Archiv rubriky: O členech SBB | On BBA Members

Marie Plotěná (70) vystavuje

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Členka SBB, brněnská malířka a karikaturistka Marie Plotěná , která začátkem tohoto roku oslavila neuvěřitelné sedmdesátiny, vystavuje svoje obrazy a karikatury na své další samostatné výstavě, tentokrát v Informačním centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše.
Vernisáž ve výstavní síni Klubu kultury Velká Bíteš se koná 2. 5. 2016 v 17.00 h (viz pozvánka níže).

POZVANKA_MP_Stránka_2_lyzarka
Marie Plotěná: beze slov
Pozvánka na vernisáž Marie Plotěné
Pozvánka na vernisáž Marie Plotěné ve Velké Bíteši

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


12. Valná hromada SBB | BBA General Assembly 2016

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
30. 4. 2016 se v Brně opět po 2 letech sešla Valná hromada SBB, Sdružení Bienále Brno. Účastnící, čeští a slovenští grafici a odborníci příbuzných profesí, se zabývali hlavně dalším směrováním SBB, které letos oslaví 25 let od svého vzniku a v současnosti s 55 členy v ČR a SR a 69 čestnými členy v zahraničí, je největším profesním sdružením oboru Komunikační design u nás. Valné hromady SBB se zúčastnil i zakladatel nejen SBB (1991), ale brněnského Bienále grafického designu (které vzniklo v r. 1964) Jan Rajlich st. (96).
Na závěr bylo přijato toto  USNESENÍ 12. VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO KONANÉ DNE 30. 6. 2019
Valná hromada:
1. schvaluje zprávu řídícího výboru SBB za uplynulé období od 15. 4. 2014 do 30. 4. 2016
2. schvaluje předloženou revizní zprávu SBB za stejné období
3. potvrzuje členství nového člena SBB (Pavel Noga) a čestného člena SBB (Leo Lin) a čestného člena SBB pana arch. Zdeňka Langa k jeho 88. narozeninám
4. zvolila 7 členů řídícího výboru, 5 náhradníků ŘV a 3 členy kontrolního a revizního výboru
5. deleguje na ŘV SBB rozhodnutí ve věci pokračování členství SBB v střešní mezinárodní organizaci Ico-d v letech 2015−2017
6. potvrzuje změnu stanov SBB s názvem organizace „Sdružení Bienále Brno, z. s.“ (= zapsaný spolek) ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb. od 1. 1. 2014
7. vyzývá členy k aktivní spolupráci (kurátorství a organizování výstav, publikační činnost, příspěvky na internetovou stránku a do ročenky SBB…)
8. opětovně vyzývá organizátory brněnského Mezinárodního bienále grafického designu, aby ctili originální hodnoty Bienále jako otevřené celosvětové soutěže všech oborů designu vizuálních komunikací
V Brně dne 30. 4. 2016         12. VH SBB

Několik záběrů z 12. Valné hromady SBB:

Zleva maželé Haščákovi, Dušan Junek, Jiří Eliška, Hana Hudečková, Vlasta Brímová, Alena Rajlichová, Jan Schicker
Zleva Jan Rajlich st., manželé Haščákovi, Dušan Junek, František Borovec, Jiří Eliška, Hana Hudečková, Alena Rajlichová, Jan Schicker
Jiří Eliška v čele
Docent Jiří Eliška v čele
Jan Rajlich st., Andrej Haščák
Jan Rajlich st., Andrej Haščák
František Borovec, Pavel Noga, Jan Schicker, Hana Hudečková, Vlasta Brímová
František Borovec, Pavel Noga, Jan Schicker, Hana Hudečková, Vlasta Brímová
Skupinovka některých účastníků
Skupinovka některých účastníků
Dušan Junek, Jan Rajlich, Andrej Haščák, František Borovec, Pavel Noga
Dušan Junek, Jan Rajlich, Andrej Haščák, František Borovec, Pavel Noga
PhDr. Václav Svoboda, Ludmila Puklová
PhDr. Václav Svoboda, Ludmila Puklová
Dušan Junek
Dušan Junek
Pvel Noga a FVrantišek Borovec
Pavel Noga a František Borovec
Jan Schicker, Hana Hudečková, Alena Rajlichová, Vlasta Brímová
Jan Schicker, Hana Hudečková, Alena Rajlichová, Vlasta Brímová
František Borovec, Jan Schicker, Hana Hudečková, Pavel Noga, Vlasta Brímová a Jan Rajlich st.
Zleva František Borovec, Jan Schicker, Hana Hudečková, Pavel Noga, Vlasta Brímová, Jan Rajlich st., Dušan Junek…

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Prof. Dieter Urban zemřel

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) regretfully informs:
Hochschule Augsburg DE dnes zveřejnila, že v neděli 17. 4. 2016 v Naumburgu an der Saale DE zemřel ve věku nedožitých 78 let prof. Dieter Urban (naroz. 1. 6. 1938 ve Stuttgartu). V roce 1975 se na vysoké škole v Augsburgu stal profesorem fakulty designu (Fakultät für Gestaltung) a odtud v roce 2003 odešel do důchodu.
Absolvent Staatliche Akademie der Bildenden Künste ve Stuttgartu byl grafickým designérem a zejména významným německým pedagogem a odborným publicistou v oblasti komunikačního designu, ze které napsal nebo editoval řadu knih pro mnichovská nakladatelství Bruckmannn a Novum Press (např. Initialen + Bildbuchstaben / Initials and Decorative Alphabets; Zeichen + Signets / Signs + Emblems. Eine Sammlung internationaler Beispiele / A collection of international Examples (1. + 2.); Illustrationsvorlagen / Picture Sourcebook; Werbekampagnen / Advertising campaigns; Text im Kommunikationsdesign. Zur Gestaltung von Texten für die visuell-verbale, audioverbale und audiovisuell-verbale Kommunikation; Kauf mich. Visuelle Rhetorik in der Werbung; Bruckmanns Brainstormer 22 222 Werbebot-
schaften für Kreative atd.).
Od roku 1979 také mnoho let jako šéfredaktor vedl odborný časopis Novum Gebrauchsgraphik.
Prof. Dieter Urban se pravidelně od r. 1970 do 90. let XX. stol. účastnil jako grafik Bienále Brno a to i jako přednášející na sympoziu (např. na IX. Bienále Brno v roce 1980).

Urban_9783765428081-de

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Prof. Leo Lin: čestný člen SBB | Honnorary Member of the BBA

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Dubnová Valná hromada SBB schválila jmenování grafického designéra z Tchaj-wanu prof. Leo Lina Chun-Lianga (nar. 18. 6. 1968) čestným členem SBB k datu Světového dne designu (27. 4. 2016). Certifikát čestného členství mu bude osobně doručen na podzim při účasti zástupců SBB na vyhodnocení mezinárodní studentské soutěže designu TISDC v Tchajpeji.
Prof. Leo Lin patří mezi přední tchajwanské grafické designéry a jeho tvorba, zejména plakátová, je známá ve světě – vystavoval na Bienále v Brně, ve Fort Collins, Hong Kongu, Chaumontu, Lahti, Mexiku, Moskvě, Teheránu, Tokyu, Toyamě, Trnavě, Varšavě atd…

Apex_in_Brno_07_11_20-23 177
Leo Lin na návštěvě v ateliéru Janů Rajlichů, listopad 2007

Prof. Leo Lina přivedl do Brna poprvé v listopadu 2007  jeho o 11 let starší kolega z National Taiwan Normal University prof. Apex Lin Pang-Soong a pak v červnu 2008 zde zahájili ve spolupráci se SBB společnou výstavu grafického designu českých a tchajwanských grafiků Echo of Graphic Design a výstavu současného tchajwanského plakátu Taiwan Image..
Prof. Leo Lin byl též v delegaci Fakulty umění jeho univerzity, NTNU, která v prosinci 2014 navštívila fakulty FaVU a FSI na VUT Brno s nimiž NTNU uzavřela dohodu o spolupráci a v květnu 2015 přivezl na VUT skupinu svých studentů na společný workshop City Image. Od jara 2015 se stal sám děkanem Fakulty umění NTNU a je také předsedou TPDA (Taiwan Poster Design Association).
V poslední době byl také hlavním organizátorem mezinárodních plakátových výstav Viva Graphic / The Trio of Poster (2014) a Design x Taipei (2015), na které byli pozváni i členové SBB.

Love Earth
Leo Lin: Love Earth, plakát oceněný na mezinárodních přehlídkách, 2005

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Dan Reisinger / odhalení památníku | Inauguration of monument | Budapest HU

Dan Reisinger: památník obětí nucených prací v Budapešti, 2016
Dan Reisinger: památník obětí nucených prací v Budapešti, 2016

Bienále Brno (SBB) informuje o akci / Brno Biennale (BBA) informs about an event:
V Budapešti na nám. Teleki byl odhalen památník připomínající oběti nucených pracovních jednotek maďarské armády 1940–1945, ve kterých byli zejména Židé. Na slavnostním aktu v neděli 17. 4. 2016 v 11 h promluvil mj. J. E. Ilan Mor, velvyslanec Izraele v Maďarsku.
Památník inicioval a vytvořil čestný člen SBB Dan Reisinger IL. Skulptura z cortenové oceli je vysoká 2,2 m na základně cca 3×6m. 9 figur symbolizuje armádní systém zastřelení každého desátého při trestání „viníků“.
Oficiální zprávu o odhalení památníku na stránkách maďarského ministerstva pro národní rozvoj naleznete zde.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Subrata Bhowmick oceněn za celoživotní práci v designu

Bienále Brno (SBB) informuje / Brno Biennale (BBA) informs:
Čestný člen SBB Subrata Bhowmick z Ahmedabadu IN byl oceněn při příležitosti svého nedávného 50letého jubilea profesionální práce v designu významnou cenou za celoživotní přínos ve vzdělávání v oblasti komunikace a designu, která je od roku 2013 udělována významnému indickému umělci, pedagogovi či publicistovi.
V dubnových dnech před 6 lety jsme Subratu Bhowmicka, v 90. letech 20. stol. častého návštěvníka i vystavovatele na Bienále Brno, měli možnost opět osobně zažít v Brně na jeho samostatné výstavě plakátů a textilních kalendářů, kterou SBB připravilo v Galerii HaDivadlo Brno.

Cena Lifetime Achievement Award na slavnostním ceremoniálu The Edutainment Awards 2016 mu byla udělena 16. dubna 2016 v hotelu JW Marriott Mumbaj IN. O cenách TEA 2016 viz | About the Awards 2016 see: web Media Design Edu.
Blahopřejeme! | Congratulations!

Subrata Bhowmick přebírá cenu
Subrata Bhowmick přebírá cenu

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Vladimír Vološin: 100+ plagáty / Ľudské práva | 100+ posters / Human Rights

Bienále Brno (SBB) informuje o knize | Brno Biennale (BBA) informs about book:
Košický člen SBB Vladimír Vološin vydal na přelomu roku 2015/2016 výpravnou obrazovou publikaci, ve které představuje více než 100 svých návrhů plakátů s tematikou lidských práv (vyd. Dizajn Fórum Košice SK, 305×275 mm, 156 str.). V plakátových formátech rozvádí autor své typické výtvarné kompozice a dává jim sociální apelativní podtext.
O autorovi bratislavský umělecký historik PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., v knize píše, že “ dobre ovláda umenie koláže, asambláže, fotomontáže. Pracuje citlivo s celkom i detailami ľudskej postavy − tvár, oči, dlane… s prírodnými i symbolickými prvkami, pevným tvarom, líniou, štruktúrami, s posobivou a kultivovanou skladbou celku svojich opusov.“

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Schicker | výstava v Praze | exhibition in Prague

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
„Pozdní sběr“ aneb Vzhůru Na palouček… nazval člen SBB nedávný pětašedesátník Jan Schicker (nar. 20. 11. 1950) výstavu svých značek, plakátů a objektů ze dřeva.
Sám v pozvání na výstavu napsal: „
Protože jsem stále aktivní, jako dřevěné uhlí, dopustil jsem se po čase malé výstavičky. Rekapituluji tam přibližně po pěti letech značky a jejich život, příležitostné tiskoviny, etikety na víno a plakáty, jejichž tématem jsou moje plastiky, které se do malé vinárny nevejdou, nebo je už nemám a které jste ještě neviděli, ať už předloni na zámku v Třešti nebo ve Valticích.“
Vernisáž 8. 3. 2016 uvedl početným zástupům návštěvníků zasvěceně místopředseda SBB Karel Aubrecht (ke stažení zde: Pozdní sběr_Schickerovi), zazpívala Jana Koubková…
Výstavu pořádá Vinotéka Galerie Moniky Vacíkové, Praha-Nusle, otevřeno 8. 3. 2016>4. 4. 2016.

DSC00534
DSC00584

Autor Jan Schicker na vernisáži 8. 3. 2016
Autor Jan Schicker na vernisáži 8. 3. 2016

DSC00566

DSC00569

Karel Aubrecht
Karel Aubrecht
Jana Koubková a autor
Jana Koubková a autor
Zleva členové SBB Jan Rajlich, Karel Aubrecht, Jan Schicker a s nimi pražský výtvarník a pedagog Marek Dobeš
Zleva členové SBB Jan Rajlich, Karel Aubrecht, Jan Schicker a s nimi pražský výtvarník a pedagog Marek Dobeš

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


SBB na výstavě: Jozef Dóka ml., Lautrec z Trnavy | BBA visit to poster exhibition

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Poslední doprovodnou akci letošního Trienále plagátu Trnava 2015 nachystalo Slovenské centrum dizajnu v Satelitu, galérii SDC,
v Bratislavě (26. 11. 2015>7. 2. 2016). Výstavu plakátů „Jozef Dóka ml., Lautrec z Trnavy“ připravil prof. Ľubomír Longauer při čemž vedle vystavení známých tištěných realizovaných plakátů připravil mnoho překvapivých plakátových formátů z autorova odkazu zachovaného ve skicách a kresbách. Člen SBB J. Dóka (1948–2011) byl v r. 1991 iniciátorem a spoluzakladatelem trnavského Trienále a od r. 1999 čestným předsedou TPT.
Členové Řídícího výboru SBB měli možnost ocenit jedinečnost
a expresivnost Dókovy lineární kresby při prohlídce výstavy
v rámci svého jednání v Bratislavě v neděli 13. 12. 2015 a zároveň nevynechali i velkou výstavu dnes již legendy slovenské ilustrace, knižní grafiky a značky Miroslava Cipára, která v Galérii v podkroví téže budovy Muzea dizajnu je otevřena 18. 9. 2015>31. 1. 2016.

Dagmar Kučerová-Lanatová, František Borovec, Dušan a Věruna Junekovi a Vlasta Brímová na výstavě Jozefa Dóky v Satelitu, foto Jan Rajlich ml.
Dagmar Kučerová-Lanatová, František Borovec, Dušan a Věruna Junekovi a Vlasta Brímová na výstavě Jozefa Dóky v Satelitu, foto Jan Rajlich ml.

DSC08484 DSC08482 DSC08454 DSC08451

"Nové" plakáty Jozefa Dóky z výstavy
„Nové“ plakáty Jozefa Dóky z výstavy

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich „Brno – černá bílá“ | „Brno – Black White“

Bienále Brno (SBB) informuje o nové publikaci | Brno Biennale (BBA) informs on a new publication:
10. 12. 2015 budou uvedeny v Mahenově památníku v Brně (viz pozvánka níže) právě vycházející vzpomínky Jana Rajlicha st. (zakladatele mezinárodního Bienále Brno a čestného předsedy SBB) s názvem „Brno – černá bílá“.
Letos 95letý autor v 75 krátkých kapitolách připomíná 40 let kulturního dění spojeného s městem Brnem, a to od svého příchodu do Brna koncem 40. let až do 90. let 20. století (včetně založení Bienále Brno a některých protagonistů designu jako jsou Vincenc Makovský, Eduard Milén, František Kalivoda, Ladislav Sutnar, George Sadek aj.). V knize je dále zařazeno na 20 textů autora z knih, časopisů, katalogů, vernisáží, besed apod. Autor osobitým pohledem píše o osobnostech uměleckého světa, zejména výtvarného a literárního (František Foltýn, Karel Jílek, Josef Kainar, Adolf Kroupa, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Oldřich Mikulášek, Vilém Reichmann, Miloš Slezák, Jan Skácel, Milan Zezula, Václav Zykmund aj.), ve městě Brně, se kterými se přátelil nebo setkával pracovně. Všímá si ale i různých událostí a překážek, které ovlivňovaly život v poválečné době a v éře tzv. budování socialismu, a to jak z negativní, tak i pozitivní stránky. Zaznamenané příběhy, osobní zážitky a dojmy dokreslují atmosféru doby.
Kniha „Brno – černá bílá“ volně navazuje na vzpomínkovou knihu Jana Rajlicha st. o jeho studentských letech na Škole umění ve Zlíně „Přistřižená křídla“ (1939–1945), která vyšla právě před 10 lety a vydalo ji rovněž Akademické nakladatelství CERM v Brně.
K vydání knihu „Brno – černá bílá“ připravili: Jan Rajlich ml. (koncepce, předmluva, obrazová redakce, návrh obálky – přebal
a desky, grafická úprava a DTP) a Alena Rajlichová (redakční spolupráce, jazyková úprava a korektura).
Kniha „Brno – černá bílá“ má 424 stran, pevnou vazbu V8 s přebalem, formát knižního bloku 230 ×160 mm, 75 kapitol + ca 20 dalších textů, 303 ilustrací (49 barevných a 254 černobílých), vytiskla ji Tiskárna Didot, spol. s r. o., Brno-Líšeň. Doporučená prodejní cena 320 Kč.

Kniha Jana Rajlicha „Brno – černá bílá“ vyšla pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a za podpory statutárního města Brna.

Pozvánka na uvedení knihy se čtením:Pozvanka_BrnoCB_MaPa_w_Stránka_1ww

Dva aktuální záběry ze čtení: Jan Rajlich st. představován nakladatelem PhDr. Milanem Čermákem (vpravo) na uvedení knihy se čtením v Mahenově památníku Knihovny Jiřího Mahena v Brně, 10. 12. 2015, foto Jaroslav Bobek
Dva aktuální záběry ze čtení: Jan Rajlich st. představován nakladatelem PhDr. Milanem Čermákem (vpravo) na uvedení knihy se čtením v Mahenově památníku Knihovny Jiřího Mahena v Brně, 10. 12. 2015, foto Jaroslav Bobek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Informace o knize a rozhovor s autorem naleznete zde – na stránce internetového TV zpravodaje Města Brna „Brněnské oko“ (17. 12. 2015).

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE