Ceny jubilejního 10. TPT | Trnava Poster Triennale

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě a cenách / Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition and awards:

13. 9. 2018 v Galérii Jána Koniarka v Trnavě SK se odehrálo slavnostní zahájení jubilejního 10. ročníku mezinárodního Trienále plakátu Trnava 2018. Byly tu vyhlášeny i ceny TPT.
Ředitel TPT Róbert Paršo udělil hlavní cenu – Masters‘ Eye Award pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu – Lechu Majewskému PL.
Mezinárodní jury za předsednictví Alaina Le Querneca udělila tyto ceny: 

Hlavní ceny –  kat. [A] Profesionál, 1. cena / Grand Prix 2018 Jianping He DE za plakát Henryk Tomaszewski, 2017;
2. cena Martin Geel, Klaus Fromherz CH za Stimmorchester free improvisation choir, 2015; 3. cena Baldinger • VuHuu FR za Tournures, 2018, – kat. [B] Student, 1. cena – Cena rektora VŠVU, Valeria Weisz RU za DPP, 2017, 2. cena Katrin Bittnerova CZ za Monsters, 2015, 3. cena Ekaterina Frolova RU za Garbage is taking your place 1, 2, 3, 2018.
Mimořádné ceny – Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja Peter Bankov CZ za The 2nd Moscow International Experimental Film Festival; Cena primátora Mesta Trnava Grzegorz Myćka PL za Racism, 2017 a Cena Slovenského centra dizajnu Liu Liwei CH za A New Landscape, 2016..
Cena diváka bude udělena na závěr TPT.

1. cena / Grand Prix 2018 Jianping He DE
2. cena Martin Geel, Klaus Fromherz CH
3. cena Baldinger • VuHuu FR
Studentská kategorie – 1. cena – Cena rektora VŠVU, Valeria Weisz RU
Masters‘ Eye Award, Lech Majewski Pl
Cena Slovenského centra dizajnu Liu Liwei CH
Cena primátora Mesta Trnava Grzegorz Myćka PL
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja Peter Bankov CZ
Ředitelé – Trienále Róbert Paršo a Galerie Zuzana Dohnalová u jubilejní desítky neboli X
Hosté a porotci TPT: zleva Alain Le Quernec, FR Justyna Czerniakowska PL, Karel Míšek CZ, Lech Majewski PL, Yossi Lemel IL a Jan Rajlich CZ
Zuzana Dohnalová a Yossi Lemel
Vernisáž 13. 9. 2018 v Galérii Jána Koniarka
Justyna Czerniakowska PL
Nahoře plakát Pavla Nogy CZ
Nahoře oceněný plakát Grand Prix od Jianping He CN (Tomaszewski)
Uprostřed Cena primátora Mesta Trnava: Grzegorz Myćka PL
Jochen Fiedler DE
Leo Lin TW (vlevo nahoře)
Lech Majewski PL a níže jeho expozice

Zleva Vladislav Rostoka a Dušan Junek před vernisáží
Lech Majewski s cenou Masters‘ Eye Award

Hlavní expozice v Synagóze po její rekonstrukci a s místy prosvítající drátěnou konstrukcí trochu ztratila na svém kouzlu

Výstava finalistů 10. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky plakátové tvorby TPT je otevřená 13. 9.>25. 11. 2018  v Synagóge – Centre súčasného umenia Trnava a výstava plakátové tvorby členů mezinárodní poroty TPT 2018 a výstava plakátů Lecha Majewského v Kopplovej vile, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava SK.
Jednou z doprovodných výstav TPT, která je umístěná v zahradě Galérie Jána Koniarka, je i výběr plakátů z akce Shut up! Voice of democracy in danger, kterou organizoval nový člen SBB Mykola Kovalenko UA/SK.

Další z doprovodných výstav 10. TPT 2018 je i výstava 33 plakátů Jana Rajlicha ml. Neviditelné hranice / Invisible borders (viz samostatná zpráva na našem webu a na webu GJK Trnava).

Další doprovodné akce a výstavy viz  www.tpt.sk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Jan Rajlich Jr. – Neviditelné hranice | Invisible borders / 33 plakátů / posters

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:

Jan Rajlich ml.: Neviditeľné hranice
Mestská veža, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava, Slovakia /  13. 9.– 25. 11. 2018

Samostatná výstava plagátovej tvorby Jána Rajlicha, usporiadaná pri príležitosti 100. výročia ČSR nie je poctou harmonického súžitia českého a slovenského národa, kritickou analýzou ich vzťahov, či sentimentálnym poohliadnutím za predošlými desaťročiami. Naopak, uvedenú národnú tému plagáty saturujú skôr náznakovo a je na recipientovi výstavy definovať v nich zrkadlenie tejto témy.
Vystavené plagáty vznikli v priebehu posledných piatich rokov a boli navrhnuté k odlišným podujatiam – kultúrnym, či spoločenským, alebo ako voľná téma. Názov výstavy Neviditeľné hranice poukazuje na jednej strane na negáciu striktných mentálnych, či fyzických hraníc medzi Čechmi a Slovákmi a na druhej strane je signifikantná z hľadiska formálneho vyznenia vystavených plagátov. Janovi Rajlichovi sa podarilo vytvoriť špecifický a rozpoznateľný rukopis, pre ktorý nie je ťažisková ekvilibristika s grafickým softvérom. Naopak, vzniku výsledného návrhu predchádza gestická práca a expresívne ťahy, teda prítomnosť mechanickej práce, ktoré následne definujú celkovú kompozíciu plagátov. Okrem drobných skíc a kresieb, ktoré často vznikajú a zanikajú na ploche plagátu tým, akým spôsobom a z akej vzdialenosti ich divák vníma, je to predovšetkým práca s písmom. Typografia v prípade vystavených diel nie je nahodilá, typizovaná a rozhodne nestojí v pozícii samoúčelovej maniery. Prostredníctvom textu autor buduje špecifickú priestorovú rytmiku plochy plagátu, ktorej prívlastky majú veľmi blízko k popisu architektonického priestoru – cyklickosť, rast zvnútra von, či kauzalita foriem.
Aj z tohto dôvodu majú často charakter fraktálu – teda fragmentovaného geometrického útvaru zloženého z častí, ktoré sa čiastočne alebo úplne tvarovo zhodujú s celkovým tvarom výsledného útvaru. Avšak hranice medzi parciálnymi časťami plagátu zostávajú stále len ťažko uchopiteľné, teda neviditeľné.
Prezentovaná výstava teda ukazuje prístup ku grafickému dizajnu, ktorý nepodlieha súčasnej prevládajúcej tendencii k explicitnej výpovednosti plagátu založenej na expresnom, v niektorých prípadoch doslova instantnom, zdelení informácie, ktorá reflektuje súčasnú (nie len vizuálnu) kultúru. Odmieta sa podriadiť presýtenosti vizuálnym smogom a preto autor do svojich plagátov zapracováva texty, pri ktorých sa človek musí pozastaviť a venovať im svoj “drahocenný” čas.
Filip Krutek, kurátor

Link na stránky TPT:
slovensky  –  https://www.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2018/jan-rajlich-ml-neviditelne-hranice/     
English – https://www.gjk.sk/en/exhibition/archive-of-expositions/2018/jan-rajlich-jr-invisible-borders/


Viac obrázkov na odkazu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10217983442603745&type=1&l=a39571fd49
Info viz : pr@gjk.sk; Galéria Jána Koniarka v Trnave | Jan Koniarek Gallery  in Trnava, Zelený kríček 3,  917 01 Trnava, SK

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE