Archiv rubriky: Soutěže | Competitions

4. Bienále LOGO 2014

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci:
4. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2014 je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Logotyp patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom. Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky – logotypu. Úlohou súťaže a následnej výstavy je zhodnotiť kvalitatívnu  úroveň logotypov na Slovensku a porovnať tento stav s okolitými krajinami.
Bienále má dve súťažné kategórie. Hlavná kategória je určená profesionálnym grafikom, dizajnérom, grafickým štúdiám alebo reklamným agentúram. V študentskej kategórii môžu predstaviť svoje práce stredoškoláci a poslucháči vysokých škôl so zameraním na úžitkovú grafiku a dizajn. Výber z najlepších logotypov bude v priebehu roka 2014 postupne prezentovaný na pôde partnerských univerzít v Krakove, Budapešti a v Zlíne.
Organizátor: agentúra ENTERPRISE, spoluorganizátor: Slovenské centrum dizajnu. Miesto konania: Stredoslovenská galéria, Nám. Štefana Moyzesa 25, Banská Bystrica.
Uzávierka prihlášok: 6. 6. 2014.
Vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov: 18. 6. 2014 o 17.00 hod. Výstava potrvá > 20. 7. 2014

Kontakty
Ing. Martin Úradníček,  predseda organizačného výboru, martin@logo2014.sk  T: 0905 800 584
Mgr. Juraj Jamrich  juraj@logo2014.sk T: 0918 628 456
Bc. Dominka Úradníčková dominika@logo2014.sk T: 0903 444 828
Viac viz www.logo2014.eu

Převzato z: www.sdc.sk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Pentawards 2014

Bienále Brno (SBB) zve k účasti na této akci:
Pentawards 2014


If you want to come to TOKYO to pick up your Pentaward…

If you are keen to see your creations published by TASCHEN…

If, in addition to your trophy, you want the special EskoArtwork, Luxepack or Sleever International prize (total worth €15,000.00)…

If you hope to see your award-winning designs covered by the world press in very many magazines, websites and blogs…

Then it is high time you registered for the Pentawards!

The entry fee at €195 will be closed Friday, 16 May.

ENTER NOW

NEXT WEEK: from 17 May to 23 May 2014

LAST CHANCE ENTRY FREE >>> €250

23 May 2014 will be the very last day.

ATTENTION: There will be NO extension of the registration deadline.

Pentawards

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


2. International Poster Biennale „Who needs truth?“ Bielsko-Biała PL

Bienále Brno (SBB) informuje o výsledcích soutěže | Brno Biennale (BBA) informs about results of a competition:
Galeria Srodowisk Tworczych, Kulturní a duchovní iniciativa a oblastní středisko ZPAP organizovaly 2. Mezinárodní plakátové bienále Bielsko-Biała 2015 na téma „Who needs truth / Kdo potřebuje pravdu?“, jehož se 308 plakáty účastnilo 170 designérů z 18 zemí (BY, CN, CZ, EC, FR, IR, JP, LT, MX, DE, PL, CS, SK, SI, CH, SE, TW a US).
Jury, které předsedal Wladyslaw Pluta PL, ve složení Krzysztof Dydo, Grzegorz Klaja, Piotr Czadankiewicz a Karina Czernek (všichni PL) a Marek SibinskyCZ, vybrala navýstavu 53 plakátů 42 autorů (z CZ Adéla Bierbaumer) a vyhlásila vítěze: 1. cena Maryam Khaleghi Yazdi & Ramin Pahlavan Hosseini IR za „Where is the truth“, 2. cena Szymon Szymankiewicz PL za „Klamstwo“, 3. cena Wojciech Osuchowski PL za „Socjotechnika“, čestná uznání: Wieslaw Goluch, Michal Klis, Sebastian Kubica, Wieslaw Lysakowski, Wojciech Osuchowski, Leszek Zebrowski, Miroslaw Adamczyk, všichni PL.
Galeria Srodowisk Tworczych, Bielsko-Biala PL, 14. 4.>25. 5. 2015. Kontakt:tel. + 48 517 459 450, biennale.bielsko@op.pl; info: www.bck.bielsko.pl/index.php?page=2&id=38

Maryam Khaleghi Yazdi & Ramin Pahlavan Hosseini
Maryam Khaleghi Yazdi & Ramin Pahlavan Hosseini

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE