Museum of Avant-garde

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs 
Nové Museum of Avant-garde (MA-g) vzniká jako platforma kombinující mistrovská díla výtvarné avantgardy 20. století se současnými díly grafického designu, fotografie a ilustrace.
Cílem je vytvoření sbírky a prostřednictvím vyhlášení cen MA-g získávat i nové umění a design.
MA-g má v úmyslu propagovat současné disciplíny jako nástupce avantgardního umění prostřednictvím každoročního výběrového řízení. Přihlášky se budou otevírat od ledna do dubna a v roce 2021 bude výběr zahrnovat kategorie Grafický design, Fotografie a Ilustrace – každá z nich je rozdělena do 10 až 15 podkategorií. Všechny příspěvky budou posouzeny panelem Muzea podle hodnotících kritérií, která budou zveřejněna na webu MA-g v lednu 2021. Posuzování proběhne ve dvou fázích a vybraná díla se stanou součástí stálé sbírky MA-g a budou automaticky nominována na ceny. 
Ceny MA-g: Pokaždé bude pozván jeden z nejvlivnějších a nejinspirativnějších umělců naší doby, aby byl výhradním porotcem v jedné z hlavních kategorií (grafický design / fotografie / ilustrace) v daném roce. Nejvýznamnější díla v každé kategorii obdrží ceny MA-g Awards, pojmenované po porotci. Ocenění bude možné udělit jednomu nebo více vítězům v každé podkategorii.
SBB se stalo jednou ze spolupracujících organizací MA-g.


Více o The Museum of Avant-garde viz www.ma-g.org

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Plakáty | 250 Beethoven | Posters

Bienále Brno (SBB) informuje o akci/výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about the event/exhibition:
Mezinárodní plakátovou akci „Beethoven 250 años / years“ k 250. výročí narození německého skladatele Ludwiga van Beethovena (16. 12. 1770)  organizovala umělecká experimentální skupina Negra40 (www.negra40.com; negracuarenta@gmail.com) v Mar del Plata AR. 
Plakáty, které přišly do uzávěrky 12. 12. 2020 jsou od 16. 12. 2020 vyvěšeny na http://www.negra40.com/proyecto/b250-beethoven-250-anos/.  Předpokládá se i výstava na jaře 2021 v MAR / Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata AR.
Mezi cca 60 autory plakátů najdeme známá jména jako mj. Erik Boelts, Eduardo Barrerra Arambarri, Familia Faldina, John Gravdahl, Helmut Langer a také Felipe Taborda, který o akci informoval SBB.

John Gravdahl USA
Helmut Langer DE
Félipe Tbaorda BR

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


V4 international poster exhibition | Budapest HU

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
Výstava plakátů grafiků-pedagogů a jejich studentů ze zemí visegrádské čtyřky V4GADÓ (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) se bude začátkem roku 2021 konat péčí Magyar Művészeti Akadémia (Maďarské akademie umění) v Budapešti.
Kurátorem výstavy je polský grafik Krzysztof Ducki trvale žijící v Budapešti, který pozval z každé země 3 grafiky. Každý vystaví 6 plakátů svých a cca 6 plakátů studentů ze své školy, takže na výstavě má být celkem k vidění kolem 140 plakátů.
Z Česka byly pozváni Karel Míšek z Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem, Pavel Noga z Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín a Jan Rajlich z Odboru průmyslového designu FSI VUT Brno.
Ze Slovenka Andrej Haščák, Dušan Junek a Vladislav Rostoka, z Polska Lech Majewski, Wladyslaw Pluta a Agnieszka Ziemiszewska a z Maďarska István Horkay, Dóra Keresztes a István Orosz.
Vernisáž V4GADÓ 2021 v sálech exkluzivního historického paláce Pesti Vigadó HU má být (pokud covid dovolí) 10. 2. 2021, výstava je plánována  až do 18. 4. 2021.   
Adresa MMA : 1062 Budapest, Andrássy út 101, 1368 Budapest, Pf. 242. Kontakty: +36 (1) 235-4200; fotitkar@mma.hu; www.mma.hu; https://vigado.hu/web/en/mainpage

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


14. Trienále politického plakátu Mons BE

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs on exhibition:
10členná výběrová porota vybrala na výstavu 14e triennale de l’affiche politique (14. trienále politického plakátu) v Monsu BE 101 plakátů, které budou vystaveny v Mons Memorial Museum, 6. 2.-19. 12. 2021 (vstupné je 9 Euro).
Jak oznámila dlouholetá koordinátorka Trienále Anne-Thérèse Verschuerenová vedle vystavených plakátů také většina zaslaných plakátů na akci bude zařazena do sbírky plakátu MARS, mons arts de la scène, kde je od roku 1978 do současnosti archivováno už kolem 12 000 politických plakátů.
Do 31. 12. 2020 probíhá na webových stránkách muzea veřejné hlasování oblíbeného plakátu z 30 vybraných letošních finalistů, mezi kterými je vedle převažujícího množství Číňanů zastoupen z SBB Peter Javorík – viz http://www.monsmemorialmuseum.mons.be/events/coup-de-coeur-du-public-triennale-de-laffiche-politique
Adresa: Mons Memorial Museum, Boulevard Dolez, 51 – 7000 Mons, BE; www.monsmemorialmuseum.mons.be

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Výstavy Jan Rajlich 100 prodlouženy do 8. 8. 2021

Bienále Brno (SBB) informuje o prodloužení výstav | Brno Biennale (BBA) informs about prolongation of exhibitions – All the three JR100 exhibitions will open In the Moravian Gallery in Brno.again from December 9, 2020, and they will be prolonged until August 8, 2021!!! 
Jan Rajlich 100 – Mr. Brno
1) Jan Rajlich Art & Design
2) Jan Rajlich & Bienále Brno
3) Hommage: Jan Rajlich 100×100
Všechny tři výstavy JR100 v Moravské galerii v Brně, které byly zahájeny 24. 9. 2020, ale po 3 týdnech uzavřeny kvůli dočasným omezením pohybu při virové pandemii, budou opět otevřeny od 9. 12. 2020 a budou prodlouženy až do 8. 8. 2021!!! 😃
Hommage: Jan Rajlich 100+
Rovněž druhá část mezinárodní výstavy plakátů Hommage JR100+ ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně bude prodloužena, datum ukončení dosud nebylo stanoveno.
Jan Rajlich 70
Také výstavní intervence Jana Rajlicha ml. do stále expozice Moravské galerie v Pražákově paláci Art is Here, která byla zahájena 9. 6. 2020, bude prodloužena – počítá se prozatím s jejím zpřístupněním až do konce ledna 2021.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE