od čias môjho stredoškolského štúdia, ale od konca osemdesiatych rokov, kedy som mal česť ho aj osobne poznať a priateliť sa s ním, som pri našich vzájomných rozhovoroch na akúkoľvek tému nikdy nenadobudol pocit, že by povedal viac, než bolo potrebné. A taká je aj jeho tvorba. Dokonale zrkadlí povahu jeho ducha.
Dušan Junek ako autor tvoriaci v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie vo svojom neopakovateľnom a neopakovanom spôsobe myslenia, majstrovsky a stále sviežo narába s typografickými a výtvarno-grafickými výrazovými prostriedkami v pre neho tak typickej vizuálno-komunikačnej reči a artikulácii. Jeho vystavené práce dávajú jasne najavo, že svoju profesiu s neuveriteľnou ľahkosťou brilantne ovláda, a že ho popri tom tvorivá činnosť doslova aj zabáva.
Uvažujem, ako by som sa mojim krátkym príspevkom o autorovi a jeho práci najviac priblížil povahe jeho analytického myslenia v grafickej a typografickej tvorbe. Je mi nanajvýš jasné, že by to mala byť úvaha veľmi krátka a výstižna. Dušan Junek má schopnosť skoncentrovať román do jednej vety. Do jednej jednoduchej vizuálnej vety. Ak je to potrebné, vytvorí ešte silnejší koncentrát – vetu zmáčkne do jedného pismena a ono nam vyrozpráva celý príbeh. Veľmi účinný komunikačný spôsob, ako recipientovi povedať všetko podstatné, ušetriť mu čas a pritom mu ešte dopriať primeranú dávku kvalitnej vizuálnej chute a vône. A pritom je to tak jednoduché – dokonalý súzvuk len troch ingrediencií – farebnej redukcie, grafickej esencie a typografickej syntetiky. Avšak túto komunikačnú alchýmiu ovláda len málo grafických dizajnérov. Dušan Junek je podľa môjho názoru jedným z nich.
Okrem zrelých profesionálnych kvalít si na Dušanovi Junekovi vážim vlastnosti, ktoré sa uňho s pribudajúcim vekom ľudsky prehlbujú. Múdrosť, nefalšovanú skromnosť a pokoru.
Na autorskom plagáte k tejto jeho výstave priznal jednu trefu mimo terč, ktorým je bod mimo plochu plagátu v ploche plagátu. Veľmi rafinovaný, ale úprimný spôsob profesnej sebareflexie, bez ktorej sa v komunikačnom dizajne dá len veľmi ťažko zdokonaľovať.
Autor nám vyslal jasný signál, že aj prípadný omyl, či neúspech mal vždy pod absolútnou kontrolou. Ja síce o takejto „trefe mimo“ neviem, a na tejto výstave ju tiež nevidím. Dušan Junek sa s nami zrejme na topografii jeho typografie v komunikačnom dizajne s tajomným úsmevom na tvári pohráva.
Stanislav Stankoci, v Bratislave, 14. marca 2008

Dušan Junek v Trnavě na podzim 2016 (foto J. Rajlich ml.)

JUNEK / BRNO
Vzťah k tomuto mestu sa začal od chvíle, keď som jedného dňa ako budúci nádejný maturant kúpil v piešťanskej novinovej službe malý, ale už na prvý pohľad veľmi zaujímavý literárny časopis – brnenský HOST DO DOMU.
Pootvoril sa mi dovtedy len tušený svet myšlienok, príbehov, obrazov, kresieb – svet umenia a kultúry vrchovate naplnený menami, blízkymi po celý môj ďalší život. Vtedy, koncom 50. rokov minulého storočia, som samozrejme nemohol tušiť, že Brno oveľa neskôr, bude na mojej ceste miestom i mestom mnohých návštev, udalostí, príbehov, stretnutí – jednoducho: že tu zažijem dôležité, príjemné, ľudsky i profesionálne výrazné životné úseky. Nezabudnuteľný architekt prof. V. Karfík nám ako zeleným vysokoškolákom objasňoval princípy modernej architektúry, medzi inými aj skvelú brnenskú vilu Tugendhat od Miesa Van der Rohe. Nemohol som sa nazdať, že o 35 rokov neskôr, mi ako členovi medzinárodnej poroty Bienále Brno ‘96 spolu so zahraničnými kolegami, organizátori Bienále umožnia túto ikonu funkcionalistickej architektúry navštíviť a s mojimi živými spomienkami na pána profesora podrobne prezrieť. To však trochu predbieham. V 60. rokoch sa moje kresby objavili v zmienenom Hostovi do domu – tá skvelá spoločnosť ma veľmi potešila, a ilustrácie v časopise Věda a život, ktorý tiež vydávali v Brne. To stále boli len letmé dotyky s mestom. To hlavné začalo v časoch existencie medzinárodného Bienále grafického designu v Brne, vystavovania mojej tvorby na ňom, zoznámenia sa s jeho zakladateľom, legendou československého a svetového designu Janom Rajlichom sen. Pozvanie k práci na Bienále. Desať rokov úzkej spolupráce ktorá v mnohých ďalších projektoch stále trvá. Nespočetné pracovné i priateľské návštevy mesta. Výstavy, akcie, prednášky ktoré som tu organizoval alebo množstvo ktorých som sa zúčastnil. To všetko znamená, že nemalý kus života som vlastne prežil v Brne. Napriek spomenutému by to tak nebolo, keby som práve tu nestretol mnoho kolegov z celého sveta a nenadviazal ja s nimi a oni so mnou dodnes trvajúce priateľstvá. Brno sa stalo mojou celoživotnou oázou, kde si príjemne oddýchnem, poteším sa, vždy nájdem tých ktorých si vážim, obdivujem a ktorých mám rád. Jan starší i mladší, Alena, pani Boženka, brnenské zázemie, kníhkupectvá, Bienále, Jan Skácel, Ludvík Kundera, Moravská galerie, atmosféra, sympóziá, výstavy, prepáčte – aj moje ocenenia, Bolek, Pierre Bernard a jeho obdivné „this is beautiful girl“ vtedy našej päťročnej dcére, radosti mojej Věruny, rozhovory, Subrata, Paul Ibou, István, Phil Risbeck, poroty, Chermayeff, Joāo, pani Elżbieta, mnoho legiend, Shigeo, aktivity, World of Friends, spomienky, Místodržitelský palác… To všetko je pre mňa Brno. Znamená naozaj veľa.
Dušan Junek, marec 2008

Těmito dvěma připomínkami z brněnské výstavy v roce 2008 (zdá se však jako by to bylo včera….) holdujeme za celé SBB kolegovi Dušanu Junkovi a přejeme mu výdrž do shora zmíněné stovky!!! Živijoooo!

Dva plakáty Dušana Junka pro Galerii Sumec v Bratislavě (2007-2008)
Dušan Junek má stále co říci, a to i dotěrným médiím (foto J. Rajlich ml.)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Michal Wein: ZNAKZNACKAZNAMENI.CZ

Grafičtí designéři, členové SBB, nejen kreslí, ale i píšou | Graphic designers, BBA members not only draw but they write (in this case in Czech only…)
Encyklopedie členů SBB uveřejněná ve Zpravodaji/ročence SBB č. 62 z roku 2016 je zdrojem mnoha užitečných informací o jednotlivých autorech. Dostaneme se přes ně i na osobní stránky členů/autorů.

Najdeme zde i webovou stránku www.znakznackaznameni.cz už léta na krkonošské stráni přikrčeného autora. Ten, kdo umí, kreslí. Ten, kdo neumí, tak o tom píše. I tak tvrdě a zjednodušeně by se dala nahlížet letos patnáctiletá publicistická činnost autorova (především v časopise FONT). Na zmíněné stránce provozuje procházky za nejrůznějšími konkrétními figurami/fenomény (počínaje hesly Anděl, Běh, Beran atd., Zuby a Zvon konče), jak se odrážejí v astronomii, přírodě, folkloru, heraldice, státní prezentaci, politice, sportu, výtvarném umění, designu atd. apod., od pravěku po současnost. Metodou „už staří Řekové“ nebo „od Adama“ hledá, co se za konkrétním obrazem-symbolem skrývá, jakou proměnou prochází v různých dobách v různých aplikacích.
Kdo zná Panoptikum symbolů, značek a znamení od Milana Myslivečka, najde na www.znakznackaznameni.cz jakousi jeho obdobu a pokračování. Oproti knižní podobě plocha webové stránky umožňuje rozsáhlé ilustrování příslušného hesla. Autor této možnosti obžerně využívá. A občas jako příslovečné slepé kuře najde i zrnéčko.
Přijďte si taky zazobat!
M. Wein

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Designisté na PDF Pune Design Festivalu 2018

Bienále Brno (SBB) informuje o festivalu | Brno Biennale (BBA) informs on the design festival
V kongresovém centru hotelu Hyatt Regency v Ishanya, Pune IN se konal 16.>17. 2. 2018 největší festival designu v Indii.
Letošní 12. festival měl v záhlaví jako název novotvar Designism – jakožto ideologii jež definuje designérskou praxi. Hlavní otázka pro účastníky zněla: Jste také designisté?
Jednou z tváří PDF 2018 byl čestný člen SBB Subrata Bhowmick z Ahmedabadu (viz obr.). V programu dvoudenního kongresu na festivalu vystoupilo 30 řečníků, mezi kterými byl i další čestný člen SBB Sudarshan Dheer, který byl jako čestný zástupce ADI (Asociace designérů Indie) poctěn hlavním proslovem na úvod kongresu.
PDF je spojen také s veletrhem Design Expo, který je prezentován jako první indické „Design Ecosytem Expo“ a s  12. ADI Mezinárodní studentskou soutěží designu (International Students Design Competition ISDC) „Battle of Projects Awards“.

Více info viz www.punedesignfestival.org/

Subrata Bhowmick (první zleva) mezi hlavními osobnostmi na festivalových billboardech

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Miloslav Fulín: 90

Bienále Brno (SBB) připomíná jubileum/výročí | Brno Biennale (BBA) recalls the jubilee/anniversary
Člen SBB, významný český grafik a typograf Miloslav Fulín, se narodil právě před 90 lety, 15. 2. 1928 v Praze.
Působil jako výtvarný redaktor v nakladatelstvích Mladá fronta (kde typograficky upravoval edice KapkaCestyDobrý vítr), Orbis a Svoboda. Upravoval mnoho let časopisy Světová literaturaKnižní kultura nebo Im Herzen Europas.
Od 60. do 90. let získal řadu ocenění v soutěžích o nejkrásnější knihy roku, vystavoval pravidelně i na Bienále Brno (1966, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992).

Miloslav Fulín na své poslední velké výstavě Písmoviny a písmovinky, Nová síň Praha, 2009, foto Jaroslav Kučera

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Mezinárodní výstava plakátů Keyword for Review, Taipei TW

Bienále Brno (SBB) informuje  o akci/výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about  event:/exhibition
Taiwan Poster Designers Association (TPDA) již několik let pořádá výstavy plakátů na určité téma. Jako účastníci jsou jednak selektováni tchajwanští členové TPDA a jednak jsou osobně pozváni vybraní designéři plakátu z různých zemí světa. Díky dlouhodobé již spolupráci mezi TPDA a SBB, je mezi pozvanými vždy i několik členů SBB.
Pro rok 2017 bylo zvoleno téma Keyword for Review (Klíčové slovo pro připomenutí),
Návrhy plakátů byly shromažďovány v průběhu listopadu 2017 a výběr domácích účastníku proběhl těsně před Vánoci 23. 12. 2017. Podle sdělení organizátorů se ale výstava samotná tentokrát nekonala ještě v prosinci jak obvykle, ale bude otevřena 7.>11. 2. 2018 v Kishu An Forest of Literature (viz http://kishuan.org.tw/) v Tchaj-peji TW. Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 10. 2. 2018.

Vlevo plakát Karla Aubrechta
Pavel Noga
Vpravo dva plakáty Jana Rajlicha
Andrej Haščák

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

X. Trienále plagátu Trnava 2018 | Poster Triennale

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the event:
X. Trienále plagátu Trnava 2018 organizujú Galéria Jána Koniarka v Trnave a Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, Mestom Trnava, O. Z. POSTER a O. Z. PUBLIKUM.SK . Odborná spolupráca – Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, záštita – Medzinárodná rada dizajnu ico-D.
Plagáty do súťaže TPT 2018 je potrebné zaregistrovať online do 1. 5. 2018.
Kategórie A – profesionáli / B – študenti výtvarných škôl,
1) reklamný plagát, 2) kultúrno/spoločenský plagát, 3) voľná téma a technika.
Akceptované budú plagáty vytvorené od r. 2015 s rozmermi minimálne 70×100 cm .
Výber finalistov a udelenie ocenení (Grand Prix, Cena rektora VŠVU, cena ico-D, cena SCD, Cena Predsedu TTSK, Cena Primátora mesta Trnava atd.) zabezpečí medzi­národná porota, zložená z piatich profesionálov: Eduardo Barrera Arambarri MX, Johanna Biľak SK/NL, Justyna Czerniakowska PL, Yossi Lemel IL, Alain Le Quernec FR.
Viac info, štatút, podmienky a pokyny: http://tpt.sk/sk/news/sutaz/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


X. Trienále ekologického plakátu 4. BLOK Charkov UA – deadline posunut!

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the event:
V Charkově UA se bude v roce 2018 konat jubilejní desáté trienále ekologického plakátu 4. BLOK, jehož zakladatelem a prezidentem je prof. Oleg Veklenko, čestný člen SBB. Hlavním mottem nového ročníku je „ženský pohled na svět“ (nicméně účastnit se mohou pohlaví obě, ale jak ve výběrové, tak v mezinárodní porotě zasednou toliko ženy).
Plakáty z posledních 3 let zasílejte již nyní, deadline je 31. 12. 2017.

POZOR! DEADLINE BYL POSUNUT na 15. 1. 2018!!!

V první etapě digitálně v rozměru A4, 300 dpi, na association4block@gmail.com/
Témata jsou:
1) Ženy / svět
2) Děti / naděje
3) Kočky / láska
4) Speciální projekt „Art of Data“
Prostudujte si prosím podmínky účasti na webu trienále
4block-design.org!
Zahájení X. Trienále 4. BLOK v Charkově je plánováno tradičně na 26. 4. 2018 (výroční den černobylské tragédie).

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Golden Bee 13 Moscow Global Biennale of Graphic Design 2018

Student group Rafinad RU: vizuální identita 13 Golden Bee

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the event:
13. mezinárodní bienále grafického designu Zlata včela Moskva 2018 bylo právě vyhlášeno!
Prezident Golden Bee Serge Serov oznámil složení porot, data, doprovodné akce apod. Webová stránka s on-line přihláškami bude otevřena v nejbližší době.
Zlatou včelu podporují Alliance Graphigue Internationale – AGI, International Biennales Coordinating Committee – IBCC,  International Meeting About Graphic Events – IMAGE
Na Golden Bee 13 je možno přihlašovat neomezený počet prací vytvořených od roku 2016.
Výstavními kategoriemi jsou
(A) FRESH WIND (čerrstvý vítr)
(B) INSIGHTS AND INNOVATIONS (a inovace, jen pro studenty!) – plakáty
(C) CYRILLIC TYPOPOSTERS (typografické plakáty s cyrilicí)
(D) ON THE EVE (v předvečer) – plakáty ke 200. výročí Ivana Turgeněva
(E) ROMANOVS’ EXECUTION (poprava Romanovců) – plakáty k 100. výročí vraždy ruské carské rodiny
(F) ARCHIPELAGO GULAG (poloostrov Gulag) – k 50. výročí knihy Alexandra Solženicyna a jeho 100. výročí narození
(G) MESSAGE TO THE FUTURE (vzkaz pro budoucnost) – animované gif-plakáty s osobním vkazem do příštích 10 let
(H) WE ARE ONE BODY (jsme jedno tělo) – plakáty k jednotě křesťanského světa a humanity

Uzávěrka je 15. 5. 2018

Práce vybere výběrová jury ve složení Anatoly Graschenko RU, Kristina Huber DE, Alexander Lartsev RU, Olga Severina US, Katerina Terekhova RU, Philip Tretyakov RU a Valentina Udintseva CZ.
Ceny vyhodnotí mezinárodní jury: Jan Bajtlik PL, Daeki & Jun Studio KR, Homa Delwaray IR, Anna Kulachek US, Stefan Lashko RU, The Rodina Studio NL, Zhonghao Wu CN. a výsledky oznámí v rámci otevření výstavy Golden Bee 13 v říjnu 2018.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Boris Mysliveček má 70!

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee
Ano je to tak – 1. 1. 2018 je to datum, kdy dovršuje Boris “Mysliveček 70 let svého života! Slovníky popisují jeho povolání jako „scénograf, grafik, výtvarník, designér, kostýmní výtvarník, typograf”.
„Bóra“ Mysliveček proslul hned od počátku své plakátové tvorby od 70. let XX. stol. jako autor výrazově jednoduchých konceptuálních dnes již ikonických plakátů Divadla Husa na provázku, pro které pracuje dodnes… Od 90. let pak jako typograf a tvůrce obálek pro nakladatelství Atlantis.
K životnímu jubileu BLAHOPŘEJEME!

Z poslední obálkové tvorby Borise Myslivečka pro nakladatelství Host v Brně:

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE